ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hayashi K.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Kwok, H. S.
- Heki K.
- Higuchi K.
- Hsueh K.
- Hayakawa K.
- Hosaka K.
- Hachiya K.
- Higashi K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Premrudeepreechacharn S. 7
2 Amorndechaphon D. 4
3 Toriba A. 3
4 Chetiyanukornkul T. 3
5 Manosroi A. 2
6 Abe M. 2
7 Manosroi J. 2
8 Chutoprapat R. 2
9 Manosroi W. 2
10 Sato Y. 2
11 Tang N. 2
12 Miyamoto K. 2
13 Oranpiroj K. 2
14 Abu-Amero K. 1
15 Padamsee M. 1
16 Ryvarden L. 1
17 Li Z. 1
18 Soares A. 1
19 Hauser M. 1
20 Kolařík M. 1
21 Burdon K. 1
22 Stchigel A. 1
23 Lira C. 1
24 Nakano S. 1
25 Ordoñez M. 1
26 Mori K. 1
27 Orr A. 1
28 Nelson S. 1
29 Acharya K. 1
30 Aloi F. 1
31 Manabe S. 1
32 Baseia I. 1
33 Kang J. 1
34 Weir B. 1
35 Sutton D. 1
36 Bailey J. 1
37 Vizzini A. 1
38 Cherecheanu A. 1
39 Prakadeeswari G. 1
40 Igo R. 1
41 Ozaki M. 1
42 Van Der Spuy S. 1
43 Barili A. 1
44 Lee M. 1
45 Barrett S. 1
46 Aung T. 1
47 Thangavel R. 1
48 Heykoop M. 1
49 Zhang H. 1
50 Yang Z. 1
51 Moreno G. 1
52 Do T. 1
53 Schlötzer-Schrehardt U. 1
54 Cacciola S. 1
55 Guarro J. 1
56 Haripriya A. 1
57 Williams S. 1
58 Guevara-Suarez M. 1
59 Astakhov Y. 1
60 Decock C. 1
61 Kazama S. 1
62 Thorleifsson G. 1
63 Cano-Lira J. 1
64 Mizoguchi T. 1
65 Crane C. 1
66 Hubka V. 1
67 Butler T. 1
68 George R. 1
69 Maruyama T. 1
70 Kumsuwan Y. 1
71 Vijaya L. 1
72 Edward D. 1
73 Kobakhidze N. 1
74 Komolmis T. 1
75 Choosakul N. 1
76 Kumar R. 1
77 Perera S. 1
78 Hemmakorn N. 1
79 Chan A. 1
80 Toliyat H.A. 1
81 De Juan Marcos L. 1
82 Wirostko B. 1
83 Kappelgaard P. 1
84 Thomas S. 1
85 Gaston D. 1
86 Bedard K. 1
87 Bach-Holm D. 1
88 Jantee W. 1
89 Pakravan M. 1
90 Srirattanawichaikul W. 1
91 Moghimi S. 1
92 Muangjai W. 1
93 Ideta R. 1
94 Otsuka Y. 1
95 Jonas J. 1
96 Sugiyama K. 1
97 Cano-Canals J. 1
98 Järvelä I. 1
99 Schlottmann P. 1
100 Lerner S. 1
101 Coca-Prados M. 1
102 Buchanan P. 1
103 Bordallo J. 1
104 Zarnowski T. 1
105 Inoue K. 1
106 Bratek Z. 1
107 Irkec M. 1
108 Lamari H. 1
109 Nilgün Y. 1
110 Yamashiro K. 1
111 Tan, Swee Tiam 1
112 Chen, B. J. 1
113 Zenteno J. 1
114 Chua, S. J. 1
115 Cha S. 1
116 Fan, Weijun 1
117 Sun, Xiaowei 1
118 Bikbov M. 1
119 Zhang, X. H. 1
120 Park K. 1
121 Blanchette R. 1
122 St. J. Hardy G. 1
123 Stielow J. 1
124 Staniaszek-Kik M. 1
125 Kim E. 1
126 Lee J. 1
127 Ruankham P. 1
128 Silva V. 1
129 Shouche Y. 1
130 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
131 Romański M. 1
132 Scanu B. 1
133 Schena L. 1
134 Semelbauer M. 1
135 Sagawa T. 1
136 Natakankitkul S. 1
137 Premrudeeprechacharn S. 1
138 Kumsuwun Y. 1
139 Carlavilla J. 1
140 Chander J. 1
141 Cruz R. 1
142 Samerchur S. 1
143 Roboam X. 1
144 Ueno K. 1
145 Toida T. 1
146 Suabjakyong P. 1
147 Sato H. 1
148 Chan F. 1
149 Rodríguez-Campo F. 1
150 Rodríguez A. 1
151 Lafourcade M. 1
152 Kubátová A. 1
153 La Spada F. 1
154 Madrid H. 1
155 Malysheva E. 1
156 Kozanek M. 1
157 Kiyashko A. 1
158 Jung T. 1
159 Horta Jung M. 1
160 Jurjević 1
161 Kautman V. 1
162 Kautmanova I. 1
163 Manjón J. 1
164 Martín M. 1
165 Pawłowska J. 1
166 Pattison N. 1
167 Petterson M. 1
168 Picillo B. 1
169 Roberts A. 1
170 Paloi S. 1
171 Normand A. 1
172 Mata M. 1
173 Merényi Z. 1
174 Morte A. 1
175 Nagy I. 1
176 Da Silva M. 1
177 Dutta A. 1
178 Chuesaard T. 1
179 Manimohan P. 1
180 Gibertoni T. 1
181 Orakij W. 1
182 Raj K. 1
183 Kizu R. 1
184 Pereira O. 1
185 Sharma R. 1
186 Moonrungsee N. 1
187 Shimamura T. 1
188 Crous P. 1
189 Ukeda H. 1
190 Kasahara C. 1
191 Latha K. 1
192 Huang L. 1
193 Barber P. 1
194 Alvarado P. 1
195 Xu L. 1
196 Barnes C. 1
197 Liu X. 1
198 Hata M. 1
199 Boongla Y. 1
200 Wingfield M. 1
201 Furuuchi M. 1
202 Burgess T. 1
203 Cheewangkoon R. 1
204 Kashiwagi T. 1
205 Greer W. 1
206 Held B. 1
207 Chen X. 1
208 Sang J. 1
209 Jia H. 1
210 Haines L. 1
211 Góis J. 1
212 Escobio V. 1
213 Ercole E. 1
214 Esteve-Raventós F. 1
215 Flores J. 1
216 Gené J. 1
217 Kameda T. 1
218 Jia L. 1
219 Oshima M. 1
220 Reynier P. 1
221 Chichua G. 1
222 Jakmunee J. 1
223 Tabagari S. 1
224 Motomizu S. 1
225 Leruez S. 1
226 Qiao C. 1
227 Grudpan K. 1
228 Zhao B. 1
229 Burakham R. 1
230 Wang Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 3
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitro derivatives from indoor biomass-fueled cooking in two rural areas of Thailand: a case study
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 Ag-In-Zn-S quantum dots for hybrid organic-inorganic solar cells
ปี พ.ศ. 2556
5 An implementation algorithm of a carrier-based PWM technique for three-phase four-leg voltage sag generator with microcontroller
ปี พ.ศ. 2555
6 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
7 Biological activities of natural Phellinus spp. mushroom in human cancer cells
8 Modified grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
9 Modified grid-connected current source inverter for multi-string PV system
ปี พ.ศ. 2554
10 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
11 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
12 Power control of single-phase voltage source inverter for grid-connected photovoltaic systems
13 Grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
ปี พ.ศ. 2553
14 A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed asymmetrical two-phase induction motor
15 SagWave for the 3-phase 4-wire voltage sag generator prototype
16 Design and analysis of high efficiency dc-dc boost converter with active resonant technique for small grid-connected PV systems
ปี พ.ศ. 2549
17 Simultaneous determination of urinary hydroxylated metabolites of naphthalene, fluorene, phenanthrene, fluoranthene and pyrene as multiple biomarkers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
18 Detection of ruptures of Andaman fault segments in the 2004 great Sumatra earthquake with coseismic ionospheric disturbances
ปี พ.ศ. 2548
19 Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition
ปี พ.ศ. 2547
20 Urinary 2-hydroxyfluorene and 1-hydroxypyrene levels in smokers and nonsmokers in Japan and Thailand
21 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples