ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 van Rossum, Mark 13
2 Tate, Austin 11
3 Harrison, Gareth 9
4 Medical Research Council (MRC) 8
5 Chen-Burger, Y-H 8
6 Storkey, Amos 7
7 Pulham, Colin 7
8 Torero, Jose L 7
9 Willshaw, David 7
10 Bradley, Mark 6
11 Chen, Jian-Fei 6
12 Bethune, Iain 6
13 Topham, Nigel 6
14 Sefiane, Khellil 6
15 Gillie, Martin 6
16 Hulme, Alison 5
17 Elfick, Alistair 5
18 Franke, Bjorn 5
19 Bryden, Ian 5
20 Williams, Chris 5
21 Arnold, Polly 5
22 Cockroft, Scott 5
23 Kamenev, Konstantin 5
24 Lusby, Paul 5
25 Gyongy, Istvan 5
26 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 5
27 Potter, S 5
28 Wallace, Robin 5
29 Poon, Wilson 5
30 Smaill, Alan 5
31 Evans, Martin 5
32 Robertson, Neil 5
33 Djokić, Saša 5
34 Koehn, Philipp 4
35 Armstrong, Douglas 4
36 Clegg, Paul 4
37 McNab, Hamish 4
38 Düren, Tina 4
39 Koutsos, Vasileios 4
40 Ackland, Graeme 4
41 Hossack, Will 4
42 Figueroa-O'Farrill, Jose 4
43 Ingram, David 4
44 Shell UK Ltd. 4
45 Hallam, John 4
46 Usmani, Asif 4
47 Rein, Guillermo 4
48 Mayr, Richard 4
49 Gilmore, Stephen 4
50 Osborne, Miles 4
51 Ooi, Jin 4
52 Mueller, Markus 4
53 Mount, Andrew 4
54 Blythe, Richard 4
55 Goldwater, Sharon 3
56 Crain, Jason 3
57 Walton, Anthony 3
58 Hamilton, Alister 3
59 Dryden, David 3
60 King, Simon 3
61 Brandani, Stefano 3
62 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 3
63 University of Edinburgh 3
64 Wright, Jim 3
65 Cintra, Marcelo 3
66 Keller, Frank 3
67 Blackford, Jane 3
68 Bailey, Philip 3
69 Attfield, John 3
70 Daff, Simon 3
71 Mowat, Christopher 3
72 Bastin, Mark 3
73 Haas, Harald 3
74 Brechin, Euan 3
75 Sanguinetti, Guido 3
76 Webb, Barbara 3
77 Gordon, Iain 3
78 Cheung, Rebecca 3
79 Moggach, Stephen 3
80 Camp, Philip J. 3
81 Grover, Claire 3
82 Lascarides, Alex 3
83 Fisher, Robert B. 3
84 Hillston, Jane 3
85 British Council 3
86 Parsons, Simon 3
87 Oberlander, Jon 3
88 Libkin, Leonid 3
89 Fleuriot, Jacques 3
90 Webber, Bonnie 3
91 Welch, Stephen 3
92 Gray, P.M.D 3
93 Giannopoulos, Antonios 3
94 Yellowlees, Lesley 3
95 Ranicki, Andrew 3
96 Stirling, Colin 3
97 Plotkin, Gordon 3
98 Campbell, Murray 3
99 Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (DHPA) 3
100 Henderson, Robert 3
101 Lapata, Mirella 3
102 Scottish Funding Council 3
103 Stark, Ian 3
104 Murray, Alan 3
105 Sutton, Charles 2
106 Venugopal, Vengatesan 2
107 Maciocia, Antony 2
108 Easson, Bill 2
109 BRE Centre for Fire Safety Engineering 2
110 Price, David 2
111 Ramamoorthy, Subramanian 2
112 Marenduzzo, Davide 2
113 European Commission (Seventh Framework Programme) 2
114 Davie, Alexander 2
115 Reekie, Martin 2
116 Yamagishi, Junichi 2
117 Japanese Science and Technology Agency (JST) 2
118 Jones, Anita 2
119 Cheltsov, Ivan 2
120 Etessami, Kousha 2
121 Sabanis, Sotirios 2
122 Aspinall, David 2
123 Torero-Cullen, Jose 2
124 Efthymiou, Aristeidis 2
125 Macphee, Cait 2
126 O'Boyle, Michael 2
127 Cape, Neil 2
128 Attfield, J. Paul 2
129 Heal, Mathew 2
130 Huxley, Andrew 2
131 Margadonna, Serena 2
132 Hamilton, Andrea 2
133 Campbell, Eleanor 2
134 van Hemert, Jano 2
135 Hall, Chris 2
136 Haszeldine, Stuart 2
137 McMahon, Malcolm 2
138 Leimkuhler, Benedict 2
139 Braden, Harry 2
140 Economic and Social Research Council (ESRC) 2
141 Wickler, G 2
142 Shadbolt, N 2
143 Buckingham Shum, S J 2
144 Dalton, J 2
145 Preece, A.D 2
146 Jackson, Paul 2
147 Robertson, D 2
148 Power, John 2
149 Yallop, Jeremy 2
150 Wadler, Philip 2
151 Hannah, John 2
152 European Commission 2
153 Smyth, Chris 2
154 Renshaw, David 2
155 Gerhard, Jason 2
156 Bundy, Alan 2
157 Hayes, Gillian 2
158 CM-DTC 2
159 Bachler, M 2
160 Fan, Wenfei 2
161 Edinburgh Compute and Data Facility (ECDF) 2
162 Butler, Leo 2
163 Robertson, Dave 2
164 Forde, Mike 2
165 Bailey, Toby 2
166 Tanner, Jared 2
167 Bradfield, Julian 2
168 Bednar, Jim 2
169 Sboros, Vassilis 2
170 Sarkisov, Lev 2
171 Antizar-Ladislao, Blanca 2
172 Gregoryanz, Eugene 2
173 Scottish Informatics and Computer Science Alliance (SICSA) 2
174 Schäfer, Andrea 2
175 Barran, Perdita 2
176 Klein, Ewan 2
177 McWilliams, Nairn Anthony 1
178 Adams-Florou, Spiros 1
179 Bernardi, Giacomo 1
180 Florou, Spiros Adams 1
181 Bocian, Artur 1
182 Coco, Moreno Ignazio 1
183 China Scholarship Council 1
184 Renals, Steve 1
185 Lal, Partha 1
186 Funnell, Nicholas Paul 1
187 Alekseevskii, Dmitri 1
188 Oram, Mike 1
189 Reynolds, Paul 1
190 Child, Benjamin Frederick Martin 1
191 York, Lawrence Christopher 1
192 Rossum, Mark van 1
193 Hu, Xiayi 1
194 Harrison, Andrew William 1
195 Gonos, Theophile 1
196 Wang, Yuan 1
197 Knowles-Barley, Seymour Francis 1
198 US National Science Foundation 1
199 INRIA/IRISA 1
200 Kwiatkowski, Thomas Mieczyslaw 1
201 DReaM group’s Platform Grant 1
202 Gouveia, Luiz Carlos Paiva 1
203 Jackson, Paul B. 1
204 Sankaran Iyer, Abhinaya 1
205 Passmore, Grant Olney 1
206 Main, Ian 1
207 Bailey, Helen Louise 1
208 Fenacci, Damon 1
209 Clemente, Lorenzo 1
210 Collis, Antonia Bryony Kay 1
211 Harlow, Iain Malcolm 1
212 Bates, Simon 1
213 Pankaj, P 1
214 Mahesh, Marina 1
215 Ervine, Adam 1
216 Bennet, Mathieu A. 1
217 Tulip, Paul 1
218 Ponton, George 1
219 Hughes, Gordon 1
220 Barrett-Freeman, Conrad 1
221 Freeman, Conrad Barrett 1
222 Heijltjes, Willem Bernard 1
223 Colombo, Matteo 1
224 Thomas, Kerry 1
225 Cancer Research UK 1
226 Bernard, Ian 1
227 Cant, Alastair Alexander 1
228 Longley, John 1
229 Curtis, Andrew 1
230 Topper, Mathew Bernard Robert 1
231 Down, Matthew Paul 1
232 Hadden, Rory 1
233 Thuau, Damien 1
234 Havoutis, Ioannis 1
235 Rozgowska, Emma Jayne 1
236 Sepe, Daniele 1
237 Thomas, Angeleena 1
238 Rider, Malcolm 1
239 Bishop, Konrad 1
240 Anderson, Kate Rachel 1
241 Sansawatt, Thipnatee Punim 1
242 Ochoa, Luis 1
243 Alevizos, Ilias 1
244 Walker, Richard John 1
245 Skolidis, Grigorios 1
246 Bennett, Richard Vincent 1
247 SuperGen Marine Consortium 1
248 Naylor, Mark 1
249 Mio, Matteo 1
250 MacDonald, Ranald John 1
251 Moore, John Wallace 1
252 NASA 1
253 Meachan, Ciaran 1
254 Duncan, Diane 1
255 Jensen, Hans 1
256 Bower, Matt 1
257 Benkrid, Khaled 1
258 European Union 1
259 Loake, Gary 1
260 Hoang, Hieu 1
261 Touati, Sarah 1
262 Stothers, Andrew James 1
263 Pokorny, Florian Till 1
264 Danos, Vincent 1
265 Hodgins, Neil 1
266 Stewart, Alistair Mark 1
267 Azghandi, Nargess 1
268 Singer, Michael 1
269 Nahnsen, Thade 1
270 Ghahremani Azghandi, Nargess 1
271 Archibald, T. W. 1
272 Tease, Kenneth 1
273 Symmers, Paul Robert 1
274 Nguyen, Krzysztof Quoc Khanh 1
275 Pethig, Ronald 1
276 Orchard, Peter Raymond 1
277 Agakov, Felix 1
278 To, Anthony Widjaja 1
279 Underwood, Ian 1
280 Pretnar, Matija 1
281 Cameron, Christopher Alistair 1
282 Proeme, Arno 1
283 Tapeinos, Socratis 1
284 Galloway, Graham 1
285 Hart, John Stewart 1
286 Maynard-Casely, Helen E. 1
287 Buro Happold Ltd 1
288 Hansen, Anne Klara Brigitte 1
289 Stratford, Tim 1
290 Sillito, Rowland R. 1
291 Rotter, J Michael 1
292 Royal Society of Edinburgh 1
293 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
294 Nelmes, Richard 1
295 Anderson, Stuart 1
296 Hammond, Sean Paul 1
297 Hartswood, Mark 1
298 Wilson, Sean 1
299 Anderson, Tom 1
300 Procter, Robert 1
301 Ho, Ka Lai 1
302 MacDonald, Robert 1
303 Gutierrez, Julian 1
304 European Union Seventh Framework Programme 1
305 Withers, James 1
306 Koltsidas, Ioannis 1
307 Adams, Thomas P. 1
308 Viglas, Stratis 1
309 Marion, Glenn 1
310 Zen, Heiga 1
311 Tokuda, Keiichi 1
312 Woods, Phil 1
313 Barnes, Emma Jayne 1
314 Murphy, Alexander 1
315 Hutter, Christian 1
316 Edwards, Colin 1
317 Huo, Juan 1
318 Sibelco 1
319 Doctoral Training Center(DTC) 1
320 Ellis, Ross Johannes 1
321 Dyckerhoff 1
322 Meller, Nicola 1
323 Hall, Christopher 1
324 Kyritsis, Konstantinos 1
325 Dalgleish, Simon 1
326 Cresswell, Charles 1
327 Kowalski, Michael Władisław 1
328 Robertson, David 1
329 Saenz, Pedro Javier 1
330 Potter, Stephen 1
331 Fugard, Andrew J. B. 1
332 Valluri, Prashant 1
333 Davinson, Thomas 1
334 Josephides, Alexis Noel 1
335 Williams, Philip James 1
336 Neuroinformatics DTC at the University of Edinburgh for funding 1
337 Morris, Julia Kathleen 1
338 Lambert, David James 1
339 Taylor, Graeme 1
340 Maxwell Institute for Mathematical Sciences 1
341 Chen, Wei-tin 1
342 Schulte-Herbruggen, Helfrid 1
343 Byars, Paul Francis Devine 1
344 German, Guy 1
345 Beattie, Ashley Emily 1
346 Bogojević, Dario 1
347 Johansson, Roland 1
348 Murray, Alastair Colin 1
349 Henderson, John 1
350 Jervis Calle, Freddy Xavier 1
351 MacKenzie, Graham 1
352 Calle, Freddy Xavier Jervis 1
353 Shillcock, Richard 1
354 Jervis, Freddy Xavier 1
355 Grov, Gudmund 1
356 Wang, Weiwei 1
357 Brown, Nicholas John 1
358 Acunzo, David Jean Pascal 1
359 Vasudevan, Dilip Prasad 1
360 Manataki, Areti 1
361 Hedwig, Berthold 1
362 Chen-Burger, Yun-Heh 1
363 Brogan, Samantha 1
364 Petrou, Georgios 1
365 Pascal, Remy Claude Rene 1
366 Giriat, Gaetan 1
367 Nambiar, Anup Jayaprakash 1
368 Pike, Sarah Jane 1
369 Alahverdzhieva, Katya 1
370 Whiteside, Iain Johnston 1
371 Videv, Stefan 1
372 Logie, Shona Mary 1
373 Hall, Eric Joseph 1
374 Howgego, David Christopher 1
375 Thielbeer, Frank 1
376 Watts, Oliver Samuel 1
377 Petrovic, Sasa 1
378 Hoskins, Peter 1
379 Nash, Anthony 1
380 Cole, Harriet Lucy 1
381 Almer, Oscar Erik Gabriel 1
382 Lopez, Adam 1
383 Saint-Amand, Katya 1
384 Dixon, Lucas 1
385 Amand, Katya Saint 1
386 Lotay, Gavin 1
387 Auli, Michael 1
388 Woods, Philip 1
389 Dai, Andrew Mingbo 1
390 David, Helena May 1
391 Chatzinikolaou, Nikolaos 1
392 Carter, Neil 1
393 Brennan, John 1
394 Whyte, Alex 1
395 Petrick, Ron 1
396 Wilkinson, Martin 1
397 Gazur, Ben 1
398 Schulte-Herbruggen, Helfrid Maria Albertina 1
399 Hawkins, Samuel Lennon 1
400 Graham, Margaret C. 1
401 Chapman, Steve 1
402 Mourao, Kira Margaret Thom 1
403 Ieva, Maria 1
404 Roberts, Alan 1
405 Holmes, Daniel John 1
406 Noble, Brendon 1
407 Booth, Stephen 1
408 Trew, Arthur 1
409 Hull, Michael James 1
410 Oliver Duocastella, Xavier 1
411 Copeland, Nichola 1
412 Duocastella, Xavier Oliver 1
413 Underwood, Thomas Livingstone 1
414 Candy, Timothy Lars 1
415 Bell, Nicola Louise 1
416 Greated, Clive 1
417 Apostoli, Adam Graham 1
418 Ioannou, Nikolas 1
419 Barnard, Damian Kelly 1
420 Mailer, Alastair George 1
421 Zografos, Lysimachos 1
422 Syngenta 1
423 Pocklington, Andrew 1
424 Fang, Junwei 1
425 Chalk, Matthew James 1
426 Woodward, Peter 1
427 Bournaveas, Nikolaos 1
428 Pantouris, Georgios 1
429 Knox, Joanne Jennefer 1
430 Mao, Lei 1
431 Wilson, Adam Christopher 1
432 Thiele, Alexander 1
433 Pankaj, Pankaj 1
434 Hayes, Barry Patrick 1
435 Allen, Rosalind 1
436 Royal Society of Chemistry 1
437 McDicken, William N 1
438 Saal, Hannes 1
439 Cameron, Katherine Rachel 1
440 Looney, Padraig 1
441 Campbell, John 1
442 Chue Hong, Neil 1
443 Swart, Ronald M. 1
444 Joint Information Systems Committee (JISC) 1
445 Hardy, Judy 1
446 Mann, Valerie 1
447 Tao, Yi 1
448 Taylor, Stephanie Merac 1
449 De Mora, Kim Stephen 1
450 Mora, Kim Stephen de 1
451 Rotter, Michael 1
452 Markkula, Mikael 1
453 Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) 1
454 Travers, Paul 1
455 Monteiro, Hugo Alexandre Pereira 1
456 Gordon, Ross John 1
457 Fisher, Bob 1
458 ORS 1
459 Gregor, Craig Robert 1
460 Kitchen, Robert Raymond 1
461 O'Donnell, Cian 1
462 Ritter, Patricia Diana 1
463 Greaney, Mike 1
464 Chondrorizos, Alexandros Kourkoulas 1
465 EaStChem 1
466 Pintori, Didier Gil 1
467 Sims, Andy 1
468 Nolan, Matt 1
469 Taylor, Jamie 1
470 Heess, Nicolas Manfred Otto 1
471 Lane, Paul David 1
472 Duncombe, Bridgette 1
473 Salter, Stephen 1
474 Ogilvie, Varrie 1
475 Lucas, Jorge 1
476 Gray, Andrew Peter 1
477 Eassonq, Bill 1
478 Wilkinson, Mark 1
479 Noorizadeh, Emad 1
480 Mackay, Logan 1
481 Fry, Stephen 1
482 Vanneste, Jacques 1
483 Langridge-Smith, Pat 1
484 Heggie, Douglas 1
485 Stokes, Adam A. 1
486 Roach, Benjamin David 1
487 Mackay, Colin 1
488 Iqbal, Amjad 1
489 Abdulle, Assyr 1
490 Costa, Andre 1
491 Mati, Ioulia 1
492 Docherty, Pamela Jane 1
493 Scheler, Thomas Herbert 1
494 Senn, Mark Stephen 1
495 Roberts, Iain Joseph Martin 1
496 Zoroufchian Moghadam, Peyman 1
497 Evans, Shaun Russell 1
498 Serafimovski, Nikola 1
499 Dindos, Martin 1
500 Rahwan, Iyad 1
501 Bohm, Igor 1
502 Brady, Charlotte Louise 1
503 Frank, Stella Christina 1
504 Husmeier, Dirk 1
505 Scottish Carbon Capture and Storage (SCCS) 1
506 Chesters, William Robert 1
507 Lee, David Robert 1
508 Johnson, Nick 1
509 Nicoll, Grant Douglas 1
510 Crapper, Martin 1
511 Dondelinger, Frank 1
512 Thomson, Patrick 1
513 Belesiotis, Alexandros Sotiris 1
514 Kirsch, Josef 1
515 Zaiser, Michael 1
516 Pernet, Cyril 1
517 Furber, Alison Mary 1
518 Gorgolewski, Krzysztof Jacek 1
519 Evangelopoulos, Apostolos Evangelos Alexandros Spyridon 1
520 Kourkoulas-Chondrorizos, Alexandros 1
521 Woodvine, Helena Louise 1
522 Hall, W 1
523 Denney, Ewen WKC 1
524 Motta, E 1
525 Abramsky, Samson 1
526 Domingue, J 1
527 Ciravegna, F 1
528 Kırlı, Zeliha D 1
529 Komzak, J 1
530 Clark, Graham 1
531 O'Hara, K 1
532 Laird, James David 1
533 Ruffert, Maximilian 1
534 Mckenna, Stephen 1
535 Meiksin, Avery 1
536 Concannon, Robert James 1
537 Kivinen, Jyri Juhani 1
538 Wilks, Y 1
539 Burstall, Rod 1
540 Sleeman, D 1
541 Kleymann, Thomas 1
542 Shadbolt, N R 1
543 Eisenstadt, M 1
544 Preece, A 1
545 Thompson, Henry 1
546 Tuffield, M 1
547 Hockenmaier, Julia 1
548 Hu, B 1
549 Schlangen, David 1
550 Chakravarthy, A 1
551 Chalmers, S 1
552 Chapman, S 1
553 Siebra, C 1
554 Carmena, Jose M 1
555 Taylor, Timothy J 1
556 De Roure, D C 1
557 McAdam, Bruce J 1
558 Adams, Nicholas J. 1
559 Michaelides, D T 1
560 Miguel, Ian 1
561 Page, K R 1
562 Williams, Christopher 1
563 Sriskantha, Hari Haran 1
564 Chadwick, Nina 1
565 McBride, Emma Elizabeth 1
566 Mignard, Dimitri 1
567 Santhanam, Rahul 1
568 Liddle, Siobhan Mary 1
569 Crombie, Kyle 1
570 Mandula, Ondrej 1
571 Masek, Ondrej 1
572 Konstas, Ioannis 1
573 Sohi, Saran 1
574 Vrgoc, Domagoj 1
575 Gondzio, Jacek 1
576 Centre for Numerical Algorithms and Intelligent Software 1
577 Reutter, Juan L. 1
578 Grothey, Andreas 1
579 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 1
580 Smith, Donna Lee 1
581 Richtarik, Peter 1
582 Kammar, Ohad 1
583 Takac, Martin 1
584 Thomson, Rachel Camilla 1
585 Lapata, Maria 1
586 Barnett, Adam 1
587 Petrick, Ronald 1
588 Walling, Craig 1
589 Grewe, Dominik 1
590 Hernando Gil, Ignacio 1
591 Smiseth, Per 1
592 Crosby, Matthew David 1
593 Wilson, Alastair 1
594 Jenkins, Rollo Crozier John 1
595 Boulton, Kay 1
596 Archibald, Tom 1
597 Ferrier, Richard James 1
598 Bochkina, Natalia 1
599 Wang, Shiwei 1
600 Lemon, Oliver 1
601 Wilson, Craig W. 1
602 Aitken, Colin 1
603 Glen, John 1
604 Wilson, Amy Louise 1
605 Falangis, Konstantinos 1
606 Carvalho, R 1
607 Pidcock, Elna 1
608 Capote, Jorge A 1
609 Dale, Robert 1
610 Abecassis Empis, Cecilia 1
611 Steve, Isard 1
612 Knott, Alistair 1
613 Lazaro, Mariano 1
614 grant GR/M75129 1
615 Alvear, Daniel 1
616 Mellish, Chris 1
617 Jahn, Wolfram 1
618 Tuson, Andrew Laurence 1
619 Coles, Andrew 1
620 Smith, Andrew James 1
621 Joyeux, Daniel 1
622 Simpson, David C 1
623 Mowrer, Frederick 1
624 Duncan, Tim 1
625 Stern-Gottfried, Jamie 1
626 Ross, Peter 1
627 Desanghere, Sylvain 1
628 Reszka, Pedro 1
629 Nygren Modjeska, Natalia 1
630 Maclean, Ewen 1
631 Laurenson, David 1
632 Harrison, Mark A J 1
633 Povey, Gordon 1
634 Cruickshank, David 1
635 Milner, Robert 1
636 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1
637 Becker, Markus 1
638 Stader, J 1
639 Cape, J Neil 1
640 Peacock, Andrew M 1
641 Gathercole, Christopher 1
642 Galea, Michelle 1
643 Jowsey, Allan 1
644 Aitken, Stuart 1
645 Switzer, Christine 1
646 Fuentes, Andres 1
647 Verspoor, Cornelia M 1
648 Wyatt, Jeremy 1
649 Ryder, Noah 1
650 Langridge-Smith, Patrick RR 1
651 Diamanti, Nectaria 1
652 van der Meer, Matthijs 1
653 Drysdale, Dougal 1
654 Wood, Emma 1
655 Duncan, Hazel 1
656 Forde, Michael C. 1
657 Hughson, Stuart Ian 1
658 Kimber, Simon A. J. 1
659 Voss, Alexander 1
660 Foley, Marianne 1
661 Richardson, Julian 1
662 Ramalingam, G. 1
663 Kalfoglou, Y 1
664 Johnstone, Russell D. L. 1
665 Alani, H 1
666 Colton, Simon 1
667 Cooper, Ezra 1
668 Lindley, Sam 1
669 Creswell, Stephen N 1
670 Pease, Alison 1
671 Attfield, J.P. 1
672 Stenning, Keith 1
673 Clark, T.D.G 1
674 Thomson, A.W.P. 1
675 Corus Group plc. 1
676 Jamnik, Mateja 1
677 Lukins, Timothy Campbell 1
678 Whaler, Kathy 1
679 Cowlard, Adam 1
680 McKay, Allan John 1
681 BRE Trust 1
682 Fletcher, Ian A 1
683 Winterstein, Daniel 1
684 Castellini, Claudio 1
685 Trewin, Shari 1
686 Clark, Stephen 1
687 Willis, Timothy Alan 1
688 Rio Echevarria, Iria M. 1
689 Gurr, Corin 1
690 Stratford, Tim J 1
691 Cook, Jonathan J 1
692 Bukhsh, Waqquas Ahmed 1
693 Mckinnon, Kenneth 1
694 Microsoft Research 1
695 Ganzenmüller, Georg Clemens 1
696 Smith, Michael James Andrew 1
697 Gretton, Gareth I. 1
698 Brody, Samuel 1
699 Demberg-Winterfors, Vera 1
700 Lloyd, Ashley 1
701 Krikellas, Konstantinos 1
702 Ferreira, Fernanda 1
703 Stott, Paul Anthony 1
704 Bruce, Tom 1
705 McDicken, Norman 1
706 Bennett, Michael 1
707 Bamford, Simeon A. 1
708 Barton, Nick 1
709 Andreoni, Federica 1
710 Lamboul, Benjamin 1
711 Macpherson, D.E. 1
712 Edinburgh Designs 1
713 Edinburgh Research and Innovation (ERI) 1
714 McGilvary, Gary Andrew 1
715 Piatkowski, Jakub Przemyslaw 1
716 Ove Arup and Partners Limited, International Paint Limited 1
717 Tijms, Betty Marije 1
718 Leeland, James William 1
719 Cartis, Coralia 1
720 Svensen, Nina 1
721 Rush, David Ian 1
722 Sanchez-Martin, Rosario 1
723 Bisby, Luke 1
724 Baxter, Robert 1
725 Mari, Meropi 1
726 Totzke, Patrick 1
727 Atkinson, Malcolm 1
728 Titmuss, Simon 1
729 Barker, Adam 1
730 Wong, Christine Shiang Yee 1
731 LFCS 1
732 Downes, Andy 1
733 SICSA 1
734 Arlt, Jochen 1
735 Banasiak, Laura Joan 1
736 Banglawala, Neelofer 1
737 Stenhouse, Rosie 1
738 Milosavljevic, Maria 1
739 Ritchie, Deborah 1
740 Scheible, Silke 1
741 Graham, Philip Mike 1
742 Rae, Bruce R. 1
743 Attfield, Paul 1
744 Wu, Yinghui 1
745 Penny, George B. S. 1
746 Delf, Alexander Robert L. 1
747 MacLaren, Jessica Margaret 1
748 Marie Curie Network on Biomimetic Systems 1
749 Deary, Ian 1
750 Blake, James R. 1
751 Deeny, Susan 1
752 Otten, Wilfred 1
753 De Bold, Robert Paul 1
754 Collins, Julia 1
755 Burns, Nancy Rosalind 1
756 Cates, Michael 1
757 Geerts, Floris 1
758 Nash, Rupert William 1
759 De Cecco, Martin 1
760 Chick, John P. 1
761 Hirai, Shigeto 1
762 Chremos, Alexandros 1
763 Cradden, Lucy Catherine 1
764 Dorken, Gary 1
765 Australian Research Council (ARC) 1
766 Zhou, Chong 1
767 Flieger, Johannes C. 1
768 Bromiley, Geoffrey 1
769 Yaghoobi Vaighan, Mehrdad 1
770 Palmer, Chris M. 1
771 Wronka, Agata Ewa 1
772 Stratford, Kevin 1
773 Powell, Mark Andrew 1
774 Hopgood, James R. 1
775 Klemme, Stephan 1
776 Davies, Michael Evan 1
777 Harley, Simon 1
778 Reichert, David Paul 1
779 Saunders, Ian 1
780 Iliopoulou, Marina 1
781 Strain, Kirsten Margaret 1
782 Blue, Pieter 1
783 Consejo National de Ciencia y Tecnologia, Mexico 1
784 Younis, Abdelhamid 1
785 Tate, James 1
786 Macpherson, Ewen 1
787 Griffin, Isobel Margaret 1
788 Crozier, Richard Carson 1
789 Carbery, Anthony 1
790 Gamboa Martinez, Sergio Aaron 1
791 Barbour, Edward 1
792 Mulgrew, Bernie 1
793 Russell, Dominic Iain 1
794 Eden-Jones, Kym Denys 1
795 Kelly, Shaun Innes 1
796 Hunter, Steven 1
797 Morrison, Carole 1
798 Gamboa, Sergio Aaron M. 1
799 Martinez, Sergio Aaron Gamboa 1
800 Arts and Humanities Research Council (AHRC) 1
801 Ramsden, Helen Lucy 1
802 Google Research Award, 1
803 Ward, Martin Robert 1
804 Norouzi, Neil 1
805 Pawsey, Anne Claire 1
806 Camp, Philip 1
807 Petrenz, Philipp 1
808 Matthews, Charles 1
809 Lavrenko, Victor 1
810 Alexander, Andrew 1
811 Meikle, Laura Isabel 1
812 Steel, Graham 1
813 Sadler, Peter 1
814 Banu, Ana Maria 1
815 Scotcher, Jenna 1
816 Campbell, Alanna Stacey 1
817 Turrión-Gómez., Juan Luis 1
818 Keighren, Gavin 1
819 Kinnear, George 1
820 Aitken, Douglas 1
821 Arvind, D K 1
822 Eden, Kym 1
823 Mulholland, Neil 1
824 Institute of Shock Physics, Imperial College London 1
825 Patrizio, Andrew 1
826 Johnstone, Maria Julie Frances 1
827 Hammer, Martin 1
828 Howie, Ross Allan 1
829 Mangano, Enzo 1
830 Orejon, Daniel 1
831 Ahn, Hyungwoong 1
832 Greated, Marianne 1
833 Simon Soler, Joan 1
834 Connolly, David 1
835 Bailey, Philipy 1
836 Porpodas, Vasileios 1
837 Rawlik, Konrad Cyrus 1
838 Turkington, Jennifer Rachel 1
839 Ocone, Andrea 1
840 Forbes, Karen 1
841 Morrison, Eilidh Christina 1
842 Danish Cultural Institute 1
843 LKAB 1
844 Pecharman, Anne-Frederique 1
845 Auchinvole, Craig Alexander R 1
846 Martinez Garcia, Jesus 1
847 Douglas, Gary 1
848 Garcia, Jesus Martinez 1
849 Gasparim, Elizabeth 1
850 Campbell, Colin 1
851 Valtazanos, Aris 1
852 Chen, Linjiang 1
853 Fundación Caja Madrid 1
854 Cowan, Benjamin Richard 1
855 Wemyss, Michael 1
856 Morrissey, John Paul 1
857 Psymetrix 1
858 DEM Solutions Ltd. 1
859 McNabb, Patrick James 1
860 Dugast, Loic 1
861 Germeroth, Anne Inger 1
862 Millar, David Iain Archibald 1
863 Bialek, Janusz 1
864 Calvin, Catherine Mary 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 55
3 2556 77
4 2555 89
5 2554 54
6 2553 43
7 2552 28
8 2551 7
9 2550 9
10 2549 3
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 4
14 2545 6
15 2544 7
16 2543 1
17 2542 4
18 2541 3
19 2540 1
20 2539 2
21 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Efficient algorithms for infinite-state recursive stochastic models and Newton’s method
2 High-pressure studies on molecular systems at ambient and low temperatures
3 Evaporation of liquid layers and drops
ปี พ.ศ. 2557
4 Investigating the aggregation of β-amyloid peptide (Aβ₄₂) and its interactions with lipid bilayers using advanced microscopy techniques
5 Study on lipid droplet dynamics in live cells and fluidity changes in model bacterial membranes using optical microscopy techniques
6 Probing the brain’s white matter with diffusion MRI and a tissue dependent diffusion model
7 Statistical models for natural scene data
8 Statistical mechanics of non-Markovian exclusion processes
9 Representations of rational Cherednik algebras: Koszulness and localisation
10 Multiagent classical planning
11 Mapping parallel programs to heterogeneous multi-core systems
12 High-pressure studies of ammonia hydrates
13 Joint models for concept-to-text generation
14 On structural studies of high-density potassium and sodium
15 Querying graphs with data
16 Algebraic theory of type-and-effect systems
17 Carbon and energy payback of variable renewable generation
18 Non-photochemical laser-induced nucleation (NPLIN): An experimental investigation of crystal nucleation
19 Colloids at liquid crystal interfaces
20 Restricting information flow in security APIs via typing
21 Case studies for the multilinear Kakeya theorem andWolff-type inequalities
22 Assessment of the sustainability of bioenergy production from algal feedstock
23 Molecular simulation studies of metal organic frameworks focusing on hydrogen purification
24 Mapping gene expression to function in adult mouse medial entorhinal cortex
25 Optimisation and comparison of integrated models of direct-drive linear machines for wave energy conversion
26 Spatial modulation: theory to practice
27 Nanodeposition and plasmonically enhanced Raman spectroscopy on individual carbon nanotubes
28 Lewis acidic metal complexes with polydentate ligands for the preparation of biorenewable polymers
29 Iterative synthetic aperture radar imaging algorithms
30 Kinetic Monte Carlo simulations of autocatalytic protein aggregation
31 Molecular simulations studies of gas adsorption in metal–organic frameworks
32 Painting in a sonic environment
33 Inclusion problems for one-counter systems
34 Ad hoc cloud computing
35 Pseudo-Newtonian simulations of black hole-neutron star mergers as possible progenitors of short-duration gamma-ray bursts
36 Coping with stress: personality, life history and social dominance in swordtail fishes, Xiphophorus sp.
37 Integrated assessment of quality of supply in future electricity networks
38 Multi-moment advection schemes for Cartesian grids and cut cells
39 Evaluation of evidence for autocorrelated data, with an example relating to traces of cocaine on banknotes
40 Biomimetic cochlea filters : from modelling, design to analogue VLSI implementation
41 Topology based global crowd control
42 Biochar – synergies between carbon storage, environmental functions and renewable energy production
43 Polydispersity effects on colloidal phase transitions and kinetic arrest
44 Randomized coordinate descent methods for big data optimization
45 Islanding model for preventing wide-area blackouts and the issue of local solutions of the optimal power flow problem.
46 Cross-lingual genre classification
47 Synthesis and application of novel near infrared cyanine dyes and optical imaging agents
48 Intuition in formal proof : a novel framework for combining mathematical tools
49 Making sense of supervision : a narrative study of the supervision experiences of mental health nurses and midwives
50 Computational study of radiation damage and impurity effects in iron based alloys
51 Petri nets, probability and event structures
52 Synthesis and properties of kinetically robusst metallosupramolecular tetrahedra
53 Characterisation of holographic projection as structured illumination in a Time-of-Flight based 3D imaging system
54 Sparse inverse covariance estimation in Gaussian graphical models
55 Unification-based constraints for statistical machine translation
56 Mechanical properties of phospholipid coated microbubbles
57 Mechanistic studies of the pyridoxal 5'- phosphate-dependent enzyme serine palmitoyltransferase; substrates, cofactor and inhibitors.
58 Role of the engineer in international development : a case study in water supply service delivery models in Sierra Leone
ปี พ.ศ. 2556
59 Speeding up dynamic compilation: concurrent and parallel dynamic compilation
60 Bayesian models of syntactic category acquisition
61 Social and cultural context of rural water and sanitation projects: case studies from Ghana
62 Polymer nanodroplet adsorption : continuum theory and computer simulation.
63 Molecular simulation studies of gas adsorption and separation in metalorganic frameworks
64 Extension and practical evaluation of the spatial modulation concept
65 Skeleton bobsleigh mechanics: athlete-sled interaction
66 Molecular torsion balances for quantifying non-covalent interactions
67 Transition-metal-hydrogen systems at extreme conditions
68 Real-time event detection in massive streams
69 Acoustical study of the playing characteristics of brass wind instruments
70 Metal-mediated molecular machines
71 Bayesian nonparametric models for name disambiguation and supervised learning
72 Alignment of speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar
73 Instrumentation development for magneto-transport and neutron scattering measurements at high pressure and low temperature
74 Imaging intra-cellular wear debris with coherent anti-Stokes Raman scattering spectroscopy
75 Neuromorphic systems for legged robot control
76 Fibre reinforced polymer (FRP) strengthened masonry arch structures
77 Calixarene supported transition metal clusters
78 Genesis of fault hosted carbonate fracture cements in a naturally high CO2 province, South Viking Graben, UK North Sea
79 Development and characterisation of microelectrodes for extreme environments
80 Machine learning approach to reconstructing signalling pathways and interaction networks in biology
81 Using functional magnetic resonance imaging to plan surgical resections of brain tumours
82 Extremely strong contiguous hydrogen bonding arrays
83 Charge, orbital and magnetic ordering in transition metal oxides
84 Osmosis : a molecular dynamics computer simulation study
85 Distributed generation and demand side management : applications to transmission system operation
86 Unsupervised learning for text-to-speech synthesis
87 Techniques for green radio cellular communications
88 Accelerated numerical schemes for deterministic and stochastic partial differential equations of parabolic type
89 Elucidating the early events of protein aggregation using biophysical techniques
90 Study of the N=Z nucleus 62Ga using a new fast beta-decay tagging system
91 Refactoring proofs
92 Discrete element modelling of cementitious materials
93 Interaction between visual attention and the processing of visual emotional stimuli in humans : eye-tracking, behavioural and event-related potential experiments
94 Development of new methodology for the synthesis of fluorine-containing compounds
95 Bridgehead substituted scorpionates providing helically chiral complexes
96 Ontology evolution in physics
97 Role of goal-orientated attention and expectations in visual processing and perception
98 Simple models for resolving environments in disordered alloys by x-ray photoelectron spectroscopy
99 Thin film studies of planar transition metal complexes
100 Structural dynamics and ligand binding in kynurenine-3- monooxygenase
101 Fluxes and mixing ratios of biogenic volatile organic compounds in temperate plant canopies
102 Initiation and maintenance of swimming in hatchling xenopus laevis tadpoles
103 Calcium phosphate substrate-directed osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells
104 Synthesis, structure and properties of high pressure and ambient pressure ternary vanadium oxides
105 Consolidant particle transport in limestone, concrete and bone
106 Deterioration mechanisms of historic cement renders and concrete
107 Discrete analogues of Kakeya problems
108 High-pressure computational and experimental studies of energetic materials
109 Investigation into the potential of energy storage to tackle intermittency in renewable energy generation
110 Macroscopic consequences of demographic noise in non-equilibrium dynamical systems
111 Decision shaping and strategy learning in multi-robot interactions
112 Dynamic alpha-invariants of del Pezzo surfaces with boundary
113 Introducing corpus-based rules and algorithms in a rule-based machine translation system
114 Discrete element modelling of iron ore pellets to include the effects of moisture and fines
115 Study of nanosuspension droplets free evaporation and electrowetting
116 Optical studies of dense hydrogen at multi-megabar pressures
117 The first law of thermodynamics and 2d CFT descriptions for near-extremal and near-EVH black holes
118 Methyl halide and biogenic volatile organic compound fluxes from perennial bioenergy crops and annual arable crops
119 Variational inference for Gaussian-jump processes with application in gene regulation
120 Ground borne vibrations from high speed trains
121 Instruction scheduling optimizations for energy efficient VLIW processors
122 On probabilistic inference approaches to stochastic optimal control
123 Fire performance of unprotected and protected concrete filled steel hollow structural sections
124 Exploring ruthenium dye synthesis and TiO2-dye-I-/I3- electron transfer reactions in a dye-sensitised solar cell.
125 Mathematical programming models for classification problems with applications to credit scoring
126 Super-resolution methods for fluorescence microscopy
127 Development of novel metal-catalysed methods for the transformation of Ynamides
128 Graph Patterns: Structure, Query Answering and Applications in Schema Mappings and Formal Language Theory
129 Error in the invariant measure of numerical discretization schemes for canonical sampling of molecular dynamics
130 Reactivity of electropositive f-block metal N-heterocyclic carbene complexes
131 Reductive functionalisation of the uranyl dication
132 Rapid screening of novel nanoporous materials for carbon capture separations
133 Investigation into the modes of action of extractants for base metal cations and metalate anions
134 Quantitative analysis of algorithms for compressed signal recovery
135 Understanding requirements work in e-science projects
ปี พ.ศ. 2555
136 UK Innovation Potential in Advanced Water Treatment: Future Directions & Strategy II
137 Effects of advection on non-equilibrium systems
138 Graphical representation of canonical proof: two case studies
139 Towards an effective automated interpretation method for modern hydrocarbon borehole geophysical images
140 Motion planning and reactive control on learnt skill manifolds
141 Universal quantitative method for studying axon guidance and its application to Slit-dependent axon guidance at the developing mouse optic chiasm
142 Fabrication and characterisation of carbon-based devices
143 Online optimisation of information transmission in stochastic spiking neural systems
144 Threelogy in two parts 3-algebras in BLG models and a study of TMG solutions
145 Epitopes, aggregation and membrane binding: investigating the protein structure-function relationship
146 Implications of stochastic ion channel gating and dendritic spine plasticity for neural information processing and storage
147 Exploring gas-phase ionic liquid aggregates by mass spectrometry and computational chemistry
148 Learning generative models of mid-level structure in natural images
149 Where does it go from here? The place of software in digital repositories
150 New methodologies and scenarios for evaluating tidal current energy potential
151 Proteins, anatomy and networks of the fruit fly brain
152 Asynchronous spike event coding scheme for programmable analogue arrays and its computational applications
153 Probabilistic grammar induction from sentences and structured meanings
154 Compiler-driven data layout transformations for network applications
155 Damaged reinforced concrete structures in fire
156 Generalized simulation relations with applications in automata theory
157 Characterising and measuring human episodic memory
158 Bio-inspired adaptive sensing
159 Gas-loading apparatus for large-volume high-pressure cell
160 Deployment and operational aspects of rural broadband wireless access networks
161 Homeomorphisms, homotopy equivalences and chain complexes
162 Unsupervised induction of semantic roles
163 Development of a semi-automated ZLC system for rapid screening of adsorbents for carbon capture
164 Understanding molecular crystal structures at extreme conditions
165 On conformal submersions and manifolds with exceptional structure groups
166 Complexity, aftershock sequences, and uncertainty in earthquake statistics
167 Game semantics for probabilistic modal μ-calculi
168 Transfer learning with Gaussian processes
169 Adaptive control for active distribution networks
170 Fully digital, phase-domain ΔΣ 3D range image sensor in 130nm CMOS imaging technology
171 Foundation technologies in synthetic biology: tools for use in understanding plant immunity
172 High performance bioinformatics and computational biology on general-purpose graphics processing units
173 Moduli of Bridgeland-Stable objects
174 FRP-to-concrete bond behaviour under high strain rates
175 Effects of connections on structural behaviour in fire
176 Investigations into Aryne chemistry
177 Complying with norms. a neurocomputational exploration
178 CP2K - Sparse Linear Algebra on 1000s of cores
179 Adding Parallel I/O to PARA-BMU
180 Argumentation-based methods for multi-perspective cooperative planning
181 Modification and use of polymeric particles for chemical biology
182 Automated application-specific optimisation of interconnects in multi-core systems
183 Integrated supertagging and parsing
184 Application of fire calorimetry to understand factors affecting flammability of cellulosic material: pine needles, tree leaves and chipboard
185 Automatic test pattern generation for asynchronous circuits
186 Coordinated control and network integration of wave power farms
187 Quantification of the influence of directional sea state parameters over the performances of wave energy converters
188 Analysing supply chain operation dynamics through logic-based modelling and simulation
189 Evolution through reputation: noise-resistant selection in evolutionary multi-agent systems
190 Reconstructing and analysing protein-protein interaction networks of synaptic molecular machines
191 Colloidal cluster phases and solar cells
192 Design and construction of modular genetic devices and the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass
193 Dynamical modelling of the human larynx in phonation
194 Instrumentation development for neutron scattering at high pressure
195 Molecular information ratchets
196 Aspects of modelling plain and reinforced concrete at elevated temperatures
197 Insights into inhibition of heme-dependent dioxygenases
198 Remote community drinking water supply : mechanisms of uranium retention and adsorption by ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis
199 Learning action representations using kernel perceptrons
200 New cyclisations of iminyl radicals generated by flash vacuum pyrolysis
201 Gene co-expression tools applied to the developing thalamus
202 McMPI – a managed-code message passing interface library for high performance communication in C#
203 Evaluation of the Nordland Group overburden as an effective seal for the Sleipner CO2 storage site (offshore Norway) using analytical and stochastic modelling techniques
204 Boundary value problems for elliptic operators with singular drift terms
205 Phase transitions in low-dimensional driven systems
206 Central extensions of Current Groups and the Jacobi Group
207 Customising compilers for customisable processors
208 Instrumentation development for magnetic and structural studies under extremes of pressure and temperature
209 Dynamic platinum(II)- based metallosupramolecular architectures
210 Kinematics of cricket phonotaxis
211 Complementing user-level coarse-grain parallelism with implicit speculative parallelism
212 Frequency-based structural damage identification and dynamic system characterisation
213 Local and global well-posedness for nonlinear Dirac type equations
214 High resolution reanalysis of wind speeds over the British Isles for wind energy integration
215 Role of tetrahydrobiopterin in biological NO synthesis
216 Deep Boltzmann Machines as Hierarchical Generative Models of Perceptual Inference in the Cortex
217 SERS nanosensors for intracellular redox potential measurements
218 Development and characterisation of microelectrode and nanoelectrode systems
219 Closed-loop prosthetic hand : understanding sensorimotor and multisensory integration under uncertainty.
220 Extracting morphological networks from individual grey matter MRI scans in healthy subjects and people at high risk for schizophrenia
221 Soil organic matter stability and the temperature sensitivity of soil respiration
222 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
223 Capsules, secondary interactions and unusual multi-metallic complexes
224 Polymer microarrays for cell based applications
ปี พ.ศ. 2554
225 Investigation of micro- and macro-phenomena in densely packed granular media using the discrete element method
226 Biophysical studies to elucidate structure-activity relationships in β-defensins
227 Investigation of CaIr1-xPtxO3 and CaIr0.5Rh0.5O3 : structural properties, physical properties and stabilising conditions for post-perovskite oxides
228 Second order algebraic knot concordance group
229 Separatrix splitting for the extended standard family of maps
230 Extending graph homomorphism and simulation for real life graph matching
231 Layered AI architecture for team based first person shooter video games
232 Electrochemical and spectroelectrochemical characterisation of cyano and trifluoromethyl substituted polypyridines and their transition metal complexes
233 On the concordance orders of knots
234 Non-destructive evaluation of railway trackbed ballast
235 The implications of compartment fire non-uniformity for the membrane action of reinforced concrete slabs
236 On bisimulation and model-checking for concurrent systems with partial order semantics
237 Children’s story authoring with Propp’s morphology
238 Supporting dependently typed functional programming with proof automation and testing
239 Automation of summarization evaluation methods and their application to the summarization process
240 Bergman kernel on toric Kahler manifolds
241 Nonequilibrium dynamical transition in the asymmetric exclusion process
242 Experimental investigation into the evaporating behaviour of pure and nanofluid droplets.
243 Integral affine geometry of Lagrangian bundles
244 N-amino heterocycles : applications in flash vacuum pyrolysis
245 Numerical modelling of flows involving submerged bodies and free surfaces
246 Smouldering and self-sustaining reactions in solids: an experimental approach
247 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
248 Novel benzyne insertion reactions & medium-ring synthesis by oxidative C-H coupling
249 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
250 Exploration, quantification, and mitigation of systematic error in high-throughput approaches to gene-expression profiling: implications for data reproducibility
251 Dynamics of a horizontal cylinder oscillating as a wave energy converter about an off-centred axis.
252 Information theoretic approach to tactile encoding and discrimination
253 Combined decision procedures for nonlinear arithmetics, real and complex
254 Effect of a nonlinear power take off on a wave energy converter
255 Multi-parameter quantitative mapping of microfluidic devices
256 Molecular dynamics simulations of aqueous glutamate and the gly-pro-glu (GPE) tripeptide
257 Coordination of vision and language in cross-modal referential processing
258 Cross-lingual automatic speech recognition using tandem features
259 Option pricing techniques under stochastic delay models
260 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
261 Liquid-vapour phase change and multiphase flow heat transfer in single micro-channels using pure liquids and nano-fluids
262 One and two point micro-rheology of hard sphere suspensions
263 Impact of synaptic depression on network activity and implications for neural coding
264 On the configuration of arrays of floating wave energy converters
265 Increasing the efficacy of automated instruction set extension
266 Implementation of neural plasticity mechanisms on reconfigurable hardware for robot learning
267 Novel routes to Heterocyclic Azo compounds
268 Improving statistical machine translation with linguistic information
269 Theoretical modelling of ultrasound contrast agents
270 Phenolic oxime copper complexes: a gas phase investigation
271 Foundational technologies in synthetic biology : promoter measurement and peroxisome engineering
272 Digital microfluidic sample preparation for biological mass spectrometry
273 Study of the molecular details of p53 redox-regulation using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
274 Energetic materials at extreme conditions
275 Macrocyclic pacman complexes for secondary coordination sphere control
276 Causal effects of wiki site design on anxiety and usability
277 Statistical method for identification of sources of electromechanical oscillations in power systems
278 Cellular analysis and PNA encoded libraries
ปี พ.ศ. 2553
279 Smouldering Combustion of Organic Liquids in Porous Media for Remediating NAPL-contaminated Soils
280 Bonded Fibre Reinforced Polymer Strengthening in a Real Fire
281 Effect of high pressure on structural oddities
282 Yield-stress drops
283 Flow boiling and two-phase flow instabilities in silicon microchannel heat sinks for microsystems cooling
284 Motion-compensation for complementary-coded medical ultrasonic imaging
285 Flashing up the storage hierarchy
286 Experimental pool boiling investigation of FC-72 on silicon with artificial cavities, integrated temperature micro-sensors and heater
287 Case for holistic query evaluation
288 Removal of inorganic and trace organic contaminants by electrodialysis
289 Bacterial aggregation by depletion attraction: sinorhizobium meliloti and its extracellular polysaccharide succinoglycan
290 Impact of climate change on wind energy generation in the UK
291 Adaptive sparse coding and dictionary selection
292 Efficient lattice Boltzmann simulations of self-propelled particles with singular forces
293 High-pressure synthesis of electronic materials
294 Equilibrium and nonequilibrium behaviour of surfactant systems
295 Incremental semi-supervised learning for anomalous trajectory detection
296 Acoustic investigation of microbubble response to medical imaging ultrasound pulses
297 The Assessment and Response of Concrete Structures Subject to Fire
298 High speed electrical power takeoff for oscillating water columns
299 Logic and handling of algebraic effects
300 Model checking infinite-state systems: generic and specific approaches
301 Abstraction for web programming
302 Adaptive processing of thin structures to augment segmentation of dual-channel structural MRI of the human brain
303 Thinking outside the TBox multiparty service matchmaking as information retrieval
304 Cyclotomic matrices and graphs
305 Comparative study of oscillatory integral, and sub-level set, operator norm estimates
306 Veto for the ZEPLIN-III dark matter detector
307 On the complexity of matrix multiplication
308 Reconstructing Scotland’s pine forests
309 Novel deposition methods for metal dithiolenes
310 Adaptive map alignment in the superior colliculus of the barn owl: a neuromorphic implementation
311 Broad-coverage model of prediction in human sentence processing
312 Stochastic abstraction of programs: towards performance-driven development
313 Renewable variable speed hybrid system
314 Analysis of the potential for coded excitation to improve the detection of tissue and blood motion in medical ultrasound.
315 Local adaptation under demographic and genetic fluctuations
316 Improving the Performance of CP2K on the Cray XT
317 Improving the performance of GWW
318 Improving the scalability of CP2K on multi-core systems
319 Highly degenerate diffusions for sampling molecular systems
320 Presence of oligosaccharides in seed-coat mucilage of Lepidium sativum : role in allelopathy
321 High-pressure X-ray diffraction studies of light lanthanides
ปี พ.ศ. 2552
322 Small-Scale Forward Smouldering Experiments for Remediation of Coal Tar in Inert Media
323 Round-robin study of a priori modelling predictions of the Dalmarnock Fire Test One
324 Sensor and model integration for the rapid prediction of concurrent flow flame spread
325 Qualifying 4D Deforming Surfaces by Registered Differential Features
326 Risk and Performance Based Fire Safety Design of Steel and Composite Structures
327 Tall concrete buildings subject to vertically moving fires: A case study approach
328 Studies of states in 19Ne about the 18F + p threshold and the 18Ne(α,p) HCNO breakout reaction
329 Exploring individual differences in deductive reasoning as a function of 'autistic'-like traits
330 Synthesis, structural and property studies of bismuth containing perovskites
331 Steady state load models for power system analysis
332 Synthesis and Characterization of High Temperature Cement-Based Hydroceramic Materials
333 Closing the gap in WSD: supervised results with unsupervised methods
334 Simulation of vapour-liquid condensation in dipolar fluids and uniform sampling Monte Carlo algorithms
335 Hydrodynamic analysis of a vertical axis tidal current turbine
336 SSB and genetic instability
337 Synaptic rewiring in neuromorphic VLSI for topographic map formation
338 Gradable adjectives and the semantics of locatives
339 Self assembly in soft matter
340 Topographic and laminar models for the development and organisation of spatial frequency and orientation in V1
341 Micro-systems for time-resolved fluorescence analysis using CMOS single-photon avalanche diodes and micro-LEDs
342 Computational treatment of superlatives
343 New mineralogy of the outer solar system and the high-pressure behaviour of methane
344 Study of the undercutting of woodwind toneholes using particle image velocimetry
345 Modeling exotic options with maturity extensions by stochastic dynamic programming
346 Nanoscale surface modification studied by reflection anisotropy spectroscopy
347 Improved mass transport efficiency in copper solvent extraction
348 Chlorometallate extraction (base metals)
349 Improving the performance of CP2K on HECToR
ปี พ.ศ. 2551
350 Active Learning - An Explicit Treatment of Unreliable Parameters
351 A flexible expansion algorithm for user-chosen abbreviations
352 Spin and orbital ordering in ternary transition metal oxides
353 An efficient ground penetrating radar finite-difference time-domain subgridding scheme and its application to the non-descructive testing of masonry arch bridges
354 The Essence of Form Abstraction
355 Unsupervised adaptation for HMM-based speech synthesis
356 On the assessment of blood velocity and wall shear rate in arteries with Doppler ultrasound: a validation study
ปี พ.ศ. 2550
357 Pitching an Argument: Intonation, information, and inference in syllogistic discourse
358 Corealisation: A Radical Respecification of the Working Division of Labour in Systems Development
359 The Use of Data-Mining for the Automatic Formation of Tactics
360 Neural compass or epiphenomenon? Experimental and theoretical investigations into the rodent head direction cell system
361 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
362 The Application of Advanced Knowledge Technologies for Emergency Reponse
363 Aqueous phase nitration of phenol by N2O5 and ClNO2
364 Fuzzy Rules from Ant-Inspired Computation
365 Applications of surface ligand design to flotation
ปี พ.ศ. 2549
366 An Investigation into the Use of Collaborative Concepts for Planning in Disaster Response Coalitions
367 Recording Rationale in for Plan Analysis
368 Using I-X Process Panels as Intelligent To-Do Lists for Agent Coordination in Emergency Response
ปี พ.ศ. 2548
369 Language Interoperability and Logic Programming Languages
370 Automated Reasoning in Quantified Modal and Temporal Logics
371 Collaboration in the Semantic Grid: A Basis for e-Learning
372 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
373 A Semantic-based Workflow Choreography for Integrated Sensing and Processing
ปี พ.ศ. 2547
374 Resolving Other-Anaphora
375 Geoelectric Fields and Geomagnetically Induced Currents in the United Kingdom
376 Using Diagrammatic Reasoning for Theorem Proving in a Continuous Domain
377 Activity-oriented Instant Messaging for Coalition Operations
378 Advanced Knowledge Technologies at the Midterm: Tools and Methods for the Semantic Web
379 Supporting Collaboration through Semantic-based Work and Constraint Solving
380 Using Proof-Planning to Investigate the Structure of Proof in Non-Standard Analysis
381 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
ปี พ.ศ. 2546
382 A Coherence-Based Approach to the Interpretation of Non-Sentential Utterances in Dialogue
383 Data and Models for Statistical Parsing with Combinatory Categorial Grammar
384 Combining Capillary Electrochromatography with Ion Trap Accumulation and Time-of-Flight Mass Spectrometry
385 Formal Support for Adaptive Workflow Systems in a Distributed Environment
ปี พ.ศ. 2545
386 Towards a bionic bat: A biomimetic investigation of active sensing, Doppler-shift estimation, and ear morphology design for mobile robots.
387 Repairing Type Errors in Functional Programs
388 Mobile Computation with Functions
389 Dynamic Generalisation of Continuous Action Spaces in Reinforcement Learning: A Neurally Inspired Approach
390 Sharing and Checking Organisation Knowledge
391 Enterprise Modelling: A Declarative Approach for FBPML
ปี พ.ศ. 2544
392 Dynamic Flexible Constraint Satisfaction and it's Application to AI Planning
393 Dynamic Trees: A Hierarchical Probabilistic Approach to Image Modelling
394 Abstract Machines for Dynamic Computation
395 Techniques for Mobile Location Estimation in UMTS
396 Information Fusion for Improved Motion Estimation
397 Deductive synthesis of recursive plans in linear logic
398 Robot environment learning with a mixed-linear probabilistic state-space model
ปี พ.ศ. 2543
399 Techniques for the Construction and Analysis of Algebraic Performance Models
ปี พ.ศ. 2542
400 From Artificial Evolution to Artificial Life
401 A Theory of Program Refinement
402 A Semantic analysis of control
403 No Optimisation Without Representation: A Knowledge Based Systems View of Evolutionary/Neighbourhood Search Optimisation
ปี พ.ศ. 2541
404 Hoare Logic and VDM: Machine-Checked Soundness and Completeness Proofs
405 Exploration and Inference in Learning from Reinforcement
406 An Investigation of Supervised Learning in Genetic Programming
ปี พ.ศ. 2540
407 Contextually-Dependent Lexical Semantics
ปี พ.ศ. 2539
408 The Polymorphic Pi-Calculus: Theory and Implementation
409 A Data-Driven Methodology for Motivating a Set of Coherence Relations
ปี พ.ศ. 2538
410 The Use of Small Scale Fire Test Data for the Hazard Assessment of Bulk Materials