ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hu, Mei
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 He, Yao 1
2 Chen, Liqin 1
3 Bao, Biqing 1
4 Lu, Haoting 1
5 Yuwen, Lihui 1
6 Zhang, Hua 1
7 Wang, Lianhui 1
8 Boey, Freddy Yin Chiang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย