ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Feng, Chaohua.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
และรู้จักในชื่อของ
- Feng, C.
- Feng, Chao
- Feng, Chao.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Luo, Kathy Qian 2
2 Loh, Teck-Peng 2
3 Ravindran, C. 1
4 Wang, J. 1
5 Xu, Jin-Jie 1
6 Nita-Lazar, M. 1
7 Gonzalez-Montalban, N. 1
8 Vasta, G.R. 1
9 Ahmed, H. 1
10 Mancini, J. 1
11 Tian, Hong-Lei 1
12 Xu, Hong-Xi 1
13 Qin, Anjun 1
14 Yu, Yong 1
15 Tang, Ben Zhong 1
16 Lu, Ping 1
17 Ng, Ka Ming 1
18 Zhou, Liying 1
19 Yu, Ting 1
20 Xu, Gang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2537 1