ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Gioachin, Filippo
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yao, Yuxia 1
2 Liang, Qianhui 1
3 Lee, Bu-Sung 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Software versioning in the cloud : towards automatic source code management