ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Faculty of Arts, Business, Informatics and Education
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Richardson, Kristy. 11
2 Ali, Shawkat. 10
3 Cameron, Roslyn. 9
4 Faculty of Sciences, Engineering and Health 7
5 Brien, Donna Lee. 5
6 Shafiullah, G. M. 5
7 Muchiri, Michael 4
8 Guo, William W. 4
9 Guo, William 3
10 Brown, Judith. 3
11 Cryle, Denis. 3
12 Medhekar, Anita. 3
13 Ali, Md. Liakat 3
14 Butler, Jennifer. 2
15 Azad, Salahuddin. 2
16 Franks, Rachel 2
17 Ramsaran-Fowdar, Rooma Roshnee 2
18 Khorshed, Md Tanzim. 2
19 Richardson, Scott. 2
20 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 2
21 Hawryluk, Lynda 2
22 Ayoko, Oluremi 1
23 Zaman, Monir 1
24 Islam, Sardar 1
25 Wolfs, Peter J. 1
26 Tang, Maolin 1
27 Lewis, Jan. 1
28 Ivanova, Galina 1
29 Thia, Hui 1
30 Zhou, Jiping 1
31 Randler, Christoph 1
32 Busch, Gillian 1
33 Taylor, J 1
34 Burt, R 1
35 Radel, Kylie. 1
36 Webb, Jen 1
37 Danaher, Mike, 1960- 1
38 De la Harpe, Barbara. 1
39 Ferdous, Tabassum. 1
40 Dong, Gaifang 1
41 Mason, Thembi. 1
42 Imam, Tasadduq 1
43 Moore, Teresa. 1
44 Bruce, Ken. 1
45 Morrison, Elizabeth, 1936- 1
46 Tickle, Kevin S. 1
47 Ahmed, Abdullahi Dahir. 1
48 Gargett, Pam. 1
49 Hillman, Wendy 1
50 Boyd, Terry. 1
51 Faculty of Arts, Humanities and Education 1
52 Nowak, K 1
53 Xue, Heru 1
54 Sultan, Md. Parves. 1
55 Bookallil, Cheryl. 1
56 Neave, Lucy. 1
57 Millmow, Alex. 1
58 Holmes, Ashley 1
59 Nahar, Jesmin. 1
60 Aryee, Sam 1
61 Clarkson, Ian. 1
62 March, Roger. 1
63 Harrison, Jennifer L. 1
64 Kofoed, Jennifer. 1
65 Muldoon, Nona. 1
66 Baskerville, Rachel F. 1
67 Turner, Martin. 1
68 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
69 Lawson, Celeste. 1
70 Azim, Mohammad I. 1
71 Elliott, Sherie 1
72 Clayton, Debbie. 1
73 Wahid, Choudhury. 1
74 Tickle, Kevin. 1
75 Christensen, Amanda 1
76 Wickramasinghe, Ananda. 1
77 School of Human, Health and Social Sciences (2013-) 1
78 Abeysekera, Nalin. 1
79 Arenas, Edilson 1
80 Thomas, Nicholas. 1
81 Lynch, Julianne 1
82 Seary, Karen 1
83 Haq, Farooq. 1
84 Court, Suzanne. 1
85 Philp, A 1
86 Dunn, L 1
87 Yazbeck, R 1
88 Parkinson-Lawrence, E 1
89 Rogers, N 1
90 Wallace, D 1
91 Keogh, R 1
92 West, C 1
93 O'Malley, Michael 1
94 Risson, Toni 1
95 D'Netto, Brian. 1
96 Sidiropoulos, Liz. 1
97 Harris, Howard. 1
98 Islam, Nazrul. 1
99 Chew, Janet. 1
100 Rahman, Asheq 1
101 Steenkamp, Natasja 1
102 Soon, Lisa. 1
103 Polyak, S 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 12
2 2555 60
3 2554 39
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ‘Take the most tender part of the kangaroo’:
2 New Zealand foodwriting:
3 That takes the cake:
4 The stability of the morning affect scale across age and gender
5 Corporate Governance, Capital Markets, and Capital Budgeting
6 Cultural Influence on Global Assessment of Higher Education Service Quality:
7 Estimation of Energy Storage and Its Feasibility Analysis
8 The Implications of Facebook Marketing for Organisations
9 Significance of Storage on Solar Photovoltaic System—A Residential Load Case Study in Australia
10 Transformational Leadership and Meaningful Work
11 Kirk (Finally) Comes to Queensland: NK Collins Industries Pty Ltd v The President of the Industrial Court of Queensland [2013] QCA 179
12 Book Review
ปี พ.ศ. 2555
13 Unworldly celebrity
14 Libraries and archives:
15 Food writing: mobilising the five senses and personal memories
16 Managing business knowledge in the digital economy.
17 Price and exchange rate impact on Australian coking coal export:
18 Influence of Australian coal export on A$/US$ exchange rate:
19 The Financial Adviser as Fiduciary
20 Maria Kozslik Donovan:
21 Investigation the relationship between the Australian steam coal price and the Australian steam coal export: an empirical analysis
22 The interrelatedness of formal, non-formal and informal learning: evidence from labour market program participants
23 Plagiarism on the rise?
24 Indigenous Health
25 Will, you’ve got to share:
26 Trend analysis on Australian health status
27 A Framework of trust-energy balanced procedure for cluster head selection in wireless sensor networks
28 The role of food writing and publishing in promoting and resisting change in Australia and New Zealand in the 1920s
29 Facing the final hurdle:
30 Community, Environment and Teaching Geography
31 Solving the traveling salesman problem using cooperative genetic ant systems
32 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
33 The duty of care owed to workers working alone: Lusk v Sapwell [2011] QCA 59
34 Children as Treasure
35 Informed prescription and informed professionalism in geographical education
36 Judicial review of a decision to refuse an enforceable undertaking: P&O Automotive & General Stevedoring Pty Ltd v Chief Executive Dept Justice and Attorney General [2011] QSC 417
37 Jurisdictional error in the Occupational Health and Safety Jurisdiction
38 Judicial review of a defective complaint and summons: Newman v President of the Industrial Court of Queensland [2012] QSC 145
39 Roast Leg of Lamb
40 Importance of culturally competent health literacy for medical tourism
41 Experimental Analysis of Harmonics on Utility Grid with PV Penetration
42 Strategically strengthening learning and teaching leadership in the creative arts through the createED network
43 Impact of Recent Flood on the Economy of Small Business at Rockhampton
44 Energy-efficient wireless MAC protocols for railway monitoring applications
45 Meeting energy demand and global warming by integrating renewable energy into the grid
46 Local position classification for pattern discovery in multivariate sequential data
47 Leading conflict across multiple levels and cultures: A research agenda
48 Impacts of Storage and Solar Photovoltaic on the Distribution Network
49 Transformational and social processes of leadership as predictors of organisational outcomes
50 The sleeping camel hosts an Indian summer squall
51 Evolutionary Optimisation for Power Generation Unit Loading Application
52 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
53 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
54 A neural networks-based fitting to high energy stopping power data for heavy ions in solid matter
55 Emerging research designs in New Zealand Doctoral Projects
56 Culturally diverse students perceptions of collaborative learning in tertiary education towards attaining workplace esoteric skills
57 Are consumers’ willing to pay extra for the electricity from renewable energy sources? An example of Queensland, Australia
58 Analysing the Impact of the 2011 Natural Disasters on the Central Queensland Tourism Industry
59 Integration of renewable energy resources into the distribution network - a review on required power quality
60 Managing the Growth of Medical Tourism in India by Public-Private Partnerships
61 "It captures me" and other works
62 Issues in financial reporting
63 Servant Leadership and Safety Citizenship Behavior
64 ACCT20053 Issues in Management Accounting
65 Morinish
66 Computational intelligence for microarray data and biomedical image analysis for the early diagnosis of breast cancer
67 Future of Financial Advice Reform: the Changing Content and Nature of the ‘Best Interests Obligation'
68 To Know Is Not Enough: Mentoring Interns through a Liminal Phase
69 Management of India's Anti-Poverty Program:
70 Risk and Dangerous Travel Experiences around Australia
71 Formative assessment as contextualised practice: Insider accounts
72 Techno-literacy and learning in blended, multicultural course envrironments
ปี พ.ศ. 2554
73 Addressing the 'ancient quarrel'
74 A rationalised curriculum of computer education for university students in natural sciences in China
75 Leadership in creative writing and the creative arts
76 Five food microhistories: stories of what, how and why we eat
77 Note from the guest editors : [Themed section: biography]
78 Country of origin attitudes in a developing country and implications for investment and trade
79 International financial integration, investment and economic performance in Sub-Saharan African countries
80 The great migration
81 Extending the mixed methods research (MMR) notation system
82 Self-checkout at banks
83 Aspirations and attainments
84 US tourism and hospitality students' perceptions of tourism and hospitality careers
85 Mixed methods in business and management
86 Feature selection through feature clustering for microarray gene expression data
87 Assessment and intrinsic motivation
88 Exploring the affordances of second life machinima as an anchor for classroom-based apprenticeship
89 Responding to Australia's regional skill shortages through regional skilled migration
90 Does police culture impede the anti-corruption ideal
91 The British Cable and Merger (1928--29) as an International / National News Event
92 Policy and Quality Assurance of Transnational Education in Australia
93 Using a Tablet PC to facilitate the engagement and success of students
94 On island time
95 A psychological contract perspective of managing employees in the Asian context
96 An analysis of quality criteria for qualitative research
97 Exploring marketing strategies for Islamic spiritual tourism
98 Quality frameworks and procedural checklists for mixed methods research
99 Attitudes shaped by eye movements : the reading direction effect
100 The Ongoing Impact of Kirk
101 A methodological scan of NCVER funded research 1992-2010
102 Marco da Gagliano, La Flora
103 Issues with particularisation
104 How transparency is constrained by privacy and secrecy
105 Australia: An overview of 20 years of research into the recognition of Prior Learning (RPL)
106 Navigating the journey to sustainability
107 Trust issues that create threats for cyber attacks in cloud computing
108 Empowerment factors of rural women through homestead poultry rearing in Bangladesh
109 Monitoring insiders activities in cloud computing using rule based learning
110 Recognition, measurement and disclosure of carbon emission allowances under the EU ETS – An exploratory study’
111 "Textbook identities":
ปี พ.ศ. 2553
112 Rural valuation education:
113 Piano for Leisure, 5th Grade, Series 3
114 Piano for Leisure, 6th Grade, Series 3
115 Piano for Leisure, 7th Grade, Series 3
ปี พ.ศ. 2552
116 Time and place: the Merediths of County Sligo
ปี พ.ศ. 2551
117 Editorial
ปี พ.ศ. 2549
118 Girls and economics