ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Economic and Social Research Council (ESRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Barnard, Alan 7
2 Koslowski, Alison 6
3 Tisdall, Kay 5
4 Dorman, Sara Rich 5
5 Freeman, Richard 5
6 Kelly, Tobias 4
7 Corley, Martin 4
8 King, Kenneth 4
9 Laurier, Eric 4
10 Sparks, Richard 4
11 Williams, Robin 3
12 Hammett, Daniel P 3
13 Staeheli, Lynn 3
14 Kirby, Simon 3
15 Sorace, Antonella 3
16 Cunningham-Burley, Sarah 3
17 Gorringe, Hugo 3
18 Yearley, Steven 3
19 Olson, Elizabeth 3
20 Wasoff, Fran 3
21 Hopkins, Ed 3
22 Scottish Government 3
23 McAra, Lesley 3
24 Ryazanova-Clarke, Lara 3
25 Jamieson, Lynn 3
26 Withers, Charles 3
27 Higgins, Pete 2
28 McVie, Susan 2
29 Branigan, Holly 2
30 Nugent, Paul 2
31 Munn, Pamela 2
32 Dannreuther, Roland 2
33 Bondi, Liz 2
34 Pickering, Martin 2
35 Riddell, Sheila 2
36 Brady, Emily 2
37 Tsintjilonis, Dimitri 2
38 Medical Research Council (MRC) 2
39 Kornienko, Tatiana 2
40 Jeffery, Roger 2
41 Bancroft, Angus 2
42 Spencer, Jonathan 2
43 Coxon, Tony 2
44 Spinardi, Graham 2
45 Adler, Michael 2
46 Backett-Milburn, Kathryn 2
47 Rodger, Richard 2
48 Jean-Klein, Iris 2
49 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 2
50 Locatelli, Francesca 2
51 Fraser, Neil 2
52 Hunter, Susan 2
53 Crozier, Ivan 2
54 Griffiths, Anne 2
55 Sayer, Stuart 2
56 MacKay, Fiona 2
57 MacDonald, Fraser 2
58 Turk, Alice 2
59 Dorman, Sara 2
60 Bond, Ross 2
61 Scottish Institute for Research in Economics. 2
62 McIntosh, Robert 2
63 Bomberg, Elizabeth 2
64 Jacobs, Jane 2
65 Mulroue, Amy 1
66 Beynon-Jones, Siân M. 1
67 Kainada, Evia 1
68 Parry, Sarah 1
69 Brocklebank, Sean 1
70 Lapata, Mirella 1
71 Balderstone, Laura 1
72 Hallowell, Nina 1
73 Grant, Julie 1
74 King, Simon 1
75 Stanley, Lizabeth 1
76 Purcell, Carrie Ann 1
77 Mitchell, Jeffrey John 1
78 Millar, Sarah Louise 1
79 Schnadt, Michael J. 1
80 Bharadwaj, Aditya 1
81 Richards, Naomi 1
82 Garlick, Benjamin 1
83 Kelly, Toby 1
84 Brockmole, James 1
85 Bonacina, Florence Marguerite 1
86 Cornish, Hannah 1
87 Crocker, Matthew 1
88 Tamariz, Monica 1
89 Schweizer, Paul 1
90 Shillcock, Richard 1
91 Konstantoni, Kristina 1
92 Chalton, Fiona Frances Logie Wilson 1
93 Thompson, Henry 1
94 Sala, Merce P 1
95 Parkinson, Brian 1
96 Schoter, Andreas 1
97 Allinson, James Christopher 1
98 Osborne, Miles 1
99 Lavrenko, Victor 1
100 Koehn, Philipp 1
101 Birch, Alexandra 1
102 Gafaranga, Joseph 1
103 Miller, Samuel 1
104 Brocklehurst, Paul 1
105 Hill, Louise Catherine 1
106 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
107 Best, James 1
108 Sákovics, József 1
109 Nutley, Sandra 1
110 Fleetwood, Jennifer Swanson 1
111 Wilkinson, Heather 1
112 De Santos, Marilyn Webb 1
113 Davidson, Roger 1
114 Suk, Jonathan Evan 1
115 Muir, Anne 1
116 Webb, Janette 1
117 Holt, Alexander G B 1
118 Scottish Funding Council 1
119 Preda, Alex 1
120 Ritchie, Stuart James 1
121 European Union Seventh Framework Programme 1
122 Spears, Taylor Clancy 1
123 Calvin, Catherine Mary 1
124 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 1
125 Deary, Ian 1
126 Siddons, Timothy Peter 1
127 Griffiths, Trevor 1
128 University of Edinburgh, School of Law 1
129 Jamieson, Fiona 1
130 Children in Scotland 1
131 University of Edinburgh 1
132 Harrison, Richard 1
133 Leonhard, Annette Christa 1
134 Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (DHPA) 1
135 Rosa, Peter 1
136 West Lothian Council 1
137 Seditas, Karen 1
138 Edinburgh School of Economics 1
139 Sanchez-Pages, Santiago 1
140 Vlaseros, Vasileios 1
141 Furley, Peter 1
142 Stocker, Patricia 1
143 Parenting across Scotland 1
144 Edwards, David 1
145 Jedrej, Charles 1
146 Wilson, Frances 1
147 Howe, Christine 1
148 Marshall, David 1
149 Grover, Claire 1
150 O'Donohoe, Stephanie 1
151 Sariola, Salla 1
152 Klein, Ewan 1
153 Ho, Mary 1
154 Brocklehurst, Paul Harrison 1
155 Lickley, Robin 1
156 Byrne, Kate 1
157 Haig, Joan 1
158 Pattison, James Lee 1
159 Jepson, A 1
160 Franklin, Christopher Steven 1
161 Mills, D 1
162 Wilson, Jim 1
163 Easterby-Smith, M 1
164 Stewart, Fraser Andrew 1
165 Hawkins, P 1
166 Dickie, Catherine Elizabeth 1
167 Konopinski, Natalie 1
168 Beresford, Alexander Roy 1
169 Staddon, Samantha Clair 1
170 Smith, Joanne 1
171 Meir, Patrick 1
172 Hawkey, David J. C. 1
173 Pepping, Gert-Jan 1
174 Webber, Bonnie 1
175 Pagliari, Claudia 1
176 Keller, Frank 1
177 ERASMUS exchange programme 1
178 Nightingale, Andrea 1
179 Hurford, Jim 1
180 Taylor, Emma Michelle 1
181 Guell, Cornelia 1
182 Harper, Ian 1
183 Ecks, Stefan 1
184 Willshaw, David 1
185 Durstewitz, Daniel 1
186 Kyle, Robert 1
187 Marsland, Rebecca 1
188 Knott, Sara 1
189 Spencer, J 1
190 Pollock, Neil 1
191 Hayman, Rachel 1
192 Scottish Centre for Social Research 1
193 Robertson, Alex 1
194 Lemon, Oliver 1
195 Grimm, Christine Franziska 1
196 Morris, Bob 1
197 Hewitt, Lucy Elizabeth 1
198 Frampton, Matthew 1
199 Anderson, S 1
200 Brownlie, J 1
201 Telford, John Andrew 1
202 Tweedie Exploration Fellowship 1
203 Jones, Bernard 1
204 McLaughlin., Pat 1
205 Forbes, John 1
206 Gulland, Jacqueline 1
207 Smith, Joel Benjamin Edmund 1
208 Palmer, Robert 1
209 Coxon, Anthony P.M. 1
210 Hawkins, Philip 1
211 Roberts, Andrew Gareth Vaughan 1
212 Jepson, Anne 1
213 McMahon, April 1
214 Della Sala, Sergio 1
215 Lunt, Ingrid 1
216 Mills, David 1
217 Haggett, Claire 1
218 Orme, Joan 1
219 Mabon, Leslie James 1
220 Platt, Steve 1
221 Hawkins, Phil 1
222 Messenger, Katherine 1
223 Rice, Robin 1
224 McLean, Janet 1
225 Palmer, Jackie 1
226 Harrison, Annabel Jane 1
227 Chandler, Amy 1
228 Plows, Victoria 1
229 Markusson, Nils 1
230 Höhn, Sabine 1
231 Schinkel, Marguerite Lucile 1
232 Thompson, Andrew 1
233 Murray, Scott 1
234 Mayer, Jochen 1
235 Molony, Thomas 1
236 Carduff, Emma Kathryn 1
237 Stewart, Ellen Anderson 1
238 King, Caroline Anne 1
239 Scottish Primary Care Research Network. 1
240 Kendall, Marilyn 1
241 Leibovitz, Joseph 1
242 Fisher, Thomas James 1
243 Morrison, Katrina Munsterhjelm 1
244 Furlong, Anthony Brendan 1
245 Antrup, Andreas Hermann 1
246 Clegg, Daniel 1
247 Staniland, John Luke Seneviratne 1
248 Bennett, Paul 1
249 French Institute for Southern Africa (IFAS) research grant 1
250 Kemp, Stephen 1
251 Blenkinsop, Heather Jayne 1
252 Henley, John 1
253 Finlayson, Helen M. 1
254 Snellgrove, Miriam Louise 1
255 Howe, Jim 1
256 Cavaghan, Rosalind Munro 1
257 Honeysett, Bethany Eleanor 1
258 Texas Instruments 1
259 Whitecross, Richard William 1
260 Cavaghan, Rosalind 1
261 Robertson, Sandy 1
262 Ross, Peter 1
263 Rawlins, Emma 1
264 Gadda, Andressa Maria 1
265 Rawlence, Sacha 1
266 Francis, Joe 1
267 Harris, Simon 1
268 Mcghee, Janice 1
269 Bennett, Hayley 1
270 Clasen, Jochen 1
271 Woodward, Rick 1
272 Fohring, Stephanie Jane 1
273 Weedon, Elizabet 1
274 Bryant, Danielle Louise 1
275 Davis, Gayle 1
276 Gray, Shirley 1
277 Saouli, Adham 1
278 Smith, Kenny 1
279 Wood, James Anthony 1
280 Morris, Nina 1
281 Jackson, Louise 1
282 Roberts, Sean Geraint 1
283 Turner, Tony 1
284 Sproule, John 1
285 Kelly, Paul 1
286 Fletcher, Marc William 1
287 Hinchliffe, Stephen 1
288 Souhami, Anna 1
289 Strokosch, Kirsty 1
290 MacDonald, Rachel Margaret Mary 1
291 Ota, Mitsuhiko 1
292 Osborne, Stephen 1
293 Munro, Ealasaid 1
294 European Commission 1
295 Currie, Candace 1
296 Watts, Michael James 1
297 Guell, Maia 1
298 Pullinger, Martin Iain 1
299 Graham, Helen Marion 1
300 Inchley, Joanna 1
301 Purves, Richard Ian 1
302 Mann, Laura Elizabeth 1
303 Geyer, Justine 1
304 Rodriguez Mora, Jose 1
305 O'Brien, Jim 1
306 Fletcher, Isabel 1
307 Goldwater, Sharon 1
308 Sturdy, Steve 1
309 Granroth-Wilding, Mark Thomas 1
310 Wilding, Mark Thomas Granroth 1
311 Hunter, Alistair Pursell 1
312 Rae, Ann Jacqueline 1
313 Boswell, Christina 1
314 Mackay 1
315 Goodare, Julian 1
316 Crichton, John 1
317 McNeill, Fergus 1
318 Haddow, Christine 1
319 Whyte, Bill 1
320 Holt, Richard 1
321 Comerford, David 1
322 Sheikh, Shariq Zia 1
323 Lloyd, Ashley 1
324 Prior, Jonathan David 1
325 Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Brunswick 1
326 Studienstiftung. 1
327 Brown, Stephanie 1
328 Terreni Brown, Stephanie Elizabeth 1
329 Peterson, John 1
330 Maythorne, Louise Irene 1
331 Kingsley, Peter Alden 1
332 Arponen, Vesa Petri Juhani 1
333 Fischer, Luise 1
334 Henry, John 1
335 Davidson, Emma 1
336 Crowther, Jim 1
337 Wood, Tania Sheena Rachel 1
338 Pollot, Elena Linda Maria 1
339 Keat, Russell 1
340 Ramasawmy, Lucy Jane 1
341 Sturt, Patrick 1
342 Stewart, Oliver William Thomas 1
343 Orton-Johnson, Kate 1
344 MacInnes, John 1
345 Hearn, Jonathan 1
346 Naumann, Ingela 1
347 Hensby, Alexander Richard 1
348 Griffiths, Morwenna 1
349 Shaw, Mae 1
350 McGregor, Callum Kenneth 1
351 Martin, Brian 1
352 Wright, Claire Louisa 1
353 Koita, Clare Coughlan 1
354 Bompani, Barbara 1
355 Kandemiri, Myra 1
356 Cranston, Sophie Clare 1
357 Melanophy, Nichola 1
358 Newman, Andrew 1
359 Bray, Francesca 1
360 Rohde, Rick 1
361 Norris, Pau 1
362 Sherry, Samantha 1
363 Robinson, Majied John 1
364 Bosseaux, Charlotte 1
365 Marsham, Andrew 1
366 Rogatchevski, Andrei 1
367 O'Hanlon, Fiona Malcolm 1
368 Iannelli, Cristina 1
369 Cornell, Harriet Jane 1
370 Smith, Alexandra 1
371 Fox, Adam 1
372 Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES) 1
373 Papanastasiou, Natalie 1
374 Paterson, Lindsay 1
375 Treanor, Morag 1
376 McLeod, Wilson 1
377 Graham, Margaret C. 1
378 Christie, Varvara Alexandrovna 1
379 Scottish Stem Cell Network. 1
380 Urbano, Annalisa 1
381 Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) 1
382 Price, Jackie 1
383 Good, Anthony 1
384 Swanton, Daniel 1
385 Thin, Neil 1
386 Feinkohl, Insa 1
387 Dritsas, Lawrence 1
388 King, Emma Katharine 1
389 Brennan, John 1
390 Skafida, Valeria 1
391 Schulte-Herbruggen, Helfrid Maria Albertina 1
392 Mittra, James 1
393 Thomas, Jonathan 1
394 Turner, Marc 1
395 Nolte, Angela 1
396 Wield, David 1
397 Breeze, Madeline 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 26
2 2556 25
3 2555 46
4 2554 21
5 2553 10
6 2552 13
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 3
10 2546 2
11 2545 2
12 2541 1
13 2540 1
14 2539 2
15 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Digital culture clash: “massive” education in the E-learning and Digital Cultures MOOC
2 Prosopographical approaches to the nasab tradition : a study of marriage and concubinage in the tribe of Muḥammad, 500-750 CE
3 Risk factors for cognitive decline in older people with type 2 diabetes
4 Following the expatriate : producing, practicing, performing British expatriate identities in Singapore
5 Kampala's shitscape: exploring urbanity and sanitation in Uganda
6 Life extended : the intimate politics of the antiretroviral era in Northern Nigeria
7 Geography and Enlightenment in the German states, c.1690 – c.1815
8 Biplane to monoplane: twenty years of technological development in British fighter aircraft, 1919-1939
9 Socialisation effects on potential inheritors’ career orientation and succession in South Asian family businesses in Scotland
10 Cultural politics of climate change activism in the UK as public pedagogy (2005-2011) : direct action, relocalisation, and professional activism
11 Arts evaluation and the transformative power of the arts: a visual ethnography of transformative learning in a collaborative community (arts) film
12 Stakes of transnational civil society action : NGO advocacy interventions and the farmers of Mali’s cotton zone
13 Exploring participation and non-participation in the 2010/11 student protests against fees and cuts
14 Lives and plans of Polish migrant families in Edinburgh
15 Virtues of the self : ethics and the critique of feminist identity politics
16 Habitus, childrearing approach and early child development in Scotland
17 Influence of limiting working memory resources on contextual facilitation in language processing
18 Letters and networks : analysing Olive Schreiner's epistolary networks.
19 Just a big sexy joke? Getting taken seriously in women’s roller derby
20 Studies concerning the application of psychological science to education
21 Engineering value, engineering risk : what derivatives quants know and what their models do
22 Essays on social learning, cooperation, asset markets and human capital
23 Role of the social care worker in interventions into unacceptable sexual behaviour in people who have a learning disability
24 Suspected new-born child murder and concealment of pregnancy in Scotland, c.1812-c.1930
25 Essays on strategic voting and political influence
26 Developing an evidence service for the children and families workforce
ปี พ.ศ. 2556
27 Long term prisoners’ accounts of their sentence
28 Roles of aesthetic value in ecological restoration : cases from the United Kingdom
29 Understanding the co-production of public services: the case of asylum seekers in Glasgow
30 Counteracting age related effects in L2 acquisition : training to distinguish between French vowels
31 Evolutionary approach to bilingualism
32 Therapeutic museum? Social inclusion and community engagement in Glasgow museums
33 Harmonic analysis of music using combinatory categorial grammar
34 Value of a privileged background
35 Developing an understanding of greenspace as a resource for physical activity of adolescents in Scotland
36 Role of Scotland’s colleges : balancing economic and social objectives
37 Realising the potential : developing qualitative longitudinal methods for understanding the experience of metastatic colorectal cancer
38 From normality to risk : a qualitative exploration of health visiting and mothering practices following the implementation of Health for all Children
39 Marketisation of UK employment programmes: the impact on a third sector organisation
40 House Camphill built: identity, self and other
41 Memory of generations: time, narrative and kinship in Damascus, Syria
42 Commercial Actors and the Governing of Education: the case of academy school sponsors in England.
43 Exploring the impacts of assets and vulnerabilities of families experiencing multidimensional poverty and income inequality on children's early cognitive, social, emotional and behavioural developmental outcomes in Scotland
44 Styling identities in post-Soviet cinema: the use of slang, argot and obscenities in contemporary Russian films
45 Blood, sweat and tears : a case study of the development of cultured red blood cells for transfusion
46 Patient and prisoner experiences : major mental illness and masculinity in the context of violent offending behaviour
47 Essays on climate change, energy, and independence
48 Collaboration between co-resident parents
49 Narratives of crime and punishment : a study of Scottish judicial culture
50 Young people and the everyday antisocial
51 Epidemic communities : climate change, emerging disease and the governance of science
ปี พ.ศ. 2555
52 Respect for nature at 200 km/h? Rally driving in Scotland and environmental responsibility
53 Models and metaphors in neuroscience : the role of dopamine in reinforcement learning as a case study
54 Keeping track of nature : interdisciplinary insights for participatory ecological monitoring
55 Automated question answering for clinical comparison questions
56 Soundings: Science and instrumental knowledge in British Polar Expedition Narratives, c.1818-c.1848
57 Touching work: a narratively-informed sociological phenomenology of holistic massage
58 Making Tracks: Technologies of Access on the Highland Estate
59 Rural development in practice? The experience of the ‡Khomani bushmen in the Northern Cape, South Africa
60 Inquiry into the nature and causes of individual differences in economics
61 Revealing lives: a qualitative study with children and young people affected by parental alcohol problems
62 Social origins of alliances: uneven and combined development and the case of Jordan 1955-7
63 Natural guardians of the race: heredity, hygiene, alcohol, and degeneration in Scottish Psychiatry, c. 1860 – 1920
64 Voice of the child in private law contact disputes in Scotland
65 Obesity: a historical account of the construction of a modern epidemic
66 Retirement home? France’s migrant worker hostels and the dilemma of late-in-life return.
67 Greening our working lives: the environmental impacts of changing patterns of paid work in the UK and the Netherlands, and implications for working time policy
68 Capable of change? The impact of policy on the reconciliation of paid work and care in couples with children
69 Retreat of the state and the market: liberalisation and education expansion in Sudan under the NCP
70 Process of victimisation: investigating risk, reporting and service use
71 Three essays on the economic theory of mating and parental choice
72 Penal transformation in post-devolution Scotland: change and resistance
73 Tale of two townships: race, class and the changing contours of collective action in the Cape Town townships of Guguletu and Bonteheuwel, 1976 - 2006
74 Chagga elites and the politics of ethnicity in Kilimanjaro, Tanzania
75 Governance, participation and avoidance: everyday public involvement in the Scottish NHS
76 Stories from the Wall: the making and remaking of localism in rural Northumberland
77 Twenty + Futures
78 Gender Mainstreaming as a Knowledge Process: towards an understanding of perpetuation and change in gender blindness and gender bias
79 Mediated metadiscourse: print media on anglicisms in post-Soviet Russian
80 Lost in transition? Celtic language revitalization in Scotland and Wales: the primary to secondary school stage
81 Transplanting education: a case study of the production of 'American-style' doctors in a non-American setting
82 Censorship in translation in the Soviet Union in the Stalin and Khrushchev eras
83 Remote community drinking water supply : mechanisms of uranium retention and adsorption by ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis
84 Essays on sovereign debt in federations: bailout, default and exit
85 Imagining the Nation, crafting the State: the politics of nationalism and decolonisation in Somalia (1940-60)
86 Contesting racism: locating racist discourse through discourses on racism in an Irish working class neighbourhood
87 Europeanisation of grassroots greens: mobilisation in France, Italy and the UK
88 Cultural causes of environmental problems: a Wittgensteinian approach to social action
89 ‘These whites never come to our game. What do they know about our soccer?’ Soccer fandom, race, and the Rainbow Nation in South Africa
90 Exploring women primary teachers’ understandings of professional learning : putting together past experiences, present demands and policy influences
91 Tolerance of queer male performances of gender and sexuality in Rio de Janeiro
92 State and spaces of official labour statistics in the Federal Republic of Germany, c.1950-1973
93 Looking after young people? An exploratory study of home supervision requirements
94 Gender mainstreaming as a knowledge process: towards an understanding of perpetuation and change in gender blindness and gender bias
95 Gender, sex and social control: East Lothian, 1610-1640
96 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
97 Exploring and assessing social research impact : a case study of a research partnership’s impacts on policy and practice
ปี พ.ศ. 2554
98 Composition in distributional models of semantics
99 Reordering metrics for statistical machine translation
100 The Reading Strategies of People Who Stutter (PWS): do PWS use Grapheme-Phoneme conversion disproportionately more than people who do not stutter?
101 Conversation analytic approach to practiced language policies: the example of an induction classroom for newly-arrived immigrant children in France.
102 Language adapts: exploring the cultural dynamics of iterated learning
103 Young children's perceptions and constructions of social identities and social implications: promoting social justice in early childhood
104 Economic growth, convergence and the HIV/AIDS epidemic: a cross-country panel data analysis
105 Someone to talk to: views and experiences of emotional support
106 Civic agenda: associations, networks and urban space in Britain, c1890-1960
107 Linkage and association mapping for quantitative phenotypes in isolated populations
108 Scotland’s rubbish: domestic recycling, policy and practice in everyday life
109 Orma livelihoods in Tana River district, Kenya: a study of constraints, adaptation and innovation
110 Situating strangers: understanding Hindu community life in Lusaka
111 Being and becoming donors: how children and young people engage with charities
112 Roles of speech errors, monitoring, and anticipation in the production of normal and stuttered disfluencies
113 Comrades still struggling: class, nationalism and the Tripartite Alliance in post-apartheid South Africa.
114 Modelling subphonemic information flow: an investigation and extension of Dell's (1986) model of word production
115 Prescribing aid coordination in Uganda’s health sector
116 Automatic pilot: cognitive, attentional and neurological aspects of the online correction of manual aiming movements.
117 Developing optimism : a cognitive-behavioural intervention to reduce stress
118 Habits of a lifetime? Babies’ and toddlers’ diets and family life in Scotland
ปี พ.ศ. 2553
119 "Readiness is all”: anticipating death in the U.K.
120 Phonetic and phonological nature of prosodic boundaries: evidence from Modern Greek
121 Expertise and Scottish abortion practice: understanding healthcare professionals’ accounts
122 Semi-detached Britain? Social networks in the suburban fringe of Leicester and Loughborough, 1950-2005
123 Technicalities of doing good: NGOs and the administration of civil society in Namibia
124 Meanings, values, and life course: a study of participants’ experiences at a Scottish outdoor education centre
125 Challenging interactions: an ethnographic study of behaviour in the youth club
126 Pain incarnate: a narrative exploration of self-injury and embodiment.
127 Cooperation, social selection, and language change: an experimental investigation of language divergence
128 Integrating transaction cost and institutional theories in an emerging market context: the case of the Tiger Leaping Gorge, Southwest China
ปี พ.ศ. 2552
129 Citizenship Education in South Africa: A report to schools
130 Populating the semantic web: combining text and relational databases as RDF graphs
131 Ordinary security: an ethnography of security practices and perspectives in Tel Aviv
132 Tactics of diabetes control: Turkish immigrant experiences with chronic illness in Berlin, Germany.
133 Beyond the individual in the evolution of language
134 Emergence and perceptual guidance of prehensile action
135 Processing at the syntax-discourse interface in second language acquisition
136 Lexical influences on disfluency production
137 Inside a secret software lab: an ethnographic study of a global software package producer
138 Syntactic priming and children’s production and representation of the passive
139 Production of subject-verb agreement in Slovene and English
140 Exploring the nature of the phonological deficit in dyslexia: are phonological representations impaired?
141 Women in the international cocaine trade: gender, choice and agency in context
ปี พ.ศ. 2551
142 Using Dialogue Acts in dialogue strategy learning: optimising repair strategies
143 ESRC/SFC Scoping Study into Quantitative Methods Capacity Building in Scotland
144 ‘Cleaner innovation’? A political process approach to environmental aspects of process technology innovations
145 Sex workers in Chennai, India: negotiating gender and sexuality in the time of AIDS
ปี พ.ศ. 2550
146 Skills development, the enabling environment and informal micro-enterprise in Ghana
147 Complaining, Appealing or Just Getting it Sorted Out: complaints procedures for community care service users
148 Constructing Ambiguous Identities: Negotiating Race, Respect and Social Change in 'Coloured' Schools in Cape Town, South Africa
149 Review of the 1+3 Training Model
ปี พ.ศ. 2549
150 The Complexity of Aid: government strategies, donor agendas and the coordination of development assistance in Rwanda 1994-2004
151 Demographic Review of the UK Social Sciences
152 Family farmers and Manioc in contemporary Brazil: the management of agrobiodiversity and change
ปี พ.ศ. 2546
153 From Havana With Love: A Critical Case Study of South-South Development Co-operation Operating Between Cuba and South Africa in the Health Care Sector
154 Settlement, livelihoods and identity in Southern Tanzania : a comparative history of the Ngoni and Ndendeuli
ปี พ.ศ. 2545
155 Zhabdrung's Legacy : state transformation, law and social values in contemporary Bhutan
156 Encounters with the Information Society
ปี พ.ศ. 2541
157 The Production of Different Word Orders: A Psycholinguistic and Developmental Approach
ปี พ.ศ. 2540
158 Nature, cattle thieves and various other midnight robbers: Images of people, place and landscape in Damaraland, Namibia
ปี พ.ศ. 2539
159 The Computational Application of Bilattice Logic to Natural Reasoning
160 What’s The Point? A (Computational) Theory of Punctuation
ปี พ.ศ. 2529
161 LOGO, Mathematics and Upper Primary School Children