ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hng, Huey Hoon
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- เหมวรรณ เหมะนัค -
- Huang, Han
- Huang, Hua Mei.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yan, Qingyu 60
2 Zhu, Jixin 26
3 Ma, Jan 22
4 Rui, Xianhong 20
5 Zhang, Hua 18
6 Tan, Huiteng 15
7 Xiao, Ni 14
8 Lu, Ziyang 13
9 Lou, David Xiong Wen 13
10 Sim, Daohao 13
11 Zhang, Wenyu 12
12 Xu, Chen 12
13 Lim, Tuti Mariana 11
14 Liu, Weiling 11
15 Wu, Hao Bin 10
16 Chen, Xiaodong 10
17 Shi, Wenhui 9
18 Tay, Yee Yan 8
19 Chen, Jing 8
20 Boey, Freddy Yin Chiang 8
21 Yu, Hong 7
22 Zeng, Yi 6
23 Fan, Shufen 6
24 Sun, Ting 6
25 Zhang, Qichun 6
26 Yin, Zongyou 6
27 Yang, Dan 5
28 Zhao, Weiyun 5
29 Huang, Xin 5
30 Yazami, Rachid 5
31 Cai, Ren 4
32 Zhang, Xiaojun 4
33 Tan, Li Ping 4
34 Zhou, Wenwen 4
35 Tan, Hui Teng 4
36 Zhao, Yang 4
37 Liu, Dayong 4
38 Zhang, Yanyan 3
39 Niu, Zhiqiang 3
40 Srinivasan, Madhavi 3
41 Liu, Yi 3
42 Yu, Ting 3
43 Dong, Xiaochen 3
44 Ang, Huixiang 3
45 Li, Lain-Jong 3
46 Sharma, Yogesh Kumar 2
47 Gao, Yiben 2
48 Zhang, Lei 2
49 Madhavi, Srinivasan 2
50 Chen, Hongyu 2
51 Lu, Gang 2
52 Xue, Can 2
53 Tang, Yuxin 2
54 Guo, Jun 2
55 Chen, Jun Song 2
56 Huang, Yizhong 2
57 Yu, Denis Yau Wai 2
58 Dong, Zhili 2
59 Chen, Zhong 2
60 Huang, Xiao 2
61 Wong, Kangming 2
62 Zeng, Zhiyuan 2
63 Xie, Sishen 2
64 Zhou, Weiya 2
65 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
66 Zhao, Xiaoxu 2
67 Hoster, Harry E. 2
68 Wang, Xin 2
69 Meng, Fanben 2
70 Zhang, Cuimiao 2
71 Sun, T. 2
72 Kloc, Christian 2
73 Huang, Wei 2
74 Wei, Fengxia 2
75 Ajayan, Pulickel M. 2
76 Lau, Damien 1
77 Niu, Jing 1
78 Jiang, Lin 1
79 Truong, Viet Giang 1
80 Zheng, Kaihong 1
81 He, Qiyuan 1
82 Tripathy, Sudhiranjan 1
83 Qiu, Caiyu 1
84 Jiang, Jian 1
85 Li, Di 1
86 Yang, Hyunsoo 1
87 Wee, Andrew T. S. 1
88 Zhou, Weiwei 1
89 Sum, Tze Chien 1
90 Yu, Cui 1
91 Fan, Zhanxi 1
92 Zhou, Xiaozhu 1
93 Y. W. Yu, Denis 1
94 Lee, Fu Min 1
95 Yeo, Sing Ning 1
96 Cornil, Jérôme 1
97 Rigaut, Stéphane 1
98 Zhu, Ting 1
99 Zhang, J. 1
100 Ezhilvalavan, Santhiagu 1
101 Oo, Moe Ohnmar 1
102 Sim, Jonathan 1
103 Khong, Samuel 1
104 Zhao, Xinbing 1
105 San, Ye Ko 1
106 Peng, Qi Zhen 1
107 Zhao, Junnan 1
108 Shi, Nai-En 1
109 Zhou, Li Min 1
110 Huang, Haitao 1
111 Sun, Peng-Ju 1
112 Liang, Jing 1
113 Chen, N. S. 1
114 Yi, Ming-Dong 1
115 Oh, Joo Tien 1
116 Cao, Xuebo 1
117 Geskin, Victor 1
118 Du, Jianjun 1
119 Sun, Yinghui 1
120 Qian, Yan 1
121 Hing, Peter 1
122 Leong, Eunice S. P. 1
123 Yuen, Clement 1
124 Cao, Xiehong 1
125 Chen, Charlottle 1
126 Liu, Hai 1
127 Li, H. J. 1
128 Li, D. 1
129 Qin, X. Y. 1
130 Lu, Xuehong 1
131 Yang, H. Y. 1
132 Lau, S. P. 1
133 Lin, Zongqiong 1
134 Xie, Linghai 1
135 Yu, S. F. 1
136 Fan, Qu-Li 1
137 Jia, Xingtao 1
138 Xu, Zhichuan 1
139 Magdassi, Shlomo 1
140 Layani, Michael 1
141 Zeng, Zhi 1
142 Wang, Chengyuan 1
143 Wang, Yuxi 1
144 Lv, Yunbo 1
145 Xia, Bao Yu 1
146 Li, Cheng Chao 1
147 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
148 Lim, Tuti Maria 1
149 Peng, Shengjie 1
150 Wang, Haibo 1
151 Yang, Yan Hui 1
152 Li, Bing 1
153 Ding, Jun 1
154 Zhang, Jun 1
155 Ang, Wei An 1
156 Xu, Rong 1
157 Prasanth, Raghavan 1
158 Gupta, Nutan 1
159 Liu, Xinfeng 1
160 Saadat, Somaye 1
161 Wei, Shuya 1
162 Dong, Haibo 1
163 Pan, Anqiang 1
164 Beloborodov, Igor 1
165 Sim, Dao Hao 1
166 Zhu, Bowen 1
167 Li, Jinzhu 1
168 Yang, Yanhui 1
169 Chen, Jun 1
170 Song, Li 1
171 Huo, Fengwei 1
172 Wu, Tom 1
173 Tsakadze, Z. 1
174 Novotortsev, V. M. 1
175 Yang, D. 1
176 Wu, Shixin 1
177 Tian, Yufeng 1
178 Norel, Lucie 1
179 Costuas, Karine 1
180 Hervault, Yves-Marie 1
181 Wang, J. L. 1
182 Tan, Melvin Wei Jun 1
183 Huang, Y. Z. 1
184 Gutkin, Vitaly 1
185 Lev, Ovadia 1
186 Shao, Qi 1
187 Zhu, J. X. 1
188 Tok, Alfred Iing Yoong 1
189 Mu, Zhongcheng 1
190 Ye, Jun 1
191 Fam, Derrick Wen Hui 1
192 Zeng, Zebing 1
193 Prikhodchenko, Petr V. 1
194 Sladkevich, Sergey 1
195 Mikhaylov, Alexey A. 1
196 Li, Sean 1
197 Gun, Jenny 1
198 Wu, Jishan 1
199 Dyck, Colin Van 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 9
2 2556 19
3 2555 36
4 2554 12
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2548 1
9 2546 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrahigh rate capabilities of lithium-ion batteries from 3D ordered hierarchically porous electrodes with entrapped active nanoparticles configuration
2 n-type carbon nanotubes/silver telluride nanohybrid buckypaper with a high-thermoelectric figure of merit
3 Carbon nanotube-encapsulated noble metal nanoparticle hybrid as a cathode material for Li-oxygen batteries
4 Fabrication of flexible thermoelectric thin film devices by inkjet printing
5 Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O 2 batteries
6 Aqueous-based chemical route toward ambient preparation of multicomponent core-shell nanotubes
7 Fe-based metallopolymer nanowall-based composites for Li-O2 battery cathode
8 Integrated charge transfer in colloidal Cu-MnO heterostructures for high-performance lithium-ion batteries
9 Vanadium pentoxide-based cathode materials for lithium-ion batteries : morphology control, carbon hybridization, and cation doping
ปี พ.ศ. 2556
10 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
11 Visible photoresponse of single-layer graphene decorated with TiO2 nanoparticles
12 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
13 Ultrathin V2O5 nanosheet cathodes : realizing ultrafast reversible lithium storage
14 A simple process to prepare nitrogen-modified few-layer graphene for a supercapacitor electrode
15 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
16 Binder-free graphene foams for O2 electrodes of Li-O2 batteries
17 Coaxial Fe3O4/CuO hybrid nanowires as ultra fast charge/discharge lithium-ion battery anodes
18 Template-free synthesis of urchin-like Co3O4 hollow spheres with good lithium storage properties
19 Synthesis of single-crystalline LiMn2O4 and LiMn1.5Ni0.5O4 nanocrystals and their lithium storage properties
20 Synthesis of cobalt phosphides and their application as anodes for lithium ion batteries
21 Carbon inverse opal entrapped with electrode active nanoparticles as high-performance anode for lithium-ion batteries
22 Facile synthesis and electrochemical properties of alpha-phase ferric oxide hematite cocoons and rods as high-performance anodes for lithium-ion batteries
23 Embedding sulfur in MOF-derived microporous carbon polyhedrons for lithium-sulfur batteries
24 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
25 Oriented molecular attachments through sol–gel chemistry for synthesis of ultrathin hydrated vanadium pentoxide nanosheets and their applications
26 Template-assisted formation of rattle-type V2O5 hollow microspheres with enhanced lithium storage properties
27 Growth of Si nanowires in porous carbon with enhanced cycling stability for Li-ion storage
28 Carbon buffered-transition metal oxidenanoparticle-graphene hybrid nanosheets as high-performance anode materials for lithium ion batteries
ปี พ.ศ. 2555
29 Titania nanosheets hierarchically assembled on carbon nanotubes as high-rate anodes for lithium-ion batteries
30 Synthesis of uniform layered protonated titanate hierarchical spheres and their transformation to anatase TiO2 for lithium-ion batteries
31 Direct synthesis of anatase TiO2 nanowires with enhanced photocatalytic activity
32 Study of electromagnetic enhancement for surface enhanced Raman spectroscopy of SiC graphene
33 Controlled growth of SnO2@Fe2O3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries
34 Controlled synthesis of carbon-coated cobalt sulfide nanostructures in oil phase with enhanced Li storage performances
35 Oxidation-etching preparation of MnO2 tubular nanostructures for high-performance supercapacitors
36 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
37 Controlled soft-template synthesis of ultrathin C@FeS nanosheets with high-Li-storage performance
38 Electrophoretic build-up of alternately multilayered films and micropatterns based on graphene sheets and nanoparticles and their applications in flexible supercapacitors
39 One-pot synthesis of carbon-coated VO2(B) nanobelts for high-rate lithium storage
40 Direct growth of FeVO4 nanosheet arrays on stainless steel foil as high-performance binder-free Li ion battery anode
41 A leavening strategy to prepare reduced graphene oxide foams
42 Fe2O3 nanocluster-decorated graphene as O2 electrode for high energy Li–O2 batteries
43 A carbon monoxide gas sensor using oxygen plasma modified carbon nanotubes
44 Direct synthesis of anatase TiO2 nanowires with enhanced photocatalytic activity
45 Peroxide induced tin oxide coating of graphene oxide at room temperature and its application for lithium ion batteries
46 Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag2Te nanoparticles via solvothermal methods
47 Nanostructured metal oxide-based materials as advanced anodes for lithium-ion batteries
48 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
49 Synthesis of hexagonal-symmetry α-iron oxyhydroxide crystals using reduced graphene oxide as a surfactant and their Li storage properties
50 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
51 Photo-modulable molecular transport junctions based on organometallic molecular wires
52 Formation of Fe2O3 microboxes with hierarchical shell structures from metal–organic frameworks and their lithium storage properties
53 Li3V2(PO4)3 nanocrystals embedded in a nanoporous carbon matrix supported on reduced graphene oxide sheets : binder-free and high rate cathode material for lithium-ion batteries
54 Germanium nanowires-based carbon composite as anodes for lithium-ion batteries
55 One-step electrochemical preparation of graphene-based heterostructures for Li storage
56 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
57 An effective method for the fabrication of few-layer-thick inorganic nanosheets
58 A facile approach to nanoarchitectured three-dimensional graphene-based Li–Mn–O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries
59 One-step solvothermal synthesis of single-crystalline TiOF2 nanotubes with high Lithium-ion battery performance
60 Synthesis of uniform layered protonated titanate hierarchical spheres and their transformation to anatase TiO2 for lithium-ion batteries
61 Titania nanosheets hierarchically assembled on carbon nanotubes as high-rate anodes for lithium-ion batteries
62 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
63 Thermoelectric properties of N-type Bi2Te2.7Se0.3 and P-type Bi0.5Sb1.5Te3 films for micro-cooler applications
64 Synthesis of CuxS/Cu nanotubes and their lithium storage properties
ปี พ.ศ. 2554
65 Effect of intermolecular dipole−dipole interactions on interfacial supramolecular structures of C3-symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene derivatives
66 Power factor enhancement for few-layered graphene films by molecular attachments
67 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
68 Effect of Ag-doping on crystal structure and high temperature thermoelectric properties of c-axis oriented Ca3Co4O9 thin films by pulsed laser deposition
69 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
70 Growth of dandelion-shaped CuInSe2 nanostructures by a two-step solvothermal process
71 Achieving high specific charge capacitances in Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites
72 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
73 Facile preparation of hydrated vanadium pentoxide nanobelts based bulky paper as flexible binder-free cathodes for high-performance lithium ion batteries
74 Synergetic approach to achieve enhanced lithium ion storage performance in ternary phased SnO2–Fe2O3/rGO composite nanostructures
75 Cobalt oxide nanowall arrays on reduced graphene oxide sheets with controlled phase, grain size, and porosity for Li-ion battery electrodes
76 Cooperative enhancement of capacities in nanostructured SnSb/carbon nanotube network nanocomposite as anode for lithium ion batteries
ปี พ.ศ. 2553
77 p-type Bi0.4Sb1.6Te3 nanocomposites with enhanced figure of merit
78 Synthesis of porous NiO nanocrystals with controllable surface area and their application as supercapacitor electrodes
79 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
80 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
ปี พ.ศ. 2552
81 Influence of pulsed laser deposition rate on the microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4O9 thin films
82 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
83 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
ปี พ.ศ. 2551
84 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
85 Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models.
ปี พ.ศ. 2548
86 Low-loss and directional output ZnO thin-film ridge waveguide random lasers with MgO capped layer
ปี พ.ศ. 2546
87 F spots and domain patterns in rhombohedral PbZr0.90Ti0.10O3
ปี พ.ศ. 2533
88 ความรุนแรงในครอบครัว