ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Huang, Wei
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 30
2 Chen, Peng 16
3 Dong, Xiaochen 14
4 Xie, Linghai 12
5 Wang, Lianhui 12
6 Fan, Qu-Li 10
7 Boey, Freddy Yin Chiang 10
8 Qi, Xiaoying 9
9 Chan-Park, Mary B. 8
10 Wang, Jing 6
11 Yu, Ting 6
12 Ai, Wei 5
13 Huang, Xiao 5
14 Yi, Ming-Dong 5
15 Zhou, Xiaozhu 5
16 Yin, Zongyou 5
17 Cao, Xiehong 5
18 Du, Zhuzhu 4
19 Zhang, Xiao 4
20 Huang, Ling 4
21 Zhang, Qichun 4
22 Wang, Xuewan 4
23 Tan, Chaoliang 4
24 Pu, Kan-Yi 4
25 Zhao, Fei 4
26 Chen, Shufen 3
27 Wei, Ang 3
28 Lin, Zongqiong 3
29 Yan, Qingyu 3
30 Tay, Yee Yan 3
31 Sun, Gengzhi 2
32 Qian, Yan 2
33 Shi, Nai-En 2
34 Yan, Qinyu 2
35 Huo, Fengwei 2
36 Sun, Peng-Ju 2
37 Wang, Shuchao 2
38 Yao, Cheng 2
39 Wei, Wei 2
40 Ma, Yanwen 2
41 Zeng, Zhiyuan 2
42 Zhang, Weina 2
43 Zhou, Yi 2
44 Yang, Jian 2
45 Zheng, Bing 2
46 Long, Qing 2
47 Huang, Yinxi 2
48 Pei, Wenbo 2
49 An, Zhongfu 2
50 Xiao, Ni 2
51 Fang, Chun 2
52 Zhu, Jixin 2
53 Müllen, Klaus 2
54 Huang, Yizhong 2
55 Fan, Zhanxi 2
56 Ma, Jan 1
57 Duan, Hongwei 1
58 Peimyoo, Namphung 1
59 Shang, Jingzhi 1
60 Liang, Jing 1
61 Li, Jiewei 1
62 Chen, Wangqiao 1
63 Kim, Dong-Hwan 1
64 Li, Shaozhou 1
65 Liu, Botong 1
66 Zou, Xi 1
67 Routh, Parimal 1
68 Wu, Jiansheng 1
69 Wang, Chenyuan 1
70 Wang, Xuxu 1
71 Shi, Huifang 1
72 Zhao, Qiang 1
73 Lin, Anping 1
74 Qu, Qiuyu 1
75 Sun, Pengju 1
76 Ma, Xing 1
77 Long, Jinlin 1
78 Liu, Tianjun 1
79 Feyter, Steven De 1
80 Zhao, Baozhou 1
81 Chang, Hongjin 1
82 Klapper, Markus 1
83 Zhou, Yangen 1
84 Song, Hao 1
85 Huang, Jingfeng 1
86 Yu, Yang 1
87 Wang, Jingxia 1
88 Li, Xingao 1
89 Chen, Junze 1
90 Chen, Jun 1
91 Guo, Zhen 1
92 Chen, Wei 1
93 Lin, Jiadan 1
94 Zhu, Yihan 1
95 Zhao, Yang 1
96 He, Qiyuan 1
97 Teng, Xue 1
98 Tok, Alfred Iing Yoong 1
99 Han, Yu 1
100 Yang, Yanhui 1
101 Zhang, Wenjing 1
102 Liu, Yayuan 1
103 Ling, Qidan 1
104 Jiang, Ting 1
105 Cui, Chenlong 1
106 Zan, Xiaoli 1
107 Huang, Yin-Xi 1
108 Wu, Jin 1
109 Tang, Duo-Feng 1
110 Tian, Danbi 1
111 Ma, Yan-Wen 1
112 Xu, Hongbo 1
113 Cao, Yunfa 1
114 Zou, Binghua 1
115 Xu, Hang 1
116 Zhang, Guang-Wei 1
117 Ajayan, Pulickel M. 1
118 Wu, Zhifang 1
119 Huang, Yunhui 1
120 Song, Li 1
121 Du, Yaping 1
122 Jia, Xingtao 1
123 Wang, Zhi 1
124 Xing, Guichuan 1
125 Chen, Xiaodong 1
126 Shi, Wenhui 1
127 Guo, Junqi 1
128 Sum, Tze Chien 1
129 Han, Tingting 1
130 Liu, Dayong 1
131 Zhou, Weiwei 1
132 Ma, Mingze 1
133 Zhang, Yufei 1
134 Sun, Chencheng 1
135 Yang, Jun 1
136 Xu, Zhichuan 1
137 Xie, Haiming 1
138 Huang, Ying 1
139 Lai, Zhuangchai 1
140 Capobianco, John A 1
141 Zhu, Guoyin 1
142 Hu, Wenbo 1
143 Naccache, Rafik 1
144 Zhao, Meiting 1
145 Shao, Qi 1
146 Chang, Yong-Zheng 1
147 Xiong, Qihua 1
148 Mei, Yang 1
149 Sun, Xiaowei 1
150 Wu, Xue-Jun 1
151 Xia, Xian-Hai 1
152 Zhou, Xin-Hui 1
153 Cheng, Fan 1
154 Xue, Can 1
155 Zhu, Jianhui 1
156 Sudibya, Herry Gunadi 1
157 De Feyter, Steven 1
158 Jiang, Jian 1
159 Deng, Lingling 1
160 Li, Sam Fong Yau 1
161 Peng, Kun 1
162 Wei, Jun 1
163 Fang, Wenjing 1
164 Peng, Wang 1
165 Zheng, Lianxi 1
166 Bai, Linyi 1
167 Ou, Chang-Jin 1
168 Tang, Ben Zhong 1
169 Su, Ching-Yuan 1
170 Liang, Jin 1
171 Liu, Zhong-Fan 1
172 He, Hui-Xin 1
173 Chen, Runfeng 1
174 Ong, Hock Guan 1
175 Zhao, Yanli 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 12
3 2556 7
4 2555 14
5 2554 6
6 2553 9
7 2551 1
8 2550 1
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Black phosphorus quantum dots
2 A facile and universal top-down method for preparation of monodisperse transition-metal dichalcogenide nanodots
ปี พ.ศ. 2557
3 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
4 Scattering or Photoluminescence? Major mechanism exploration on performance enhancement in P3HT-based polymer solar cells with NaYF 4 :2% Er 3+ , 18% Yb 3+
5 Nitrogen and sulfur codoped graphene : multifunctional electrode materials for high-performance Li-ion batteries and oxygen reduction reaction
6 Ultrasmall phosphorescent polymer dots for ratiometric oxygen sensing and photodynamic cancer therapy
7 Bi2MoO6 nanobelts for crystal facet-enhanced photocatalysis
8 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
9 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
10 Heteroatom-doped graphene materials: syntheses, properties and applications
11 In situ synthesis of large-area single sub-10 nm nanoparticle arrays by polymer pen lithography
12 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
13 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
14 Phase-controlled synthesis of α-NiS nanoparticles confined in carbon nanorods for high performance supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
15 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
16 Twin-resonance-coupling and high sensitivity sensing characteristics of a selectively fluid-filled microstructured optical fiber
17 Bottom-up synthesis of nanoscale conjugation-interrupted frameworks and their electrical properties
18 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
19 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
20 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-assisted assembly of aggregation-induced emission molecules to form organic nanosheets with enhanced fluorescence
21 Spirocyclic aromatic hydrocarbon-based organic nanosheets for eco-friendly aqueous processed thin-film non-volatile memory devices
ปี พ.ศ. 2555
22 3D graphene foam as a monolithic and macroporous carbon electrode for electrochemical sensing
23 Photocontrolled molecular structural transition and doping in graphene
24 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
25 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
26 3D graphene–cobalt oxide electrode for high-performance supercapacitor and enzymeless glucose detection
27 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
28 Hybrid structure of zinc oxide nanorods and three dimensional graphene foam for supercapacitor and electrochemical sensor applications
29 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
30 Superhydrophobic and superoleophilic hybrid foam of graphene and carbon nanotube for selective removal of oils or organic solvents from the surface of water
31 Macroporous foam of reduced graphene oxides prepared by lyophilization
32 Supercapacitor electrode based on three-dimensional graphene–polyaniline hybrid
33 Lanthanide-doped NaxScF3+ x nanocrystals : crystal structure evolution and multicolor tuning
34 Synthesis of graphene–carbon nanotube hybrid foam and its use as a novel three-dimensional electrode for electrochemical sensing
35 Benzoxazole and benzimidazole heterocycle-grafted graphene for high-performance supercapacitor electrodes
ปี พ.ศ. 2554
36 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
37 The formation of a carbon nanotube–graphene oxide core–shell structure and its possible applications
38 A graphene nanoribbon network and its biosensing application
39 One-step growth of graphene–carbon nanotube hybrid materials by chemical vapor deposition
40 Growth of large-sized graphene thin-films by liquid precursor-based chemical vapor deposition under atmospheric pressure
41 The electrical properties of graphene modified by bromophenyl groups derived from a diazonium compound
ปี พ.ศ. 2553
42 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
43 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
44 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
45 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
46 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
47 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
48 In situ modification of three-dimensional polyphenylene dendrimer-templated CuO rice-shaped architectures with electron beam irradiation
49 Amphiphilic graphene composites
50 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
ปี พ.ศ. 2551
51 Cadmium telluride nanocrystals : synthesis, growth mode and effect of reaction temperature on crystal structures
ปี พ.ศ. 2550
52 Semiconductor nanocomposites of emissive flexible random copolymers and CdTe nanocrystals : preparation, characterization, and optoelectronic properties
ปี พ.ศ. 2543
53 Demonstration of high-resolution capability of chemical force titration via study of acid/base properties of a patterned self-assembled monolayer