ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hayakawa K.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Kwok, H. S.
- Heki K.
- Higuchi K.
- Hsueh K.
- Hayashi K.
- Hosaka K.
- Hachiya K.
- Higashi K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Premrudeepreechacharn S. 7
2 Amorndechaphon D. 4
3 Toriba A. 3
4 Chetiyanukornkul T. 3
5 Miyamoto K. 2
6 Oranpiroj K. 2
7 Chutoprapat R. 2
8 Tang N. 2
9 Abe M. 2
10 Manosroi A. 2
11 Manosroi J. 2
12 Sato Y. 2
13 Manosroi W. 2
14 Hubka V. 1
15 Astakhov Y. 1
16 Orr A. 1
17 Lira C. 1
18 Burdon K. 1
19 Kolařík M. 1
20 Igo R. 1
21 Decock C. 1
22 Nakano S. 1
23 Haripriya A. 1
24 Guarro J. 1
25 Williams S. 1
26 Guevara-Suarez M. 1
27 Crane C. 1
28 Stchigel A. 1
29 Li Z. 1
30 Prakadeeswari G. 1
31 Sutton D. 1
32 Bailey J. 1
33 Soares A. 1
34 Hauser M. 1
35 Mori K. 1
36 Padamsee M. 1
37 Abu-Amero K. 1
38 Ryvarden L. 1
39 Ordoñez M. 1
40 Barili A. 1
41 Buchanan P. 1
42 Wang Y. 1
43 Zhang H. 1
44 Heykoop M. 1
45 Yang Z. 1
46 Barnes C. 1
47 Xu L. 1
48 Liu X. 1
49 St. J. Hardy G. 1
50 Barber P. 1
51 Huang L. 1
52 Alvarado P. 1
53 Moreno G. 1
54 Do T. 1
55 Schlötzer-Schrehardt U. 1
56 Barrett S. 1
57 Cacciola S. 1
58 Thorleifsson G. 1
59 Cano-Lira J. 1
60 Lee M. 1
61 Vizzini A. 1
62 Thangavel R. 1
63 Aung T. 1
64 Van Der Spuy S. 1
65 Ozaki M. 1
66 Mizoguchi T. 1
67 Manabe S. 1
68 Otsuka Y. 1
69 Jonas J. 1
70 Kumar R. 1
71 Choosakul N. 1
72 Perera S. 1
73 Chua, S. J. 1
74 Zenteno J. 1
75 Cha S. 1
76 Fan, Weijun 1
77 Tan, Swee Tiam 1
78 Yamashiro K. 1
79 Chen, B. J. 1
80 Hemmakorn N. 1
81 Chan A. 1
82 De Juan Marcos L. 1
83 Toliyat H.A. 1
84 Srirattanawichaikul W. 1
85 Pakravan M. 1
86 Moghimi S. 1
87 Edward D. 1
88 Vijaya L. 1
89 Kobakhidze N. 1
90 Komolmis T. 1
91 Maruyama T. 1
92 George R. 1
93 Kumsuwan Y. 1
94 Park K. 1
95 Zhang, X. H. 1
96 Blanchette R. 1
97 Kazama S. 1
98 Zarnowski T. 1
99 Bordallo J. 1
100 Inoue K. 1
101 Baseia I. 1
102 Hata M. 1
103 Kang J. 1
104 Weir B. 1
105 Acharya K. 1
106 Nelson S. 1
107 Aloi F. 1
108 Bratek Z. 1
109 Irkec M. 1
110 Lamari H. 1
111 Lerner S. 1
112 Nilgün Y. 1
113 Sun, Xiaowei 1
114 Bikbov M. 1
115 Schlottmann P. 1
116 Järvelä I. 1
117 Butler T. 1
118 Coca-Prados M. 1
119 Cano-Canals J. 1
120 Sugiyama K. 1
121 Cherecheanu A. 1
122 Orakij W. 1
123 Petterson M. 1
124 Pawłowska J. 1
125 Picillo B. 1
126 Roberts A. 1
127 Rodríguez A. 1
128 Pattison N. 1
129 Paloi S. 1
130 Merényi Z. 1
131 Mata M. 1
132 Morte A. 1
133 Nagy I. 1
134 Normand A. 1
135 Rodríguez-Campo F. 1
136 Romański M. 1
137 Kim E. 1
138 Stielow J. 1
139 Lee J. 1
140 Ruankham P. 1
141 Sagawa T. 1
142 Staniaszek-Kik M. 1
143 Silva V. 1
144 Scanu B. 1
145 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
146 Schena L. 1
147 Semelbauer M. 1
148 Shouche Y. 1
149 Martín M. 1
150 Manjón J. 1
151 Flores J. 1
152 Esteve-Raventós F. 1
153 Gené J. 1
154 Góis J. 1
155 Haines L. 1
156 Escobio V. 1
157 Ercole E. 1
158 Chander J. 1
159 Carlavilla J. 1
160 Cruz R. 1
161 Da Silva M. 1
162 Dutta A. 1
163 Held B. 1
164 Horta Jung M. 1
165 Lafourcade M. 1
166 Kubátová A. 1
167 La Spada F. 1
168 Madrid H. 1
169 Malysheva E. 1
170 Kozanek M. 1
171 Kiyashko A. 1
172 Jung T. 1
173 Jurjević 1
174 Kautman V. 1
175 Kautmanova I. 1
176 Natakankitkul S. 1
177 Toida T. 1
178 Cheewangkoon R. 1
179 Kashiwagi T. 1
180 Moonrungsee N. 1
181 Sharma R. 1
182 Shimamura T. 1
183 Tabagari S. 1
184 Jakmunee J. 1
185 Motomizu S. 1
186 Leruez S. 1
187 Reynier P. 1
188 Oshima M. 1
189 Chichua G. 1
190 Crous P. 1
191 Ukeda H. 1
192 Latha K. 1
193 Kasahara C. 1
194 Boongla Y. 1
195 Wingfield M. 1
196 Furuuchi M. 1
197 Raj K. 1
198 Gibertoni T. 1
199 Pereira O. 1
200 Kizu R. 1
201 Manimohan P. 1
202 Chuesaard T. 1
203 Burakham R. 1
204 Zhao B. 1
205 Muangjai W. 1
206 Premrudeeprechacharn S. 1
207 Ideta R. 1
208 Jantee W. 1
209 Bach-Holm D. 1
210 Kumsuwun Y. 1
211 Samerchur S. 1
212 Suabjakyong P. 1
213 Ueno K. 1
214 Sato H. 1
215 Chan F. 1
216 Roboam X. 1
217 Kappelgaard P. 1
218 Wirostko B. 1
219 Kameda T. 1
220 Jia H. 1
221 Jia L. 1
222 Qiao C. 1
223 Grudpan K. 1
224 Sang J. 1
225 Chen X. 1
226 Thomas S. 1
227 Gaston D. 1
228 Bedard K. 1
229 Greer W. 1
230 Burgess T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 3
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitro derivatives from indoor biomass-fueled cooking in two rural areas of Thailand: a case study
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 Ag-In-Zn-S quantum dots for hybrid organic-inorganic solar cells
ปี พ.ศ. 2556
5 An implementation algorithm of a carrier-based PWM technique for three-phase four-leg voltage sag generator with microcontroller
ปี พ.ศ. 2555
6 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
7 Biological activities of natural Phellinus spp. mushroom in human cancer cells
8 Modified grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
9 Modified grid-connected current source inverter for multi-string PV system
ปี พ.ศ. 2554
10 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
11 Antioxidant activities and skin hydration effects of rice bran bioactive compounds entrapped in niosomes
12 Power control of single-phase voltage source inverter for grid-connected photovoltaic systems
13 Grid-connected CSI for hybrid PV/wind power generation system
ปี พ.ศ. 2553
14 A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed asymmetrical two-phase induction motor
15 SagWave for the 3-phase 4-wire voltage sag generator prototype
16 Design and analysis of high efficiency dc-dc boost converter with active resonant technique for small grid-connected PV systems
ปี พ.ศ. 2549
17 Simultaneous determination of urinary hydroxylated metabolites of naphthalene, fluorene, phenanthrene, fluoranthene and pyrene as multiple biomarkers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
18 Detection of ruptures of Andaman fault segments in the 2004 great Sumatra earthquake with coseismic ionospheric disturbances
ปี พ.ศ. 2548
19 Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition
ปี พ.ศ. 2547
20 Urinary 2-hydroxyfluorene and 1-hydroxypyrene levels in smokers and nonsmokers in Japan and Thailand
21 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples