ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Fucharoen S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Fuchareon S.
- Fucharoen,S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chattipakorn N. 24
2 Srichairatanakool S. 23
3 Chattipakorn S. 23
4 Kumfu S. 21
5 Thephinlap C. 9
6 Svasti S. 8
7 Porter J.B. 6
8 Lithanatudom P. 6
9 Phisalaphong C. 6
10 Ounjaijean S. 5
11 Smith D. 5
12 Winichagoon P. 4
13 Leecharoenkiat,A. 4
14 Kangwanpong D. 4
15 Kampuansai J. 4
16 Lithanatudom,P. 4
17 Svasti,S.L. 4
18 Wannatung,T. 4
19 Smith,D.R. 4
20 Khansuwan U. 3
21 Sornjai W. 3
22 Vadolas J. 2
23 Nair J. 2
24 Meerang M. 2
25 Wichaiyo S. 2
26 Sirankapracha P. 2
27 Yatmark P. 2
28 Hemstapat W. 2
29 Chansiw,N. 2
30 Phisalaphong,C. 2
31 Chaisri U. 2
32 Pangjit,K. 2
33 Srichairatanakool,S. 2
34 Kalpravidh R. 2
35 Bartsch H. 2
36 Pangjit K. 2
37 Khamseekaew J. 2
38 Porter J. 2
39 Roytrakul S. 2
40 Srisomsap,C. 2
41 Chinda K. 2
42 Chokchaichamnankit,D. 2
43 Khungwanmaythawee K. 2
44 Wongjaikam S. 2
45 Jaratsittisin J. 2
46 Settakorn J. 2
47 Munkongdee T. 2
48 Kasinrerk W. 2
49 Tayapiwatana C. 2
50 Hider R. 2
51 Tokunaga K. 1
52 Tan A. 1
53 Arab K. 1
54 Tabbada K.A. 1
55 Suzuki Y. 1
56 Suryadi H. 1
57 Phisalpong C. 1
58 Charoenkwan P. 1
59 Rutjanaprom W. 1
60 Wu J.-Y. 1
61 Tantiworawit A. 1
62 Kaipainen P. 1
63 Xiao H. 1
64 Kaski M. 1
65 Plonka-Poltorak E. 1
66 Wang H. 1
67 Westermarck T. 1
68 Wang E. 1
69 Partinen M. 1
70 Villamor L.P. 1
71 Sidek M.R. 1
72 Phisalapong C. 1
73 Phipps M.E. 1
74 Png E. 1
75 Sakaki Y. 1
76 Perdigon H.B. 1
77 Padilla C.D. 1
78 Xu S. 1
79 Oka A. 1
80 Ong R. 1
81 Salvador J.M. 1
82 Sandraling Y. 1
83 Phrommintikul A. 1
84 Sudoyo H. 1
85 Kanlop N. 1
86 Sinha A. 1
87 Sittiwangkul R. 1
88 Lailerd N. 1
89 Scaria V. 1
90 Vadolus J. 1
91 Sugano S. 1
92 Newbound C. 1
93 Abdulla M.A. 1
94 Nuinoon M. 1
95 Ahmed I. 1
96 Fawcett T. 1
97 Kabral A. 1
98 Lee S. 1
99 Finlayson J. 1
100 Chen J. 1
101 Ohashi J. 1
102 Bhak J. 1
103 Porter,J.B. 1
104 Evans,P.J. 1
105 Chu J. 1
106 Kulprachakarn,K. 1
107 Chen Y.-T. 1
108 Chen C.-H. 1
109 Brahmachari S.K. 1
110 Calacal G.C. 1
111 Chaurasia A. 1
112 Seielstad M. 1
113 Holmes P. 1
114 Niikawa N. 1
115 Yuan W. 1
116 Jung J. 1
117 Zhao G. 1
118 Yoo H.-S. 1
119 Tongsima S. 1
120 Yang J.O. 1
121 Assawamakin A. 1
122 Shugart Y.Y. 1
123 Srikummool M. 1
124 Zilfalil B.A. 1
125 Jin L. 1
126 Kumpan P. 1
127 Palittapongarnpim P. 1
128 Li B. 1
129 Chansiw N. 1
130 Wang Y. 1
131 Evans P. 1
132 Kim S. 1
133 Atroshi F. 1
134 Kim H.-L. 1
135 Chawansuntati K. 1
136 Inti P. 1
137 Pattanapanyasat K. 1
138 Saewong T. 1
139 Wipasa J. 1
140 Paemanee A. 1
141 Khampan P. 1
142 Morales N. 1
143 Sripetchwandee J. 1
144 Mundee Y. 1
145 Insain P. 1
146 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
147 Hider,R.C. 1
148 De Ungria M.C.A. 1
149 Rachmilewitz E. 1
150 Hatairaktham S. 1
151 Siritanaratkul N. 1
152 Charoensakdi R. 1
153 Panichkul N. 1
154 Garbowski M. 1
155 Ma Y. 1
156 Pothacharoen P. 1
157 Kongtawelert P. 1
158 Uthaipibull C. 1
159 Upanan S. 1
160 Wathikthinnakon M. 1
161 Leecharoenkiat K. 1
162 Sriiam,S. 1
163 Svasti,J. 1
164 Kulaphisit M. 1
165 McKie A. 1
166 Latunde-Dada G. 1
167 Hacot S. 1
168 Diaz J. 1
169 Mertani H. 1
170 Francina A. 1
171 Joly P. 1
172 Kerdphoo S. 1
173 Jaiwongkam T. 1
174 Erales J. 1
175 Santitherakul,S. 1
176 Delfin F.C. 1
177 Lai P.S. 1
178 Lee J.-Y. 1
179 Liu E.T. 1
180 Majumder P.P. 1
181 Kumar V. 1
182 Kulawonganunchai S. 1
183 Tatu T. 1
184 Kimura R. 1
185 Koike T. 1
186 Mandapati K.K. 1
187 Marzuki S. 1
188 Nishida N. 1
189 Incharoen T. 1
190 Oh B. 1
191 Ngamphiw C. 1
192 Naritomi K. 1
193 Mitchell W. 1
194 Morales N.P. 1
195 Mukerji M. 1
196 Kimm K. 1
197 Kuntaruk S. 1
198 Gojobori T. 1
199 Han J. 1
200 Ho S.-F. 1
201 Lu Z. 1
202 Ghang H. 1
203 Banjerdpongchai R. 1
204 Edo J. 1
205 Xie Y. 1
206 Hoh B.P. 1
207 Huang W. 1
208 Kim K. 1
209 Chiampanichayakul S. 1
210 Kim W.-Y. 1
211 Khurana P. 1
212 Kennedy G.C. 1
213 Inoko H. 1
214 Jha P. 1
215 Jinam T.A. 1
216 Oh S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 9
3 2558 2
4 2557 4
5 2556 4
6 2555 7
7 2554 7
8 2553 3
9 2552 8
10 2551 2
11 2550 3
12 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A comprehensive ethnic-based analysis of alpha thalassaemia allelle frequency in northern Thailand article
2 Hepcidin suppression in β-thalassemia is associated with the down-regulation of atonal homolog 8
3 Cardiac complications in beta-thalassemia: From mice to men
4 Effects of iron overload, an iron chelator and a T-Type calcium channel blocker on cardiac mitochondrial biogenesis and mitochondrial dynamics in thalassemic mice
5 Hypermethylation of 28S ribosomal RNA in β-thalassemia trait carriers
ปี พ.ศ. 2559
6 Clinical and methodological factors affecting non-transferrin-bound iron values using a novel fluorescent bead assay
7 The prevalence of alpha-thalassemia amongst Tai and Mon-Khmer ethnic groups residing in northern Thailand: A population-based study
8 Iron distribution and histopathological study of the effects of deferoxamine and deferiprone in the kidneys of iron overloaded β-thalassemic mice
9 Combined iron chelator and antioxidant exerted greater efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overloaded rats
10 Effects of iron overload condition on liver toxicity and hepcidin/ferroportin expression in thalassemic mice
11 Dual T-type and L-type calcium channel blocker exerts beneficial effects in attenuating cardiovascular dysfunction in iron-overloaded thalassaemic mice
12 Mitochondrial changes in β0-thalassemia/Hb E disease
13 Dysregulation of ferroportin gene expression in β0-thalassemia/Hb E disease
14 Hemoglobin e prevalence among ethnic groups residing in malaria-endemic areas of Northern Thailand and its lack of association with plasmodium falciparum invasion in vitro
ปี พ.ศ. 2558
15 Validation of the immunochromatographic strip for α-thalassemia screening: A multicenter study
16 Characterisation of a novel oral iron chelator: 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2-Methylpyridin-4-one
ปี พ.ศ. 2557
17 Iron distribution and histopathological characterization of the liver and heart of β-thalassemic mice with parenteral iron overload: Effects of deferoxamine and deferiprone
18 Effect of a novel oral active iron chelator: 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in iron-overloaded and non-overloaded mice
19 Effect of a novel oral active iron chelator: 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in iron-overloaded and non-overloaded mice
20 Iron-chelating and anti-lipid peroxidation properties of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in long-term iron loading β-thalassemic mice
ปี พ.ศ. 2556
21 Ferric iron uptake into cardiomyocytes of β-thalassemic mice is not through calcium channels
22 Ferric iron uptake into cardiomyocytes of ?-thalassemic mice is not through calcium channels
23 Ferric iron uptake into cardiomyocytes of β-thalassemic mice is not through calcium channels
24 Ferric iron uptake into cardiomyocytes of ?-thalassemic mice is not through calcium channels
ปี พ.ศ. 2555
25 Mitochondrial calcium uniporter blocker prevents cardiac mitochondrial dysfunction induced by iron overload in thalassemic mice
26 T-type calcium channel blockade improves survival and cardiovascular function in thalassemic mice
27 Mitochondrial calcium uniporter blocker prevents cardiac mitochondrial dysfunction induced by iron overload in thalassemic mice
28 T-type calcium channel blockade improves survival and cardiovascular function in thalassemic mice
29 Mitochondrial calcium uniporter blocker prevents cardiac mitochondrial dysfunction induced by iron overload in thalassemic mice
30 Mitochondrial calcium uniporter blocker prevents cardiac mitochondrial dysfunction induced by iron overload in thalassemic mice
31 Proteomic analysis of Hemoglobin H-Constant Spring (Hb H-CS) erythroblasts
ปี พ.ศ. 2554
32 Calcium channels and iron uptake into the heart
33 Reversal of cardiac iron loading and dysfunction in thalassemic mice by curcuminoids
34 T-type calcium channel as a portal of iron uptake into cardiomyocytes of beta-thalassemic mice
35 Increase in non-transferrin bound iron and the oxidative stress status in epilepsy patients treated using valproic acid monotherapy
36 T-type calcium channel as a portal of iron uptake into cardiomyocytes of beta-thalassemic mice
37 Enhanced activation of autophagy in β-thalassemia/Hb e erythroblasts during erythropoiesis
38 Increased oxidative metabolism is associated with erythroid precursor expansion in β 0-thalassaemia/Hb E disease
ปี พ.ศ. 2553
39 A mechanism of ineffective erythropoiesis in β-thalassemia/Hb E disease
40 Effects of green tea on iron accumulation and oxidative stress in livers of iron-challenged thalassemic mice
41 Improvement in oxidative stress and antioxidant parameters in β-thalassemia/Hb E patients treated with curcuminoids
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
43 WITHDRAWN: Pathways of iron uptake into cardiomyocytes
44 Efficacy of curcuminoids in alleviation of iron overload and lipid peroxidation in thalassemic mice
45 Heart rate variability in beta-thalassemia patients
46 Pathways of iron uptake into cardiomyocytes
47 Simple method for screening of α-thalassaemia 1 carriers
48 Accumulation of lipid peroxidation-derived DNA lesions in iron-overloaded thalassemic mouse livers: Comparison with levels in the lymphocytes of thalassemia patients
49 Pathways of iron uptake into cardiomyocytes
ปี พ.ศ. 2551
50 Effect of green tea on iron status and oxidative stress in iron-loaded rats
51 Increased urinary 1,N6-ethenodeoxyadenosine and 3,N4-ethenodeoxycytidine excretion in thalassemia patients: Markers for lipid peroxidation-induced DNA damage
ปี พ.ศ. 2550
52 Curcumin contributes to in vitro removal of non-transferrin bound iron by deferiprone and desferrioxamine in thalassemic plasma
53 Heart rate variability in β-thalassemic mice
54 Epigallocatechin-3-gallate and epicatechin-3-gallate from green tea decrease plasma non-transferrin bound iron and erythrocyte oxidative stress
ปี พ.ศ. 2549
55 Iron-chelating and free-radical scavenging activities of microwave-processed green tea in iron overload