ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ichida, Masao
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mouri, Shinichiro 1
2 Matsuda, Kazunari 1
3 Miyauchi, Yuhei 1
4 Kozawa, Daichi 1
5 Zhu, Xi 1
6 Su, Haibin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Excitonic photoluminescence from nanodisc states in graphene oxides