ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jiao, Zhenjun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Jiao, Zhenjun.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Huang, Xiaoyang 5
2 Abgrall, Patrick 1
3 Ang, Yi Zhen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 4
3 2549 1