ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Guo, Rui
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Guo, Rui.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Lang 3
2 You, Lu 3
3 Wu, Di 2
4 Yuan, Guoliang 1
5 Zhou, Yang 1
6 Breese, Mark B. H. 1
7 Zou, Xi 1
8 Zhang, Zhen 1
9 Liang, Elvin 1
10 Yao, Kui 1
11 Motapothula, M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1