ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Foo, Yong Lim
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yu, Xiaojiang 1
2 Cao, Liang 1
3 Rusydi, Andrivo 1
4 Chen, Zhong 1
5 Cheong, Davy Wun Chet 1
6 Yang, Zhen 1
7 Breese, Mark B. H. 1
8 Dong, Zhili 1
9 Ke, Chang 1
10 Bosman, Michel 1
11 Ren, Peng 1
12 Wang, Lan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1