ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ezekoye, Ofodike
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
และรู้จักในชื่อของ
- Ezekoye, Ofodike A
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Upadhyay, Rochan 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2548 1
ผลงานวิจัย