ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hosaka K.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Kwok, H. S.
- Heki K.
- Higuchi K.
- Hsueh K.
- Hayakawa K.
- Hayashi K.
- Hachiya K.
- Higashi K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Premrudeepreechacharn S. 7
2 Amorndechaphon D. 4
3 Toriba A. 3
4 Chetiyanukornkul T. 3
5 Abe M. 2
6 Tang N. 2
7 Manosroi A. 2
8 Miyamoto K. 2
9 Chutoprapat R. 2
10 Manosroi W. 2
11 Sato Y. 2
12 Oranpiroj K. 2
13 Manosroi J. 2
14 Guarro J. 1
15 Haripriya A. 1
16 Williams S. 1
17 Hubka V. 1
18 Astakhov Y. 1
19 Guevara-Suarez M. 1
20 Thorleifsson G. 1
21 Cano-Lira J. 1
22 Orr A. 1
23 Mizoguchi T. 1
24 Crane C. 1
25 Igo R. 1
26 Decock C. 1
27 Cacciola S. 1
28 Ryvarden L. 1
29 Abu-Amero K. 1
30 Hauser M. 1
31 Soares A. 1
32 Li Z. 1
33 Padamsee M. 1
34 Mori K. 1
35 Burdon K. 1
36 Lira C. 1
37 Nakano S. 1
38 Ordoñez M. 1
39 Kolařík M. 1
40 Thangavel R. 1
41 Alvarado P. 1
42 Huang L. 1
43 Xu L. 1
44 Barnes C. 1
45 Wang Y. 1
46 Barber P. 1
47 Liu X. 1
48 Furuuchi M. 1
49 Wingfield M. 1
50 Burgess T. 1
51 Hata M. 1
52 St. J. Hardy G. 1
53 Buchanan P. 1
54 Zhang H. 1
55 Ozaki M. 1
56 Van Der Spuy S. 1
57 Barili A. 1
58 Lee M. 1
59 Barrett S. 1
60 Aung T. 1
61 Stchigel A. 1
62 Heykoop M. 1
63 Yang Z. 1
64 Moreno G. 1
65 Do T. 1
66 Schlötzer-Schrehardt U. 1
67 Kang J. 1
68 Chen, B. J. 1
69 Yamashiro K. 1
70 Zenteno J. 1
71 Chua, S. J. 1
72 Jonas J. 1
73 Tan, Swee Tiam 1
74 Cha S. 1
75 Bikbov M. 1
76 Sun, Xiaowei 1
77 Zhang, X. H. 1
78 Park K. 1
79 Fan, Weijun 1
80 Otsuka Y. 1
81 Kumar R. 1
82 Kumsuwan Y. 1
83 George R. 1
84 Vijaya L. 1
85 Edward D. 1
86 Toliyat H.A. 1
87 Maruyama T. 1
88 Kobakhidze N. 1
89 Perera S. 1
90 Choosakul N. 1
91 Hemmakorn N. 1
92 Chan A. 1
93 Komolmis T. 1
94 Nilgün Y. 1
95 Lamari H. 1
96 Aloi F. 1
97 Nelson S. 1
98 Manabe S. 1
99 Baseia I. 1
100 Kazama S. 1
101 Acharya K. 1
102 Boongla Y. 1
103 Bailey J. 1
104 Sutton D. 1
105 Vizzini A. 1
106 Cherecheanu A. 1
107 Weir B. 1
108 Blanchette R. 1
109 Zarnowski T. 1
110 Sugiyama K. 1
111 Cano-Canals J. 1
112 Järvelä I. 1
113 Schlottmann P. 1
114 Lerner S. 1
115 Coca-Prados M. 1
116 Butler T. 1
117 Bordallo J. 1
118 Inoue K. 1
119 Bratek Z. 1
120 Irkec M. 1
121 Prakadeeswari G. 1
122 Kizu R. 1
123 Lafourcade M. 1
124 Kubátová A. 1
125 La Spada F. 1
126 Madrid H. 1
127 Malysheva E. 1
128 Kozanek M. 1
129 Kiyashko A. 1
130 Jung T. 1
131 Horta Jung M. 1
132 Jurjević 1
133 Kautman V. 1
134 Kautmanova I. 1
135 Manjón J. 1
136 Martín M. 1
137 Petterson M. 1
138 Pawłowska J. 1
139 Picillo B. 1
140 Roberts A. 1
141 Rodríguez A. 1
142 Pattison N. 1
143 Paloi S. 1
144 Merényi Z. 1
145 Mata M. 1
146 Morte A. 1
147 Nagy I. 1
148 Normand A. 1
149 Held B. 1
150 Haines L. 1
151 Sato H. 1
152 Suabjakyong P. 1
153 Chan F. 1
154 Roboam X. 1
155 Samerchur S. 1
156 Ueno K. 1
157 Toida T. 1
158 Lee J. 1
159 Kim E. 1
160 Ruankham P. 1
161 Sagawa T. 1
162 Natakankitkul S. 1
163 Kumsuwun Y. 1
164 Premrudeeprechacharn S. 1
165 Esteve-Raventós F. 1
166 Escobio V. 1
167 Flores J. 1
168 Gené J. 1
169 Góis J. 1
170 Ercole E. 1
171 Dutta A. 1
172 Carlavilla J. 1
173 Chander J. 1
174 Cruz R. 1
175 Da Silva M. 1
176 Rodríguez-Campo F. 1
177 Romański M. 1
178 Chichua G. 1
179 Oshima M. 1
180 Jakmunee J. 1
181 Tabagari S. 1
182 Kashiwagi T. 1
183 Reynier P. 1
184 Motomizu S. 1
185 Grudpan K. 1
186 Qiao C. 1
187 Zhao B. 1
188 Burakham R. 1
189 Leruez S. 1
190 Cheewangkoon R. 1
191 Moonrungsee N. 1
192 Gibertoni T. 1
193 Chuesaard T. 1
194 Orakij W. 1
195 Raj K. 1
196 Kasahara C. 1
197 Manimohan P. 1
198 Pereira O. 1
199 Sharma R. 1
200 Shimamura T. 1
201 Crous P. 1
202 Ukeda H. 1
203 Jia L. 1
204 Kameda T. 1
205 De Juan Marcos L. 1
206 Stielow J. 1
207 Srirattanawichaikul W. 1
208 Pakravan M. 1
209 Moghimi S. 1
210 Staniaszek-Kik M. 1
211 Silva V. 1
212 Scanu B. 1
213 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
214 Schena L. 1
215 Semelbauer M. 1
216 Shouche Y. 1
217 Muangjai W. 1
218 Ideta R. 1
219 Greer W. 1
220 Bedard K. 1
221 Chen X. 1
222 Sang J. 1
223 Jia H. 1
224 Gaston D. 1
225 Thomas S. 1
226 Jantee W. 1
227 Bach-Holm D. 1
228 Kappelgaard P. 1
229 Wirostko B. 1
230 Latha K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 3
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitro derivatives from indoor biomass-fueled cooking in two rural areas of Thailand: a case study
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 Ag-In-Zn-S quantum dots for hybrid organic-inorganic solar cells
ปี พ.ศ. 2556
5 An implementation algorithm of a carrier-based PWM technique for three-phase four-leg voltage sag generator with microcontroller
ปี พ.ศ. 2555
6 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
7 Biological activities of natural Phellinus spp. mushroom in human cancer cells
8 Modified grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
9 Modified grid-connected current source inverter for multi-string PV system
ปี พ.ศ. 2554
10 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
11 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
12 Power control of single-phase voltage source inverter for grid-connected photovoltaic systems
13 Grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
ปี พ.ศ. 2553
14 A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed asymmetrical two-phase induction motor
15 SagWave for the 3-phase 4-wire voltage sag generator prototype
16 Design and analysis of high efficiency dc-dc boost converter with active resonant technique for small grid-connected PV systems
ปี พ.ศ. 2549
17 Simultaneous determination of urinary hydroxylated metabolites of naphthalene, fluorene, phenanthrene, fluoranthene and pyrene as multiple biomarkers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
18 Detection of ruptures of Andaman fault segments in the 2004 great Sumatra earthquake with coseismic ionospheric disturbances
ปี พ.ศ. 2548
19 Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition
ปี พ.ศ. 2547
20 Urinary 2-hydroxyfluorene and 1-hydroxypyrene levels in smokers and nonsmokers in Japan and Thailand
21 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples