ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hsueh K.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Kwok, H. S.
- Heki K.
- Higuchi K.
- Hayakawa K.
- Hayashi K.
- Hosaka K.
- Hachiya K.
- Higashi K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Premrudeepreechacharn S. 7
2 Amorndechaphon D. 4
3 Toriba A. 3
4 Chetiyanukornkul T. 3
5 Abe M. 2
6 Tang N. 2
7 Manosroi A. 2
8 Miyamoto K. 2
9 Chutoprapat R. 2
10 Manosroi W. 2
11 Sato Y. 2
12 Oranpiroj K. 2
13 Manosroi J. 2
14 Edward D. 1
15 Vijaya L. 1
16 Toliyat H.A. 1
17 Pakravan M. 1
18 Srirattanawichaikul W. 1
19 De Juan Marcos L. 1
20 Chan A. 1
21 Komolmis T. 1
22 Moghimi S. 1
23 Kobakhidze N. 1
24 Maruyama T. 1
25 George R. 1
26 Kumsuwan Y. 1
27 Hemmakorn N. 1
28 Bedard K. 1
29 Gaston D. 1
30 Greer W. 1
31 Chen X. 1
32 Sang J. 1
33 Thomas S. 1
34 Wirostko B. 1
35 Ideta R. 1
36 Jantee W. 1
37 Bach-Holm D. 1
38 Kappelgaard P. 1
39 Muangjai W. 1
40 Chen, B. J. 1
41 Lamari H. 1
42 Lerner S. 1
43 Nilgün Y. 1
44 Sun, Xiaowei 1
45 Bikbov M. 1
46 Schlottmann P. 1
47 Järvelä I. 1
48 Butler T. 1
49 Irkec M. 1
50 Coca-Prados M. 1
51 Cano-Canals J. 1
52 Sugiyama K. 1
53 Zhang, X. H. 1
54 Park K. 1
55 Jonas J. 1
56 Chua, S. J. 1
57 Otsuka Y. 1
58 Kumar R. 1
59 Choosakul N. 1
60 Zenteno J. 1
61 Jia H. 1
62 Fan, Weijun 1
63 Cha S. 1
64 Tan, Swee Tiam 1
65 Yamashiro K. 1
66 Perera S. 1
67 Leruez S. 1
68 Barber P. 1
69 Liu X. 1
70 Huang L. 1
71 Alvarado P. 1
72 Xu L. 1
73 St. J. Hardy G. 1
74 Hata M. 1
75 Boongla Y. 1
76 Latha K. 1
77 Wingfield M. 1
78 Furuuchi M. 1
79 Burgess T. 1
80 Barnes C. 1
81 Wang Y. 1
82 Van Der Spuy S. 1
83 Aung T. 1
84 Ozaki M. 1
85 Barili A. 1
86 Lee M. 1
87 Thangavel R. 1
88 Do T. 1
89 Zhang H. 1
90 Buchanan P. 1
91 Heykoop M. 1
92 Yang Z. 1
93 Moreno G. 1
94 Kasahara C. 1
95 Raj K. 1
96 Oshima M. 1
97 Reynier P. 1
98 Chichua G. 1
99 Jakmunee J. 1
100 Tabagari S. 1
101 Motomizu S. 1
102 Bratek Z. 1
103 Qiao C. 1
104 Jia L. 1
105 Grudpan K. 1
106 Zhao B. 1
107 Burakham R. 1
108 Kashiwagi T. 1
109 Cheewangkoon R. 1
110 Manimohan P. 1
111 Kizu R. 1
112 Chuesaard T. 1
113 Gibertoni T. 1
114 Orakij W. 1
115 Pereira O. 1
116 Ukeda H. 1
117 Moonrungsee N. 1
118 Sharma R. 1
119 Shimamura T. 1
120 Crous P. 1
121 Kameda T. 1
122 Aloi F. 1
123 Stielow J. 1
124 Staniaszek-Kik M. 1
125 Kim E. 1
126 Lee J. 1
127 Ruankham P. 1
128 Silva V. 1
129 Shouche Y. 1
130 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
131 Romański M. 1
132 Scanu B. 1
133 Schena L. 1
134 Semelbauer M. 1
135 Sagawa T. 1
136 Natakankitkul S. 1
137 Premrudeeprechacharn S. 1
138 Kumsuwun Y. 1
139 Carlavilla J. 1
140 Chander J. 1
141 Cruz R. 1
142 Samerchur S. 1
143 Roboam X. 1
144 Ueno K. 1
145 Toida T. 1
146 Suabjakyong P. 1
147 Sato H. 1
148 Chan F. 1
149 Rodríguez-Campo F. 1
150 Rodríguez A. 1
151 Lafourcade M. 1
152 Kubátová A. 1
153 La Spada F. 1
154 Madrid H. 1
155 Malysheva E. 1
156 Kozanek M. 1
157 Kiyashko A. 1
158 Jung T. 1
159 Horta Jung M. 1
160 Jurjević 1
161 Kautman V. 1
162 Kautmanova I. 1
163 Manjón J. 1
164 Martín M. 1
165 Pawłowska J. 1
166 Pattison N. 1
167 Petterson M. 1
168 Picillo B. 1
169 Roberts A. 1
170 Paloi S. 1
171 Normand A. 1
172 Mata M. 1
173 Merényi Z. 1
174 Morte A. 1
175 Nagy I. 1
176 Da Silva M. 1
177 Dutta A. 1
178 Li Z. 1
179 Soares A. 1
180 Stchigel A. 1
181 Prakadeeswari G. 1
182 Sutton D. 1
183 Hauser M. 1
184 Ryvarden L. 1
185 Ordoñez M. 1
186 Nakano S. 1
187 Mori K. 1
188 Padamsee M. 1
189 Abu-Amero K. 1
190 Bailey J. 1
191 Vizzini A. 1
192 Kazama S. 1
193 Baseia I. 1
194 Blanchette R. 1
195 Zarnowski T. 1
196 Bordallo J. 1
197 Manabe S. 1
198 Nelson S. 1
199 Cherecheanu A. 1
200 Weir B. 1
201 Kang J. 1
202 Acharya K. 1
203 Lira C. 1
204 Burdon K. 1
205 Barrett S. 1
206 Held B. 1
207 Schlötzer-Schrehardt U. 1
208 Cacciola S. 1
209 Thorleifsson G. 1
210 Haines L. 1
211 Góis J. 1
212 Escobio V. 1
213 Ercole E. 1
214 Esteve-Raventós F. 1
215 Flores J. 1
216 Gené J. 1
217 Cano-Lira J. 1
218 Mizoguchi T. 1
219 Astakhov Y. 1
220 Guevara-Suarez M. 1
221 Hubka V. 1
222 Orr A. 1
223 Kolařík M. 1
224 Williams S. 1
225 Guarro J. 1
226 Crane C. 1
227 Igo R. 1
228 Decock C. 1
229 Haripriya A. 1
230 Inoue K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 3
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitro derivatives from indoor biomass-fueled cooking in two rural areas of Thailand: a case study
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 Ag-In-Zn-S quantum dots for hybrid organic-inorganic solar cells
ปี พ.ศ. 2556
5 An implementation algorithm of a carrier-based PWM technique for three-phase four-leg voltage sag generator with microcontroller
ปี พ.ศ. 2555
6 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
7 Biological activities of natural Phellinus spp. mushroom in human cancer cells
8 Modified grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
9 Modified grid-connected current source inverter for multi-string PV system
ปี พ.ศ. 2554
10 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
11 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
12 Power control of single-phase voltage source inverter for grid-connected photovoltaic systems
13 Grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
ปี พ.ศ. 2553
14 A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed asymmetrical two-phase induction motor
15 SagWave for the 3-phase 4-wire voltage sag generator prototype
16 Design and analysis of high efficiency dc-dc boost converter with active resonant technique for small grid-connected PV systems
ปี พ.ศ. 2549
17 Simultaneous determination of urinary hydroxylated metabolites of naphthalene, fluorene, phenanthrene, fluoranthene and pyrene as multiple biomarkers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
18 Detection of ruptures of Andaman fault segments in the 2004 great Sumatra earthquake with coseismic ionospheric disturbances
ปี พ.ศ. 2548
19 Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition
ปี พ.ศ. 2547
20 Urinary 2-hydroxyfluorene and 1-hydroxypyrene levels in smokers and nonsmokers in Japan and Thailand
21 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples