ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 van Rossum, Mark 13
2 Tate, Austin 11
3 Harrison, Gareth 9
4 Chen-Burger, Y-H 8
5 Medical Research Council (MRC) 8
6 Willshaw, David 7
7 Torero, Jose L 7
8 Storkey, Amos 7
9 Pulham, Colin 7
10 Gillie, Martin 6
11 Bradley, Mark 6
12 Bethune, Iain 6
13 Chen, Jian-Fei 6
14 Topham, Nigel 6
15 Sefiane, Khellil 6
16 Wallace, Robin 5
17 Williams, Chris 5
18 Lusby, Paul 5
19 Smaill, Alan 5
20 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 5
21 Cockroft, Scott 5
22 Arnold, Polly 5
23 Bryden, Ian 5
24 Potter, S 5
25 Franke, Bjorn 5
26 Gyongy, Istvan 5
27 Djokić, Saša 5
28 Hulme, Alison 5
29 Robertson, Neil 5
30 Evans, Martin 5
31 Poon, Wilson 5
32 Elfick, Alistair 5
33 Kamenev, Konstantin 5
34 Hossack, Will 4
35 Figueroa-O'Farrill, Jose 4
36 Koutsos, Vasileios 4
37 Usmani, Asif 4
38 Ingram, David 4
39 Gilmore, Stephen 4
40 McNab, Hamish 4
41 Rein, Guillermo 4
42 Osborne, Miles 4
43 Hallam, John 4
44 Mount, Andrew 4
45 Ackland, Graeme 4
46 Mayr, Richard 4
47 Blythe, Richard 4
48 Koehn, Philipp 4
49 Ooi, Jin 4
50 Mueller, Markus 4
51 Shell UK Ltd. 4
52 Clegg, Paul 4
53 Düren, Tina 4
54 Armstrong, Douglas 4
55 Giannopoulos, Antonios 3
56 Lascarides, Alex 3
57 Grover, Claire 3
58 Oberlander, Jon 3
59 Parsons, Simon 3
60 Hamilton, Alister 3
61 Fisher, Robert B. 3
62 Gordon, Iain 3
63 Cheung, Rebecca 3
64 Blackford, Jane 3
65 Goldwater, Sharon 3
66 Welch, Stephen 3
67 Webber, Bonnie 3
68 Brechin, Euan 3
69 Mowat, Christopher 3
70 Haas, Harald 3
71 Attfield, John 3
72 Webb, Barbara 3
73 Daff, Simon 3
74 Bailey, Philip 3
75 British Council 3
76 Gray, P.M.D 3
77 Plotkin, Gordon 3
78 Fleuriot, Jacques 3
79 Hillston, Jane 3
80 Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (DHPA) 3
81 King, Simon 3
82 Wright, Jim 3
83 Cintra, Marcelo 3
84 Keller, Frank 3
85 Lapata, Mirella 3
86 University of Edinburgh 3
87 Bastin, Mark 3
88 Sanguinetti, Guido 3
89 Stirling, Colin 3
90 Campbell, Murray 3
91 Libkin, Leonid 3
92 Camp, Philip J. 3
93 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 3
94 Walton, Anthony 3
95 Dryden, David 3
96 Brandani, Stefano 3
97 Stark, Ian 3
98 Moggach, Stephen 3
99 Yellowlees, Lesley 3
100 Crain, Jason 3
101 Murray, Alan 3
102 Scottish Funding Council 3
103 Ranicki, Andrew 3
104 Henderson, Robert 3
105 Wickler, G 2
106 Dalton, J 2
107 Preece, A.D 2
108 Robertson, D 2
109 Shadbolt, N 2
110 European Commission 2
111 Jackson, Paul 2
112 Power, John 2
113 Campbell, Eleanor 2
114 van Hemert, Jano 2
115 Hannah, John 2
116 Braden, Harry 2
117 Bundy, Alan 2
118 Wadler, Philip 2
119 Bachler, M 2
120 Yallop, Jeremy 2
121 Buckingham Shum, S J 2
122 McMahon, Malcolm 2
123 Margadonna, Serena 2
124 Leimkuhler, Benedict 2
125 Haszeldine, Stuart 2
126 Huxley, Andrew 2
127 Efthymiou, Aristeidis 2
128 Reekie, Martin 2
129 Aspinall, David 2
130 Hall, Chris 2
131 Hamilton, Andrea 2
132 Torero-Cullen, Jose 2
133 Hayes, Gillian 2
134 Gerhard, Jason 2
135 O'Boyle, Michael 2
136 Economic and Social Research Council (ESRC) 2
137 Heal, Mathew 2
138 Cape, Neil 2
139 Renshaw, David 2
140 Macphee, Cait 2
141 European Commission (Seventh Framework Programme) 2
142 Davie, Alexander 2
143 Yamagishi, Junichi 2
144 Antizar-Ladislao, Blanca 2
145 Japanese Science and Technology Agency (JST) 2
146 Klein, Ewan 2
147 Schäfer, Andrea 2
148 Sarkisov, Lev 2
149 Attfield, J. Paul 2
150 Smyth, Chris 2
151 Bradfield, Julian 2
152 Forde, Mike 2
153 Price, David 2
154 Sboros, Vassilis 2
155 Scottish Informatics and Computer Science Alliance (SICSA) 2
156 CM-DTC 2
157 Bailey, Toby 2
158 Barran, Perdita 2
159 Tanner, Jared 2
160 Sutton, Charles 2
161 BRE Centre for Fire Safety Engineering 2
162 Sabanis, Sotirios 2
163 Venugopal, Vengatesan 2
164 Maciocia, Antony 2
165 Ramamoorthy, Subramanian 2
166 Bednar, Jim 2
167 Marenduzzo, Davide 2
168 Cheltsov, Ivan 2
169 Easson, Bill 2
170 Edinburgh Compute and Data Facility (ECDF) 2
171 Butler, Leo 2
172 Gregoryanz, Eugene 2
173 Fan, Wenfei 2
174 Robertson, Dave 2
175 Etessami, Kousha 2
176 Jones, Anita 2
177 Kalfoglou, Y 1
178 Johnstone, Russell D. L. 1
179 Ramalingam, G. 1
180 Alani, H 1
181 Pease, Alison 1
182 Creswell, Stephen N 1
183 Pidcock, Elna 1
184 Cooper, Ezra 1
185 Colton, Simon 1
186 Chapman, S 1
187 Preece, A 1
188 Thompson, Henry 1
189 Tuffield, M 1
190 Hockenmaier, Julia 1
191 Hu, B 1
192 Schlangen, David 1
193 Chakravarthy, A 1
194 Chalmers, S 1
195 Lindley, Sam 1
196 Carvalho, R 1
197 Rio Echevarria, Iria M. 1
198 Trewin, Shari 1
199 Clark, Stephen 1
200 Stenning, Keith 1
201 Attfield, J.P. 1
202 Castellini, Claudio 1
203 Willis, Timothy Alan 1
204 Stratford, Tim J 1
205 Cook, Jonathan J 1
206 Siebra, C 1
207 Hughson, Stuart Ian 1
208 Kimber, Simon A. J. 1
209 Drysdale, Dougal 1
210 Wood, Emma 1
211 Foley, Marianne 1
212 van der Meer, Matthijs 1
213 Diamanti, Nectaria 1
214 Voss, Alexander 1
215 Forde, Michael C. 1
216 Duncan, Hazel 1
217 Richardson, Julian 1
218 Denney, Ewen WKC 1
219 Stader, J 1
220 Milner, Robert 1
221 Cruickshank, David 1
222 Maclean, Ewen 1
223 Becker, Markus 1
224 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1
225 Sleeman, D 1
226 Kleymann, Thomas 1
227 Wilks, Y 1
228 Laurenson, David 1
229 Harrison, Mark A J 1
230 Wyatt, Jeremy 1
231 Switzer, Christine 1
232 Aitken, Stuart 1
233 Gathercole, Christopher 1
234 Verspoor, Cornelia M 1
235 Fuentes, Andres 1
236 Povey, Gordon 1
237 Cape, J Neil 1
238 Peacock, Andrew M 1
239 Burstall, Rod 1
240 Laird, James David 1
241 Taylor, Timothy J 1
242 De Roure, D C 1
243 McAdam, Bruce J 1
244 Eisenstadt, M 1
245 Adams, Nicholas J. 1
246 Michaelides, D T 1
247 Miguel, Ian 1
248 Page, K R 1
249 Williams, Christopher 1
250 Shadbolt, N R 1
251 Kırlı, Zeliha D 1
252 Gurr, Corin 1
253 Motta, E 1
254 Abramsky, Samson 1
255 O'Hara, K 1
256 Hall, W 1
257 Domingue, J 1
258 Komzak, J 1
259 Clark, Graham 1
260 Ciravegna, F 1
261 Carmena, Jose M 1
262 NASA 1
263 Sepe, Daniele 1
264 Thomas, Angeleena 1
265 Rider, Malcolm 1
266 Rozgowska, Emma Jayne 1
267 Curtis, Andrew 1
268 Longley, John 1
269 Barrett-Freeman, Conrad 1
270 Freeman, Conrad Barrett 1
271 Heijltjes, Willem Bernard 1
272 Havoutis, Ioannis 1
273 Topper, Mathew Bernard Robert 1
274 Chondrorizos, Alexandros Kourkoulas 1
275 EaStChem 1
276 Pintori, Didier Gil 1
277 Greaney, Mike 1
278 Kourkoulas-Chondrorizos, Alexandros 1
279 Rotter, J Michael 1
280 Down, Matthew Paul 1
281 Hadden, Rory 1
282 Thuau, Damien 1
283 Hughes, Gordon 1
284 Colombo, Matteo 1
285 Loake, Gary 1
286 Hoang, Hieu 1
287 Benkrid, Khaled 1
288 Bower, Matt 1
289 European Union 1
290 Moore, John Wallace 1
291 Galea, Michelle 1
292 Walker, Richard John 1
293 MacDonald, Ranald John 1
294 Ponton, George 1
295 Meachan, Ciaran 1
296 Bernard, Ian 1
297 Cant, Alastair Alexander 1
298 Thomas, Kerry 1
299 Cancer Research UK 1
300 Bishop, Konrad 1
301 Duncan, Diane 1
302 Jensen, Hans 1
303 Anderson, Kate Rachel 1
304 Ritter, Patricia Diana 1
305 ORS 1
306 Passmore, Grant Olney 1
307 Knowles-Barley, Seymour Francis 1
308 Jackson, Paul B. 1
309 Gouveia, Luiz Carlos Paiva 1
310 Sankaran Iyer, Abhinaya 1
311 Johansson, Roland 1
312 McDicken, William N 1
313 Saal, Hannes 1
314 Ellis, Ross Johannes 1
315 US National Science Foundation 1
316 INRIA/IRISA 1
317 Thomson, A.W.P. 1
318 Corus Group plc. 1
319 Jamnik, Mateja 1
320 Fletcher, Ian A 1
321 Clark, T.D.G 1
322 Fenacci, Damon 1
323 Kwiatkowski, Thomas Mieczyslaw 1
324 DReaM group’s Platform Grant 1
325 Bailey, Helen Louise 1
326 Royal Society of Chemistry 1
327 Looney, Padraig 1
328 Ogilvie, Varrie 1
329 Lucas, Jorge 1
330 Gray, Andrew Peter 1
331 Salter, Stephen 1
332 Nolan, Matt 1
333 Sims, Andy 1
334 Gregor, Craig Robert 1
335 Kitchen, Robert Raymond 1
336 O'Donnell, Cian 1
337 Duncombe, Bridgette 1
338 Taylor, Jamie 1
339 Swart, Ronald M. 1
340 Joint Information Systems Committee (JISC) 1
341 Campbell, John 1
342 Chue Hong, Neil 1
343 Gordon, Ross John 1
344 Heess, Nicolas Manfred Otto 1
345 Lane, Paul David 1
346 Fisher, Bob 1
347 Winterstein, Daniel 1
348 Booth, Stephen 1
349 Furber, Alison Mary 1
350 Gorgolewski, Krzysztof Jacek 1
351 Evangelopoulos, Apostolos Evangelos Alexandros Spyridon 1
352 Pernet, Cyril 1
353 Dondelinger, Frank 1
354 Crapper, Martin 1
355 Brady, Charlotte Louise 1
356 Frank, Stella Christina 1
357 Husmeier, Dirk 1
358 Zaiser, Michael 1
359 Thomson, Patrick 1
360 Roach, Benjamin David 1
361 Mackay, Colin 1
362 Heggie, Douglas 1
363 Langridge-Smith, Pat 1
364 Stokes, Adam A. 1
365 Dindos, Martin 1
366 Belesiotis, Alexandros Sotiris 1
367 Kirsch, Josef 1
368 Rahwan, Iyad 1
369 Bohm, Igor 1
370 Scottish Carbon Capture and Storage (SCCS) 1
371 Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) 1
372 Travers, Paul 1
373 Monteiro, Hugo Alexandre Pereira 1
374 Markkula, Mikael 1
375 Mann, Valerie 1
376 Hardy, Judy 1
377 Noble, Brendon 1
378 Alevizos, Ilias 1
379 Cameron, Katherine Rachel 1
380 Rotter, Michael 1
381 Tao, Yi 1
382 Lee, David Robert 1
383 Johnson, Nick 1
384 Nicoll, Grant Douglas 1
385 Chesters, William Robert 1
386 Wilkinson, Mark 1
387 Eassonq, Bill 1
388 Taylor, Stephanie Merac 1
389 De Mora, Kim Stephen 1
390 Mora, Kim Stephen de 1
391 Noorizadeh, Emad 1
392 Mackay, Logan 1
393 Woods, Philip 1
394 Dai, Andrew Mingbo 1
395 David, Helena May 1
396 Auli, Michael 1
397 Almer, Oscar Erik Gabriel 1
398 Cole, Harriet Lucy 1
399 Logie, Shona Mary 1
400 Hall, Eric Joseph 1
401 Howgego, David Christopher 1
402 Lotay, Gavin 1
403 Lopez, Adam 1
404 Grov, Gudmund 1
405 Wang, Weiwei 1
406 Brown, Nicholas John 1
407 Jervis, Freddy Xavier 1
408 Alahverdzhieva, Katya 1
409 Whiteside, Iain Johnston 1
410 Saint-Amand, Katya 1
411 Dixon, Lucas 1
412 Amand, Katya Saint 1
413 Videv, Stefan 1
414 Thielbeer, Frank 1
415 Evans, Shaun Russell 1
416 Serafimovski, Nikola 1
417 Roberts, Iain Joseph Martin 1
418 Senn, Mark Stephen 1
419 Zoroufchian Moghadam, Peyman 1
420 Abdulle, Assyr 1
421 Fry, Stephen 1
422 Vanneste, Jacques 1
423 Iqbal, Amjad 1
424 Costa, Andre 1
425 Mati, Ioulia 1
426 Murray, Alastair Colin 1
427 Nash, Anthony 1
428 Watts, Oliver Samuel 1
429 Petrovic, Sasa 1
430 Hayes, Barry Patrick 1
431 Docherty, Pamela Jane 1
432 Scheler, Thomas Herbert 1
433 Allen, Rosalind 1
434 Holmes, Daniel John 1
435 Roberts, Alan 1
436 BRE Trust 1
437 Whaler, Kathy 1
438 Lukins, Timothy Campbell 1
439 Shillcock, Richard 1
440 McKay, Allan John 1
441 Cowlard, Adam 1
442 Simpson, David C 1
443 Ryder, Noah 1
444 Langridge-Smith, Patrick RR 1
445 Henderson, John 1
446 Jervis Calle, Freddy Xavier 1
447 Nambiar, Anup Jayaprakash 1
448 Pike, Sarah Jane 1
449 Pascal, Remy Claude Rene 1
450 Petrou, Georgios 1
451 Giriat, Gaetan 1
452 Vasudevan, Dilip Prasad 1
453 MacKenzie, Graham 1
454 Calle, Freddy Xavier Jervis 1
455 Acunzo, David Jean Pascal 1
456 Joyeux, Daniel 1
457 Smith, Andrew James 1
458 Lazaro, Mariano 1
459 Knott, Alistair 1
460 Capote, Jorge A 1
461 Dale, Robert 1
462 Mellish, Chris 1
463 Alvear, Daniel 1
464 Nygren Modjeska, Natalia 1
465 Reszka, Pedro 1
466 grant GR/M75129 1
467 Abecassis Empis, Cecilia 1
468 Steve, Isard 1
469 Duncan, Tim 1
470 Mowrer, Frederick 1
471 Coles, Andrew 1
472 Desanghere, Sylvain 1
473 Ross, Peter 1
474 Jahn, Wolfram 1
475 Tuson, Andrew Laurence 1
476 Stern-Gottfried, Jamie 1
477 Manataki, Areti 1
478 Hedwig, Berthold 1
479 Graham, Margaret C. 1
480 Chapman, Steve 1
481 Schulte-Herbruggen, Helfrid Maria Albertina 1
482 Gazur, Ben 1
483 Hawkins, Samuel Lennon 1
484 Underwood, Thomas Livingstone 1
485 Bournaveas, Nikolaos 1
486 Pantouris, Georgios 1
487 Candy, Timothy Lars 1
488 Brennan, John 1
489 Whyte, Alex 1
490 Copeland, Nichola 1
491 Duocastella, Xavier Oliver 1
492 Hull, Michael James 1
493 Trew, Arthur 1
494 Oliver Duocastella, Xavier 1
495 Ieva, Maria 1
496 Petrick, Ron 1
497 Wilkinson, Martin 1
498 Mourao, Kira Margaret Thom 1
499 Woodward, Peter 1
500 Knox, Joanne Jennefer 1
501 Syngenta 1
502 Pocklington, Andrew 1
503 Mailer, Alastair George 1
504 Barnard, Damian Kelly 1
505 Zografos, Lysimachos 1
506 Carter, Neil 1
507 Chen-Burger, Yun-Heh 1
508 Brogan, Samantha 1
509 Chatzinikolaou, Nikolaos 1
510 Bell, Nicola Louise 1
511 Greated, Clive 1
512 Thiele, Alexander 1
513 Pankaj, Pankaj 1
514 Mao, Lei 1
515 Wilson, Adam Christopher 1
516 Chalk, Matthew James 1
517 Apostoli, Adam Graham 1
518 Ioannou, Nikolas 1
519 Fang, Junwei 1
520 Jowsey, Allan 1
521 Forbes, Karen 1
522 Barnes, Emma Jayne 1
523 Grothey, Andreas 1
524 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 1
525 Murphy, Alexander 1
526 Reutter, Juan L. 1
527 Centre for Numerical Algorithms and Intelligent Software 1
528 Richtarik, Peter 1
529 Smith, Donna Lee 1
530 Woods, Phil 1
531 Tokuda, Keiichi 1
532 Bukhsh, Waqquas Ahmed 1
533 Alexander, Andrew 1
534 Petrenz, Philipp 1
535 Camp, Philip 1
536 Koltsidas, Ioannis 1
537 Lavrenko, Victor 1
538 Zen, Heiga 1
539 Mckinnon, Kenneth 1
540 Matthews, Charles 1
541 Stothers, Andrew James 1
542 Cresswell, Charles 1
543 Kowalski, Michael Władisław 1
544 Bogojević, Dario 1
545 Crombie, Kyle 1
546 McBride, Emma Elizabeth 1
547 Mignard, Dimitri 1
548 Mandula, Ondrej 1
549 Sohi, Saran 1
550 Konstas, Ioannis 1
551 Lambert, David James 1
552 German, Guy 1
553 Santhanam, Rahul 1
554 Taylor, Graeme 1
555 Kammar, Ohad 1
556 Takac, Martin 1
557 Thomson, Rachel Camilla 1
558 Gondzio, Jacek 1
559 Chen, Wei-tin 1
560 Liddle, Siobhan Mary 1
561 Vrgoc, Domagoj 1
562 Maxwell Institute for Mathematical Sciences 1
563 Google Research Award, 1
564 Ward, Martin Robert 1
565 Scotcher, Jenna 1
566 Ramsden, Helen Lucy 1
567 Demberg-Winterfors, Vera 1
568 Arts and Humanities Research Council (AHRC) 1
569 Ferreira, Fernanda 1
570 Banu, Ana Maria 1
571 Campbell, Alanna Stacey 1
572 Sadler, Peter 1
573 Krikellas, Konstantinos 1
574 Brody, Samuel 1
575 Macpherson, Ewen 1
576 Younis, Abdelhamid 1
577 Smith, Michael James Andrew 1
578 Iliopoulou, Marina 1
579 Gretton, Gareth I. 1
580 Ganzenmüller, Georg Clemens 1
581 Tate, James 1
582 Microsoft Research 1
583 Griffin, Isobel Margaret 1
584 Crozier, Richard Carson 1
585 Doctoral Training Center(DTC) 1
586 Turrión-Gómez., Juan Luis 1
587 Hutter, Christian 1
588 Meikle, Laura Isabel 1
589 Steel, Graham 1
590 Edwards, Colin 1
591 Marion, Glenn 1
592 Pawsey, Anne Claire 1
593 Adams, Thomas P. 1
594 Viglas, Stratis 1
595 Norouzi, Neil 1
596 Hall, Christopher 1
597 Keighren, Gavin 1
598 Aitken, Douglas 1
599 Huo, Juan 1
600 Sibelco 1
601 Dyckerhoff 1
602 Meller, Nicola 1
603 Kyritsis, Konstantinos 1
604 Kinnear, George 1
605 Dalgleish, Simon 1
606 Masek, Ondrej 1
607 Fugard, Andrew J. B. 1
608 Arlt, Jochen 1
609 LFCS 1
610 Wong, Christine Shiang Yee 1
611 MacDonald, Robert 1
612 SICSA 1
613 Nelmes, Richard 1
614 Totzke, Patrick 1
615 Buro Happold Ltd 1
616 Downes, Andy 1
617 Atkinson, Malcolm 1
618 Gutierrez, Julian 1
619 McGilvary, Gary Andrew 1
620 Wilson, Sean 1
621 Tapeinos, Socratis 1
622 Lloyd, Ashley 1
623 Piatkowski, Jakub Przemyslaw 1
624 Hammond, Sean Paul 1
625 Titmuss, Simon 1
626 Anderson, Tom 1
627 Barker, Adam 1
628 Maynard-Casely, Helen E. 1
629 Mari, Meropi 1
630 Marie Curie Network on Biomimetic Systems 1
631 Baxter, Robert 1
632 Rush, David Ian 1
633 Blake, James R. 1
634 Bisby, Luke 1
635 De Bold, Robert Paul 1
636 Reichert, David Paul 1
637 Cates, Michael 1
638 Sanchez-Martin, Rosario 1
639 Svensen, Nina 1
640 Deeny, Susan 1
641 Sillito, Rowland R. 1
642 Cartis, Coralia 1
643 Stratford, Tim 1
644 Leeland, James William 1
645 Royal Society of Edinburgh 1
646 Ove Arup and Partners Limited, International Paint Limited 1
647 Hoskins, Peter 1
648 Tijms, Betty Marije 1
649 Nahnsen, Thade 1
650 Kivinen, Jyri Juhani 1
651 Wilson, Amy Louise 1
652 Falangis, Konstantinos 1
653 Aitken, Colin 1
654 Wilson, Craig W. 1
655 Glen, John 1
656 Ferrier, Richard James 1
657 Grewe, Dominik 1
658 Hernando Gil, Ignacio 1
659 Archibald, Tom 1
660 Withers, James 1
661 Josephides, Alexis Noel 1
662 Robertson, David 1
663 Barnett, Adam 1
664 Lapata, Maria 1
665 Potter, Stephen 1
666 Lemon, Oliver 1
667 Wang, Shiwei 1
668 Bochkina, Natalia 1
669 Neuroinformatics DTC at the University of Edinburgh for funding 1
670 Davinson, Thomas 1
671 Walling, Craig 1
672 To, Anthony Widjaja 1
673 Pokorny, Florian Till 1
674 Concannon, Robert James 1
675 Hodgins, Neil 1
676 Sriskantha, Hari Haran 1
677 Meiksin, Avery 1
678 Mckenna, Stephen 1
679 Archibald, T. W. 1
680 Ruffert, Maximilian 1
681 Singer, Michael 1
682 Chadwick, Nina 1
683 Tease, Kenneth 1
684 Smiseth, Per 1
685 Proeme, Arno 1
686 Petrick, Ronald 1
687 Crosby, Matthew David 1
688 Boulton, Kay 1
689 Wilson, Alastair 1
690 Jenkins, Rollo Crozier John 1
691 Pretnar, Matija 1
692 Strain, Kirsten Margaret 1
693 Stott, Paul Anthony 1
694 Hartswood, Mark 1
695 Galloway, Graham 1
696 Ghahremani Azghandi, Nargess 1
697 Azghandi, Nargess 1
698 Procter, Robert 1
699 Ho, Ka Lai 1
700 Hart, John Stewart 1
701 Hansen, Anne Klara Brigitte 1
702 Anderson, Stuart 1
703 Danos, Vincent 1
704 Stewart, Alistair Mark 1
705 Orchard, Peter Raymond 1
706 Agakov, Felix 1
707 European Union Seventh Framework Programme 1
708 Williams, Philip James 1
709 Pethig, Ronald 1
710 Nguyen, Krzysztof Quoc Khanh 1
711 Symmers, Paul Robert 1
712 Cameron, Christopher Alistair 1
713 Underwood, Ian 1
714 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
715 Calvin, Catherine Mary 1
716 Bailey, Philipy 1
717 Porpodas, Vasileios 1
718 Scheible, Silke 1
719 Woodvine, Helena Louise 1
720 Milosavljevic, Maria 1
721 Connolly, David 1
722 Graham, Philip Mike 1
723 Ocone, Andrea 1
724 Turkington, Jennifer Rachel 1
725 Delf, Alexander Robert L. 1
726 Rawlik, Konrad Cyrus 1
727 Burns, Nancy Rosalind 1
728 Otten, Wilfred 1
729 Deary, Ian 1
730 MacLaren, Jessica Margaret 1
731 Ritchie, Deborah 1
732 Saunders, Ian 1
733 Collins, Julia 1
734 Stenhouse, Rosie 1
735 Valluri, Prashant 1
736 Saenz, Pedro Javier 1
737 Funnell, Nicholas Paul 1
738 Rossum, Mark van 1
739 York, Lawrence Christopher 1
740 Alekseevskii, Dmitri 1
741 Harrison, Andrew William 1
742 Hu, Xiayi 1
743 Florou, Spiros Adams 1
744 China Scholarship Council 1
745 Wang, Yuan 1
746 Oram, Mike 1
747 Reynolds, Paul 1
748 Mio, Matteo 1
749 Bennett, Richard Vincent 1
750 Skolidis, Grigorios 1
751 Sansawatt, Thipnatee Punim 1
752 Naylor, Mark 1
753 SuperGen Marine Consortium 1
754 Child, Benjamin Frederick Martin 1
755 Main, Ian 1
756 Touati, Sarah 1
757 Adams-Florou, Spiros 1
758 McWilliams, Nairn Anthony 1
759 Ervine, Adam 1
760 Bennet, Mathieu A. 1
761 Pankaj, P 1
762 Bates, Simon 1
763 Mahesh, Marina 1
764 Schulte-Herbruggen, Helfrid 1
765 Morris, Julia Kathleen 1
766 Beattie, Ashley Emily 1
767 Byars, Paul Francis Devine 1
768 Clemente, Lorenzo 1
769 Collis, Antonia Bryony Kay 1
770 Renals, Steve 1
771 Lal, Partha 1
772 Bernardi, Giacomo 1
773 Bocian, Artur 1
774 Coco, Moreno Ignazio 1
775 Harlow, Iain Malcolm 1
776 Tulip, Paul 1
777 Gonos, Theophile 1
778 Danish Cultural Institute 1
779 Rae, Bruce R. 1
780 Eden, Kym 1
781 Valtazanos, Aris 1
782 Australian Research Council (ARC) 1
783 Chen, Linjiang 1
784 Arvind, D K 1
785 Banglawala, Neelofer 1
786 Russell, Dominic Iain 1
787 Banasiak, Laura Joan 1
788 Eden-Jones, Kym Denys 1
789 Fundación Caja Madrid 1
790 Campbell, Colin 1
791 Dorken, Gary 1
792 Douglas, Gary 1
793 Garcia, Jesus Martinez 1
794 Cradden, Lucy Catherine 1
795 Martinez Garcia, Jesus 1
796 Auchinvole, Craig Alexander R 1
797 Zhou, Chong 1
798 Gasparim, Elizabeth 1
799 Flieger, Johannes C. 1
800 Barton, Nick 1
801 Mulgrew, Bernie 1
802 Edinburgh Designs 1
803 Gamboa Martinez, Sergio Aaron 1
804 Edinburgh Research and Innovation (ERI) 1
805 Morrison, Carole 1
806 Carbery, Anthony 1
807 Macpherson, D.E. 1
808 Blue, Pieter 1
809 Bruce, Tom 1
810 Consejo National de Ciencia y Tecnologia, Mexico 1
811 Gamboa, Sergio Aaron M. 1
812 Lamboul, Benjamin 1
813 Bennett, Michael 1
814 Barbour, Edward 1
815 Bamford, Simeon A. 1
816 Kelly, Shaun Innes 1
817 Hunter, Steven 1
818 Andreoni, Federica 1
819 Martinez, Sergio Aaron Gamboa 1
820 McDicken, Norman 1
821 Cowan, Benjamin Richard 1
822 De Cecco, Martin 1
823 Hammer, Martin 1
824 Wronka, Agata Ewa 1
825 Stratford, Kevin 1
826 Mulholland, Neil 1
827 Howie, Ross Allan 1
828 Ahn, Hyungwoong 1
829 Powell, Mark Andrew 1
830 Orejon, Daniel 1
831 Palmer, Chris M. 1
832 Institute of Shock Physics, Imperial College London 1
833 Nash, Rupert William 1
834 Wu, Yinghui 1
835 Simon Soler, Joan 1
836 Penny, George B. S. 1
837 Morrison, Eilidh Christina 1
838 Greated, Marianne 1
839 Attfield, Paul 1
840 Patrizio, Andrew 1
841 Geerts, Floris 1
842 Johnstone, Maria Julie Frances 1
843 Mangano, Enzo 1
844 LKAB 1
845 Chremos, Alexandros 1
846 Bialek, Janusz 1
847 Bromiley, Geoffrey 1
848 Dugast, Loic 1
849 Millar, David Iain Archibald 1
850 Hirai, Shigeto 1
851 Wemyss, Michael 1
852 Chick, John P. 1
853 Germeroth, Anne Inger 1
854 Yaghoobi Vaighan, Mehrdad 1
855 McNabb, Patrick James 1
856 DEM Solutions Ltd. 1
857 Hopgood, James R. 1
858 Pecharman, Anne-Frederique 1
859 Harley, Simon 1
860 Psymetrix 1
861 Klemme, Stephan 1
862 Morrissey, John Paul 1
863 Davies, Michael Evan 1
864 Ochoa, Luis 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 55
3 2556 77
4 2555 89
5 2554 54
6 2553 43
7 2552 28
8 2551 7
9 2550 9
10 2549 3
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 4
14 2545 6
15 2544 7
16 2543 1
17 2542 4
18 2541 3
19 2540 1
20 2539 2
21 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Efficient algorithms for infinite-state recursive stochastic models and Newton’s method
2 High-pressure studies on molecular systems at ambient and low temperatures
3 Evaporation of liquid layers and drops
ปี พ.ศ. 2557
4 Investigating the aggregation of β-amyloid peptide (Aβ₄₂) and its interactions with lipid bilayers using advanced microscopy techniques
5 Study on lipid droplet dynamics in live cells and fluidity changes in model bacterial membranes using optical microscopy techniques
6 Probing the brain’s white matter with diffusion MRI and a tissue dependent diffusion model
7 Statistical models for natural scene data
8 Statistical mechanics of non-Markovian exclusion processes
9 Representations of rational Cherednik algebras: Koszulness and localisation
10 Multiagent classical planning
11 Mapping parallel programs to heterogeneous multi-core systems
12 High-pressure studies of ammonia hydrates
13 Joint models for concept-to-text generation
14 On structural studies of high-density potassium and sodium
15 Querying graphs with data
16 Algebraic theory of type-and-effect systems
17 Carbon and energy payback of variable renewable generation
18 Non-photochemical laser-induced nucleation (NPLIN): An experimental investigation of crystal nucleation
19 Colloids at liquid crystal interfaces
20 Restricting information flow in security APIs via typing
21 Case studies for the multilinear Kakeya theorem andWolff-type inequalities
22 Assessment of the sustainability of bioenergy production from algal feedstock
23 Molecular simulation studies of metal organic frameworks focusing on hydrogen purification
24 Mapping gene expression to function in adult mouse medial entorhinal cortex
25 Optimisation and comparison of integrated models of direct-drive linear machines for wave energy conversion
26 Spatial modulation: theory to practice
27 Nanodeposition and plasmonically enhanced Raman spectroscopy on individual carbon nanotubes
28 Lewis acidic metal complexes with polydentate ligands for the preparation of biorenewable polymers
29 Iterative synthetic aperture radar imaging algorithms
30 Kinetic Monte Carlo simulations of autocatalytic protein aggregation
31 Molecular simulations studies of gas adsorption in metal–organic frameworks
32 Painting in a sonic environment
33 Inclusion problems for one-counter systems
34 Ad hoc cloud computing
35 Pseudo-Newtonian simulations of black hole-neutron star mergers as possible progenitors of short-duration gamma-ray bursts
36 Coping with stress: personality, life history and social dominance in swordtail fishes, Xiphophorus sp.
37 Integrated assessment of quality of supply in future electricity networks
38 Multi-moment advection schemes for Cartesian grids and cut cells
39 Evaluation of evidence for autocorrelated data, with an example relating to traces of cocaine on banknotes
40 Biomimetic cochlea filters : from modelling, design to analogue VLSI implementation
41 Topology based global crowd control
42 Biochar – synergies between carbon storage, environmental functions and renewable energy production
43 Polydispersity effects on colloidal phase transitions and kinetic arrest
44 Randomized coordinate descent methods for big data optimization
45 Islanding model for preventing wide-area blackouts and the issue of local solutions of the optimal power flow problem.
46 Cross-lingual genre classification
47 Synthesis and application of novel near infrared cyanine dyes and optical imaging agents
48 Intuition in formal proof : a novel framework for combining mathematical tools
49 Making sense of supervision : a narrative study of the supervision experiences of mental health nurses and midwives
50 Computational study of radiation damage and impurity effects in iron based alloys
51 Petri nets, probability and event structures
52 Synthesis and properties of kinetically robusst metallosupramolecular tetrahedra
53 Characterisation of holographic projection as structured illumination in a Time-of-Flight based 3D imaging system
54 Sparse inverse covariance estimation in Gaussian graphical models
55 Unification-based constraints for statistical machine translation
56 Mechanical properties of phospholipid coated microbubbles
57 Mechanistic studies of the pyridoxal 5'- phosphate-dependent enzyme serine palmitoyltransferase; substrates, cofactor and inhibitors.
58 Role of the engineer in international development : a case study in water supply service delivery models in Sierra Leone
ปี พ.ศ. 2556
59 Speeding up dynamic compilation: concurrent and parallel dynamic compilation
60 Bayesian models of syntactic category acquisition
61 Social and cultural context of rural water and sanitation projects: case studies from Ghana
62 Polymer nanodroplet adsorption : continuum theory and computer simulation.
63 Molecular simulation studies of gas adsorption and separation in metalorganic frameworks
64 Extension and practical evaluation of the spatial modulation concept
65 Skeleton bobsleigh mechanics: athlete-sled interaction
66 Molecular torsion balances for quantifying non-covalent interactions
67 Transition-metal-hydrogen systems at extreme conditions
68 Real-time event detection in massive streams
69 Acoustical study of the playing characteristics of brass wind instruments
70 Metal-mediated molecular machines
71 Bayesian nonparametric models for name disambiguation and supervised learning
72 Alignment of speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar
73 Instrumentation development for magneto-transport and neutron scattering measurements at high pressure and low temperature
74 Imaging intra-cellular wear debris with coherent anti-Stokes Raman scattering spectroscopy
75 Neuromorphic systems for legged robot control
76 Fibre reinforced polymer (FRP) strengthened masonry arch structures
77 Calixarene supported transition metal clusters
78 Genesis of fault hosted carbonate fracture cements in a naturally high CO2 province, South Viking Graben, UK North Sea
79 Development and characterisation of microelectrodes for extreme environments
80 Machine learning approach to reconstructing signalling pathways and interaction networks in biology
81 Using functional magnetic resonance imaging to plan surgical resections of brain tumours
82 Extremely strong contiguous hydrogen bonding arrays
83 Charge, orbital and magnetic ordering in transition metal oxides
84 Osmosis : a molecular dynamics computer simulation study
85 Distributed generation and demand side management : applications to transmission system operation
86 Unsupervised learning for text-to-speech synthesis
87 Techniques for green radio cellular communications
88 Accelerated numerical schemes for deterministic and stochastic partial differential equations of parabolic type
89 Elucidating the early events of protein aggregation using biophysical techniques
90 Study of the N=Z nucleus 62Ga using a new fast beta-decay tagging system
91 Refactoring proofs
92 Discrete element modelling of cementitious materials
93 Interaction between visual attention and the processing of visual emotional stimuli in humans : eye-tracking, behavioural and event-related potential experiments
94 Development of new methodology for the synthesis of fluorine-containing compounds
95 Bridgehead substituted scorpionates providing helically chiral complexes
96 Ontology evolution in physics
97 Role of goal-orientated attention and expectations in visual processing and perception
98 Simple models for resolving environments in disordered alloys by x-ray photoelectron spectroscopy
99 Thin film studies of planar transition metal complexes
100 Structural dynamics and ligand binding in kynurenine-3- monooxygenase
101 Fluxes and mixing ratios of biogenic volatile organic compounds in temperate plant canopies
102 Initiation and maintenance of swimming in hatchling xenopus laevis tadpoles
103 Calcium phosphate substrate-directed osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells
104 Synthesis, structure and properties of high pressure and ambient pressure ternary vanadium oxides
105 Consolidant particle transport in limestone, concrete and bone
106 Deterioration mechanisms of historic cement renders and concrete
107 Discrete analogues of Kakeya problems
108 High-pressure computational and experimental studies of energetic materials
109 Investigation into the potential of energy storage to tackle intermittency in renewable energy generation
110 Macroscopic consequences of demographic noise in non-equilibrium dynamical systems
111 Decision shaping and strategy learning in multi-robot interactions
112 Dynamic alpha-invariants of del Pezzo surfaces with boundary
113 Introducing corpus-based rules and algorithms in a rule-based machine translation system
114 Discrete element modelling of iron ore pellets to include the effects of moisture and fines
115 Study of nanosuspension droplets free evaporation and electrowetting
116 Optical studies of dense hydrogen at multi-megabar pressures
117 The first law of thermodynamics and 2d CFT descriptions for near-extremal and near-EVH black holes
118 Methyl halide and biogenic volatile organic compound fluxes from perennial bioenergy crops and annual arable crops
119 Variational inference for Gaussian-jump processes with application in gene regulation
120 Ground borne vibrations from high speed trains
121 Instruction scheduling optimizations for energy efficient VLIW processors
122 On probabilistic inference approaches to stochastic optimal control
123 Fire performance of unprotected and protected concrete filled steel hollow structural sections
124 Exploring ruthenium dye synthesis and TiO2-dye-I-/I3- electron transfer reactions in a dye-sensitised solar cell.
125 Mathematical programming models for classification problems with applications to credit scoring
126 Super-resolution methods for fluorescence microscopy
127 Development of novel metal-catalysed methods for the transformation of Ynamides
128 Graph Patterns: Structure, Query Answering and Applications in Schema Mappings and Formal Language Theory
129 Error in the invariant measure of numerical discretization schemes for canonical sampling of molecular dynamics
130 Reactivity of electropositive f-block metal N-heterocyclic carbene complexes
131 Reductive functionalisation of the uranyl dication
132 Rapid screening of novel nanoporous materials for carbon capture separations
133 Investigation into the modes of action of extractants for base metal cations and metalate anions
134 Quantitative analysis of algorithms for compressed signal recovery
135 Understanding requirements work in e-science projects
ปี พ.ศ. 2555
136 UK Innovation Potential in Advanced Water Treatment: Future Directions & Strategy II
137 Effects of advection on non-equilibrium systems
138 Graphical representation of canonical proof: two case studies
139 Towards an effective automated interpretation method for modern hydrocarbon borehole geophysical images
140 Motion planning and reactive control on learnt skill manifolds
141 Universal quantitative method for studying axon guidance and its application to Slit-dependent axon guidance at the developing mouse optic chiasm
142 Fabrication and characterisation of carbon-based devices
143 Online optimisation of information transmission in stochastic spiking neural systems
144 Threelogy in two parts 3-algebras in BLG models and a study of TMG solutions
145 Epitopes, aggregation and membrane binding: investigating the protein structure-function relationship
146 Implications of stochastic ion channel gating and dendritic spine plasticity for neural information processing and storage
147 Exploring gas-phase ionic liquid aggregates by mass spectrometry and computational chemistry
148 Learning generative models of mid-level structure in natural images
149 Where does it go from here? The place of software in digital repositories
150 New methodologies and scenarios for evaluating tidal current energy potential
151 Proteins, anatomy and networks of the fruit fly brain
152 Asynchronous spike event coding scheme for programmable analogue arrays and its computational applications
153 Probabilistic grammar induction from sentences and structured meanings
154 Compiler-driven data layout transformations for network applications
155 Damaged reinforced concrete structures in fire
156 Generalized simulation relations with applications in automata theory
157 Characterising and measuring human episodic memory
158 Bio-inspired adaptive sensing
159 Gas-loading apparatus for large-volume high-pressure cell
160 Deployment and operational aspects of rural broadband wireless access networks
161 Homeomorphisms, homotopy equivalences and chain complexes
162 Unsupervised induction of semantic roles
163 Development of a semi-automated ZLC system for rapid screening of adsorbents for carbon capture
164 Understanding molecular crystal structures at extreme conditions
165 On conformal submersions and manifolds with exceptional structure groups
166 Complexity, aftershock sequences, and uncertainty in earthquake statistics
167 Game semantics for probabilistic modal μ-calculi
168 Transfer learning with Gaussian processes
169 Adaptive control for active distribution networks
170 Fully digital, phase-domain ΔΣ 3D range image sensor in 130nm CMOS imaging technology
171 Foundation technologies in synthetic biology: tools for use in understanding plant immunity
172 High performance bioinformatics and computational biology on general-purpose graphics processing units
173 Moduli of Bridgeland-Stable objects
174 FRP-to-concrete bond behaviour under high strain rates
175 Effects of connections on structural behaviour in fire
176 Investigations into Aryne chemistry
177 Complying with norms. a neurocomputational exploration
178 CP2K - Sparse Linear Algebra on 1000s of cores
179 Adding Parallel I/O to PARA-BMU
180 Argumentation-based methods for multi-perspective cooperative planning
181 Modification and use of polymeric particles for chemical biology
182 Automated application-specific optimisation of interconnects in multi-core systems
183 Integrated supertagging and parsing
184 Application of fire calorimetry to understand factors affecting flammability of cellulosic material: pine needles, tree leaves and chipboard
185 Automatic test pattern generation for asynchronous circuits
186 Coordinated control and network integration of wave power farms
187 Quantification of the influence of directional sea state parameters over the performances of wave energy converters
188 Analysing supply chain operation dynamics through logic-based modelling and simulation
189 Evolution through reputation: noise-resistant selection in evolutionary multi-agent systems
190 Reconstructing and analysing protein-protein interaction networks of synaptic molecular machines
191 Colloidal cluster phases and solar cells
192 Design and construction of modular genetic devices and the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass
193 Dynamical modelling of the human larynx in phonation
194 Instrumentation development for neutron scattering at high pressure
195 Molecular information ratchets
196 Aspects of modelling plain and reinforced concrete at elevated temperatures
197 Insights into inhibition of heme-dependent dioxygenases
198 Remote community drinking water supply : mechanisms of uranium retention and adsorption by ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis
199 Learning action representations using kernel perceptrons
200 New cyclisations of iminyl radicals generated by flash vacuum pyrolysis
201 Gene co-expression tools applied to the developing thalamus
202 McMPI – a managed-code message passing interface library for high performance communication in C#
203 Evaluation of the Nordland Group overburden as an effective seal for the Sleipner CO2 storage site (offshore Norway) using analytical and stochastic modelling techniques
204 Boundary value problems for elliptic operators with singular drift terms
205 Phase transitions in low-dimensional driven systems
206 Central extensions of Current Groups and the Jacobi Group
207 Customising compilers for customisable processors
208 Instrumentation development for magnetic and structural studies under extremes of pressure and temperature
209 Dynamic platinum(II)- based metallosupramolecular architectures
210 Kinematics of cricket phonotaxis
211 Complementing user-level coarse-grain parallelism with implicit speculative parallelism
212 Frequency-based structural damage identification and dynamic system characterisation
213 Local and global well-posedness for nonlinear Dirac type equations
214 High resolution reanalysis of wind speeds over the British Isles for wind energy integration
215 Role of tetrahydrobiopterin in biological NO synthesis
216 Deep Boltzmann Machines as Hierarchical Generative Models of Perceptual Inference in the Cortex
217 SERS nanosensors for intracellular redox potential measurements
218 Development and characterisation of microelectrode and nanoelectrode systems
219 Closed-loop prosthetic hand : understanding sensorimotor and multisensory integration under uncertainty.
220 Extracting morphological networks from individual grey matter MRI scans in healthy subjects and people at high risk for schizophrenia
221 Soil organic matter stability and the temperature sensitivity of soil respiration
222 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
223 Capsules, secondary interactions and unusual multi-metallic complexes
224 Polymer microarrays for cell based applications
ปี พ.ศ. 2554
225 Investigation of micro- and macro-phenomena in densely packed granular media using the discrete element method
226 Biophysical studies to elucidate structure-activity relationships in β-defensins
227 Investigation of CaIr1-xPtxO3 and CaIr0.5Rh0.5O3 : structural properties, physical properties and stabilising conditions for post-perovskite oxides
228 Second order algebraic knot concordance group
229 Separatrix splitting for the extended standard family of maps
230 Extending graph homomorphism and simulation for real life graph matching
231 Layered AI architecture for team based first person shooter video games
232 Electrochemical and spectroelectrochemical characterisation of cyano and trifluoromethyl substituted polypyridines and their transition metal complexes
233 On the concordance orders of knots
234 Non-destructive evaluation of railway trackbed ballast
235 The implications of compartment fire non-uniformity for the membrane action of reinforced concrete slabs
236 On bisimulation and model-checking for concurrent systems with partial order semantics
237 Children’s story authoring with Propp’s morphology
238 Supporting dependently typed functional programming with proof automation and testing
239 Automation of summarization evaluation methods and their application to the summarization process
240 Bergman kernel on toric Kahler manifolds
241 Nonequilibrium dynamical transition in the asymmetric exclusion process
242 Experimental investigation into the evaporating behaviour of pure and nanofluid droplets.
243 Integral affine geometry of Lagrangian bundles
244 N-amino heterocycles : applications in flash vacuum pyrolysis
245 Numerical modelling of flows involving submerged bodies and free surfaces
246 Smouldering and self-sustaining reactions in solids: an experimental approach
247 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
248 Novel benzyne insertion reactions & medium-ring synthesis by oxidative C-H coupling
249 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
250 Exploration, quantification, and mitigation of systematic error in high-throughput approaches to gene-expression profiling: implications for data reproducibility
251 Dynamics of a horizontal cylinder oscillating as a wave energy converter about an off-centred axis.
252 Information theoretic approach to tactile encoding and discrimination
253 Combined decision procedures for nonlinear arithmetics, real and complex
254 Effect of a nonlinear power take off on a wave energy converter
255 Multi-parameter quantitative mapping of microfluidic devices
256 Molecular dynamics simulations of aqueous glutamate and the gly-pro-glu (GPE) tripeptide
257 Coordination of vision and language in cross-modal referential processing
258 Cross-lingual automatic speech recognition using tandem features
259 Option pricing techniques under stochastic delay models
260 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
261 Liquid-vapour phase change and multiphase flow heat transfer in single micro-channels using pure liquids and nano-fluids
262 One and two point micro-rheology of hard sphere suspensions
263 Impact of synaptic depression on network activity and implications for neural coding
264 On the configuration of arrays of floating wave energy converters
265 Increasing the efficacy of automated instruction set extension
266 Implementation of neural plasticity mechanisms on reconfigurable hardware for robot learning
267 Novel routes to Heterocyclic Azo compounds
268 Improving statistical machine translation with linguistic information
269 Theoretical modelling of ultrasound contrast agents
270 Phenolic oxime copper complexes: a gas phase investigation
271 Foundational technologies in synthetic biology : promoter measurement and peroxisome engineering
272 Digital microfluidic sample preparation for biological mass spectrometry
273 Study of the molecular details of p53 redox-regulation using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
274 Energetic materials at extreme conditions
275 Macrocyclic pacman complexes for secondary coordination sphere control
276 Causal effects of wiki site design on anxiety and usability
277 Statistical method for identification of sources of electromechanical oscillations in power systems
278 Cellular analysis and PNA encoded libraries
ปี พ.ศ. 2553
279 Smouldering Combustion of Organic Liquids in Porous Media for Remediating NAPL-contaminated Soils
280 Bonded Fibre Reinforced Polymer Strengthening in a Real Fire
281 Effect of high pressure on structural oddities
282 Yield-stress drops
283 Flow boiling and two-phase flow instabilities in silicon microchannel heat sinks for microsystems cooling
284 Motion-compensation for complementary-coded medical ultrasonic imaging
285 Flashing up the storage hierarchy
286 Experimental pool boiling investigation of FC-72 on silicon with artificial cavities, integrated temperature micro-sensors and heater
287 Case for holistic query evaluation
288 Removal of inorganic and trace organic contaminants by electrodialysis
289 Bacterial aggregation by depletion attraction: sinorhizobium meliloti and its extracellular polysaccharide succinoglycan
290 Impact of climate change on wind energy generation in the UK
291 Adaptive sparse coding and dictionary selection
292 Efficient lattice Boltzmann simulations of self-propelled particles with singular forces
293 High-pressure synthesis of electronic materials
294 Equilibrium and nonequilibrium behaviour of surfactant systems
295 Incremental semi-supervised learning for anomalous trajectory detection
296 Acoustic investigation of microbubble response to medical imaging ultrasound pulses
297 The Assessment and Response of Concrete Structures Subject to Fire
298 High speed electrical power takeoff for oscillating water columns
299 Logic and handling of algebraic effects
300 Model checking infinite-state systems: generic and specific approaches
301 Abstraction for web programming
302 Adaptive processing of thin structures to augment segmentation of dual-channel structural MRI of the human brain
303 Thinking outside the TBox multiparty service matchmaking as information retrieval
304 Cyclotomic matrices and graphs
305 Comparative study of oscillatory integral, and sub-level set, operator norm estimates
306 Veto for the ZEPLIN-III dark matter detector
307 On the complexity of matrix multiplication
308 Reconstructing Scotland’s pine forests
309 Novel deposition methods for metal dithiolenes
310 Adaptive map alignment in the superior colliculus of the barn owl: a neuromorphic implementation
311 Broad-coverage model of prediction in human sentence processing
312 Stochastic abstraction of programs: towards performance-driven development
313 Renewable variable speed hybrid system
314 Analysis of the potential for coded excitation to improve the detection of tissue and blood motion in medical ultrasound.
315 Local adaptation under demographic and genetic fluctuations
316 Improving the Performance of CP2K on the Cray XT
317 Improving the performance of GWW
318 Improving the scalability of CP2K on multi-core systems
319 Highly degenerate diffusions for sampling molecular systems
320 Presence of oligosaccharides in seed-coat mucilage of Lepidium sativum : role in allelopathy
321 High-pressure X-ray diffraction studies of light lanthanides
ปี พ.ศ. 2552
322 Small-Scale Forward Smouldering Experiments for Remediation of Coal Tar in Inert Media
323 Round-robin study of a priori modelling predictions of the Dalmarnock Fire Test One
324 Sensor and model integration for the rapid prediction of concurrent flow flame spread
325 Qualifying 4D Deforming Surfaces by Registered Differential Features
326 Risk and Performance Based Fire Safety Design of Steel and Composite Structures
327 Tall concrete buildings subject to vertically moving fires: A case study approach
328 Studies of states in 19Ne about the 18F + p threshold and the 18Ne(α,p) HCNO breakout reaction
329 Exploring individual differences in deductive reasoning as a function of 'autistic'-like traits
330 Synthesis, structural and property studies of bismuth containing perovskites
331 Steady state load models for power system analysis
332 Synthesis and Characterization of High Temperature Cement-Based Hydroceramic Materials
333 Closing the gap in WSD: supervised results with unsupervised methods
334 Simulation of vapour-liquid condensation in dipolar fluids and uniform sampling Monte Carlo algorithms
335 Hydrodynamic analysis of a vertical axis tidal current turbine
336 SSB and genetic instability
337 Synaptic rewiring in neuromorphic VLSI for topographic map formation
338 Gradable adjectives and the semantics of locatives
339 Self assembly in soft matter
340 Topographic and laminar models for the development and organisation of spatial frequency and orientation in V1
341 Micro-systems for time-resolved fluorescence analysis using CMOS single-photon avalanche diodes and micro-LEDs
342 Computational treatment of superlatives
343 New mineralogy of the outer solar system and the high-pressure behaviour of methane
344 Study of the undercutting of woodwind toneholes using particle image velocimetry
345 Modeling exotic options with maturity extensions by stochastic dynamic programming
346 Nanoscale surface modification studied by reflection anisotropy spectroscopy
347 Improved mass transport efficiency in copper solvent extraction
348 Chlorometallate extraction (base metals)
349 Improving the performance of CP2K on HECToR
ปี พ.ศ. 2551
350 Active Learning - An Explicit Treatment of Unreliable Parameters
351 A flexible expansion algorithm for user-chosen abbreviations
352 Spin and orbital ordering in ternary transition metal oxides
353 An efficient ground penetrating radar finite-difference time-domain subgridding scheme and its application to the non-descructive testing of masonry arch bridges
354 The Essence of Form Abstraction
355 Unsupervised adaptation for HMM-based speech synthesis
356 On the assessment of blood velocity and wall shear rate in arteries with Doppler ultrasound: a validation study
ปี พ.ศ. 2550
357 Pitching an Argument: Intonation, information, and inference in syllogistic discourse
358 Corealisation: A Radical Respecification of the Working Division of Labour in Systems Development
359 The Use of Data-Mining for the Automatic Formation of Tactics
360 Neural compass or epiphenomenon? Experimental and theoretical investigations into the rodent head direction cell system
361 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
362 The Application of Advanced Knowledge Technologies for Emergency Reponse
363 Aqueous phase nitration of phenol by N2O5 and ClNO2
364 Fuzzy Rules from Ant-Inspired Computation
365 Applications of surface ligand design to flotation
ปี พ.ศ. 2549
366 An Investigation into the Use of Collaborative Concepts for Planning in Disaster Response Coalitions
367 Recording Rationale in for Plan Analysis
368 Using I-X Process Panels as Intelligent To-Do Lists for Agent Coordination in Emergency Response
ปี พ.ศ. 2548
369 Language Interoperability and Logic Programming Languages
370 Automated Reasoning in Quantified Modal and Temporal Logics
371 Collaboration in the Semantic Grid: A Basis for e-Learning
372 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
373 A Semantic-based Workflow Choreography for Integrated Sensing and Processing
ปี พ.ศ. 2547
374 Resolving Other-Anaphora
375 Geoelectric Fields and Geomagnetically Induced Currents in the United Kingdom
376 Using Diagrammatic Reasoning for Theorem Proving in a Continuous Domain
377 Activity-oriented Instant Messaging for Coalition Operations
378 Advanced Knowledge Technologies at the Midterm: Tools and Methods for the Semantic Web
379 Supporting Collaboration through Semantic-based Work and Constraint Solving
380 Using Proof-Planning to Investigate the Structure of Proof in Non-Standard Analysis
381 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
ปี พ.ศ. 2546
382 A Coherence-Based Approach to the Interpretation of Non-Sentential Utterances in Dialogue
383 Data and Models for Statistical Parsing with Combinatory Categorial Grammar
384 Combining Capillary Electrochromatography with Ion Trap Accumulation and Time-of-Flight Mass Spectrometry
385 Formal Support for Adaptive Workflow Systems in a Distributed Environment
ปี พ.ศ. 2545
386 Towards a bionic bat: A biomimetic investigation of active sensing, Doppler-shift estimation, and ear morphology design for mobile robots.
387 Repairing Type Errors in Functional Programs
388 Mobile Computation with Functions
389 Dynamic Generalisation of Continuous Action Spaces in Reinforcement Learning: A Neurally Inspired Approach
390 Sharing and Checking Organisation Knowledge
391 Enterprise Modelling: A Declarative Approach for FBPML
ปี พ.ศ. 2544
392 Dynamic Flexible Constraint Satisfaction and it's Application to AI Planning
393 Dynamic Trees: A Hierarchical Probabilistic Approach to Image Modelling
394 Abstract Machines for Dynamic Computation
395 Techniques for Mobile Location Estimation in UMTS
396 Information Fusion for Improved Motion Estimation
397 Deductive synthesis of recursive plans in linear logic
398 Robot environment learning with a mixed-linear probabilistic state-space model
ปี พ.ศ. 2543
399 Techniques for the Construction and Analysis of Algebraic Performance Models
ปี พ.ศ. 2542
400 From Artificial Evolution to Artificial Life
401 A Theory of Program Refinement
402 A Semantic analysis of control
403 No Optimisation Without Representation: A Knowledge Based Systems View of Evolutionary/Neighbourhood Search Optimisation
ปี พ.ศ. 2541
404 Hoare Logic and VDM: Machine-Checked Soundness and Completeness Proofs
405 Exploration and Inference in Learning from Reinforcement
406 An Investigation of Supervised Learning in Genetic Programming
ปี พ.ศ. 2540
407 Contextually-Dependent Lexical Semantics
ปี พ.ศ. 2539
408 The Polymorphic Pi-Calculus: Theory and Implementation
409 A Data-Driven Methodology for Motivating a Set of Coherence Relations
ปี พ.ศ. 2538
410 The Use of Small Scale Fire Test Data for the Hazard Assessment of Bulk Materials