ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jintamai Suwanprateeb
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตมัย สุวรรณประทีป 42
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 14
3 Kriskrai Sitthiseripratip 14
4 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 13
5 Waraporn Suvannapruk 12
6 บรรจง มไหสวริยะ 7
7 Banchong Mahaisavariya 7
8 Rung-Arun Sanngam 5
9 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 5
10 รุ่งอรุณ แสนงาม 5
11 Kitiya Wasoontararat 4
12 กิติยา วสุนธรารัตน์ 4
13 Watchara Chokevivat 3
14 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 3
15 Faungchat Thammarakcharoen 3
16 Rung-Arun Chumnanklang 3
17 วิจิตร ธรานนท์ 3
18 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
19 ภาสกร เทศะวิบูลย์ 2
20 Pantida Patirupanusara · 2
21 T. Rubkumintara 2
22 Bancha Chernchujit 2
23 ดนุ พรหมมินทร์ 2
24 Passakorn Tesavibul 2
25 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 2
26 Wichit Tharanon 2
27 Pattarawit Rukkul 2
28 Philip Oris 2
29 Danu Prommin 2
30 สุขเกษม กังวานตระกูล 1
31 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
32 Somrudee Kerdsook 1
33 Malinee Prasitsilp 1
34 Aki Takenaka 1
35 Patcharee Pratumpong 1
36 สิริพร โตนดแก้ว 1
37 Tanyarat Boonsiri 1
38 Sukasem Kangwantrakool 1
39 จรัญ ธรานนท์ 1
40 R. Van Audekercke 1
41 E.L.J. Bohez 1
42 J. Vander Sloten 1
43 H. Van Oosterwyck 1
44 P. Oris 1
45 สุธาสินี เกษมศานติ์ 1
46 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
47 Kunio Shinohara 1
48 Suthasinee Kasemsarn 1
49 Siriporn Tanodekaew 1
50 Woothichai Thaijaroen 1
51 Jaturong Jitsaard 1
52 Pathawee Khongkhunthian 1
53 วุฒิชัย ไทยเจริญ 1
54 สมภพ อมาตยกุล 1
55 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
56 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
57 Yongyuth Siripakarn 1
58 พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ 1
59 Ekkarut Viyanit 1
60 Phetrung Phanphiriya 1
61 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
62 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
63 ปฐวี คงขุนเทียน 1
64 Supawat Chuvaree 1
65 ศุภชัย จันฝาก 1
66 Pataravit Rukskul 1
67 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
68 Pataravit Rukskul 1
69 รัตนา วรปัสสุ 1
70 Apiwat Muttamara 1
71 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
72 รัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์ 1
73 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
74 โมริโอะ ยาดะ 1
75 Ekachai Chaichanasiri 1
76 Jos VANDER SLOTEN 1
77 Pongsak Dulyapraphan 1
78 ยุพาพร แก้วพรม 1
79 Saichol Somboon 1
80 Piyavit Sorachaimetha 1
81 บุญเกิด สุวะไชย 1
82 K. Wasoontararat 1
83 ธงชัย สุนทราภา 1
84 ดารณี สุวพันธ์ 1
85 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
86 ปิยวิทย์ สรไชยเมธา 1
87 ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ 1
88 สายชล สมบูรณ์ 1
89 ธวัชชัย จันทร์สอาด 1
90 Thongchai Soontarapa 1
91 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
92 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 1
93 เข็มชัย เหมะจันทร 1
94 Chalermchon Visayadamrong 1
95 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
96 Khemchai Hemachandra 1
97 Pantida Patirupanusara 1
98 ธีรพร รับคำอินทร์ 1
99 พรรธิดา ปฏิรูปานุสร 1
100 Theeraporn Rubkumintara 1
101 Natapoom Vatanapatimakul 1
102 Sriprasit Boonvisut 1
103 Worawut Wisutmethangoon 1
104 Yupaporn Kaewprom 1
105 มารุต วงษ์คำช้าง 1
106 Surasith Piyasin 1
107 Marut Wongcumchang 1
108 Charan Mahatumarat 1
109 ฟิลิป โอริส 1
110 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
111 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 7
8 2549 11
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2544 1
13 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Preparation and characterizations of antibiotic impregnated microporous nano-hydroxyapatite for osteomyelitis treatment
ปี พ.ศ. 2556
2 Crack formation analysis of return air flow clamping in air conditioning using finite element method
3 Evaluation of PEG-PPG-PEG copolymer blends for using as resorbable bone wax
4 Preparation and characterization of PEG-PPG-PEG copolymer, pregelatinized starch blends for use as resorbable bone hemostatic wax
ปี พ.ศ. 2554
5 Evaluation of heat treatment regimes and their influences on the properties of powder-printed high-density polyethylene bone implant
ปี พ.ศ. 2553
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
8 การพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก
9 Low temperature preparation of calcium phosphate structure via phosphorization of 3D-printed calcium sulfate hemihydrate based material
10 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
11 Fabrication of Porous Polyethylene by Two-Stepped Heat Treatment and Powder Printing Technique
12 Performance of bioactive hydroxyapatite coating after soaking in simulated body fluid
13 Effect of layer thickness on the phosphorization of 3DP gypsum based monolith
ปี พ.ศ. 2552
14 Development of translucent and strong three dimensional printing models
15 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล
17 Fabrication of bioactive hydroxyapatite/ bis-GMA based composite via three dimensional printing
18 Self-reinforcement of three dimensional printing polymethyl methacrylate composite
19 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
20 Effect of binder content on the properties of polymethyl methacrylate fabricated by three dimensional printing technique
ปี พ.ศ. 2550
21 3D Printing of Polymethyl methacrylate: Influence of Infiltration by Heat-cured Sealant
22 Applications of Rapid Prototyping Technology in Dentistry and Medicine
23 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
24 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
25 Strength improvement of critical-sized three dimensional printing parts by infiltration of solvent-free visible light-cured resin
26 Comparative study of 3DP material systems for moisture resistant applications
27 Property improvement of three dimensionally printed polymethyl methacrylate by Bis-GMA based resin infiltration
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
29 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
30 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
31 Influence of composition and post-processing infiltration on physical and mechanical properties of freeform fabricated natural polymers for medical applications
32 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
33 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
34 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
35 Preparation and properties of three dimensional printing materials made from biopolymers for medical applications
36 Preparation of biomaterials composite with mechanically coated particles
37 Three dimensional printing of porous polyethylene structure using water-based binder
38 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
39 การผลิตต้นแบบฝ่าเท้าเทียมเพื่อคนพิการไทย
40 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
41 วัสดุการแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
42 การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
43 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
44 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
45 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2544
46 การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ
ปี พ.ศ. 2543
47 การศึกษาเทคนิคในการผลิตและทดสอบวัสดุเชิงประกอบสำหรับทดแทนกระดูก