ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jiti Nukeaw
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Jiti Nukaew
- Jiti Nukeaw จิติ หนูแก้ว
- ๋Jiti Nukaew
- Ng, Judy
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิติ หนูแก้ว 25
2 ศุภนิจ พรธีระภัทร 14
3 Amporn Poyai 10
4 Charndet Hruanun 8
5 Sirapat Pratontep 7
6 อัมพร โพธิ์ใย 7
7 Win Bunjongpru 7
8 วิน บรรจงปรุ 6
9 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 6
10 ชาญเดช หรูอนันต์ 6
11 อภิชาติ สังข์ทอง 4
12 Apichart Sungthong 3
13 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 3
14 ดอน คล้ายทับทิม 3
15 Don Klaitabtim 3
16 ปริญญา พันธ์พรม 2
17 P. Panprom 2
18 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 2
19 เบญจพล ตันฮู้ 2
20 สุวรรณ คูสำราญ 2
21 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
22 Phimwipha Piyakulawat 2
23 Udom Asawapirom 2
24 อุดม อัศวาภิรมย์ 2
25 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
26 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 2
27 Chanchana Thanachayanont 2
28 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
29 ตะวัน สุขน้อย 2
30 Adisorn Tuantranont 2
31 นิมิต สมหวัง 2
32 Tawan Sooknoi 2
33 Phaiboon Khomdet 2
34 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
35 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
36 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
37 Apirak Pankiew 2
38 Suthichai Chaisitsak 1
39 S. Rahong 1
40 Sakol Rahong 1
41 Kosom Chaitavon 1
42 Thutiyaporn Thiwawong. 1
43 Sarun Sumriddetchkajorn 1
44 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
45 โกษม ไชยถาวร 1
46 W. Sripumkhai 1
47 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
48 W. Yamwong 1
49 สากล ระหงษ์ 1
50 วิฑูรย์ ยินดีสุข 1
51 A. Lekwichai 1
52 Wisanu Pecharapa 1
53 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 1
54 Suwan Kusamran 1
55 J. Supadech 1
56 Pakorn Prajuabwan 1
57 Kanjana Saeteaw 1
58 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
59 Anupong Srongprapa 1
60 Gamolwan Tumcharem 1
61 Supanit Pomtheeraphat 1
62 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
63 Rungroj Maolanon 1
64 Patsuda Duangkaew 1
65 Sanay Akavipat 1
66 อนุพงศ์ สรงประภา 1
67 วันทนา เกิดนิยม 1
68 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
69 Anusit Keawprajak 1
70 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
71 Annop Klamchuen 1
72 เสน่ห์ เอกะวิภาต 1
73 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
74 Wantana Koetniyom 1
75 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
76 Suwat Sophitpan 1
77 Charndet Hruanan 1
78 Nipapan Klunngien 1
79 Nimit Somwang 1
80 S. Vanitparinyakul 1
81 Narathon Khemasiri 1
82 P. Pattamang 1
83 Mati Horprathum 1
84 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
85 S. Sophitpan 1
86 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
87 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
88 Rungtawee Piyananjaratsri 1
89 Chanipat Euvananont 1
90 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 1
91 S. Porntheeraphat 1
92 N. Somwang 1
93 A. Chanhom 1
94 B. Tunhoo 1
95 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
96 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
97 A. Sungthong 1
98 Sutichai Chaisitsak 1
99 ปิติพร ถนอมงาม 1
100 วิชาญ เตชิตธีระ 1
101 Kittipong Limwichean 1
102 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
103 Pitiporn Thanomngam 1
104 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
105 Darinee Phromyothin 1
106 T. Thiwawong 1
107 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
108 อรรณพ จันทร์หอม 1
109 K. Amnuyswat 1
110 Suwat Sopitpan 1
111 วิษณุ เพชรภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 5
9 2549 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Changing Roles of Librarians And Information Professionals In A Knowledge-Based Society
ปี พ.ศ. 2556
2 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
ปี พ.ศ. 2555
3 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
4 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2554
5 Highly-sensitive optofluidics-based single-flow-channel refractometer structure
ปี พ.ศ. 2553
6 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
7 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
8 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
9 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
10 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
11 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
12 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
ปี พ.ศ. 2552
13 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
14 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
15 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
16 การประดิษฐ์จอแสดงผลแบบบางไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์โครงสร้างบ่อควอนตัม
17 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
18 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
19 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
20 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2550
22 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
23 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
24 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2545
28 การพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
29 คุณสมบัติเฉพาะแถบพลังงานต้องห้ามของสารประกอบกึ่งตัวนำ In1-x GaxP ปลูกผลึกโดยวิธี OMVPE
ปี พ.ศ. 2543
30 โครงการพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2542
31 ระบบวัด photoreflectance spectroscopy