ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Huang, Xintang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jiang, Jian 2
2 Fan, Zhanxi 1
3 Zhu, Jianhui 1
4 Sun, Zhipeng 1
5 Yu, Ting 1
6 Yuan, Changzhou 1
7 Li, Yuanyuan 1
8 Lou, David Xiong Wen 1
9 Liu, Jinping 1
10 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1