ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Fan, Hong Jin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Fun, Hoong Kun
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 15
2 Xia, Xinhui 14
3 Guan, Cao 13
4 Li, Xianglin 10
5 Ng, Chin Fan 8
6 C. S., Chidan Kumar 8
7 Chantrapromma, Suchada 7
8 Zeng, Zhiyuan 6
9 Tu, Jiangping 6
10 Zhang, Yongqi 6
11 Sum, Tze Chien 5
12 Su, Liap Tat 5
13 Li, Hongxing 5
14 Chao, Dongliang 5
15 Liu, Lijun 5
16 Tok, Alfred Iing Yoong 5
17 Karuturi, Siva Krishna 5
18 Qi, Xiaoying 4
19 Cao, Xiehong 4
20 Ghabbour, Hazem A. 4
21 Liu, Jinping 4
22 El-Emam, Ali A. 4
23 Liu, Xinfeng 4
24 Fan, Zhanxi 3
25 Zhou, Weiwei 3
26 Yu, Ting 3
27 Wang, Yang 2
28 Gu, Changdong 2
29 Wang, Xiuli 2
30 Soci, Cesare 2
31 Jiang, Jian 2
32 A. Bagabas, Abdulaziz 2
33 Shen, Ze Xiang 2
34 Zhu, Changrong 2
35 Xiong, Qinqin 2
36 Mohd Tajuddin, Amalina 2
37 Mathews, Nripan 2
38 Yu, Denis Yau Wai 2
39 Yeow, Edwin Kok Lee 2
40 Bahron, Hadariah 2
41 Xing, Guichuan 2
42 Huan, Alfred Cheng Hon 2
43 Wan Ibrahim, Wan Nazihah 2
44 Bosman, Michel 1
45 Springer, Daniel 1
46 Zou, Xingquan 1
47 Miao, Jianmin 1
48 Shen, Zhiyuan 1
49 Kottapalli, Ajay G. P. 1
50 Yang, Huanping 1
51 Nair, Saritha K. 1
52 Horkaew, Jirapa 1
53 Kobkeatthawin, Thawanrat 1
54 Chidan Kumar, C. S. 1
55 Al-Othman, Zeid A. 1
56 Hu, Hailong 1
57 Ruanwas, S Pumsak 1
58 Zhang, Yongzhe 1
59 Cheong, Siew Ann 1
60 Wang, Zilong 1
61 Tay, Yee Yan 1
62 Chia, Elbert E. M. 1
63 Huang, Meiyu Stella 1
64 Liu, Xiaogang 1
65 Guo, Jun 1
66 Petnikota, Shaikshavali 1
67 Deng, Renren 1
68 Fan, Yu 1
69 Addurihem, Emad S. 1
70 Wang, Jin 1
71 Pan, Guoxiang 1
72 Ramakrishna, Seeram 1
73 Zhang, Xiang 1
74 Sun, Handong 1
75 Suresh, Vignesh 1
76 Krishnamoorthy, Sivashankar 1
77 Wang, Shijie 1
78 Ma, Lin 1
79 Ma, Lingjie 1
80 Meng, Nan 1
81 Fan, Ng Chin 1
82 Srinivasan, M. P. 1
83 Ibrahim, Abdul Razak 1
84 Anjum, Shazia 1
85 Zhao, Yang 1
86 Wang, Xuefeng 1
87 Abdul Rahman, Azhar 1
88 Usman, Anwar 1
89 He, Sailing 1
90 Ge, Xiaochen 1
91 Ur Rahman, Atta 1
92 Liu, Fucai 1
93 Yin, Tingting 1
94 Yang, Xianfeng 1
95 Xu, Jungu 1
96 Wu, Qili 1
97 He, Shiman 1
98 Yang, Jingling 1
99 Zheng, Shoujun 1
100 Liu, Zheng 1
101 Wu, Mingmei 1
102 Sulaiman, Shaida Fariza 1
103 Hashim, Nurul Shafiqah 1
104 Johnson, Atim 1
105 Alhoshan, Sultan B. 1
106 Haress, Nadia G. 1
107 Mbonu, Justina 1
108 Tai, Kong Fai 1
109 Shemsi, Ahsan M. 1
110 Xiong, Qihua 1
111 Aboud, Mohamed F. A. 1
112 Al-Omary, Fatmah A. M. 1
113 Alroqi, Obaid S. 1
114 Suchada, Chantrapromma 1
115 Kheng, Leong Ooi 1
116 Oo, Than Zaw 1
117 Sulaiman, Othman 1
118 Ghalib, Raza Murad 1
119 Al-Wabli, Reem I. 1
120 Alzoman, Nourah Z. 1
121 Li, Shuzhou 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 18
3 2556 12
4 2555 19
5 2554 2
6 2553 1
7 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
2 Benzofuranyl Esters: Synthesis, Crystal Structure Determination, Antimicrobial and Antioxidant Activities
3 Crystal structure of 2-(1,3-dioxoindan-2-yl)isoquinoline-1,3,4-trione
4 Crystal structure of 3-(adamantan-1-yl)- 4-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole- 5(4H)-thione
5 Crystal structure of 3-[(4-benzylpiperazin-1-yl)methyl]-5-(thiophen-2-yl)- 2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-thione
6 Crystal structure of cyclohexylammonium thiocyanate
7 Crystal structure of tetraaquabis(3,5-diamino- 4H-1,2,4-triazol-1-ium)cobalt(II) bis[bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)- cobaltate(II)] dihydrate
ปี พ.ศ. 2557
8 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
9 A new type of porous graphite foams and their integrated composites with oxide/polymer core/shell nanowires for supercapacitors : structural design, fabrication, and full supercapacitor demonstrations
10 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
11 Oxide nanostructures hyperbranched with thin and hollow metal shells for high-performance nanostructured battery electrodes
12 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
13 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
14 Ultrathin anatase TiO2 nanosheets embedded with TiO2-B nanodomains for lithium-ion storage : capacity enhancement by phase boundaries
15 A high energy and power li-ion capacitor based on a TiO2 nanobelt array anode and a graphene hydrogel cathode
16 First Order Temperature Dependent Phase Transition in a Monoclinic Polymorph Crystal of 1,6-Hexanedioic Acid: An Interpretation Based on the Landau Theory Approach
17 Bis{2-methoxy-6-[(E)-(4-methylbenzyl)-iminomethyl]phenolato}palladium(II) chloroform monosolvate
18 Crystal structure of 2-(adamantan-1-yl)-5-(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole
19 Crystal structure of 6-chloro-5-isopropylpyrimidine- 2,4(1H,3H)-dione
20 Crystal structure of bis{2-[(E)-(4-methoxylbenzyl)- iminomethyl]phenolato-j2N,O1}nickel(II)
21 Cyclohexylammonium nitrate
22 (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(3-ethoxy-4-hydroxybenzylidene)hydrazine
23 (E)-2-[(2,4,6-Trimethoxybenzylidene)- amino]phenol
24 (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-methylquinolin- 1-ium 4-chlorobenzenesulfonate monohydrate
25 (E)-4-Methoxy-N00-(2,4,5-trimethoxybenzylidene) benzohydrazide hemihydrate
ปี พ.ศ. 2556
26 Ultrafast exciton dynamics and two-photon pumped lasing from ZnSe nanowires
27 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
28 Uncovering loss mechanisms in silver nanoparticle-blended plasmonic organic solar cells
29 A micro-pulse process of atomic layer deposition of iron oxide using ferrocene and ozone precursors and Ti-doping
30 Fabrication of metal oxide nanobranches on atomic-layer-deposited TiO2 nanotube arrays and their application in energy storage
31 Controllable growth of conducting polymers shell for constructing high-quality organic/inorganic core/shell nanostructures and their optical-electrochemical properties
32 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
33 Photon upconversion in hetero-nanostructured photoanodes for enhanced near-infrared light harvesting
34 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
35 Synthesis of free-standing metal sulfide nanoarrays via anion exchange reaction and their electrochemical energy storage application
36 Atomic-layer-deposition-assisted formation of carbon nanoflakes on metal oxides and energy storage application
37 Exciton dynamics : ultrafast exciton dynamics and two-photon pumped lasing from ZnSe nanowires
ปี พ.ศ. 2555
38 Efficiency enhancement in bulk-heterojunction solar cells integrated with large area Ag nano-triangle arrays
39 Integrated photoelectrochemical energy storage : solar hydrogen generation and supercapacitor
40 Homogeneous photosensitization of complex TiO2 nanostructures for efficient solar energy conversion
41 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
42 High-quality metal oxide core/shell nanowire arrays on conductive substrates for electrochemical energy storage
43 Quantum-dot-sensitized TiO2 inverse opals for photoelectrochemical hydrogen generation
44 Low-field magnetoresistance effect in core-shell structured La0.7Sr0.3CoO3 nanoparticles
45 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
46 Nanoporous walls on macroporous foam : rational design of electrodes to push areal pseudocapacitance
47 A novel photoanode with three-dimensionally, hierarchically ordered nanobushes for highly efficient photoelectrochemical cells
48 Porous hydroxide nanosheets on preformed nanowires by electrodeposition : branched nanoarrays for electrochemical energy storage
49 Temperature-dependent terahertz conductivity of tin oxide nanowire films
50 Three-dimensional tubular arrays of MnO2–NiO nanoflakes with high areal pseudocapacitance
51 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
52 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
53 Composition-graded ZnxCd1–xSe@ZnO core–shell nanowire array electrodes for photoelectrochemical hydrogen generation
54 Robust, high-density zinc oxide nanoarrays by nanoimprint lithography-assisted area-selective atomic layer deposition
55 TiO2/(CdS, CdSe, CdSeS) nanorod heterostructures and photoelectrochemical properties
56 Hollow core-shell nanostructure supercapacitor electrodes : gap matters
ปี พ.ศ. 2554
57 Hybrid structure of cobalt monoxide nanowire @ nickel hydroxidenitrate nanoflake aligned on nickel foam for high-rate supercapacitor
58 Critical behavior and the absence of glass state in ferromagnetic La0.7Ca0.3CoO3 nanowires
ปี พ.ศ. 2553
59 Kinetics of stop-flow atomic layer deposition for high aspect ratio template filling through photonic band gap measurements
ปี พ.ศ. 2551
60 Experimental and Theoretical Studies of Structural Phase Transitions in Crystals Due to Hydrogen Bondings Patterns in Natural Products