ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Gu, Xing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Baoquan 1
2 Wu, Zhongwei 1
3 Cui, Wei 1
4 Zeng, Zhiyuan 1
5 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย