ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ge, Xiaochen
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fan, Hong Jin 1
2 He, Sailing 1
3 Su, Liap Tat 1
4 Liu, Lijun 1
5 Tok, Alfred Iing Yoong 1
6 Karuturi, Siva Krishna 1
7 Zhao, Yang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย