ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Gao, Xing Yu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wu, Tom 1
2 Peng, Haiyang 1
3 Li, Yongfeng 1
4 Wang, Yu Zhan 1
5 Yu, X. J. 1
6 Zhou, Y. Z. 1
7 White, Timothy John 1
8 Ding, Jun 1
9 Wee, A. T. S. 1
10 Chow, Gan Moog 1
11 Dong, Zhili 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2547 1