ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ghosh, Kaushik
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xia, Guangrui 2
2 Tan, Chuan Seng 2
3 Tan, Cher Ming 2
4 Zhang, Lin 1
5 Dong, Yuanwei 1
6 Chen, Renjie 1
7 Zhang, Jiye 1
8 Huang, Yu 1
9 Zhang, L. 1
10 Dong, Y. 1
11 Xiong, Qihua 1
12 Lin, Yung-Chen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3