ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Horkaew, Jirapa
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chantrapromma, Suchada 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 (E)-4-Methoxy-N00-(2,4,5-trimethoxybenzylidene) benzohydrazide hemihydrate