ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Law, Wing-Cheung 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Ye, Ling 5
8 Bolund, Lars 5
9 Yong, Ken-Tye 5
10 He, Ying 5
11 Hubaux, Jean-Pierre. 5
12 Rosenberg, Catherine. 5
13 Du, Yutao 4
14 Tan, Yap Peng 4
15 Liu, Jing 4
16 Lin, Lin. 4
17 Coyne, Richard 4
18 Roy, Indrajit 3
19 Huang, Likun 3
20 Hu, Rui 3
21 Yang, Huanming 3
22 Liu, Liwei 3
23 Callesen, Henrik 3
24 Purup, Stig 3
25 Vajta, Gábor 3
26 Du, Yutao. 3
27 Kangwanpong D. 3
28 Liu, Qian 3
29 Tan, Ming-Jen 3
30 Kampuansai J. 3
31 Zhao, Liang 3
32 Xu, Qing-Feng 3
33 Hoi, Steven Chu Hong 3
34 Wang, Gang 2
35 Su, Haibin 2
36 Vasilakos, Athanasios V. 2
37 Zhu, Jing 2
38 Hu, Yazhuo 2
39 Liu, Yang. 2
40 Li, Feng 2
41 Reynolds, Jessica L. 2
42 Zhou, Xiuzhuang 2
43 Kim, Chris H. 2
44 Shang, Yuanyuan 2
45 Xu S. 2
46 Li, Chang Ming 2
47 Rosenberg, Catherine 2
48 Han, Kai. 2
49 Zhao, Dan 2
50 Huo, Fengwei 2
51 Tang, Chuyang Y. 2
52 Chen, Peng 2
53 Zhang, Qichun 2
54 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
55 Gu, Pei-Yang 2
56 Coe-Sullivan, Seth 2
57 Roh, Kwangdong 2
58 Schmidt, Mette 2
59 Jørgensen, Arne Lund 2
60 Kwoh, Chee Keong 2
61 Dang, Cuong 2
62 Nurmikko, Arto 2
63 Nielsen, Anders Lade 2
64 Xiang, Liu 2
65 Koepping, Elizabeth 2
66 Laidlaw, Ken 2
67 Pain, Helen 2
68 Morris, Paul 2
69 Schwannauer, Matthias 2
70 Yang, Huanming. 2
71 Power, Michael 2
72 Seielstad M. 2
73 Srikummool M. 2
74 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
75 Cai, Qizhou 2
76 Purup, Stig. 2
77 Callesen, Henrik. 2
78 Kuwayama, Masashige 2
79 Kragh, Peter M 2
80 Zhang, Xiuqing. 2
81 Liu, Ying. 2
82 Tai, Xue Cheng 2
83 Li, Zhenhua 2
84 Lysaker, Marius 2
85 Bolund, Lars. 2
86 Zhang, Danqing 2
87 Panagiotis Papadimitratos. 2
88 Lim, Samuel Chao Voon 2
89 Girard, Andre. 2
90 Schmidt, Mette. 2
91 Zhang, Xihe 2
92 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
93 Swihart, Mark T. 2
94 Prasad, Paras N. 2
95 Castagne, Sylvie 2
96 Paramonov V. 1
97 Schreiber S. 1
98 Schlarb H. 1
99 Templin I. 1
100 Will I. 1
101 Phipps M.E. 1
102 Lederer S. 1
103 Sandraling Y. 1
104 Scaria V. 1
105 Salvador J.M. 1
106 Sakaki Y. 1
107 Perdigon H.B. 1
108 Png E. 1
109 Kittichok Nithisathian 1
110 Köhler W. 1
111 Richter D. 1
112 Asova G. 1
113 Stephan F. 1
114 Sidek M.R. 1
115 Shapovalov A. 1
116 Grabosch H. 1
117 Groß M. 1
118 Wenndorff R. 1
119 Flöttmann K. 1
120 Weidinger S. 1
121 Nozdrin M. 1
122 Klemz G. 1
123 Hoffmann M. 1
124 Sana, Barindra 1
125 Ma, Shouzhi 1
126 Wang, Xuewan 1
127 Kim, Dong-Hwan 1
128 Liu, Xinjuan 1
129 Zhou, Zhaofeng 1
130 Lim, Sierin 1
131 Xin, Shi-Qing 1
132 Ananthanarayanan, Arundithi 1
133 Huang, Jinghuai 1
134 Petrosyan B. 1
135 Lim, Kok-Hwa 1
136 Routh, Parimal 1
137 Wang, Wen-Ping 1
138 Sun, Changqing 1
139 Wang, Yubo 1
140 Teoh, Eam Khwang 1
141 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
142 Yau, Wei-Yun 1
143 Wang, Chengyuan 1
144 Sudoyo H. 1
145 Sun, Gengzhi 1
146 Zheng, Lianxi 1
147 Xiao, Gaoxi 1
148 Huang, T. S. 1
149 Nguyen, Hung 1
150 Wang, Dong 1
151 Pang, John Hock Lye 1
152 Sinha A. 1
153 Hu, Junlin 1
154 Zhang, Chi 1
155 Ping, Yuan 1
156 Li, Lin 1
157 Bao, Hongqian 1
158 Deng, Chenwei 1
159 Pan, Yongzheng 1
160 Gan, Leong Huat 1
161 Lin, Juncong 1
162 Wang, Kai 1
163 Dunyaporn Trachootham 1
164 Cai, Hongxing 1
165 Lian, Zhichao 1
166 Er, Meng Joo 1
167 Ong, Beng S. 1
168 Lin, Weisi 1
169 Duan, Zheng 1
170 Yu, Gui 1
171 Di, Chong-An 1
172 Geffroy, Bernard 1
173 Guo, Yunlong 1
174 Hissler, Muriel 1
175 Liu, Yunqi 1
176 Lim, Suo Hon 1
177 Zhou, Yuhua 1
178 Song, Hongwei 1
179 Lin, Ming 1
180 Réau, Régis 1
181 Liu, Yaqian 1
182 Lu, Weiqin 1
183 Vashchenko G. 1
184 Hakobyan L. 1
185 Rimjaem S. 1
186 Zilfalil B.A. 1
187 Yuan W. 1
188 Zhao G. 1
189 Isaev I. 1
190 Ivanisenko Y. 1
191 Malyutin D. 1
192 Oppelt A. 1
193 Mahgoub M. 1
194 Krasilnikov M. 1
195 Khojoyan M. 1
196 Yoo H.-S. 1
197 Shugart Y.Y. 1
198 Tabbada K.A. 1
199 Tan A. 1
200 Suzuki Y. 1
201 Suryadi H. 1
202 Sugano S. 1
203 Tokunaga K. 1
204 Villamor L.P. 1
205 Xiao H. 1
206 Yang J.O. 1
207 Wu J.-Y. 1
208 Wang H. 1
209 Wang E. 1
210 Otevrel M. 1
211 Steckel, Jonathan S. 1
212 Chua, Beng-Wah 1
213 Maurer-Stroh, Sebastian 1
214 Jiang, Xudong 1
215 Guo, Mei-Ling 1
216 Tan, Yap-Peng 1
217 Veeravalli, Bharadwaj. 1
218 Zhang, Chun 1
219 Ho, Zheng Jie Marc 1
220 Ng, Ching Ging 1
221 Tong, Jiarong 1
222 Chen, Liguang 1
223 Vithia, Gunalan 1
224 Wang, Liyun 1
225 Hu, Menglan. 1
226 Jing, Zhenzhong 1
227 Qiao, Miao 1
228 Tan, Choon-Hong 1
229 Li, Ye 1
230 Zhang, Weiqing 1
231 Qi, Saren 1
232 Yu, Hao 1
233 Jiang, Zhiyong 1
234 Chin, Kek Foo 1
235 Sun, Lingling 1
236 Yu, Zhiping 1
237 Chen, Wenchao 1
238 Zhao, Qian 1
239 Tan, Clive M. 1
240 Xia, Jiazhi 1
241 Sørensen, Charlotte Brandt 1
242 Wang, Jianhua 1
243 Chen, Hongyan 1
244 Luo, Yonglun 1
245 Liu, Gao-Yan 1
246 Ge, Jian-Feng 1
247 Kang, Jun-Koo 1
248 Li, Shengting 1
249 Li, Gang 1
250 Zhou, Feng 1
251 Gao, Junkuo 1
252 Kim, Jin-Mo 1
253 Baik, Bok 1
254 Zhang, You-Hao 1
255 Ghosh, Ranadhir. 1
256 Yoon, Yong-Jin 1
257 Reaburn, Peter. 1
258 Lee, Jian Ming Vernon 1
259 Meng, Min 1
260 Lin, Tzer Pin Raymond 1
261 Baek, Jong Dae 1
262 Gillespie, Amaya. 1
263 Verma, Brijesh. 1
264 Ghosh, Moumita. 1
265 Yang, Gao 1
266 Balanda, Kevin. 1
267 Shin, Choongsoo 1
268 Yang, Jinhua 1
269 Liu, Xin 1
270 Zhu, Xi 1
271 Lee, Dongwook 1
272 Yang, Yuansheng 1
273 Long, Yi 1
274 Magdassi, Shlomo 1
275 Goh, Lin-Tang 1
276 Cole, Jacqueline M. 1
277 Kim, Hanbit 1
278 Jeon, Heonsu 1
279 Shin, Hyeon-Jin 1
280 Lee, Jiyoul 1
281 Ahn, Sungmo 1
282 Seo, Jiwon 1
283 Tong, Yen Wah 1
284 Cao, Xun 1
285 Wang, Ningfei 1
286 Jiang, Bin 1
287 Yang, Minghui 1
288 Yan, Mi 1
