ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Huang, Qing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Huang, Qing.
- Qing Huang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Prutchayawoot Thopan 1
2 Greg Fridman 1
3 Vandana Miller 1
4 Alexander Fridman 1
5 Liangdeng Yu 1
6 Balsys, Ronald J. 1
7 Song, Shiping 1
8 Yan, Juan 1
9 Zhang, Qingzhi 1
10 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 1
3 2552 1