ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Gu, Wen
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Gu, Wen.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dong, Zhili 4
2 Liao, DaiZheng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2548 1