ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 van Rossum, Mark 13
2 Tate, Austin 11
3 Harrison, Gareth 9
4 Medical Research Council (MRC) 8
5 Chen-Burger, Y-H 8
6 Storkey, Amos 7
7 Pulham, Colin 7
8 Torero, Jose L 7
9 Willshaw, David 7
10 Topham, Nigel 6
11 Bradley, Mark 6
12 Bethune, Iain 6
13 Chen, Jian-Fei 6
14 Sefiane, Khellil 6
15 Gillie, Martin 6
16 Wallace, Robin 5
17 Williams, Chris 5
18 Lusby, Paul 5
19 Kamenev, Konstantin 5
20 Elfick, Alistair 5
21 Arnold, Polly 5
22 Cockroft, Scott 5
23 Bryden, Ian 5
24 Franke, Bjorn 5
25 Poon, Wilson 5
26 Potter, S 5
27 Smaill, Alan 5
28 Hulme, Alison 5
29 Djokić, Saša 5
30 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 5
31 Gyongy, Istvan 5
32 Evans, Martin 5
33 Robertson, Neil 5
34 Figueroa-O'Farrill, Jose 4
35 Koutsos, Vasileios 4
36 Ingram, David 4
37 Hossack, Will 4
38 McNab, Hamish 4
39 Clegg, Paul 4
40 Mayr, Richard 4
41 Koehn, Philipp 4
42 Armstrong, Douglas 4
43 Düren, Tina 4
44 Ooi, Jin 4
45 Rein, Guillermo 4
46 Osborne, Miles 4
47 Gilmore, Stephen 4
48 Blythe, Richard 4
49 Usmani, Asif 4
50 Hallam, John 4
51 Ackland, Graeme 4
52 Mount, Andrew 4
53 Shell UK Ltd. 4
54 Mueller, Markus 4
55 Cheung, Rebecca 3
56 Hamilton, Alister 3
57 Goldwater, Sharon 3
58 Gordon, Iain 3
59 Blackford, Jane 3
60 Bastin, Mark 3
61 Dryden, David 3
62 Stirling, Colin 3
63 Campbell, Murray 3
64 Libkin, Leonid 3
65 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 3
66 Scottish Funding Council 3
67 Webb, Barbara 3
68 Bailey, Philip 3
69 Attfield, John 3
70 Daff, Simon 3
71 Mowat, Christopher 3
72 Yellowlees, Lesley 3
73 Haas, Harald 3
74 Brechin, Euan 3
75 Walton, Anthony 3
76 Brandani, Stefano 3
77 Moggach, Stephen 3
78 Sanguinetti, Guido 3
79 Crain, Jason 3
80 King, Simon 3
81 Fleuriot, Jacques 3
82 Plotkin, Gordon 3
83 Webber, Bonnie 3
84 Welch, Stephen 3
85 Oberlander, Jon 3
86 Gray, P.M.D 3
87 Hillston, Jane 3
88 Henderson, Robert 3
89 Lascarides, Alex 3
90 Grover, Claire 3
91 Fisher, Robert B. 3
92 Giannopoulos, Antonios 3
93 British Council 3
94 Murray, Alan 3
95 Camp, Philip J. 3
96 Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (DHPA) 3
97 Parsons, Simon 3
98 Ranicki, Andrew 3
99 Lapata, Mirella 3
100 Stark, Ian 3
101 Wright, Jim 3
102 University of Edinburgh 3
103 Cintra, Marcelo 3
104 Keller, Frank 3
105 CM-DTC 2
106 Jones, Anita 2
107 Etessami, Kousha 2
108 Tanner, Jared 2
109 Scottish Informatics and Computer Science Alliance (SICSA) 2
110 BRE Centre for Fire Safety Engineering 2
111 Sabanis, Sotirios 2
112 Cheltsov, Ivan 2
113 Ramamoorthy, Subramanian 2
114 Gregoryanz, Eugene 2
115 Sutton, Charles 2
116 Easson, Bill 2
117 Price, David 2
118 Reekie, Martin 2
119 van Hemert, Jano 2
120 Braden, Harry 2
121 Campbell, Eleanor 2
122 Aspinall, David 2
123 Torero-Cullen, Jose 2
124 Efthymiou, Aristeidis 2
125 Macphee, Cait 2
126 O'Boyle, Michael 2
127 Cape, Neil 2
128 Marenduzzo, Davide 2
129 Heal, Mathew 2
130 Huxley, Andrew 2
131 Margadonna, Serena 2
132 Hamilton, Andrea 2
133 Sarkisov, Lev 2
134 Venugopal, Vengatesan 2
135 Hall, Chris 2
136 Haszeldine, Stuart 2
137 McMahon, Malcolm 2
138 Leimkuhler, Benedict 2
139 Antizar-Ladislao, Blanca 2
140 Economic and Social Research Council (ESRC) 2
141 Hayes, Gillian 2
142 Gerhard, Jason 2
143 Renshaw, David 2
144 Bundy, Alan 2
145 Wadler, Philip 2
146 Buckingham Shum, S J 2
147 Bachler, M 2
148 Yallop, Jeremy 2
149 European Commission 2
150 Jackson, Paul 2
151 Wickler, G 2
152 Shadbolt, N 2
153 Maciocia, Antony 2
154 Dalton, J 2
155 Preece, A.D 2
156 Robertson, D 2
157 Power, John 2
158 Smyth, Chris 2
159 Hannah, John 2
160 Fan, Wenfei 2
161 Edinburgh Compute and Data Facility (ECDF) 2
162 Butler, Leo 2
163 Robertson, Dave 2
164 Forde, Mike 2
165 Bailey, Toby 2
166 Attfield, J. Paul 2
167 Bradfield, Julian 2
168 Bednar, Jim 2
169 Sboros, Vassilis 2
170 Davie, Alexander 2
171 Yamagishi, Junichi 2
172 European Commission (Seventh Framework Programme) 2
173 Japanese Science and Technology Agency (JST) 2
174 Schäfer, Andrea 2
175 Barran, Perdita 2
176 Klein, Ewan 2
177 Petrenz, Philipp 1
178 Camp, Philip 1
179 Alexander, Andrew 1
180 China Scholarship Council 1
181 Matthews, Charles 1
182 Adams-Florou, Spiros 1
183 Google Research Award, 1
184 Lavrenko, Victor 1
185 Florou, Spiros Adams 1
186 Hu, Xiayi 1
187 Steel, Graham 1
188 Harrison, Andrew William 1
189 Funnell, Nicholas Paul 1
190 Keighren, Gavin 1
191 Meikle, Laura Isabel 1
192 Pawsey, Anne Claire 1
193 Wang, Yuan 1
194 Norouzi, Neil 1
195 Mckinnon, Kenneth 1
196 Ward, Martin Robert 1
197 Kammar, Ohad 1
198 Gonos, Theophile 1
199 Thomson, Rachel Camilla 1
200 Coco, Moreno Ignazio 1
201 Richtarik, Peter 1
202 Takac, Martin 1
203 Tulip, Paul 1
204 Gondzio, Jacek 1
205 Harlow, Iain Malcolm 1
206 Rossum, Mark van 1
207 Bocian, Artur 1
208 Smith, Donna Lee 1
209 Bernardi, Giacomo 1
210 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 1
211 McWilliams, Nairn Anthony 1
212 Grothey, Andreas 1
213 Lal, Partha 1
214 Renals, Steve 1
215 Centre for Numerical Algorithms and Intelligent Software 1
216 Reutter, Juan L. 1
217 Bukhsh, Waqquas Ahmed 1
218 Ramsden, Helen Lucy 1
219 Ochoa, Luis 1
220 Strain, Kirsten Margaret 1
221 Alevizos, Ilias 1
222 Blue, Pieter 1
223 Iliopoulou, Marina 1
224 Younis, Abdelhamid 1
225 Crozier, Richard Carson 1
226 Tate, James 1
227 Sansawatt, Thipnatee Punim 1
228 Walker, Richard John 1
229 Consejo National de Ciencia y Tecnologia, Mexico 1
230 Gamboa, Sergio Aaron M. 1
231 Cameron, Katherine Rachel 1
232 Hardy, Judy 1
233 Galloway, Graham 1
234 Moore, John Wallace 1
235 Morrison, Carole 1
236 MacDonald, Ranald John 1
237 Carbery, Anthony 1
238 Gamboa Martinez, Sergio Aaron 1
239 Skolidis, Grigorios 1
240 Griffin, Isobel Margaret 1
241 Child, Benjamin Frederick Martin 1
242 Main, Ian 1
243 Turrión-Gómez., Juan Luis 1
244 Campbell, Alanna Stacey 1
245 Aitken, Douglas 1
246 Reynolds, Paul 1
247 York, Lawrence Christopher 1
248 Alekseevskii, Dmitri 1
249 Oram, Mike 1
250 Touati, Sarah 1
251 SuperGen Marine Consortium 1
252 Collis, Antonia Bryony Kay 1
253 Arts and Humanities Research Council (AHRC) 1
254 Macpherson, Ewen 1
255 Bennett, Richard Vincent 1
256 Mio, Matteo 1
257 Scotcher, Jenna 1
258 Sadler, Peter 1
259 Naylor, Mark 1
260 Banu, Ana Maria 1
261 Kinnear, George 1
262 Fenacci, Damon 1
263 Swart, Ronald M. 1
264 Sriskantha, Hari Haran 1
265 Joint Information Systems Committee (JISC) 1
266 Chadwick, Nina 1
267 Concannon, Robert James 1
268 Chue Hong, Neil 1
269 Mckenna, Stephen 1
270 Gordon, Ross John 1
271 Meiksin, Avery 1
272 Campbell, John 1
273 Wilson, Alastair 1
274 Crosby, Matthew David 1
275 Saal, Hannes 1
276 Smiseth, Per 1
277 Ellis, Ross Johannes 1
278 McDicken, William N 1
279 Boulton, Kay 1
280 Looney, Padraig 1
281 Jenkins, Rollo Crozier John 1
282 Royal Society of Chemistry 1
283 Fisher, Bob 1
284 Ruffert, Maximilian 1
285 Lucas, Jorge 1
286 Atkinson, Malcolm 1
287 Gray, Andrew Peter 1
288 Titmuss, Simon 1
289 Wong, Christine Shiang Yee 1
290 LFCS 1
291 Mann, Valerie 1
292 Arlt, Jochen 1
293 Ogilvie, Varrie 1
294 Salter, Stephen 1
295 Barker, Adam 1
296 Heess, Nicolas Manfred Otto 1
297 Kivinen, Jyri Juhani 1
298 Lane, Paul David 1
299 Lloyd, Ashley 1
300 McGilvary, Gary Andrew 1
301 Duncombe, Bridgette 1
302 Piatkowski, Jakub Przemyslaw 1
303 Taylor, Jamie 1
304 Petrick, Ronald 1
305 Johansson, Roland 1
306 Masek, Ondrej 1
307 Mahesh, Marina 1
308 Konstas, Ioannis 1
309 Sohi, Saran 1
310 Lapata, Maria 1
311 Barnett, Adam 1
312 Wang, Shiwei 1
313 Lemon, Oliver 1
314 Bailey, Helen Louise 1
315 Ervine, Adam 1
316 Mandula, Ondrej 1
317 Mignard, Dimitri 1
318 Santhanam, Rahul 1
319 Liddle, Siobhan Mary 1
320 Clemente, Lorenzo 1
321 Bates, Simon 1
322 McBride, Emma Elizabeth 1
323 Bennet, Mathieu A. 1
324 Crombie, Kyle 1
325 Pankaj, P 1
326 DReaM group’s Platform Grant 1
327 Kwiatkowski, Thomas Mieczyslaw 1
328 Archibald, Tom 1
329 Passmore, Grant Olney 1
330 Ferrier, Richard James 1
331 Knowles-Barley, Seymour Francis 1
332 Sankaran Iyer, Abhinaya 1
333 Hernando Gil, Ignacio 1
334 Walling, Craig 1
335 Grewe, Dominik 1
336 NASA 1
337 Glen, John 1
338 Jackson, Paul B. 1
339 Wilson, Craig W. 1
340 INRIA/IRISA 1
341 Bochkina, Natalia 1
342 Aitken, Colin 1
343 US National Science Foundation 1
344 Wilson, Amy Louise 1
345 Gouveia, Luiz Carlos Paiva 1
346 Falangis, Konstantinos 1
347 Vrgoc, Domagoj 1
348 Lotay, Gavin 1
349 Brogan, Samantha 1
350 Chatzinikolaou, Nikolaos 1
351 Carter, Neil 1
352 Zografos, Lysimachos 1
353 Chen-Burger, Yun-Heh 1
354 Hedwig, Berthold 1
355 Pascal, Remy Claude Rene 1
356 Petrou, Georgios 1
357 Manataki, Areti 1
358 Syngenta 1
359 Pocklington, Andrew 1
360 Ioannou, Nikolas 1
361 Fang, Junwei 1
362 Chalk, Matthew James 1
363 Wilson, Adam Christopher 1
364 Apostoli, Adam Graham 1
365 Greated, Clive 1
366 Mailer, Alastair George 1
367 Barnard, Damian Kelly 1
368 Bell, Nicola Louise 1
369 Pike, Sarah Jane 1
370 Nambiar, Anup Jayaprakash 1
371 Amand, Katya Saint 1
372 Whiteside, Iain Johnston 1
373 Alahverdzhieva, Katya 1
374 Grov, Gudmund 1
375 Dixon, Lucas 1
376 Saint-Amand, Katya 1
377 Auli, Michael 1
378 Nolan, Matt 1
379 Lopez, Adam 1
380 Wang, Weiwei 1
381 Brown, Nicholas John 1
382 Calle, Freddy Xavier Jervis 1
383 Acunzo, David Jean Pascal 1
384 Vasudevan, Dilip Prasad 1
385 Giriat, Gaetan 1
386 MacKenzie, Graham 1
387 Jervis Calle, Freddy Xavier 1
388 Jervis, Freddy Xavier 1
389 Shillcock, Richard 1
390 Henderson, John 1
391 Thiele, Alexander 1
392 Pankaj, Pankaj 1
393 Hart, John Stewart 1
394 Oliver Duocastella, Xavier 1
395 Hansen, Anne Klara Brigitte 1
396 Copeland, Nichola 1
397 Ieva, Maria 1
398 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
399 Calvin, Catherine Mary 1
400 Wilkinson, Martin 1
401 Mourao, Kira Margaret Thom 1
402 Duocastella, Xavier Oliver 1
403 Anderson, Stuart 1
404 Procter, Robert 1
405 Noble, Brendon 1
406 Booth, Stephen 1
407 Hartswood, Mark 1
408 Holmes, Daniel John 1
409 Roberts, Alan 1
410 Hull, Michael James 1
411 Trew, Arthur 1
412 Ho, Ka Lai 1
413 Petrick, Ron 1
414 Whyte, Alex 1
415 Stenhouse, Rosie 1
416 Candy, Timothy Lars 1
417 Ritchie, Deborah 1
418 Underwood, Thomas Livingstone 1
419 Pantouris, Georgios 1
420 Bournaveas, Nikolaos 1
421 Mao, Lei 1
422 Knox, Joanne Jennefer 1
423 Woodward, Peter 1
424 MacLaren, Jessica Margaret 1
425 Hawkins, Samuel Lennon 1
426 Gazur, Ben 1
427 Brennan, John 1
428 Deary, Ian 1
429 Otten, Wilfred 1
430 Schulte-Herbruggen, Helfrid Maria Albertina 1
431 Graham, Margaret C. 1
432 Burns, Nancy Rosalind 1
433 Chapman, Steve 1
434 David, Helena May 1
435 Dai, Andrew Mingbo 1
436 Scottish Carbon Capture and Storage (SCCS) 1
437 Williams, Philip James 1
438 Bohm, Igor 1
439 Brady, Charlotte Louise 1
440 Chesters, William Robert 1
441 European Union Seventh Framework Programme 1
442 Agakov, Felix 1
443 Johnson, Nick 1
444 Nicoll, Grant Douglas 1
445 Valluri, Prashant 1
446 Frank, Stella Christina 1
447 Furber, Alison Mary 1
448 Gorgolewski, Krzysztof Jacek 1
449 Beattie, Ashley Emily 1
450 Evangelopoulos, Apostolos Evangelos Alexandros Spyridon 1
451 Morris, Julia Kathleen 1
452 Dondelinger, Frank 1
453 Husmeier, Dirk 1
454 Saenz, Pedro Javier 1
455 Crapper, Martin 1
456 Lee, David Robert 1
457 Orchard, Peter Raymond 1
458 Rotter, Michael 1
459 Danos, Vincent 1
460 Tao, Yi 1
461 Stewart, Alistair Mark 1
462 Markkula, Mikael 1
463 Azghandi, Nargess 1
464 Ghahremani Azghandi, Nargess 1
465 Travers, Paul 1
466 Monteiro, Hugo Alexandre Pereira 1
467 Taylor, Stephanie Merac 1
468 Symmers, Paul Robert 1
469 Nguyen, Krzysztof Quoc Khanh 1
470 Wilkinson, Mark 1
471 Pethig, Ronald 1
472 Eassonq, Bill 1
473 Underwood, Ian 1
474 De Mora, Kim Stephen 1
475 Cameron, Christopher Alistair 1
476 Mora, Kim Stephen de 1
477 Pernet, Cyril 1
478 Byars, Paul Francis Devine 1
479 Scheler, Thomas Herbert 1
480 Allen, Rosalind 1
481 Hayes, Barry Patrick 1
482 Petrovic, Sasa 1
483 Docherty, Pamela Jane 1
484 Mati, Ioulia 1
485 Roberts, Iain Joseph Martin 1
486 Senn, Mark Stephen 1
487 Costa, Andre 1
488 Murray, Alastair Colin 1
489 Nash, Anthony 1
490 Howgego, David Christopher 1
491 Cole, Harriet Lucy 1
492 Almer, Oscar Erik Gabriel 1
493 Woods, Philip 1
494 Hall, Eric Joseph 1
495 Logie, Shona Mary 1
496 Watts, Oliver Samuel 1
497 Thielbeer, Frank 1
498 Videv, Stefan 1
499 Serafimovski, Nikola 1
500 Evans, Shaun Russell 1
501 Rahwan, Iyad 1
502 Dindos, Martin 1
503 Stokes, Adam A. 1
504 Roach, Benjamin David 1
505 Kirsch, Josef 1
506 Belesiotis, Alexandros Sotiris 1
507 Zaiser, Michael 1
508 Thomson, Patrick 1
509 Schulte-Herbruggen, Helfrid 1
510 Mackay, Colin 1
511 Heggie, Douglas 1
512 Iqbal, Amjad 1
513 Abdulle, Assyr 1
514 Zoroufchian Moghadam, Peyman 1
515 Vanneste, Jacques 1
516 Fry, Stephen 1
517 Langridge-Smith, Pat 1
518 Noorizadeh, Emad 1
519 Mackay, Logan 1
520 Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) 1
521 Chen, Linjiang 1
522 Kalfoglou, Y 1
523 Johnstone, Russell D. L. 1
524 Alani, H 1
525 Pidcock, Elna 1
526 Ramalingam, G. 1
527 Colton, Simon 1
528 Creswell, Stephen N 1
529 Pease, Alison 1
530 Cooper, Ezra 1
531 Carvalho, R 1
532 Chakravarthy, A 1
533 Taylor, Graeme 1
534 Maxwell Institute for Mathematical Sciences 1
535 Chen, Wei-tin 1
536 Kowalski, Michael Władisław 1
537 Bogojević, Dario 1
538 Hu, B 1
539 Chalmers, S 1
540 Chapman, S 1
541 Schlangen, David 1
542 Lindley, Sam 1
543 Richardson, Julian 1
544 Trewin, Shari 1
545 Clark, Stephen 1
546 Stenning, Keith 1
547 Attfield, J.P. 1
548 Castellini, Claudio 1
549 Willis, Timothy Alan 1
550 Stratford, Tim J 1
551 Cook, Jonathan J 1
552 Rio Echevarria, Iria M. 1
553 Hughson, Stuart Ian 1
554 Kimber, Simon A. J. 1
555 Drysdale, Dougal 1
556 Wood, Emma 1
557 Foley, Marianne 1
558 van der Meer, Matthijs 1
559 Diamanti, Nectaria 1
560 Voss, Alexander 1
561 Forde, Michael C. 1
562 Duncan, Hazel 1
563 Cresswell, Charles 1
564 Woods, Phil 1
565 Gretton, Gareth I. 1
566 Stott, Paul Anthony 1
567 Bruce, Tom 1
568 Macpherson, D.E. 1
569 Smith, Michael James Andrew 1
570 Ganzenmüller, Georg Clemens 1
571 Demberg-Winterfors, Vera 1
572 Brody, Samuel 1
573 Microsoft Research 1
574 Edinburgh Designs 1
575 Edinburgh Research and Innovation (ERI) 1
576 Barton, Nick 1
577 Banasiak, Laura Joan 1
578 Banglawala, Neelofer 1
579 Australian Research Council (ARC) 1
580 Bamford, Simeon A. 1
581 Bennett, Michael 1
582 Lamboul, Benjamin 1
583 Andreoni, Federica 1
584 McDicken, Norman 1
585 Ferreira, Fernanda 1
586 Krikellas, Konstantinos 1
587 Koltsidas, Ioannis 1
588 Adams, Thomas P. 1
589 Viglas, Stratis 1
590 Marion, Glenn 1
591 Zen, Heiga 1
592 Stothers, Andrew James 1
593 Barnes, Emma Jayne 1
594 Murphy, Alexander 1
595 Tokuda, Keiichi 1
596 Hutter, Christian 1
597 Edwards, Colin 1
598 Huo, Juan 1
599 Sibelco 1
600 Doctoral Training Center(DTC) 1
601 Dyckerhoff 1
602 Meller, Nicola 1
603 Hall, Christopher 1
604 Kyritsis, Konstantinos 1
605 Dalgleish, Simon 1
606 Gurr, Corin 1
607 Winterstein, Daniel 1
608 Laird, James David 1
609 Burstall, Rod 1
610 Sleeman, D 1
611 Kleymann, Thomas 1
612 O'Hara, K 1
613 Abramsky, Samson 1
614 Hall, W 1
615 Denney, Ewen WKC 1
616 Motta, E 1
617 Wilks, Y 1
618 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1
619 Laurenson, David 1
620 Harrison, Mark A J 1
621 Povey, Gordon 1
622 Cape, J Neil 1
623 Maclean, Ewen 1
624 Cruickshank, David 1
625 Becker, Markus 1
626 Stader, J 1
627 Milner, Robert 1
628 Domingue, J 1
629 Ciravegna, F 1
630 Carmena, Jose M 1
631 Miguel, Ian 1
632 Page, K R 1
633 Williams, Christopher 1
634 Siebra, C 1
635 Hockenmaier, Julia 1
636 Preece, A 1
637 Thompson, Henry 1
638 Tuffield, M 1
639 Michaelides, D T 1
640 Adams, Nicholas J. 1
641 Kırlı, Zeliha D 1
642 Komzak, J 1
643 Clark, Graham 1
644 Shadbolt, N R 1
645 Eisenstadt, M 1
646 Taylor, Timothy J 1
647 De Roure, D C 1
648 McAdam, Bruce J 1
649 Peacock, Andrew M 1
650 Fuentes, Andres 1
651 Smith, Andrew James 1
652 Joyeux, Daniel 1
653 Simpson, David C 1
654 Ryder, Noah 1
655 Coles, Andrew 1
656 Mowrer, Frederick 1
657 Ross, Peter 1
658 Desanghere, Sylvain 1
659 Duncan, Tim 1
660 Langridge-Smith, Patrick RR 1
661 Cowlard, Adam 1
662 Thomson, A.W.P. 1
663 Corus Group plc. 1
664 Jamnik, Mateja 1
665 Fletcher, Ian A 1
666 Clark, T.D.G 1
667 Lukins, Timothy Campbell 1
668 McKay, Allan John 1
669 BRE Trust 1
670 Whaler, Kathy 1
671 Stern-Gottfried, Jamie 1
672 Tuson, Andrew Laurence 1
673 Galea, Michelle 1
674 Jowsey, Allan 1
675 Nygren Modjeska, Natalia 1
676 Reszka, Pedro 1
677 Gathercole, Christopher 1
678 Aitken, Stuart 1
679 Verspoor, Cornelia M 1
680 Wyatt, Jeremy 1
681 Switzer, Christine 1
682 grant GR/M75129 1
683 Alvear, Daniel 1
684 Abecassis Empis, Cecilia 1
685 Steve, Isard 1
686 Jahn, Wolfram 1
687 Dale, Robert 1
688 Capote, Jorge A 1
689 Mellish, Chris 1
690 Lazaro, Mariano 1
691 Knott, Alistair 1
692 Zhou, Chong 1
693 Flieger, Johannes C. 1
694 Curtis, Andrew 1
695 LKAB 1
696 Sepe, Daniele 1
697 Mangano, Enzo 1
698 Pecharman, Anne-Frederique 1
699 DEM Solutions Ltd. 1
700 Morrissey, John Paul 1
701 Psymetrix 1
702 Longley, John 1
703 Thomas, Angeleena 1
704 Orejon, Daniel 1
705 Havoutis, Ioannis 1
706 Mulholland, Neil 1
707 Institute of Shock Physics, Imperial College London 1
708 Patrizio, Andrew 1
709 Hammer, Martin 1
710 Rozgowska, Emma Jayne 1
711 Ahn, Hyungwoong 1
712 Rider, Malcolm 1
713 Howie, Ross Allan 1
714 Heijltjes, Willem Bernard 1
715 McNabb, Patrick James 1
716 Thomas, Kerry 1
717 Martinez Garcia, Jesus 1
718 Colombo, Matteo 1
719 Douglas, Gary 1
720 Auchinvole, Craig Alexander R 1
721 Cant, Alastair Alexander 1
722 Campbell, Colin 1
723 Bernard, Ian 1
724 Gasparim, Elizabeth 1
725 Hughes, Gordon 1
726 Garcia, Jesus Martinez 1
727 Millar, David Iain Archibald 1
728 Bialek, Janusz 1
729 Dugast, Loic 1
730 Freeman, Conrad Barrett 1
731 Germeroth, Anne Inger 1
732 Cowan, Benjamin Richard 1
733 Barrett-Freeman, Conrad 1
734 Wemyss, Michael 1
735 Johnstone, Maria Julie Frances 1
736 Topper, Mathew Bernard Robert 1
737 Greaney, Mike 1
738 Svensen, Nina 1
739 Ritter, Patricia Diana 1
740 Ove Arup and Partners Limited, International Paint Limited 1
741 Rush, David Ian 1
742 Baxter, Robert 1
743 Pintori, Didier Gil 1
744 Sanchez-Martin, Rosario 1
745 Bisby, Luke 1
746 ORS 1
747 Tijms, Betty Marije 1
748 Totzke, Patrick 1
749 O'Donnell, Cian 1
750 Downes, Andy 1
751 Sims, Andy 1
752 Kitchen, Robert Raymond 1
753 Mari, Meropi 1
754 Leeland, James William 1
755 Cartis, Coralia 1
756 Gregor, Craig Robert 1
757 Reichert, David Paul 1
758 Saunders, Ian 1
759 Hadden, Rory 1
760 Danish Cultural Institute 1
761 Thuau, Damien 1
762 Ocone, Andrea 1
763 Morrison, Eilidh Christina 1
764 Forbes, Karen 1
765 Greated, Marianne 1
766 Down, Matthew Paul 1
767 Simon Soler, Joan 1
768 Rotter, J Michael 1
769 Turkington, Jennifer Rachel 1
770 Chondrorizos, Alexandros Kourkoulas 1
771 Rawlik, Konrad Cyrus 1
772 EaStChem 1
773 Woodvine, Helena Louise 1
774 Porpodas, Vasileios 1
775 Connolly, David 1
776 Bailey, Philipy 1
777 Kourkoulas-Chondrorizos, Alexandros 1
778 Cancer Research UK 1
779 Fundación Caja Madrid 1
780 Collins, Julia 1
781 Cates, Michael 1
782 De Bold, Robert Paul 1
783 Marie Curie Network on Biomimetic Systems 1
784 Delf, Alexander Robert L. 1
785 Scheible, Silke 1
786 Rae, Bruce R. 1
787 Graham, Philip Mike 1
788 Milosavljevic, Maria 1
789 Blake, James R. 1
790 Deeny, Susan 1
791 Buro Happold Ltd 1
792 Nelmes, Richard 1
793 MacDonald, Robert 1
794 Gutierrez, Julian 1
795 Maynard-Casely, Helen E. 1
796 Stratford, Tim 1
797 Hoskins, Peter 1
798 Royal Society of Edinburgh 1
799 Sillito, Rowland R. 1
800 Penny, George B. S. 1
801 Wu, Yinghui 1
802 Chremos, Alexandros 1
803 Bromiley, Geoffrey 1
804 Yaghoobi Vaighan, Mehrdad 1
805 Klemme, Stephan 1
806 Hirai, Shigeto 1
807 Chick, John P. 1
808 Dorken, Gary 1
809 Cradden, Lucy Catherine 1
810 De Cecco, Martin 1
811 Davies, Michael Evan 1
812 Harley, Simon 1
813 Nash, Rupert William 1
814 Geerts, Floris 1
815 Attfield, Paul 1
816 Stratford, Kevin 1
817 Wronka, Agata Ewa 1
818 Hopgood, James R. 1
819 Powell, Mark Andrew 1
820 Palmer, Chris M. 1
821 Anderson, Tom 1
822 Hammond, Sean Paul 1
823 Kelly, Shaun Innes 1
824 Bower, Matt 1
825 Barbour, Edward 1
826 Mulgrew, Bernie 1
827 Benkrid, Khaled 1
828 Hunter, Steven 1
829 Loake, Gary 1
830 Martinez, Sergio Aaron Gamboa 1
831 Hoang, Hieu 1
832 Ponton, George 1
833 Russell, Dominic Iain 1
834 Jensen, Hans 1
835 Valtazanos, Aris 1
836 Anderson, Kate Rachel 1
837 Bishop, Konrad 1
838 Eden, Kym 1
839 Arvind, D K 1
840 Meachan, Ciaran 1
841 Eden-Jones, Kym Denys 1
842 Duncan, Diane 1
843 European Union 1
844 German, Guy 1
845 Pokorny, Florian Till 1
846 Hodgins, Neil 1
847 Tease, Kenneth 1
848 Pretnar, Matija 1
849 Singer, Michael 1
850 Archibald, T. W. 1
851 Wilson, Sean 1
852 Tapeinos, Socratis 1
853 Nahnsen, Thade 1
854 Proeme, Arno 1
855 To, Anthony Widjaja 1
856 Potter, Stephen 1
857 Fugard, Andrew J. B. 1
858 Lambert, David James 1
859 Robertson, David 1
860 Davinson, Thomas 1
861 Withers, James 1
862 Josephides, Alexis Noel 1
863 Neuroinformatics DTC at the University of Edinburgh for funding 1
864 SICSA 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 55
3 2556 77
4 2555 89
5 2554 54
6 2553 43
7 2552 28
8 2551 7
9 2550 9
10 2549 3
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 4
14 2545 6
15 2544 7
16 2543 1
17 2542 4
18 2541 3
19 2540 1
20 2539 2
21 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Efficient algorithms for infinite-state recursive stochastic models and Newton’s method
2 High-pressure studies on molecular systems at ambient and low temperatures
3 Evaporation of liquid layers and drops
ปี พ.ศ. 2557
4 Investigating the aggregation of β-amyloid peptide (Aβ₄₂) and its interactions with lipid bilayers using advanced microscopy techniques
5 Study on lipid droplet dynamics in live cells and fluidity changes in model bacterial membranes using optical microscopy techniques
6 Probing the brain’s white matter with diffusion MRI and a tissue dependent diffusion model
7 Statistical models for natural scene data
8 Statistical mechanics of non-Markovian exclusion processes
9 Representations of rational Cherednik algebras: Koszulness and localisation
10 Multiagent classical planning
11 Mapping parallel programs to heterogeneous multi-core systems
12 High-pressure studies of ammonia hydrates
13 Joint models for concept-to-text generation
14 On structural studies of high-density potassium and sodium
15 Querying graphs with data
16 Algebraic theory of type-and-effect systems
17 Carbon and energy payback of variable renewable generation
18 Non-photochemical laser-induced nucleation (NPLIN): An experimental investigation of crystal nucleation
19 Colloids at liquid crystal interfaces
20 Restricting information flow in security APIs via typing
21 Case studies for the multilinear Kakeya theorem andWolff-type inequalities
22 Assessment of the sustainability of bioenergy production from algal feedstock
23 Molecular simulation studies of metal organic frameworks focusing on hydrogen purification
24 Mapping gene expression to function in adult mouse medial entorhinal cortex
25 Optimisation and comparison of integrated models of direct-drive linear machines for wave energy conversion
26 Spatial modulation: theory to practice
27 Nanodeposition and plasmonically enhanced Raman spectroscopy on individual carbon nanotubes
28 Lewis acidic metal complexes with polydentate ligands for the preparation of biorenewable polymers
29 Iterative synthetic aperture radar imaging algorithms
30 Kinetic Monte Carlo simulations of autocatalytic protein aggregation
31 Molecular simulations studies of gas adsorption in metal–organic frameworks
32 Painting in a sonic environment
33 Inclusion problems for one-counter systems
34 Ad hoc cloud computing
35 Pseudo-Newtonian simulations of black hole-neutron star mergers as possible progenitors of short-duration gamma-ray bursts
36 Coping with stress: personality, life history and social dominance in swordtail fishes, Xiphophorus sp.
37 Integrated assessment of quality of supply in future electricity networks
38 Multi-moment advection schemes for Cartesian grids and cut cells
39 Evaluation of evidence for autocorrelated data, with an example relating to traces of cocaine on banknotes
40 Biomimetic cochlea filters : from modelling, design to analogue VLSI implementation
41 Topology based global crowd control
42 Biochar – synergies between carbon storage, environmental functions and renewable energy production
43 Polydispersity effects on colloidal phase transitions and kinetic arrest
44 Randomized coordinate descent methods for big data optimization
45 Islanding model for preventing wide-area blackouts and the issue of local solutions of the optimal power flow problem.
46 Cross-lingual genre classification
47 Synthesis and application of novel near infrared cyanine dyes and optical imaging agents
48 Intuition in formal proof : a novel framework for combining mathematical tools
49 Making sense of supervision : a narrative study of the supervision experiences of mental health nurses and midwives
50 Computational study of radiation damage and impurity effects in iron based alloys
51 Petri nets, probability and event structures
52 Synthesis and properties of kinetically robusst metallosupramolecular tetrahedra
53 Characterisation of holographic projection as structured illumination in a Time-of-Flight based 3D imaging system
54 Sparse inverse covariance estimation in Gaussian graphical models
55 Unification-based constraints for statistical machine translation
56 Mechanical properties of phospholipid coated microbubbles
57 Mechanistic studies of the pyridoxal 5'- phosphate-dependent enzyme serine palmitoyltransferase; substrates, cofactor and inhibitors.
58 Role of the engineer in international development : a case study in water supply service delivery models in Sierra Leone
ปี พ.ศ. 2556
59 Speeding up dynamic compilation: concurrent and parallel dynamic compilation
60 Bayesian models of syntactic category acquisition
61 Social and cultural context of rural water and sanitation projects: case studies from Ghana
62 Polymer nanodroplet adsorption : continuum theory and computer simulation.
63 Molecular simulation studies of gas adsorption and separation in metalorganic frameworks
64 Extension and practical evaluation of the spatial modulation concept
65 Skeleton bobsleigh mechanics: athlete-sled interaction
66 Molecular torsion balances for quantifying non-covalent interactions
67 Transition-metal-hydrogen systems at extreme conditions
68 Real-time event detection in massive streams
69 Acoustical study of the playing characteristics of brass wind instruments
70 Metal-mediated molecular machines
71 Bayesian nonparametric models for name disambiguation and supervised learning
72 Alignment of speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar
73 Instrumentation development for magneto-transport and neutron scattering measurements at high pressure and low temperature
74 Imaging intra-cellular wear debris with coherent anti-Stokes Raman scattering spectroscopy
75 Neuromorphic systems for legged robot control
76 Fibre reinforced polymer (FRP) strengthened masonry arch structures
77 Calixarene supported transition metal clusters
78 Genesis of fault hosted carbonate fracture cements in a naturally high CO2 province, South Viking Graben, UK North Sea
79 Development and characterisation of microelectrodes for extreme environments
80 Machine learning approach to reconstructing signalling pathways and interaction networks in biology
81 Using functional magnetic resonance imaging to plan surgical resections of brain tumours
82 Extremely strong contiguous hydrogen bonding arrays
83 Charge, orbital and magnetic ordering in transition metal oxides
84 Osmosis : a molecular dynamics computer simulation study
85 Distributed generation and demand side management : applications to transmission system operation
86 Unsupervised learning for text-to-speech synthesis
87 Techniques for green radio cellular communications
88 Accelerated numerical schemes for deterministic and stochastic partial differential equations of parabolic type
89 Elucidating the early events of protein aggregation using biophysical techniques
90 Study of the N=Z nucleus 62Ga using a new fast beta-decay tagging system
91 Refactoring proofs
92 Discrete element modelling of cementitious materials
93 Interaction between visual attention and the processing of visual emotional stimuli in humans : eye-tracking, behavioural and event-related potential experiments
94 Development of new methodology for the synthesis of fluorine-containing compounds
95 Bridgehead substituted scorpionates providing helically chiral complexes
96 Ontology evolution in physics
97 Role of goal-orientated attention and expectations in visual processing and perception
98 Simple models for resolving environments in disordered alloys by x-ray photoelectron spectroscopy
99 Thin film studies of planar transition metal complexes
100 Structural dynamics and ligand binding in kynurenine-3- monooxygenase
101 Fluxes and mixing ratios of biogenic volatile organic compounds in temperate plant canopies
102 Initiation and maintenance of swimming in hatchling xenopus laevis tadpoles
103 Calcium phosphate substrate-directed osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells
104 Synthesis, structure and properties of high pressure and ambient pressure ternary vanadium oxides
105 Consolidant particle transport in limestone, concrete and bone
106 Deterioration mechanisms of historic cement renders and concrete
107 Discrete analogues of Kakeya problems
108 High-pressure computational and experimental studies of energetic materials
109 Investigation into the potential of energy storage to tackle intermittency in renewable energy generation
110 Macroscopic consequences of demographic noise in non-equilibrium dynamical systems
111 Decision shaping and strategy learning in multi-robot interactions
112 Dynamic alpha-invariants of del Pezzo surfaces with boundary
113 Introducing corpus-based rules and algorithms in a rule-based machine translation system
114 Discrete element modelling of iron ore pellets to include the effects of moisture and fines
115 Study of nanosuspension droplets free evaporation and electrowetting
116 Optical studies of dense hydrogen at multi-megabar pressures
117 The first law of thermodynamics and 2d CFT descriptions for near-extremal and near-EVH black holes
118 Methyl halide and biogenic volatile organic compound fluxes from perennial bioenergy crops and annual arable crops
119 Variational inference for Gaussian-jump processes with application in gene regulation
120 Ground borne vibrations from high speed trains
121 Instruction scheduling optimizations for energy efficient VLIW processors
122 On probabilistic inference approaches to stochastic optimal control
123 Fire performance of unprotected and protected concrete filled steel hollow structural sections
124 Exploring ruthenium dye synthesis and TiO2-dye-I-/I3- electron transfer reactions in a dye-sensitised solar cell.
125 Mathematical programming models for classification problems with applications to credit scoring
126 Super-resolution methods for fluorescence microscopy
127 Development of novel metal-catalysed methods for the transformation of Ynamides
128 Graph Patterns: Structure, Query Answering and Applications in Schema Mappings and Formal Language Theory
129 Error in the invariant measure of numerical discretization schemes for canonical sampling of molecular dynamics
130 Reactivity of electropositive f-block metal N-heterocyclic carbene complexes
131 Reductive functionalisation of the uranyl dication
132 Rapid screening of novel nanoporous materials for carbon capture separations
133 Investigation into the modes of action of extractants for base metal cations and metalate anions
134 Quantitative analysis of algorithms for compressed signal recovery
135 Understanding requirements work in e-science projects
ปี พ.ศ. 2555
136 UK Innovation Potential in Advanced Water Treatment: Future Directions & Strategy II
137 Effects of advection on non-equilibrium systems
138 Graphical representation of canonical proof: two case studies
139 Towards an effective automated interpretation method for modern hydrocarbon borehole geophysical images
140 Motion planning and reactive control on learnt skill manifolds
141 Universal quantitative method for studying axon guidance and its application to Slit-dependent axon guidance at the developing mouse optic chiasm
142 Fabrication and characterisation of carbon-based devices
143 Online optimisation of information transmission in stochastic spiking neural systems
144 Threelogy in two parts 3-algebras in BLG models and a study of TMG solutions
145 Epitopes, aggregation and membrane binding: investigating the protein structure-function relationship
146 Implications of stochastic ion channel gating and dendritic spine plasticity for neural information processing and storage
147 Exploring gas-phase ionic liquid aggregates by mass spectrometry and computational chemistry
148 Learning generative models of mid-level structure in natural images
149 Where does it go from here? The place of software in digital repositories
150 New methodologies and scenarios for evaluating tidal current energy potential
151 Proteins, anatomy and networks of the fruit fly brain
152 Asynchronous spike event coding scheme for programmable analogue arrays and its computational applications
153 Probabilistic grammar induction from sentences and structured meanings
154 Compiler-driven data layout transformations for network applications
155 Damaged reinforced concrete structures in fire
156 Generalized simulation relations with applications in automata theory
157 Characterising and measuring human episodic memory
158 Bio-inspired adaptive sensing
159 Gas-loading apparatus for large-volume high-pressure cell
160 Deployment and operational aspects of rural broadband wireless access networks
161 Homeomorphisms, homotopy equivalences and chain complexes
162 Unsupervised induction of semantic roles
163 Development of a semi-automated ZLC system for rapid screening of adsorbents for carbon capture
164 Understanding molecular crystal structures at extreme conditions
165 On conformal submersions and manifolds with exceptional structure groups
166 Complexity, aftershock sequences, and uncertainty in earthquake statistics
167 Game semantics for probabilistic modal μ-calculi
168 Transfer learning with Gaussian processes
169 Adaptive control for active distribution networks
170 Fully digital, phase-domain ΔΣ 3D range image sensor in 130nm CMOS imaging technology
171 Foundation technologies in synthetic biology: tools for use in understanding plant immunity
172 High performance bioinformatics and computational biology on general-purpose graphics processing units
173 Moduli of Bridgeland-Stable objects
174 FRP-to-concrete bond behaviour under high strain rates
175 Effects of connections on structural behaviour in fire
176 Investigations into Aryne chemistry
177 Complying with norms. a neurocomputational exploration
178 CP2K - Sparse Linear Algebra on 1000s of cores
179 Adding Parallel I/O to PARA-BMU
180 Argumentation-based methods for multi-perspective cooperative planning
181 Modification and use of polymeric particles for chemical biology
182 Automated application-specific optimisation of interconnects in multi-core systems
183 Integrated supertagging and parsing
184 Application of fire calorimetry to understand factors affecting flammability of cellulosic material: pine needles, tree leaves and chipboard
185 Automatic test pattern generation for asynchronous circuits
186 Coordinated control and network integration of wave power farms
187 Quantification of the influence of directional sea state parameters over the performances of wave energy converters
188 Analysing supply chain operation dynamics through logic-based modelling and simulation
189 Evolution through reputation: noise-resistant selection in evolutionary multi-agent systems
190 Reconstructing and analysing protein-protein interaction networks of synaptic molecular machines
191 Colloidal cluster phases and solar cells
192 Design and construction of modular genetic devices and the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass
193 Dynamical modelling of the human larynx in phonation
194 Instrumentation development for neutron scattering at high pressure
195 Molecular information ratchets
196 Aspects of modelling plain and reinforced concrete at elevated temperatures
197 Insights into inhibition of heme-dependent dioxygenases
198 Remote community drinking water supply : mechanisms of uranium retention and adsorption by ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis
199 Learning action representations using kernel perceptrons
200 New cyclisations of iminyl radicals generated by flash vacuum pyrolysis
201 Gene co-expression tools applied to the developing thalamus
202 McMPI – a managed-code message passing interface library for high performance communication in C#
203 Evaluation of the Nordland Group overburden as an effective seal for the Sleipner CO2 storage site (offshore Norway) using analytical and stochastic modelling techniques
204 Boundary value problems for elliptic operators with singular drift terms
205 Phase transitions in low-dimensional driven systems
206 Central extensions of Current Groups and the Jacobi Group
207 Customising compilers for customisable processors
208 Instrumentation development for magnetic and structural studies under extremes of pressure and temperature
209 Dynamic platinum(II)- based metallosupramolecular architectures
210 Kinematics of cricket phonotaxis
211 Complementing user-level coarse-grain parallelism with implicit speculative parallelism
212 Frequency-based structural damage identification and dynamic system characterisation
213 Local and global well-posedness for nonlinear Dirac type equations
214 High resolution reanalysis of wind speeds over the British Isles for wind energy integration
215 Role of tetrahydrobiopterin in biological NO synthesis
216 Deep Boltzmann Machines as Hierarchical Generative Models of Perceptual Inference in the Cortex
217 SERS nanosensors for intracellular redox potential measurements
218 Development and characterisation of microelectrode and nanoelectrode systems
219 Closed-loop prosthetic hand : understanding sensorimotor and multisensory integration under uncertainty.
220 Extracting morphological networks from individual grey matter MRI scans in healthy subjects and people at high risk for schizophrenia
221 Soil organic matter stability and the temperature sensitivity of soil respiration
222 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
223 Capsules, secondary interactions and unusual multi-metallic complexes
224 Polymer microarrays for cell based applications
ปี พ.ศ. 2554
225 Investigation of micro- and macro-phenomena in densely packed granular media using the discrete element method
226 Biophysical studies to elucidate structure-activity relationships in β-defensins
227 Investigation of CaIr1-xPtxO3 and CaIr0.5Rh0.5O3 : structural properties, physical properties and stabilising conditions for post-perovskite oxides
228 Second order algebraic knot concordance group
229 Separatrix splitting for the extended standard family of maps
230 Extending graph homomorphism and simulation for real life graph matching
231 Layered AI architecture for team based first person shooter video games
232 Electrochemical and spectroelectrochemical characterisation of cyano and trifluoromethyl substituted polypyridines and their transition metal complexes
233 On the concordance orders of knots
234 Non-destructive evaluation of railway trackbed ballast
235 The implications of compartment fire non-uniformity for the membrane action of reinforced concrete slabs
236 On bisimulation and model-checking for concurrent systems with partial order semantics
237 Children’s story authoring with Propp’s morphology
238 Supporting dependently typed functional programming with proof automation and testing
239 Automation of summarization evaluation methods and their application to the summarization process
240 Bergman kernel on toric Kahler manifolds
241 Nonequilibrium dynamical transition in the asymmetric exclusion process
242 Experimental investigation into the evaporating behaviour of pure and nanofluid droplets.
243 Integral affine geometry of Lagrangian bundles
244 N-amino heterocycles : applications in flash vacuum pyrolysis
245 Numerical modelling of flows involving submerged bodies and free surfaces
246 Smouldering and self-sustaining reactions in solids: an experimental approach
247 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
248 Novel benzyne insertion reactions & medium-ring synthesis by oxidative C-H coupling
249 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
250 Exploration, quantification, and mitigation of systematic error in high-throughput approaches to gene-expression profiling: implications for data reproducibility
251 Dynamics of a horizontal cylinder oscillating as a wave energy converter about an off-centred axis.
252 Information theoretic approach to tactile encoding and discrimination
253 Combined decision procedures for nonlinear arithmetics, real and complex
254 Effect of a nonlinear power take off on a wave energy converter
255 Multi-parameter quantitative mapping of microfluidic devices
256 Molecular dynamics simulations of aqueous glutamate and the gly-pro-glu (GPE) tripeptide
257 Coordination of vision and language in cross-modal referential processing
258 Cross-lingual automatic speech recognition using tandem features
259 Option pricing techniques under stochastic delay models
260 Thermal buckling of metal oil tanks subject to an adjacent fire
261 Liquid-vapour phase change and multiphase flow heat transfer in single micro-channels using pure liquids and nano-fluids
262 One and two point micro-rheology of hard sphere suspensions
263 Impact of synaptic depression on network activity and implications for neural coding
264 On the configuration of arrays of floating wave energy converters
265 Increasing the efficacy of automated instruction set extension
266 Implementation of neural plasticity mechanisms on reconfigurable hardware for robot learning
267 Novel routes to Heterocyclic Azo compounds
268 Improving statistical machine translation with linguistic information
269 Theoretical modelling of ultrasound contrast agents
270 Phenolic oxime copper complexes: a gas phase investigation
271 Foundational technologies in synthetic biology : promoter measurement and peroxisome engineering
272 Digital microfluidic sample preparation for biological mass spectrometry
273 Study of the molecular details of p53 redox-regulation using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
274 Energetic materials at extreme conditions
275 Macrocyclic pacman complexes for secondary coordination sphere control
276 Causal effects of wiki site design on anxiety and usability
277 Statistical method for identification of sources of electromechanical oscillations in power systems
278 Cellular analysis and PNA encoded libraries
ปี พ.ศ. 2553
279 Smouldering Combustion of Organic Liquids in Porous Media for Remediating NAPL-contaminated Soils
280 Bonded Fibre Reinforced Polymer Strengthening in a Real Fire
281 Effect of high pressure on structural oddities
282 Yield-stress drops
283 Flow boiling and two-phase flow instabilities in silicon microchannel heat sinks for microsystems cooling
284 Motion-compensation for complementary-coded medical ultrasonic imaging
285 Flashing up the storage hierarchy
286 Experimental pool boiling investigation of FC-72 on silicon with artificial cavities, integrated temperature micro-sensors and heater
287 Case for holistic query evaluation
288 Removal of inorganic and trace organic contaminants by electrodialysis
289 Bacterial aggregation by depletion attraction: sinorhizobium meliloti and its extracellular polysaccharide succinoglycan
290 Impact of climate change on wind energy generation in the UK
291 Adaptive sparse coding and dictionary selection
292 Efficient lattice Boltzmann simulations of self-propelled particles with singular forces
293 High-pressure synthesis of electronic materials
294 Equilibrium and nonequilibrium behaviour of surfactant systems
295 Incremental semi-supervised learning for anomalous trajectory detection
296 Acoustic investigation of microbubble response to medical imaging ultrasound pulses
297 The Assessment and Response of Concrete Structures Subject to Fire
298 High speed electrical power takeoff for oscillating water columns
299 Logic and handling of algebraic effects
300 Model checking infinite-state systems: generic and specific approaches
301 Abstraction for web programming
302 Adaptive processing of thin structures to augment segmentation of dual-channel structural MRI of the human brain
303 Thinking outside the TBox multiparty service matchmaking as information retrieval
304 Cyclotomic matrices and graphs
305 Comparative study of oscillatory integral, and sub-level set, operator norm estimates
306 Veto for the ZEPLIN-III dark matter detector
307 On the complexity of matrix multiplication
308 Reconstructing Scotland’s pine forests
309 Novel deposition methods for metal dithiolenes
310 Adaptive map alignment in the superior colliculus of the barn owl: a neuromorphic implementation
311 Broad-coverage model of prediction in human sentence processing
312 Stochastic abstraction of programs: towards performance-driven development
313 Renewable variable speed hybrid system
314 Analysis of the potential for coded excitation to improve the detection of tissue and blood motion in medical ultrasound.
315 Local adaptation under demographic and genetic fluctuations
316 Improving the Performance of CP2K on the Cray XT
317 Improving the performance of GWW
318 Improving the scalability of CP2K on multi-core systems
319 Highly degenerate diffusions for sampling molecular systems
320 Presence of oligosaccharides in seed-coat mucilage of Lepidium sativum : role in allelopathy
321 High-pressure X-ray diffraction studies of light lanthanides
ปี พ.ศ. 2552
322 Small-Scale Forward Smouldering Experiments for Remediation of Coal Tar in Inert Media
323 Round-robin study of a priori modelling predictions of the Dalmarnock Fire Test One
324 Sensor and model integration for the rapid prediction of concurrent flow flame spread
325 Qualifying 4D Deforming Surfaces by Registered Differential Features
326 Risk and Performance Based Fire Safety Design of Steel and Composite Structures
327 Tall concrete buildings subject to vertically moving fires: A case study approach
328 Studies of states in 19Ne about the 18F + p threshold and the 18Ne(α,p) HCNO breakout reaction
329 Exploring individual differences in deductive reasoning as a function of 'autistic'-like traits
330 Synthesis, structural and property studies of bismuth containing perovskites
331 Steady state load models for power system analysis
332 Synthesis and Characterization of High Temperature Cement-Based Hydroceramic Materials
333 Closing the gap in WSD: supervised results with unsupervised methods
334 Simulation of vapour-liquid condensation in dipolar fluids and uniform sampling Monte Carlo algorithms
335 Hydrodynamic analysis of a vertical axis tidal current turbine
336 SSB and genetic instability
337 Synaptic rewiring in neuromorphic VLSI for topographic map formation
338 Gradable adjectives and the semantics of locatives
339 Self assembly in soft matter
340 Topographic and laminar models for the development and organisation of spatial frequency and orientation in V1
341 Micro-systems for time-resolved fluorescence analysis using CMOS single-photon avalanche diodes and micro-LEDs
342 Computational treatment of superlatives
343 New mineralogy of the outer solar system and the high-pressure behaviour of methane
344 Study of the undercutting of woodwind toneholes using particle image velocimetry
345 Modeling exotic options with maturity extensions by stochastic dynamic programming
346 Nanoscale surface modification studied by reflection anisotropy spectroscopy
347 Improved mass transport efficiency in copper solvent extraction
348 Chlorometallate extraction (base metals)
349 Improving the performance of CP2K on HECToR
ปี พ.ศ. 2551
350 Active Learning - An Explicit Treatment of Unreliable Parameters
351 A flexible expansion algorithm for user-chosen abbreviations
352 Spin and orbital ordering in ternary transition metal oxides
353 An efficient ground penetrating radar finite-difference time-domain subgridding scheme and its application to the non-descructive testing of masonry arch bridges
354 The Essence of Form Abstraction
355 Unsupervised adaptation for HMM-based speech synthesis
356 On the assessment of blood velocity and wall shear rate in arteries with Doppler ultrasound: a validation study
ปี พ.ศ. 2550
357 Pitching an Argument: Intonation, information, and inference in syllogistic discourse
358 Corealisation: A Radical Respecification of the Working Division of Labour in Systems Development
359 The Use of Data-Mining for the Automatic Formation of Tactics
360 Neural compass or epiphenomenon? Experimental and theoretical investigations into the rodent head direction cell system
361 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
362 The Application of Advanced Knowledge Technologies for Emergency Reponse
363 Aqueous phase nitration of phenol by N2O5 and ClNO2
364 Fuzzy Rules from Ant-Inspired Computation
365 Applications of surface ligand design to flotation
ปี พ.ศ. 2549
366 An Investigation into the Use of Collaborative Concepts for Planning in Disaster Response Coalitions
367 Recording Rationale in for Plan Analysis
368 Using I-X Process Panels as Intelligent To-Do Lists for Agent Coordination in Emergency Response
ปี พ.ศ. 2548
369 Language Interoperability and Logic Programming Languages
370 Automated Reasoning in Quantified Modal and Temporal Logics
371 Collaboration in the Semantic Grid: A Basis for e-Learning
372 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
373 A Semantic-based Workflow Choreography for Integrated Sensing and Processing
ปี พ.ศ. 2547
374 Resolving Other-Anaphora
375 Geoelectric Fields and Geomagnetically Induced Currents in the United Kingdom
376 Using Diagrammatic Reasoning for Theorem Proving in a Continuous Domain
377 Activity-oriented Instant Messaging for Coalition Operations
378 Advanced Knowledge Technologies at the Midterm: Tools and Methods for the Semantic Web
379 Supporting Collaboration through Semantic-based Work and Constraint Solving
380 Using Proof-Planning to Investigate the Structure of Proof in Non-Standard Analysis
381 Workflow Collaboration with Constraint Solving Capabilities
ปี พ.ศ. 2546
382 A Coherence-Based Approach to the Interpretation of Non-Sentential Utterances in Dialogue
383 Data and Models for Statistical Parsing with Combinatory Categorial Grammar
384 Combining Capillary Electrochromatography with Ion Trap Accumulation and Time-of-Flight Mass Spectrometry
385 Formal Support for Adaptive Workflow Systems in a Distributed Environment
ปี พ.ศ. 2545
386 Towards a bionic bat: A biomimetic investigation of active sensing, Doppler-shift estimation, and ear morphology design for mobile robots.
387 Repairing Type Errors in Functional Programs
388 Mobile Computation with Functions
389 Dynamic Generalisation of Continuous Action Spaces in Reinforcement Learning: A Neurally Inspired Approach
390 Sharing and Checking Organisation Knowledge
391 Enterprise Modelling: A Declarative Approach for FBPML
ปี พ.ศ. 2544
392 Dynamic Flexible Constraint Satisfaction and it's Application to AI Planning
393 Dynamic Trees: A Hierarchical Probabilistic Approach to Image Modelling
394 Abstract Machines for Dynamic Computation
395 Techniques for Mobile Location Estimation in UMTS
396 Information Fusion for Improved Motion Estimation
397 Deductive synthesis of recursive plans in linear logic
398 Robot environment learning with a mixed-linear probabilistic state-space model
ปี พ.ศ. 2543
399 Techniques for the Construction and Analysis of Algebraic Performance Models
ปี พ.ศ. 2542
400 From Artificial Evolution to Artificial Life
401 A Theory of Program Refinement
402 A Semantic analysis of control
403 No Optimisation Without Representation: A Knowledge Based Systems View of Evolutionary/Neighbourhood Search Optimisation
ปี พ.ศ. 2541
404 Hoare Logic and VDM: Machine-Checked Soundness and Completeness Proofs
405 Exploration and Inference in Learning from Reinforcement
406 An Investigation of Supervised Learning in Genetic Programming
ปี พ.ศ. 2540
407 Contextually-Dependent Lexical Semantics
ปี พ.ศ. 2539
408 The Polymorphic Pi-Calculus: Theory and Implementation
409 A Data-Driven Methodology for Motivating a Set of Coherence Relations
ปี พ.ศ. 2538
410 The Use of Small Scale Fire Test Data for the Hazard Assessment of Bulk Materials