ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Eshleman S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Eshleman S.H.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piwowar-Manning E. 8
2 Grinsztejn B. 8
3 Kumarasamy N. 8
4 Cohen M. 7
5 Hakim J. 7
6 Chen Y. 7
7 Hosseinipour M. 7
8 Chariyalertsak S. 6
9 McCauley M. 6
10 Pilotto J. 6
11 Mayer K. 6
12 Santos B. 5
13 Gamble T. 5
14 Kumwenda J. 5
15 Panchia R. 4
16 Makhema J. 4
17 Fogel J. 4
18 Godbole S. 4
19 Gallant J. 4
20 Hudelson S. 4
21 Eron J. 4
22 Celentano D. 3
23 Melo M. 3
24 Tripathy S. 3
25 Zhang X. 3
26 Ou S. 3
27 Campbell T. 2
28 Kumwenda N. 2
29 Flanigan T. 2
30 Lama J. 2
31 Wilson E. 2
32 Lalloo U. 2
33 Hughes J. 2
34 Mills L. 2
35 Redd A. 2
36 Kulich M. 2
37 Szekeres G. 2
38 Hart S. 2
39 Donnell D. 2
40 Coates T. 2
41 Sweat M. 2
42 Chingono A. 2
43 Richter L. 2
44 Gray G. 2
45 Akelo V. 2
46 De Bruyn G. 2
47 Sanne I. 2
48 Quinn T. 2
49 Sabin D. 2
50 Saravanan S. 2
51 Porcella S. 2
52 Martens C. 2
53 Hoffman I. 2
54 Wang L. 2
55 Wallis C. 2
56 Taha T. 2
57 Chotirosniramit N. 2
58 Morgado M. 2
59 Supparatpinyo K. 2
60 Smeaton L. 2
61 Laeyendecker O. 2
62 Fiamma A. 2
63 Marconi V.C. 1
64 Moussa S. 1
65 Margot N.A. 1
66 Woelk G. 1
67 Timbe A. 1
68 Machinda T. 1
69 Curran K. 1
70 Sendah M. 1
71 Koyalta D.D. 1
72 Kumwenda J.J. 1
73 Murima O. 1
74 Lynen L. 1
75 Schuurman R. 1
76 Sirivichayakul S. 1
77 Katzenstein D. 1
78 Smith D. 1
79 Fritz K. 1
80 Zolfo M. 1
81 Johnson-Lewis L. 1
82 Schapiro J.M. 1
83 Nyambi P.N. 1
84 Sadowski A. 1
85 Singh B. 1
86 Orrell C. 1
87 Mulawa M. 1
88 Ndung'U T. 1
89 Dagnra A.Y. 1
90 Aghokeng A. 1
91 Zelaya C. 1
92 Carrico A. 1
93 Burda S. 1
94 Kevany S. 1
95 Belec L. 1
96 Link B. 1
97 Mrumbi K. 1
98 Gregowski A. 1
99 Manosuthi W. 1
100 Genberg B. 1
101 Hosseinipour M.C. 1
102 Cane P. 1
103 Khumalo-Sakutukwa G. 1
104 Chariyalertsak C. 1
105 El-Katib Z. 1
106 Fokam J. 1
107 Visrutaratna S. 1
108 Gody J.-C. 1
109 Steward W. 1
110 Deshpande A.K. 1
111 Lane T. 1
112 Cappelli G. 1
113 Charpentier C. 1
114 Mickalian J. 1
115 Morfit S. 1
116 Jubenkanda T. 1
117 Bunupuradah T. 1
118 Rhee S.-Y. 1
119 Karim S. 1
120 Frohlich J. 1
121 Bertagnolio S. 1
122 Joseph P. 1
123 Tang M.W. 1
124 Peeters M. 1
125 Salazar-Austin N. 1
126 Ford N. 1
127 Van Zyl G.U. 1
128 Ruxrungtham K. 1
129 van Rooyen H. 1
130 Holmes S. 1
131 Ngubani T. 1
132 Kanki P.J. 1
133 Bamanyisa C. 1
134 Chovenye L. 1
135 Hawkins C.A. 1
136 Kilonzo G. 1
137 Fleury H.J. 1
138 Pettifor A. 1
139 Abler L. 1
140 Sigaloff K.C. 1
141 Hamers R.L. 1
142 Maman S. 1
143 De Wit T.F.R. 1
144 Lallemant M. 1
145 Ngo-Giang-Huong N. 1
146 Vardhanabhuti S. 1
147 Hlubinka D. 1
148 McGrath N. 1
149 McIntyre J. 1
150 Balakrishnan P. 1
151 Hlavka Z. 1
152 Hausler H. 1
153 Shafer R.W. 1
154 Mhlongo S. 1
155 Modiba P. 1
156 Robertson G. 1
157 Kantor R. 1
158 Reitsma M. 1
159 Mellors J. 1
160 Kawichai S. 1
161 Srithanaviboonchai K. 1
162 Beyrer C. 1
163 Morin S. 1
164 Mbwambo J. 1
165 Palumbo P. 1
166 Mwelase N. 1
167 Kalonga B. 1
168 Halvas E. 1
169 La Rosa A. 1
170 Shava E. 1
171 Rassool M. 1
172 Jordan M.R. 1
173 Brizz B. 1
174 Selig E. 1
175 Ricklefs S. 1
176 Moyo S. 1
177 Ray S. 1
178 Badal-Faesen S. 1
179 Nhando N. 1
180 Debes R. 1
181 Chisada A. 1
182 Samaneka W. 1
183 Munshaw S. 1
184 Gunde L. 1
185 Maliwichi M. 1
186 Hovind L. 1
187 Robins-Morris L. 1
188 Martinez A. 1
189 Mastro T. 1
190 Alexandre M. 1
191 Currier J. 1
192 Essex M. 1
193 Klingman K. 1
194 Hackett J. 1
195 Mullis C. 1
196 Sirisanthana T. 1
197 Hammer S. 1
198 Vallari A. 1
199 Rooney J. 1
200 Dukhovlinova E. 1
201 Kayoyo V. 1
202 Steele J. 1
203 Descallar R. 1
204 Wulfsohn M. 1
205 Said F. 1
206 Martin J. 1
207 Winters M. 1
208 Shugarts D. 1
209 Ntshele S. 1
210 Putnam B. 1
211 Loeliger E. 1
212 Pappa K. 1
213 Webb N. 1
214 Bischofberger N. 1
215 Jaffe H. 1
216 Sievers M. 1
217 Berendes S. 1
218 Burke K. 1
219 Mngqibisa R. 1
220 Bruno D. 1
221 Faria D. 1
222 Ping L. 1
223 Sharma J. 1
224 Poongulali S. 1
225 Swanstrom R. 1
226 Cardoso S. 1
227 Firnhaber C. 1
228 Burns D. 1
229 Flexner C. 1
230 Cu-Uvin S. 1
231 Gulick R. 1
232 Kazembe P. 1
233 Lawrence J. 1
234 Collier A. 1
235 Chilongozi D. 1
236 Haas D. 1
237 Andrade A. 1
238 Berthaud V. 1
239 Bollinger R. 1
240 Bryson Y. 1
241 Maponga C. 1
242 Martinson F. 1
243 Gormley J. 1
244 Wanke C. 1
245 Wallis C.L. 1
246 Hogan N. 1
247 Stevens W. 1
248 van der Horst C. 1
249 Tabet S. 1
250 Pendame R. 1
251 Nielsen K. 1
252 Ramratnam B. 1
253 Severe P. 1
254 Solomon S. 1
255 Fiscus S. 1
256 Mitsuyasu R. 1
257 Nair A. 1
258 Havlir D. 1
259 Swindells S. 1
260 Nielsen-Saines K. 1
261 Amod F. 1
262 Safren S. 1
263 Mehendale S. 1
264 Ribaudo H. 1
265 Riviere C. 1
266 Sanchez J. 1
267 Elharrar V. 1
268 Cheng A. 1
269 Fleming T. 1
270 Walawander A. 1
271 Swann E. 1
272 de Gruttola V. 1
273 Barnett R. 1
274 Delph Y. 1
275 Gettinger N. 1
276 Schooley R. 1
277 Uy J. 1
278 Kanyama C. 1
279 Marcus C. 1
280 Moran L. 1
281 Snowden W. 1
282 Lema F. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Age-Related Differences in Socio-demographic and Behavioral Determinants of HIV Testing and Counseling in HPTN 043/NIMH Project Accept
2 Virologic outcomes in early antiretroviral treatment: HPTN 052
3 Association of HIV diversity and virologic outcomes in early antiretroviral treatment: HPTN 052
4 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2559
5 Brief Report: HIV Drug Resistance in Adults Failing Early Antiretroviral Treatment: Results from the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2558
6 Pretreatment HIV Drug Resistance and HIV-1 Subtype C Are Independently Associated with Virologic Failure: Results from the Multinational PEARLS (ACTG A5175) Clinical Trial
ปี พ.ศ. 2556
7 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
ปี พ.ศ. 2555
8 Efficacy and Safety of Three Antiretroviral Regimens for Initial Treatment of HIV-1: A Randomized Clinical Trial in Diverse Multinational Settings
ปี พ.ศ. 2554
9 Analysis of genetic linkage of HIV from couples enrolled in the HIV prevention trials network 052 trial
10 HIV Surveillance in a Large, Community-Based Study: Results from the Pilot Study of Project Accept (HIV Prevention Trials Network 043)
11 Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy