ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Eda, Goki
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhao, Weijie 1
2 Matsuda, Kazunari 1
3 Mouri, Shinichiro 1
4 Miyauchi, Yuhei 1
5 Toh, Minglin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย