ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jinam T.A.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Qi Jie 8
2 Meng, Bo 4
3 Hu, Bin 4
4 Wei, Jun 3
5 Zhang, Ying 3
6 Yu, Xuechao 2
7 Pavasant P. 2
8 Liang, Guozhen 2
9 Wattanachira S. 2
10 He, Xiao Yong 2
11 Cheng, Chek Kweng 2
12 Ho, Xinning 2
13 Liu, Wenjun 2
14 Shen, Youde 1
15 Zhang, Yongzhe 1
16 Sandraling Y. 1
17 Salvador J.M. 1
18 Huang, Xu Guang 1
19 Scaria V. 1
20 Lao, Jieer 1
21 Png E. 1
22 Sakaki Y. 1
23 Liu, Tao 1
24 Sudoyo H. 1
25 Wynaden, Dianne 1
26 Sugano S. 1
27 Al Omari, Omar 1
28 Phipps M.E. 1
29 McAllister, Margaret, RN 1
30 Sidek M.R. 1
31 Happell, Brenda 1
32 Sinha A. 1
33 School of Nursing and Midwifery (2013-) 1
34 Dubrovkin, Alexander 1
35 Ball, Kathryn 1
36 Oh B. 1
37 Vojtesek, Borek 1
38 Nishida N. 1
39 Ruckova, Eva 1
40 Naritomi K. 1
41 Sharma, Carrie-Anne 1
42 Ngamphiw C. 1
43 Oh S. 1
44 Hupp, Ted R. 1
45 Padilla C.D. 1
46 Zeng, Yong Quan 1
47 Perdigon H.B. 1
48 Li, Xiao Hui 1
49 Ong R. 1
50 Ohashi J. 1
51 Oka A. 1
52 Suryadi H. 1
53 Wu, Sheng 1
54 Byrne, Louise 1
55 Niikawa N. 1
56 Zhao G. 1
57 Jung J. 1
58 Zilfalil B.A. 1
59 Yuan W. 1
60 Fuchareon S. 1
61 Shugart Y.Y. 1
62 Tongsima S. 1
63 Yoo H.-S. 1
64 Srikummool M. 1
65 Wang Y. 1
66 Palittapongarnpim P. 1
67 Pramuan Tapchaisri 1
68 Seielstad M. 1
69 Von Seidlein, Lorenz 1
70 Jin L. 1
71 Kim S. 1
72 Kampuansai J. 1
73 Kangwanpong D. 1
74 Assawamakin A. 1
75 Yang J.O. 1
76 Nicholson, Jude 1
77 Tokunaga K. 1
78 Villamor L.P. 1
79 Tan A. 1
80 Murray, Sean 1
81 Suzuki Y. 1
82 Duggan, Ravani 1
83 Tabbada K.A. 1
84 Wang E. 1
85 Tocharus C. 1
86 Ekthuwapranee K. 1
87 Xu S. 1
88 Govitrapong P. 1
89 Xiao H. 1
90 Tocharus J. 1
91 Wang H. 1
92 Puriboriboon Y. 1
93 Wu J.-Y. 1
94 Heslop, Karen 1
95 Liang, Hou Kun 1
96 Chaurasia A. 1
97 Hyejon, Lee 1
98 Chen C.-H. 1
99 Ali, Mohammad 1
100 Wheeler, Jeremy G. 1
101 Calacal G.C. 1
102 Prasitchai Mangjit 1
103 Brahmachari S.K. 1
104 Kim, Deok Ryun 1
105 Chen Y.-T. 1
106 Clemens, John 1
107 Taylor, Antoinette J. 1
108 Delfin F.C. 1
109 Prasankumar, Rohit P. 1
110 De Ungria M.C.A. 1
111 Chia, Elbert E. M. 1
112 Chu J. 1
113 Wanpen Chaicupma 1
114 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
115 Bhak J. 1
116 Sanit Sudjai 1
117 Khadsiri P. 1
118 Saekho S. 1
119 Lai, Ching Ming 1
120 Tharavichitkul E. 1
121 Chawapun N. 1
122 Ching-Ming, Lai 1
123 Yu-Huei, Cheng 1
124 Yuan-Chih, Lin 1
125 Cheng, Yu Huei 1
126 Lin, Yuan Chih 1
127 Abdulla M.A. 1
128 Nunta Sirima 1
129 Ahmed I. 1
130 Supot Jitsanguansuk 1
131 Lee S. 1
132 Pornthip Chompook 1
133 Chen J. 1
134 Seksun Sampsornsuk 1
135 Edo J. 1
136 Zhu, Jian-Xin 1
137 Kumar V. 1
138 Lu, Haijing 1
139 Lai P.S. 1
140 Kok, Eugene 1
141 Kulawonganunchai S. 1
142 Koike T. 1
143 Kimm K. 1
144 Li, Baosheng 1
145 Kimura R. 1
146 Lee J.-Y. 1
147 Chong, Yidong 1
148 Hernychova, Lenka 1
149 Mitchell W. 1
150 Man, Petr 1
151 Marzuki S. 1
152 Verma, Chandra 1
153 Liu E.T. 1
154 Majumder P.P. 1
155 Mandapati K.K. 1
156 Wang, Liuying 1
157 Kim W.-Y. 1
158 Liang, Guo Zhen 1
159 Huang W. 1
160 Inoko H. 1
161 Hoh B.P. 1
162 Ho S.-F. 1
163 Ghang H. 1
164 Gojobori T. 1
165 Han J. 1
166 Jha P. 1
167 Chan, Siew Hwa 1
168 Wang, Xu 1
169 Kim K. 1
170 Wu, Renbing 1
171 Kim H.-L. 1
172 Li, Lin 1
173 Kennedy G.C. 1
174 Zhou, Kun 1
175 Khurana P. 1
176 Mukerji M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2557 6
3 2556 7
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 2
8 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
2 Isobio software: Biological dose distribution and biological dose volume histogram from physical dose conversion using linear-quadratic-linear model
3 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
ปี พ.ศ. 2557
4 Graphene-based tunable plasmonic Bragg reflector with a broad bandwidth
5 Tunable single-mode slot waveguide quantum cascade lasers
6 Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators
7 A metal–dielectric–graphene sandwich for surface enhanced raman spectroscopy
8 The silence of mental health issues within university environments: a quantitative study
9 Melatonin enhances adult rat hippocampal progenitor cell proliferation via ERK signaling pathway through melatonin receptor
ปี พ.ศ. 2556
10 Tunable subwavelength terahertz plasmonic stub waveguide filters
11 Analysis of graphene TE surface plasmons in the terahertz regime
12 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
13 Biaxially stretchable silver nanowire transparent conductors
14 Electrical and optical properties of hybrid transparent electrodes that use metal grids and graphene films
15 Electrically pumped mid-infrared random lasers
16 Identification of a second Nutlin-3 responsive interaction site in the N-terminal domain of MDM2 using hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry
ปี พ.ศ. 2555
17 Theory of ultrafast quasiparticle dynamics in high-temperature superconductors : the dependence on pump fluence
18 An all-optical plasmonic limiter based on a nonlinear slow light waveguide
19 Mid-infrared Bessel beams generation by subwavelength structure on quantum cascade laser
ปี พ.ศ. 2554
20 Profiling and monitoring of DOM in brewery wastewater and treated wastewater
ปี พ.ศ. 2553
21 Detection of biomolecules by using liquid-gate carbon nanotubes based field effect transistors.
ปี พ.ศ. 2552
22 Mapping human genetic diversity in Asia
23 Characterization of brewery wastewater with spectrofluorometry analysis
ปี พ.ศ. 2548
24 Estimating the burden of shigellosis in Thailand : 36-month population-based surveillance study