ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Huang, X. H.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pramoda, K. P. 1
2 Zhang, C. 1
3 Chua, S. J. 1
4 Zhan, Zhaoyao 1
5 Zheng, Lianxi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
ผลงานวิจัย