ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ekkarut Viyanit
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 15
2 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 3
3 Chatrchai Chandenduang 3
4 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 3
5 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 3
6 Sikharin Sorachot 3
7 ศิขริน ศรโชติ 3
8 Narong Pitaksapsin 3
9 มัณฑนา จริยาบูรณ์ 2
10 โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว 2
11 Manthana Jariyaboon 2
12 Tanakorn Tantanawat 2
13 Jaroon Troset 2
14 จรูญ โทรเสร็จ 2
15 สิริณี ไทยวัฒนา 2
16 Wanida Pongsaksawad 2
17 ธนกร ตันธนวัฒน์ 2
18 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 2
19 Prasit Wattanawongsakun 2
20 นิรุช บุญชู 2
21 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 2
22 Danu Prommin 1
23 Jintamai Suwanprateeb 1
24 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
25 Kriskrai Sitthiseripratip 1
26 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
27 นรมน อินทรานนท์ 1
28 บัณฑิต จำรัส 1
29 Nared Chininmanu 1
30 Kittinan Annanon 1
31 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
32 Sirinee Thaiwatthana 1
33 Khemmachat Rungsawat 1
34 Kunio Takahashi 1
35 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
36 นเรศว์ร ชิ้นอินมนู 1
37 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 1
38 Chinda Charoenphonphanich 1
39 Nuwong Chollacoop 1
40 Subongkoj Topaiboul 1
41 นุวงศ์ ชลคุป 1
42 สุบงกช โตไพบูลย์ 1
43 ดนุ พรหมมินทร์ 1
44 Tadashi Shinohara 1
45 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 1
46 กฤษดา ประภากร 1
47 Kritsada Prapakorn 1
48 Bunpot Mai-ngam 1
49 Suwat Jirathearanat 1
50 Watana Pinsem 1
51 Thanawadee Leejarkpai 1
52 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
53 วัฒนา ปิ่นเสม 1
54 โยษิตา ฤดีกิจ 1
55 บรรพต ไม้งาม 1
56 อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ 1
57 Witsanupong Khonraeng 1
58 ธันวา ใจเที่ยง 1
59 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
60 พงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ 1
61 Nirut Bunchoo 1
62 Siam Kaewkumsai 1
63 สยาม แก้วคำไสย์ 1
64 วิษณุพงษ์ คนแรง 1
65 Amnuaysak Chianpairot 1
66 อัชฌา จันทร์ส่องแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 6
4 2550 3
5 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
ปี พ.ศ. 2553
2 Corrosion Assessment of Carbon Steel in Thailand by Atmospheric Corrosion Monitoring (ACM) Sensors
3 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine) เพื่อการผลิตไซโลพลาสติกขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
4 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquette Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์แกนดามยึดตรึงกระดูกที่ทำด้วยโลหะผสมไททาเนียม(Ti6Al-4V) ด้วยการเพิ่มคุณภาพผิว
7 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
8 โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำต้นแบบระดับชุมชน
9 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
10 โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ระยะที่ 2
11 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
ปี พ.ศ. 2550
12 Surface Improvement of Ti6Al4V Alloy for Orthopedic Implants by Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition
13 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
14 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2549
15 การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์