ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Grudpan K.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Grudpan,K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jakmunee J. 51
2 Lapanantnoppakhun S. 26
3 Hartwell S.K. 25
4 Christian G.D. 10
5 Burakham R. 9
6 Teshima N. 8
7 Nacapricha D. 8
8 Sakai T. 8
9 Motomizu S. 7
10 McKelvie I.D. 6
11 Sanguansermsri T. 6
12 Udnan Y. 6
13 Wanichacheva N. 6
14 Srisawang B. 6
15 Chailapakul O. 5
16 Boonmalai A. 5
17 Wongwilai W. 5
18 Siriangkhawut W. 5
19 Lenghor N. 5
20 Pencharee S. 4
21 Tue-Ngeun O. 4
22 Wangkarn S. 4
23 Synovec R.E. 4
24 Kradtap Hartwell S. 4
25 Sooksamiti P. 4
26 Jayasvati S. 4
27 Jitmanee K. 4
28 Sripaoraya W. 3
29 Uraisin K. 3
30 Ganranoo L. 3
31 Ratanawimarnwong N. 3
32 Ampan P. 3
33 McKelvie I. 3
34 Beckett R. 3
35 Lee V.S. 3
36 Rayanakorn M. 2
37 Ellis P. 2
38 Motomizu,S. 2
39 Grace M.R. 2
40 Reanpang P. 2
41 Tipparat P. 2
42 Kochasit W. 2
43 Watpathomsub S. 2
44 Lee V. 2
45 Grudpan S. 2
46 Kerdphon S. 2
47 Hanmeng O. 2
48 Prapawattanapol N. 2
49 Setthakarn K. 2
50 Siangproh W. 2
51 Sanghiran Lee V. 2
52 Junsomboon J. 2
53 Oshima M. 2
54 Vichapong J. 2
55 Jainontee K. 2
56 Jangbai W. 2
57 Siriangkhawut,W. 1
58 Khanhuathon,Y. 1
59 Sandford R.C. 1
60 Worsfold P.J. 1
61 Chantiratikul P. 1
62 Thavornyutikarn,P. 1
63 Rujiwatra A. 1
64 Khanhuathon Y. 1
65 Chantiratikul,P. 1
66 Hanmeng,O. 1
67 Wainiphithapong,C. 1
68 Lee,V.S. 1
69 Sanghiran Lee,V. 1
70 Jayawardane B. 1
71 Jaikang,P. 1
72 Teshima,N. 1
73 Ponhong,K. 1
74 Settheeworrarit T. 1
75 Pathimapornlert L. 1
76 Rappenglueck B. 1
77 Einaga Y. 1
78 Armstrong D. 1
79 Suntornsuk L. 1
80 Anurukvorakun O. 1
81 Choengchan N. 1
82 Torgerson A.K. 1
83 McBrady A.D. 1
84 Jittangprasert P. 1
85 Breitbach Z. 1
86 Worsfold P. 1
87 Faber P. 1
88 Kolev S. 1
89 Intaraprasert J. 1
90 Prapawattanapol,N. 1
91 Mantim T. 1
92 Dasgupta P. 1
93 Phueadpho M. 1
94 Dasgupta P.K. 1
95 Wangfuengkanagul N. 1
96 Charoenraks T. 1
97 Palaharn S. 1
98 Atallah R. 1
99 Morrison R. 1
100 Wannaprom N. 1
101 Siriprumpoonthum M. 1
102 McKinnon I. 1
103 Pinyou P. 1
104 Korsrisakul S. 1
105 Andric G. 1
106 Veerasai W. 1
107 Choden K. 1
108 Santalad A. 1
109 Zhu Z. 1
110 Pattanarat L. 1
111 Wonsawat W. 1
112 Watanesk S. 1
113 Vaneesorn Y. 1
114 Jayasvasti S. 1
115 Novichai P. 1
116 Brereton R.G. 1
117 Fuekhad P. 1
118 Srivichai L. 1
119 Lapanantnoppakhun,S. 1
120 Jangbai,W. 1
121 Kittiwachana S. 1
122 Somprayoon D. 1
123 Amatatongchai M. 1
124 Rujiralai T. 1
125 Maung UA. 1
126 Teerasong S. 1
127 Amornthammarong N. 1
128 Nabi A. 1
129 Quigley W.W.C. 1
130 Petsom,A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 4
4 2557 3
5 2556 5
6 2555 7
7 2554 16
8 2553 15
9 2552 10
10 2551 6
11 2550 8
12 2549 5
13 2548 17
14 2547 8
15 2546 5
16 2545 9
17 2544 2
18 2542 2
19 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A green analytical method for benzoyl peroxide determination by a sequential injection spectrophotometry using natural reagent extracts from pumpkin
2 A cost-effective assay for antioxidant using simple cotton thread combining paper based device with mobile phone detection
3 Employing natural reagents from turmeric and lime for acetic acid determination in vinegar sample
ปี พ.ศ. 2559
4 Employing peroxidase from Thai indigenous plants for the application of hydrogen peroxide assay
5 A green sequential injection spectrophotometric approach using natural reagent extracts from heartwood of Ceasalpinia Sappan Linn. for determination of aluminium
6 Comparison of some modern IT equipment as detectors for microfluidic paper-based determination of phosphate
ปี พ.ศ. 2558
7 Conductometric determination of ammonium ion with a mobile drop
8 Successive determination of urinary bilirubin and creatinine employing simultaneous injection effective mixing flow analysis
9 Applications of everyday IT and communications devices in modern analytical chemistry: A review
10 Spectrophotometric method for determination of aluminium content in water and beverage samples employing flow-batch sequential injection system
ปี พ.ศ. 2557
11 Rhodamine B-based "turn-on" fluorescent and colorimetric chemosensors for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions
12 Hydrodynamic sequential injection with stopped-flow procedure for consecutive determination of phosphate and silicate in wastewater
13 Sorption isotherms of new types of zeolites and soils for some heavy metals
ปี พ.ศ. 2556
14 K-means clustering and hierarchical cluster analysis coupled with linear discriminant analysis to classify signals in osmotic fragility test for thalassemia screening
15 Micro coulometric titration in a liquid drop
16 Simultaneous spectrophotometric determination of food colorants employing multivariate calibration methods
17 Prediction of liquid chromatographic retention behavior based on quantum chemical parameters using supervised self organizing maps
18 Hg2+-induced self-assembly of a naphthalimide derivative by selective turn-on monomer/excimer emissions
ปี พ.ศ. 2555
19 Flow-based systems for rapid and high-precision enzyme kinetics studies
20 Rhodamine B-based turn-on fluorescent and colorimetric chemosensors for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions
21 Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary albumin using dye-binding reaction
22 Cost effective dual-stage flow injection/sequential injection hybrid for continuous liquid-liquid extraction
23 Sequential Injection Chromatography as Alternative Procedure for the Determination of Some Food Preservatives
24 Diphenylmaleimide derivatives and their efficiency in off-on Hg2 fluorometric sensing
25 Underway determination of dissolved inorganic carbon in estuarine waters by gas-diffusion flow analysis with C 4D detection
ปี พ.ศ. 2554
26 An economical ultrasonic-assisted extraction for the spectro- photometric determination of anionic surfactants
27 Sequential injection system with modified glass capillary for automation in immunoassay of chondroitin sulfate
28 Assay of chondroitin sulfate using time-based detection in a simple lab-on-chip
29 Room temperature imidazolium ionic liquid: A solvent for extraction of carbamates prior to liquid chromatographic analysis
30 Sequential injection Lab-at-valve (SI-LAV) segmented flow system for kinetic study of an enzyme
31 Sequential injection system with modified glass capillary for automation in immunoassay of chondroitin sulfate
32 Sequential Injection Chromatography as Alternative Procedure for the Determination of Some Food Preservatives
33 Sequential injection-bead injection-lab-on-valve coupled to high-performance liquid chromatography for online renewable micro-solid-phase extraction of carbamate residues in food and environmental samples
34 Sequential Injection Chromatography as Alternative Procedure for the Determination of Some Food Preservatives
35 Simultaneous injection effective mixing analysis system for the determination of direct bilirubin in urinary samples
36 How did flow injection analysis, and its related techniques, develop in various parts of the globe? Reflections of prominent FIA practitioners
37 A new fluorescent sensor bearing three dansyl fluorophores for highly sensitive and selective detection of mercury(II) ions
38 Sequential injection anodic stripping voltammetry with monosegmented flow and in-line UV digestion for determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II) in water samples
39 Exploiting green analytical procedures for acidity and iron assays employing flow analysis with simple natural reagent extracts
40 Sixteenth International Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques (ICFIA 2010)
41 Flow injection and related techniques in blood studies for clinical screening and analysis: A review
ปี พ.ศ. 2553
42 A Multiple processing hybrid flow system for analysis of formaldehyde contamination in food
43 Flow based immuno/bioassay and trends in micro-immuno/biosensors
44 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan
45 Sequential injection-cation exchange micro-column system for hemoglobin typing to differentiate HbE carriers
46 Doped soap membranes selectively permeate a chiral isomer
47 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan.
48 The case for the use of unrefined natural reagents in analytical chemistry - A green chemical perspective
49 Flow injection determination of iron ions with green tea extracts as a natural chromogenic reagent
50 Sequential injection-cation exchange micro-column system for hemoglobin typing to differentiate HbE carriers
51 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan
52 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine bearing dansyl subunits: An efficient, simple, and rapid fluorometric sensor for the detection of mercury(II) ions
53 Measurement of nitrophenols in rain and air by two-dimensional liquid chromatography-chemically active liquid core waveguide spectrometry
54 Flow based immuno/bioassay and trends in micro-immuno/biosensors
55 Webcam camera as a detector for a simple lab-on-chip time based approach
56 Synthesis of a novel fluorescent sensor bearing dansyl fluorophores for the highly selective detection of mercury (II) ions
ปี พ.ศ. 2552
57 Cathodic stripping voltammetric procedure for determination of some inorganic arsenic species in water, soil and ores samples
58 Sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates
59 Sequential injection monosegmented flow voltammetric determination of cadmium and lead using a bismuth film working electrode
60 A stopped flow system with hydrodynamic injection for red blood cells osmotic fragility test: Possibility for automatic screening of beta-thalassemia trait
61 Dual optical detection of a novel selective mercury sensor based on 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl subunits
62 Flow injection and sequential injection on-line pre-column derivatization for liquid chromatography
63 Cathodic stripping voltammetric procedure for determination of some inorganic arsenic species in water, soil and ores samples
64 Hydrodynamic sequential injection system for a rapid dichlorophenol indophenol precipitation test for hemoglobin E
65 A stopped flow system with hydrodynamic injection for red blood cells osmotic fragility test: Possibility for automatic screening of beta-thalassemia trait
66 Hydrodynamic sequential injection system for a rapid dichlorophenol indophenol precipitation test for hemoglobin E
ปี พ.ศ. 2551
67 Determination of Nitrite and Nitrate in Water Samples by an Automated Hydrodynamic Sequential Injection Method
68 Fast and simultaneous detection of heavy metals using a simple and reliable microchip-electrochemistry route: An alternative approach to food analysis
69 Naphthazarin modified carbon paste electrode for determination of copper(II)
70 Hydrodynamic sequential injection spectrophotometric system for determination of manganese in soil
71 Analysis of sudan I, sudan II, sudan III, and sudan IV in food by HPLC with electrochemical detection: Comparison of glassy carbon electrode with carbon nanotube-ionic liquid gel modified electrode
72 Determination of Nitrite and Nitrate in Water Samples by an Automated Hydrodynamic Sequential Injection Method
ปี พ.ศ. 2550
73 DRCtrade mark ICP-MS coupled with automated flow injection system with anion exchange minicolumns for determination of selenium compounds in water samples
74 Enhancing chemical analysis with signal derivatization using simple available software packages
75 Field-amplified sample injection and in-capillary derivatization for capillary electrophoretic analysis of metal ions in local wines
76 DRC™ ICP-MS coupled with automated flow injection system with anion exchange minicolumns for determination of selenium compounds in water samples
77 Illustrating some principles of separation science through gravitational field-flow fractionation
78 Online assay of bone specific alkaline phosphatase with a flow injection-bead injection system
79 High-performance liquid chromatography with sequential injection for online precolumn derivatization of some heavy metals
80 Successive determination of urinary protein and glucose using spectrophotometric sequential injection method
ปี พ.ศ. 2549
81 Simple spectrophotometric flow injection system with an in-valve minicolumn for enhancement during the determination of chromium(III) using EDTA
82 Simple sequential injection analysis systems with a dynamic surface tension detector
83 An absorbance-based micro-fluidic sensor for diffusion coefficient and molar mass determinations
84 Sequential injection titration with spectrophotometric detection for the assay of acidity in fruit juices
85 Pulsed amperometry for anti-fouling of boron-doped diamond in electroanalysis of β-agonists: Application to flow injection for pharmaceutical analysis
ปี พ.ศ. 2548
86 Novel approach for mono-segmented flow micro-titration with sequential injection using a lab-on-valve system: A model study for the assay of acidity in fruit juices
87 Sequential injection-ELISA based system for online determination of hyaluronan
88 Evaluation of on-line preconcentration and flow-injection amperometry for phosphate determination in fresh and marine waters
89 Selective synthesis of zeolitic phillipsite and hibschite hydrogarnet from lignite ash employing calcium hydroxide under mild conditions
90 Determination of linear alkylbenzene sulfonates in water samples by liquid chromatography-UV detection and confirmation by liquid chromatography-mass spectrometry
91 Determination of dissolved inorganic carbon (DIC) and dissolved organic carbon (DOC) in freshwaters by sequential injection spectrophotometry with on-line UV photo-oxidation
92 Determination of trace amounts of bromide by flow injection/stopped-flow detection technique using kinetic-spectrophotometric method
93 Exploiting sequential injection analysis with lab-at-valve (LAV) approach for on-line liquid-liquid micro-extraction spectrophotometry
94 A novel stopped flow injection - Amperometric procedure for the determination of chlorate
95 Simple bead injection-flow injection system for the determination of copper
96 A novel stopped flow injection-amperometric procedure for the determination of chlorate
97 Simple bead injection-flow injection system for the determination of copper
98 Review on screening and analysis techniques for hemoglobin variants and thalassemia
99 Determination of dissolved reactive phosphorus (DRP) and dissolved organic phosphorus (DOP) in natural waters by the use of rapid sequenced reagent injection flow analysis
100 Exploiting guava leaf extract as an alternative natural reagent for flow injection determination of iron
101 Review on screening and analysis techniques for hemoglobin variants and thalassemia
102 Sequential injection-ELISA based system for online determination of hyaluronan
ปี พ.ศ. 2547
103 Flow-injection and sequential-injection determinations of paracetamol in pharmaceutical preparations using nitrosation reaction
104 Flow injection system with in-line Winkler's procedure using 16-way valve and spectrofluorimetric determination of dissolved oxygen in environmental waters
105 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples
106 Flow-injection determination of iodide ion in nuclear emergency tablets, using boron-doped diamond thin film electrode
107 Simple and selective method for determination of iodide in pharmaceutical products by flow injection analysis using the iodine-starch reaction
108 Cost-effective flow injection spectrophotometric assay of iron content in pharmaceutical preparations using salicylate reagent
109 Cost-effective flow injection spectrophotometric assay of iron content in pharmaceutical preparations using salicylate reagent
110 Simple flow-injection system for the simultaneous determination of nitrite and nitrate in water samples
ปี พ.ศ. 2546
111 A simple flow injection-reduced volume column system for hemoglobin typing
112 Flow injection analysis of tetracycline in pharmaceutical formulation with pulsed amperometric detection
113 Exploiting sequential injection analysis with bead injection and lab-on-valve for determination of lead using electrothermal atomic absorption spectrometry
114 A Low-Cost Light-Scattering Detector for the Flow-Injection Nephelometric Determination of Sulfate
115 A simple flow injection-reduced volume column system for hemoglobin typing
ปี พ.ศ. 2545
116 Determination of diphenhydramine hydrochloride in some single tertiary alkylamine pharmaceutical preparations by flow injection spectrophotometry
117 Stopped-flow injection simultaneous determination of phosphate and silicate using molybdenum blue
118 A reverse-flow injection analysis method for the determination of dissolved oxygen in fresh and marine waters
119 A collection of papers presented at the 11th international conference on flow injection analysis (ICFIA 2001) Chiang Mai, Thailand, 16-20 December 2001: Editorial
120 Editorial
121 Gravitational field-flow fractionation in combination with flow injection analysis or electrothermal AAS for size based iron speciation of particles
122 Simple flow injection system for colorimetric determination of iodate in iodized salt
123 A simple flow injection system with bead injection for trace iron determination
124 Stopped-flow injection simultaneous determination of phosphate and silicate using molybdenum blue
ปี พ.ศ. 2544
125 Dynamic surface tension analysis of dodecyl sulfate association complexes
126 Determination of ethanol in liquor by near-infrared spectrophotometry with flow injection
ปี พ.ศ. 2542
127 Flow injection dialysis for the determination of anions using ion chromatography
128 Flow injection spectrophotometric or conductometric determination of ascorbic acid in a vitamin C tablet using permanganate or ammonia
ปี พ.ศ. 2541
129 Flow-injection spectrophotometric determination of calcium using murexide as a color agent