ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hu, Hao
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Yong-xin 1
2 Tang, Zhengzong 1
3 Xiao, Zhenzhong 1
4 Liang, Jin 1
5 Asundi, Anand Krishna 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
ผลงานวิจัย