ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jagtap, T.G.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Untawale, A.G. 8
2 Rodrigues, R.S. 7
3 Kulkarni, V.A. 6
4 Bhosale, S.H. 6
5 Komarpant, D.S. 5
6 Nagle, V.L. 5
7 Savant, S.B. 4
8 Pise, N.M. 4
9 Jena, K.B. 3
10 Verlecar, X.N. 3
11 Dalal, S.G. 3
12 Ansari, Z.A. 3
13 Joshi, S. 2
14 Nagi, H.M.H. 2
15 Shirodkar, P.V. 2
16 Mhalsekar, N.M. 2
17 Maharana, D. 2
18 Chavan, V.S. 2
19 Rao, G.S. 2
20 Shenai-Tirodkar, P.S. 2
21 Gaikwad, D.K. 2
22 Dhargalkar, V.K. 2
23 Verlekar, X.N. 2
24 Nagvenkar, S.S. 2
25 Nagi, H.M. 2
26 Charulata, S. 2
27 Rodrigues, R. 2
28 Naik, B.G. 1
29 Hassan, A. 1
30 Sawant, S.B. 1
31 Sarkar, A. 1
32 Ahmed, A.U. 1
33 Vashistha, D. 1
34 Desai, S.R. 1
35 Sadanandan, S. 1
36 Chaugule, B.B. 1
37 Naik, C.G. 1
38 Naik, A.N. 1
39 Wafar, S. 1
40 Inamdar, S.N. 1
41 Sardessai, S. 1
42 DeSousa, S.N. 1
43 DileepKumar, M. 1
44 Carruthers, T.J.B. 1
45 Bujang, J.S. 1
46 Bandeira, S. 1
47 Carpenter, K.E. 1
48 Calumpong, H.P. 1
49 Murthy, P.S. 1
50 Dennison, W.C. 1
51 Coles, R.G. 1
52 Livingstone, S.R. 1
53 Polidoro, B. 1
54 Naidu, V.S. 1
55 Mascarenhas, A. 1
56 Joshi, S.A. 1
57 Shenai-Tirodkar, P. 1
58 Short, F.T. 1
59 Emparanza, E.J.M. 1
60 Gaikwad, D. 1
61 Deshmukh, B. 1
62 Sanciangco, J.C. 1
63 Prathep, A. 1
64 Orth, R.J. 1
65 Tussenbroek, B.V. 1
66 Vergara, S.G. 1
67 Zieman, J.C. 1
68 Waycott, M. 1
69 Nasution, I.M. 1
70 LaNafie, Y.A. 1
71 Fortes, M.D. 1
72 Erftemeijer, P.L.A. 1
73 Freeman, A.S. 1
74 Kamal, A.H.M. 1
75 Kenworthy, W.J. 1
76 Kendrick, G.A. 1
77 Parameswaran, P.S. 1
78 Patil, K.B. 1
79 Chauhan, O.S. 1
80 Unnikrishnan, A.S. 1
81 Suneethi, J. 1
82 Menezes, A.A.A. 1
83 Desai, K. 1
84 Furtado, R. 1
85 Singh, C. 1
86 Gaidhane, D.M. 1
87 Nayak, S. 1
88 Naik, S. 1
89 Pawar, R.T. 1
90 Bahuguna, A. 1
91 Coutinho, F.B. 1
92 ManiMurali, R. 1
93 Desai, V.V. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 7
5 2553 9
6 2552 4
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 6
13 2545 3
14 2544 2
15 2542 4
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 2
19 2537 1
20 2536 2
21 2535 2
22 2534 3
23 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Using remote sensing and gis techniques for detecting land cover changes of mangrove habitats in Goa, India
ปี พ.ศ. 2556
2 Protective role of edible clam Paphia malabarica (Chemnitz) against lipid peroxidation and free radicals
3 Oxidative stress and antioxidant indices of marine alga Porphyra vietnamensis
4 Spatio-temporal variations in biochemical composition, condition index and percentage edibility of the clam, Paphia malabarica (Chemnitz) from estuarine regions of Goa
ปี พ.ศ. 2555
5 Nutraceutical properties of the marine macroalga Gayralia oxysperma
ปี พ.ศ. 2554
6 An evaluation of flora from coastal sand dunes of India: Rationale for conservation and management
7 Marine ecological habitat: A case study on projected thermal power plant around Dharamtar creek, India
8 Occurrence of the spider crab Acanthonyx euryseroche, a seaweed associate along the central west coast of India
9 Extinction risk assessment of the world’s seagrass species
10 Active pharmaceutical ingredient (api) from an estuarine fungus, Microdochium nivale (Fr.)
11 Dimensional Relationships in Crassostrea madrasensis (Preston) and C. gryphoides (Schlotheim) in Mangrove Ecosystem
12 Characterization and Ecophysiological Observations on Coastal Sand Dune Vegetation from Goa, Central West Coast, India
ปี พ.ศ. 2553
13 Changes in the coastal and marine environments
14 Evaluation of significant sources influencing the variation of water quality of Kandla creek, Gulf of Katchchh, using PCA
15 Evaluation of genotoxic responses of Chaetoceros tenuissimus and Skeletonema costatum to water accommodated fraction of petroleum hydrocarbons as biomarker of exposure
16 पारिस्थितिकीय संवेदनशील समुद्री निवास (ESMHs) एवं जलवायु परिवर्तन : कच्छ की खाड़ी, भारत
17 Isolation, optimization and characterization of selected Cyanophycean members
18 Biological and environmental characteristics of mangrove habitats from Manori creek, West Coast, India
19 Assessment of oxidative stress indices in a marine macro brown alga Padina tetrastromatica (Hauck) from comparable polluted coastal regions of the Arabian Sea, west coast of India
20 Free radical scavenging potential, reducing power, phenolic and biochemical constituents of Porphyra species from India
21 Antioxidative potential of Perna viridis and its protective role against ROS induced lipidperoxidation and protein carbonyl
ปี พ.ศ. 2552
22 Elysia bangtawaensis Swennen (Nudibranch) from the mangrove habitat of Mandovi estuary, Goa (central west coast), India
23 Marine blue-green algae
24 Apportionment of sources affecting water quality: Case study of Kandla Creek, Gulf of Katchchh
25 A note on Ruppia species (Ruppiaceae) from the abandoned saltpan in the Gulf of Kutch, India
ปี พ.ศ. 2551
26 Vulnerability and adaptation of ecologically sensitive mangrove habitats to the changing climate
27 Environmental studies on mangrove cover changes in Goa and its resident Crassostrea population
28 Applications of GIS and remote sensing for assessing and management of ecologically sensitive habitats from small islands on Chagos Laccadive Archipelago
ปี พ.ศ. 2550
29 Response and adaptability of mangrove habitats from the Indian subcontinent to changing climate
ปี พ.ศ. 2549
30 Characterization of Porteresia coarctata beds along the Goa coast, India
ปี พ.ศ. 2548
31 Eco-geomorphological zonation of the Bangaram reef, Lakshadweep
ปี พ.ศ. 2547
32 Seagrasses - The forgotton marine habitat
33 Impact of climate change on mangrove forests along the south west coast: A case study from Kasargod, Kerala, India
34 Mangroves - Nursery for fishes
35 Vulnerable areas and adapation measures for sea level rise along the coast of India
ปี พ.ศ. 2546
36 Ecological studies on major beds of Porteresia coarctata (Roxb) Tateoka, Graminae, and its immediate associated biota along the central west coast of India
37 Status of a seagrass ecosystem: An ecologically sensitive wetland habitat from India
38 The seagrasses of India
39 Coastal vegetation: Patterns in a tourist region
40 Distribution and diversity of marine flora in coral reef ecosystems of Kadmat Island in Lakshadweep archipelago, Arabian Sea, India
41 Evaluation of mangrove ecosystem of India for assessing its vulnerability to projected climatic changes
ปี พ.ศ. 2545
42 Ecological observations of major Salicornia beds from highly saline coastal wetlands of India
43 Antifouling potential of some marine organisms from India against species of Bacillus and Pseudomonas
44 Mangrove ecosystem of India: Conservation and management
ปี พ.ศ. 2544
45 Marine macroalgal diversity along the Maharashtra coast: Past and present status
46 Assessment of coastal wetland resources of central west coast, India, using LANDSAT data
ปี พ.ศ. 2542
47 Atoll mangroves and associated flora from Republic of Maldives, Indian Ocean
48 Antifungal activity of some marine organisms from India, against food spoilage Aspergillus strains
49 Asia Pacific Mangrove Information Network (APMIN): A conceptual model
50 Socioeconomic significance of mangroves for coastal people of India: A changing scenario
ปี พ.ศ. 2541
51 Structure of major seagrass beds from three coral reef atolls of Lakshadweep, Arabian Sea, India
ปี พ.ศ. 2540
52 Metamastophora flabellata (Sonder) Setchell (Corallinaceae, Rhodophyta) a new addition to the coaral reef flora, from the Andaman Sea (Indian Ocean)
ปี พ.ศ. 2539
53 Some quantitative aspects of structural components of seagrass meadows from the southeast coast of India
54 Occurrence of Hydroclathrus tenuis Tseng and Baoren, (Phaeophyta) from Gulf of Kutch, northwest coast of India
ปี พ.ศ. 2537
55 Mangrove communities
ปี พ.ศ. 2536
56 Mangrove ecosystems of India: A need for protection
57 Studies on littoral and sublittoral macrophytes around the Mauritius coast
ปี พ.ศ. 2535
58 Marine flora of Nicobar group of islands in Anadman Sea
59 Status of mangroves along the countries bordering the Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2534
60 Distribution of seagrasses along the Indian coast
61 Mapping of seagrass meadows from the Lakshadweep Islands (India), using aerial photographs
62 Floristic composition of the deltaic regions of India
ปี พ.ศ. 2533
63 Remote sensing and aerial photography for delineation and management of coastal ecosystems