289 Lu, Yunpeng 1
290 Li, Bin 1
291 Guo, Hua 1
292 Wang, Ning 1
293 Song, Zhiwei 1
294 Bardor, Muriel 1
295 Loo, Say Chye Joachim 1
296 Ho, Steven C. L. 1
297 Breen, Craig 1
298 Shin, Taeh 1
299 Shenghua, Jin 1
300 Theng, Yin-Leng 1
301 Tondelier, Denis 1
302 Shan, Wen 1
303 Wang, Yi 1
304 Chen, Songtao 1
305 Davis, Hunter Morgan 1
306 Foo, Schubert 1
307 Wu, Youyou 1
308 Liu, Shuqing 1
309 Shao, Xiao 1
310 Girard, André 1
311 Peng, Kaiping 1
312 Kumar, Sanjay 1
313 Wang, Jing 1
314 Zhao, Yi 1
315 Chng, Eng Siong 1
316 Xiao, Xiong 1
317 Lee, Hangil 1
318 Steekel, Jonathan S. 1
319 Wu, Wangliang 1
320 Li, Haizhou 1
321 Li, Ruidi 1
322 Singh, A.K. 1
323 Guan, Lunhui 1
324 He, Jian 1
325 Xu, Zhichuan 1
326 Zhao, Junying 1
327 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
328 Wilkinson, Mark 1
329 Kim W.-Y. 1
330 Kim K. 1
331 Kim H.-L. 1
332 Khurana P. 1
333 Foley, Jennifer A 1
334 Haszeldine, Stuart 1
335 Kimm K. 1
336 Koike T. 1
337 Nauright, John 1
338 Sproule, John 1
339 Kimura R. 1
340 Nash, Christine Scott 1
341 Logie, Robert 1
342 Kennedy G.C. 1
343 Smith, Tim J 1
344 Huang W. 1
345 Hoh B.P. 1
346 Ho S.-F. 1
347 grant no. 200074/97-0 1
348 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
349 Inoko H. 1
350 Jinam T.A. 1
351 Colton, Simon 1
352 Pease, Alison 1
353 Jha P. 1
354 Smaill, Alan 1
355 Kulawonganunchai S. 1
356 Collins, David 1
357 Ngamphiw C. 1
358 Gisborne, Nik 1
359 Cowie, Claire 1
360 Naritomi K. 1
361 Mukerji M. 1
362 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
363 Nishida N. 1
364 Dima, Maria 1
365 Stanley, Brian 1
366 Ohashi J. 1
367 Oh S. 1
368 Wright, Mark 1
369 Oh B. 1
370 Thomas, Jonathan 1
371 Mitchell W. 1
372 Lee J.-Y. 1
373 Ritchie, Graeme 1
374 McMeel, Dermott 1
375 Lai P.S. 1
376 Kumar V. 1
377 Liu E.T. 1
378 He, Daqing 1
379 Marzuki S. 1
380 Fergusson, David 1
381 Mandapati K.K. 1
382 Jacucci, Carlo 1
383 Majumder P.P. 1
384 Han J. 1
385 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
386 Kim S. 1
387 Wang, Jun. 1
388 Nielsen, Anders Lade. 1
389 Wang Y. 1
390 Luo, Yonglun. 1
391 Li, Shengting. 1
392 Palittapongarnpim P. 1
393 McAllister, Margaret, RN. 1
394 Lee S. 1
395 McClenaghan, Kerry 1
396 Estefan, Andrew 1
397 Chen J. 1
398 Hasking, Penelope 1
399 Jung J. 1
400 Gao, Fei. 1
401 Molnár, Molnar. 1
402 Shi H. 1
403 Liao S. 1
404 Luo X. 1
405 Kutanan W. 1
406 Su B. 1
407 Winther, K. D. 1
408 Zhang, Xiuqing 1
409 Niikawa N. 1
410 Fuchareon S. 1
411 Tongsima S. 1
412 Assawamakin A. 1
413 Abdulla M.A. 1
414 Jakobsen, Jannik E 1
415 De Ungria M.C.A. 1
416 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
417 Tang, Tilan 1
418 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
419 Chu J. 1
420 Gao, Huasheng 1
421 Delfin F.C. 1
422 Danupon Ariyasajjakorn 1
423 Robertson, David 1
424 Gojobori T. 1
425 Ghang H. 1
426 CNPq (Brazilian Research Council) 1
427 Edo J. 1
428 Hyttel, Poul. 1
429 Chen Y.-T. 1
430 Moldt, Brian 1
431 Brahmachari S.K. 1
432 Bhak J. 1
433 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
434 Ahmed I. 1
435 Winther, Kjeld Dahl 1
436 Calacal G.C. 1
437 Chen C.-H. 1
438 Østrup, Olga. 1
439 Holm, Ida E 1
440 Chaurasia A. 1
441 Schyth, Brian Dall 1
442 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
443 Oka A. 1
444 Liu, Xiang. 1
445 Kumar, Rajiv 1
446 Guo, Jinjun 1
447 Panagopoulos, Christos 1
448 Chia, Elbert E. M. 1
449 Son, Hungsun 1
450 Aravind Iyer 1
451 Lin, Guimiao 1
452 Mahajan, Supriya D. 1
453 Yan, Li Ling 1
454 Made, Riko I. 1
455 Kwak, Sang Kyu 1
456 Gan, Chee Lip 1
457 Li, Shengyong 1
458 Zhou, X. 1
459 Wu, Tom 1
460 Li, Najun 1
461 Wang, J. 1
462 Li, Hua 1
463 Chen, L. 1
464 Xing, Guozhong 1
465 Zheng, Junwei 1
466 You, L. 1
467 Liu, Chaoyin 1
468 Xiao, Qijun 1
469 Sun, Ru 1
470 Peng, Haiyang 1
471 Wang, Yucheng 1
472 Yu, Aibin 1
473 Williams, Patrick L. 1
474 Yu, Liujian 1
475 Delaunay, Wylliam 1
476 Sieh, Kerry 1
477 Gong, Cheng 1
478 Mathey, François 1
479 Allen, Clarence R. 1
480 Joly, Damien 1
481 Zhao, Yan 1
482 Lescop, Christophe 1
483 Wang, Zisu 1
484 Wang, Zuoyong 1
485 McGill, Sally Fagerson 1
486 Chen, Hui 1
487 Qin, Fang 1
488 Lee, Chengkuo 1
489 Chu, Jian 1
490 Chen, Yumin 1
491 Yoon, Seung Wook 1
492 Rui, Hu 1
493 Gao, HongMei 1
494 Dong, Zhili 1
495 Xiang, Liu. 1
496 Bao, Qiaoliang 1
497 Lu, Zhisong 1
498 Guo, Jun 1
499 Liu, HanLong 1
500 Miao, Shifeng 1
501 Wang, Y. 1
502 Yang Z. 1
503 Pribenszky, Csaba. 1
504 Yan S. 1
505 Qi X. 1
506 Zhang X. 1
507 Østrup, Olga 1
508 Serey B. 1
509 Sovannary T. 1
510 Samnom H. 1
511 Pelicano, Helene 1
512 Aun H.S. 1
513 Kuwayama, Masaabc. 1
514 Bunnath L. 1
515 Johansen, Marianne G. 1
516 Walker, Brigid 1
517 Padilla C.D. 1
518 Agostino, Cristiano 1
519 Williams, Richard 1
520 Ong R. 1
521 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
522 Androulaki, Maria 1
523 Raeburn, Alison Somers 1
524 McPaul, Ann 1
525 Jakobsen, Jannik E. 1
526 Holm, Ida E. 1
527 McKenzie, Karen 1
528 Bøgh, Ingrid Brück 1
529 Keating, Michael J. 1
530 Huang, Peng 1
531 Piorkowski, Michal. 1
532 Grossglauser, Matthias. 1
533 Loh, Teck-Peng 1
534 Panchard, Jacques. 1
535 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
536 Loo, Wan-Yi 1
537 Keane, John. 1
538 Jarfors, Anders E. W. 1
539 Sydor, John. 1
540 Samat Shabdanov. 1
541 Mitran, Patrick. 1
542 Zhou, J. 1
543 Fong, Kai-Soon 1
544 Ravi Mazumdar. 1
545 Shen, Zhi-Liang 1
546 Burger, Jan A. 1
547 Croce, Carlo M. 1
548 Garcia-Prieto, Celia 1
549 Zhang, Wan 1
550 Chen, Gang 1
551 Plunkett, William 1
552 Hamp, Tobias 1
553 Wong, Colin Hong An 1
554 Ma, Kexin. 1
555 Iyer, Aravind. 1
556 Yang, Yong Sheng 1
557 Lu, Lanyuan 1
558 Tan, Huei Shuan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake