ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Economic and Social Research Council (ESRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Barnard, Alan 7
2 Koslowski, Alison 6
3 Tisdall, Kay 5
4 Dorman, Sara Rich 5
5 Freeman, Richard 5
6 Kelly, Tobias 4
7 Corley, Martin 4
8 King, Kenneth 4
9 Sparks, Richard 4
10 Laurier, Eric 4
11 Hammett, Daniel P 3
12 Cunningham-Burley, Sarah 3
13 Yearley, Steven 3
14 Gorringe, Hugo 3
15 Kirby, Simon 3
16 Hopkins, Ed 3
17 Staeheli, Lynn 3
18 Williams, Robin 3
19 Olson, Elizabeth 3
20 Wasoff, Fran 3
21 Withers, Charles 3
22 Scottish Government 3
23 McAra, Lesley 3
24 Ryazanova-Clarke, Lara 3
25 Jamieson, Lynn 3
26 Sorace, Antonella 3
27 Nugent, Paul 2
28 Branigan, Holly 2
29 Bondi, Liz 2
30 Adler, Michael 2
31 Riddell, Sheila 2
32 Pickering, Martin 2
33 Spinardi, Graham 2
34 Munn, Pamela 2
35 Higgins, Pete 2
36 Jeffery, Roger 2
37 Bond, Ross 2
38 Scottish Institute for Research in Economics. 2
39 Dannreuther, Roland 2
40 Tsintjilonis, Dimitri 2
41 Brady, Emily 2
42 Coxon, Tony 2
43 Bancroft, Angus 2
44 Spencer, Jonathan 2
45 McVie, Susan 2
46 Locatelli, Francesca 2
47 Kornienko, Tatiana 2
48 MacKay, Fiona 2
49 Jean-Klein, Iris 2
50 Fraser, Neil 2
51 Griffiths, Anne 2
52 Jacobs, Jane 2
53 Hunter, Susan 2
54 Crozier, Ivan 2
55 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 2
56 Backett-Milburn, Kathryn 2
57 Turk, Alice 2
58 McIntosh, Robert 2
59 Sayer, Stuart 2
60 Medical Research Council (MRC) 2
61 MacDonald, Fraser 2
62 Rodger, Richard 2
63 Dorman, Sara 2
64 Bomberg, Elizabeth 2
65 McLean, Janet 1
66 Hawkins, Philip 1
67 Coxon, Anthony P.M. 1
68 Rice, Robin 1
69 Markusson, Nils 1
70 Plows, Victoria 1
71 Harrison, Annabel Jane 1
72 Palmer, Jackie 1
73 Messenger, Katherine 1
74 Robertson, Alex 1
75 Hayman, Rachel 1
76 Scottish Centre for Social Research 1
77 Chandler, Amy 1
78 Anderson, S 1
79 Pollock, Neil 1
80 Lemon, Oliver 1
81 Hewitt, Lucy Elizabeth 1
82 Frampton, Matthew 1
83 Grimm, Christine Franziska 1
84 Morris, Bob 1
85 Orme, Joan 1
86 Jepson, A 1
87 Franklin, Christopher Steven 1
88 Mills, D 1
89 Knott, Sara 1
90 Wilson, Jim 1
91 Easterby-Smith, M 1
92 Brownlie, J 1
93 Hawkins, P 1
94 Dickie, Catherine Elizabeth 1
95 Spencer, J 1
96 Haggett, Claire 1
97 McMahon, April 1
98 Howe, Christine 1
99 Platt, Steve 1
100 Jepson, Anne 1
101 Roberts, Andrew Gareth Vaughan 1
102 Mabon, Leslie James 1
103 Mills, David 1
104 Lunt, Ingrid 1
105 Hawkins, Phil 1
106 Lapata, Mirella 1
107 Allinson, James Christopher 1
108 Osborne, Miles 1
109 Lavrenko, Victor 1
110 Hill, Louise Catherine 1
111 Koehn, Philipp 1
112 Birch, Alexandra 1
113 Gafaranga, Joseph 1
114 Miller, Samuel 1
115 Brocklehurst, Paul 1
116 Mitchell, Jeffrey John 1
117 Stewart, Fraser Andrew 1
118 Mulroue, Amy 1
119 Beynon-Jones, Siân M. 1
120 Kainada, Evia 1
121 Parry, Sarah 1
122 Grant, Julie 1
123 Brocklebank, Sean 1
124 Balderstone, Laura 1
125 Hallowell, Nina 1
126 Bonacina, Florence Marguerite 1
127 Schoter, Andreas 1
128 Tweedie Exploration Fellowship 1
129 Jones, Bernard 1
130 Höhn, Sabine 1
131 Telford, John Andrew 1
132 McLaughlin., Pat 1
133 Smith, Joel Benjamin Edmund 1
134 Palmer, Robert 1
135 Forbes, John 1
136 Holt, Alexander G B 1
137 Thompson, Henry 1
138 Tamariz, Monica 1
139 Schweizer, Paul 1
140 Parkinson, Brian 1
141 Crocker, Matthew 1
142 Cornish, Hannah 1
143 Sala, Merce P 1
144 Konstantoni, Kristina 1
145 Shillcock, Richard 1
146 Gulland, Jacqueline 1
147 Bompani, Barbara 1
148 Webb, Janette 1
149 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
150 Calvin, Catherine Mary 1
151 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 1
152 Fleetwood, Jennifer Swanson 1
153 Nutley, Sandra 1
154 Wilkinson, Heather 1
155 Best, James 1
156 Sákovics, József 1
157 Deary, Ian 1
158 Spears, Taylor Clancy 1
159 Breeze, Madeline 1
160 Orton-Johnson, Kate 1
161 MacInnes, John 1
162 Della Sala, Sergio 1
163 Ritchie, Stuart James 1
164 European Union Seventh Framework Programme 1
165 Scottish Funding Council 1
166 Preda, Alex 1
167 De Santos, Marilyn Webb 1
168 Muir, Anne 1
169 West Lothian Council 1
170 Seditas, Karen 1
171 Parenting across Scotland 1
172 Edwards, David 1
173 Children in Scotland 1
174 Jamieson, Fiona 1
175 Harrison, Richard 1
176 University of Edinburgh 1
177 University of Edinburgh, School of Law 1
178 Jedrej, Charles 1
179 Stocker, Patricia 1
180 Siddons, Timothy Peter 1
181 Davidson, Roger 1
182 Suk, Jonathan Evan 1
183 Griffiths, Trevor 1
184 Vlaseros, Vasileios 1
185 Furley, Peter 1
186 Edinburgh School of Economics 1
187 Sanchez-Pages, Santiago 1
188 Hearn, Jonathan 1
189 Stewart, Oliver William Thomas 1
190 Guell, Cornelia 1
191 Harper, Ian 1
192 Beresford, Alexander Roy 1
193 Konopinski, Natalie 1
194 Taylor, Emma Michelle 1
195 Ecks, Stefan 1
196 Kyle, Robert 1
197 Marsland, Rebecca 1
198 Willshaw, David 1
199 Brocklehurst, Paul Harrison 1
200 Lickley, Robin 1
201 O'Donohoe, Stephanie 1
202 Sariola, Salla 1
203 Haig, Joan 1
204 Grover, Claire 1
205 Marshall, David 1
206 Byrne, Kate 1
207 Ho, Mary 1
208 Klein, Ewan 1
209 Rosa, Peter 1
210 Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (DHPA) 1
211 Naumann, Ingela 1
212 Hensby, Alexander Richard 1
213 Koita, Clare Coughlan 1
214 Brockmole, James 1
215 Ramasawmy, Lucy Jane 1
216 Keat, Russell 1
217 Sturt, Patrick 1
218 Wood, Tania Sheena Rachel 1
219 Pollot, Elena Linda Maria 1
220 Kandemiri, Myra 1
221 Wright, Claire Louisa 1
222 Davidson, Emma 1
223 Sheikh, Shariq Zia 1
224 Lloyd, Ashley 1
225 Crowther, Jim 1
226 McGregor, Callum Kenneth 1
227 Martin, Brian 1
228 Griffiths, Morwenna 1
229 Shaw, Mae 1
230 Pattison, James Lee 1
231 Cranston, Sophie Clare 1
232 Clegg, Daniel 1
233 Morrison, Katrina Munsterhjelm 1
234 Furlong, Anthony Brendan 1
235 Antrup, Andreas Hermann 1
236 Staniland, John Luke Seneviratne 1
237 Kemp, Stephen 1
238 Fisher, Thomas James 1
239 Bennett, Paul 1
240 French Institute for Southern Africa (IFAS) research grant 1
241 Fohring, Stephanie Jane 1
242 Weedon, Elizabet 1
243 Currie, Candace 1
244 Watts, Michael James 1
245 Guell, Maia 1
246 Graham, Helen Marion 1
247 Inchley, Joanna 1
248 Purves, Richard Ian 1
249 Mann, Laura Elizabeth 1
250 Geyer, Justine 1
251 Leibovitz, Joseph 1
252 Molony, Thomas 1
253 Harris, Simon 1
254 Gadda, Andressa Maria 1
255 Rawlence, Sacha 1
256 Francis, Joe 1
257 Mcghee, Janice 1
258 Woodward, Rick 1
259 Rawlins, Emma 1
260 Bennett, Hayley 1
261 Clasen, Jochen 1
262 Henley, John 1
263 Blenkinsop, Heather Jayne 1
264 Thompson, Andrew 1
265 Murray, Scott 1
266 Mayer, Jochen 1
267 Carduff, Emma Kathryn 1
268 Stewart, Ellen Anderson 1
269 King, Caroline Anne 1
270 Scottish Primary Care Research Network. 1
271 Kendall, Marilyn 1
272 Pullinger, Martin Iain 1
273 Rodriguez Mora, Jose 1
274 Souhami, Anna 1
275 Kelly, Paul 1
276 Fletcher, Marc William 1
277 Hinchliffe, Stephen 1
278 Strokosch, Kirsty 1
279 Osborne, Stephen 1
280 Sproule, John 1
281 MacDonald, Rachel Margaret Mary 1
282 Ota, Mitsuhiko 1
283 Prior, Jonathan David 1
284 Comerford, David 1
285 Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Brunswick 1
286 Schinkel, Marguerite Lucile 1
287 Studienstiftung. 1
288 Whyte, Bill 1
289 Haddow, Christine 1
290 Holt, Richard 1
291 Crichton, John 1
292 McNeill, Fergus 1
293 Turner, Tony 1
294 Saouli, Adham 1
295 Granroth-Wilding, Mark Thomas 1
296 Fletcher, Isabel 1
297 Goldwater, Sharon 1
298 Sturdy, Steve 1
299 Wilding, Mark Thomas Granroth 1
300 Boswell, Christina 1
301 O'Brien, Jim 1
302 Hunter, Alistair Pursell 1
303 Rae, Ann Jacqueline 1
304 European Commission 1
305 Munro, Ealasaid 1
306 Bryant, Danielle Louise 1
307 Davis, Gayle 1
308 Gray, Shirley 1
309 Smith, Kenny 1
310 Wood, James Anthony 1
311 Morris, Nina 1
312 Jackson, Louise 1
313 Roberts, Sean Geraint 1
314 Ross, Peter 1
315 Cavaghan, Rosalind Munro 1
316 Kingsley, Peter Alden 1
317 Maythorne, Louise Irene 1
318 Brown, Stephanie 1
319 Terreni Brown, Stephanie Elizabeth 1
320 Henry, John 1
321 Fischer, Luise 1
322 Hurford, Jim 1
323 Durstewitz, Daniel 1
324 Arponen, Vesa Petri Juhani 1
325 Peterson, John 1
326 Melanophy, Nichola 1
327 Scottish Stem Cell Network. 1
328 Urbano, Annalisa 1
329 Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) 1
330 Price, Jackie 1
331 Good, Anthony 1
332 Swanton, Daniel 1
333 Thin, Neil 1
334 Feinkohl, Insa 1
335 Nightingale, Andrea 1
336 Hawkey, David J. C. 1
337 Purcell, Carrie Ann 1
338 King, Simon 1
339 Millar, Sarah Louise 1
340 Chalton, Fiona Frances Logie Wilson 1
341 Stanley, Lizabeth 1
342 Schnadt, Michael J. 1
343 Garlick, Benjamin 1
344 Kelly, Toby 1
345 Bharadwaj, Aditya 1
346 Wilson, Frances 1
347 Leonhard, Annette Christa 1
348 Staddon, Samantha Clair 1
349 Smith, Joanne 1
350 Meir, Patrick 1
351 Pepping, Gert-Jan 1
352 Webber, Bonnie 1
353 Pagliari, Claudia 1
354 Keller, Frank 1
355 ERASMUS exchange programme 1
356 Dritsas, Lawrence 1
357 King, Emma Katharine 1
358 Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES) 1
359 Cornell, Harriet Jane 1
360 Smith, Alexandra 1
361 Fox, Adam 1
362 Papanastasiou, Natalie 1
363 McLeod, Wilson 1
364 Iannelli, Cristina 1
365 Paterson, Lindsay 1
366 Treanor, Morag 1
367 Goodare, Julian 1
368 Mackay 1
369 Finlayson, Helen M. 1
370 Snellgrove, Miriam Louise 1
371 Howe, Jim 1
372 Honeysett, Bethany Eleanor 1
373 Texas Instruments 1
374 Whitecross, Richard William 1
375 Cavaghan, Rosalind 1
376 Robertson, Sandy 1
377 O'Hanlon, Fiona Malcolm 1
378 Norris, Pau 1
379 Brennan, John 1
380 Skafida, Valeria 1
381 Schulte-Herbruggen, Helfrid Maria Albertina 1
382 Mittra, James 1
383 Thomas, Jonathan 1
384 Turner, Marc 1
385 Nolte, Angela 1
386 Wield, David 1
387 Christie, Varvara Alexandrovna 1
388 Graham, Margaret C. 1
389 Newman, Andrew 1
390 Bray, Francesca 1
391 Rohde, Rick 1
392 Sherry, Samantha 1
393 Robinson, Majied John 1
394 Bosseaux, Charlotte 1
395 Marsham, Andrew 1
396 Rogatchevski, Andrei 1
397 Richards, Naomi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 26
2 2556 25
3 2555 46
4 2554 21
5 2553 10
6 2552 13
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 3
10 2546 2
11 2545 2
12 2541 1
13 2540 1
14 2539 2
15 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Digital culture clash: “massive” education in the E-learning and Digital Cultures MOOC
2 Prosopographical approaches to the nasab tradition : a study of marriage and concubinage in the tribe of Muḥammad, 500-750 CE
3 Risk factors for cognitive decline in older people with type 2 diabetes
4 Following the expatriate : producing, practicing, performing British expatriate identities in Singapore
5 Kampala's shitscape: exploring urbanity and sanitation in Uganda
6 Life extended : the intimate politics of the antiretroviral era in Northern Nigeria
7 Geography and Enlightenment in the German states, c.1690 – c.1815
8 Biplane to monoplane: twenty years of technological development in British fighter aircraft, 1919-1939
9 Socialisation effects on potential inheritors’ career orientation and succession in South Asian family businesses in Scotland
10 Cultural politics of climate change activism in the UK as public pedagogy (2005-2011) : direct action, relocalisation, and professional activism
11 Arts evaluation and the transformative power of the arts: a visual ethnography of transformative learning in a collaborative community (arts) film
12 Stakes of transnational civil society action : NGO advocacy interventions and the farmers of Mali’s cotton zone
13 Exploring participation and non-participation in the 2010/11 student protests against fees and cuts
14 Lives and plans of Polish migrant families in Edinburgh
15 Virtues of the self : ethics and the critique of feminist identity politics
16 Habitus, childrearing approach and early child development in Scotland
17 Influence of limiting working memory resources on contextual facilitation in language processing
18 Letters and networks : analysing Olive Schreiner's epistolary networks.
19 Just a big sexy joke? Getting taken seriously in women’s roller derby
20 Studies concerning the application of psychological science to education
21 Engineering value, engineering risk : what derivatives quants know and what their models do
22 Essays on social learning, cooperation, asset markets and human capital
23 Role of the social care worker in interventions into unacceptable sexual behaviour in people who have a learning disability
24 Suspected new-born child murder and concealment of pregnancy in Scotland, c.1812-c.1930
25 Essays on strategic voting and political influence
26 Developing an evidence service for the children and families workforce
ปี พ.ศ. 2556
27 Long term prisoners’ accounts of their sentence
28 Roles of aesthetic value in ecological restoration : cases from the United Kingdom
29 Understanding the co-production of public services: the case of asylum seekers in Glasgow
30 Counteracting age related effects in L2 acquisition : training to distinguish between French vowels
31 Evolutionary approach to bilingualism
32 Therapeutic museum? Social inclusion and community engagement in Glasgow museums
33 Harmonic analysis of music using combinatory categorial grammar
34 Value of a privileged background
35 Developing an understanding of greenspace as a resource for physical activity of adolescents in Scotland
36 Role of Scotland’s colleges : balancing economic and social objectives
37 Realising the potential : developing qualitative longitudinal methods for understanding the experience of metastatic colorectal cancer
38 From normality to risk : a qualitative exploration of health visiting and mothering practices following the implementation of Health for all Children
39 Marketisation of UK employment programmes: the impact on a third sector organisation
40 House Camphill built: identity, self and other
41 Memory of generations: time, narrative and kinship in Damascus, Syria
42 Commercial Actors and the Governing of Education: the case of academy school sponsors in England.
43 Exploring the impacts of assets and vulnerabilities of families experiencing multidimensional poverty and income inequality on children's early cognitive, social, emotional and behavioural developmental outcomes in Scotland
44 Styling identities in post-Soviet cinema: the use of slang, argot and obscenities in contemporary Russian films
45 Blood, sweat and tears : a case study of the development of cultured red blood cells for transfusion
46 Patient and prisoner experiences : major mental illness and masculinity in the context of violent offending behaviour
47 Essays on climate change, energy, and independence
48 Collaboration between co-resident parents
49 Narratives of crime and punishment : a study of Scottish judicial culture
50 Young people and the everyday antisocial
51 Epidemic communities : climate change, emerging disease and the governance of science
ปี พ.ศ. 2555
52 Respect for nature at 200 km/h? Rally driving in Scotland and environmental responsibility
53 Models and metaphors in neuroscience : the role of dopamine in reinforcement learning as a case study
54 Keeping track of nature : interdisciplinary insights for participatory ecological monitoring
55 Automated question answering for clinical comparison questions
56 Soundings: Science and instrumental knowledge in British Polar Expedition Narratives, c.1818-c.1848
57 Touching work: a narratively-informed sociological phenomenology of holistic massage
58 Making Tracks: Technologies of Access on the Highland Estate
59 Rural development in practice? The experience of the ‡Khomani bushmen in the Northern Cape, South Africa
60 Inquiry into the nature and causes of individual differences in economics
61 Revealing lives: a qualitative study with children and young people affected by parental alcohol problems
62 Social origins of alliances: uneven and combined development and the case of Jordan 1955-7
63 Natural guardians of the race: heredity, hygiene, alcohol, and degeneration in Scottish Psychiatry, c. 1860 – 1920
64 Voice of the child in private law contact disputes in Scotland
65 Obesity: a historical account of the construction of a modern epidemic
66 Retirement home? France’s migrant worker hostels and the dilemma of late-in-life return.
67 Greening our working lives: the environmental impacts of changing patterns of paid work in the UK and the Netherlands, and implications for working time policy
68 Capable of change? The impact of policy on the reconciliation of paid work and care in couples with children
69 Retreat of the state and the market: liberalisation and education expansion in Sudan under the NCP
70 Process of victimisation: investigating risk, reporting and service use
71 Three essays on the economic theory of mating and parental choice
72 Penal transformation in post-devolution Scotland: change and resistance
73 Tale of two townships: race, class and the changing contours of collective action in the Cape Town townships of Guguletu and Bonteheuwel, 1976 - 2006
74 Chagga elites and the politics of ethnicity in Kilimanjaro, Tanzania
75 Governance, participation and avoidance: everyday public involvement in the Scottish NHS
76 Stories from the Wall: the making and remaking of localism in rural Northumberland
77 Twenty + Futures
78 Gender Mainstreaming as a Knowledge Process: towards an understanding of perpetuation and change in gender blindness and gender bias
79 Mediated metadiscourse: print media on anglicisms in post-Soviet Russian
80 Lost in transition? Celtic language revitalization in Scotland and Wales: the primary to secondary school stage
81 Transplanting education: a case study of the production of 'American-style' doctors in a non-American setting
82 Censorship in translation in the Soviet Union in the Stalin and Khrushchev eras
83 Remote community drinking water supply : mechanisms of uranium retention and adsorption by ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis
84 Essays on sovereign debt in federations: bailout, default and exit
85 Imagining the Nation, crafting the State: the politics of nationalism and decolonisation in Somalia (1940-60)
86 Contesting racism: locating racist discourse through discourses on racism in an Irish working class neighbourhood
87 Europeanisation of grassroots greens: mobilisation in France, Italy and the UK
88 Cultural causes of environmental problems: a Wittgensteinian approach to social action
89 ‘These whites never come to our game. What do they know about our soccer?’ Soccer fandom, race, and the Rainbow Nation in South Africa
90 Exploring women primary teachers’ understandings of professional learning : putting together past experiences, present demands and policy influences
91 Tolerance of queer male performances of gender and sexuality in Rio de Janeiro
92 State and spaces of official labour statistics in the Federal Republic of Germany, c.1950-1973
93 Looking after young people? An exploratory study of home supervision requirements
94 Gender mainstreaming as a knowledge process: towards an understanding of perpetuation and change in gender blindness and gender bias
95 Gender, sex and social control: East Lothian, 1610-1640
96 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
97 Exploring and assessing social research impact : a case study of a research partnership’s impacts on policy and practice
ปี พ.ศ. 2554
98 Composition in distributional models of semantics
99 Reordering metrics for statistical machine translation
100 The Reading Strategies of People Who Stutter (PWS): do PWS use Grapheme-Phoneme conversion disproportionately more than people who do not stutter?
101 Conversation analytic approach to practiced language policies: the example of an induction classroom for newly-arrived immigrant children in France.
102 Language adapts: exploring the cultural dynamics of iterated learning
103 Young children's perceptions and constructions of social identities and social implications: promoting social justice in early childhood
104 Economic growth, convergence and the HIV/AIDS epidemic: a cross-country panel data analysis
105 Someone to talk to: views and experiences of emotional support
106 Civic agenda: associations, networks and urban space in Britain, c1890-1960
107 Linkage and association mapping for quantitative phenotypes in isolated populations
108 Scotland’s rubbish: domestic recycling, policy and practice in everyday life
109 Orma livelihoods in Tana River district, Kenya: a study of constraints, adaptation and innovation
110 Situating strangers: understanding Hindu community life in Lusaka
111 Being and becoming donors: how children and young people engage with charities
112 Roles of speech errors, monitoring, and anticipation in the production of normal and stuttered disfluencies
113 Comrades still struggling: class, nationalism and the Tripartite Alliance in post-apartheid South Africa.
114 Modelling subphonemic information flow: an investigation and extension of Dell's (1986) model of word production
115 Prescribing aid coordination in Uganda’s health sector
116 Automatic pilot: cognitive, attentional and neurological aspects of the online correction of manual aiming movements.
117 Developing optimism : a cognitive-behavioural intervention to reduce stress
118 Habits of a lifetime? Babies’ and toddlers’ diets and family life in Scotland
ปี พ.ศ. 2553
119 "Readiness is all”: anticipating death in the U.K.
120 Phonetic and phonological nature of prosodic boundaries: evidence from Modern Greek
121 Expertise and Scottish abortion practice: understanding healthcare professionals’ accounts
122 Semi-detached Britain? Social networks in the suburban fringe of Leicester and Loughborough, 1950-2005
123 Technicalities of doing good: NGOs and the administration of civil society in Namibia
124 Meanings, values, and life course: a study of participants’ experiences at a Scottish outdoor education centre
125 Challenging interactions: an ethnographic study of behaviour in the youth club
126 Pain incarnate: a narrative exploration of self-injury and embodiment.
127 Cooperation, social selection, and language change: an experimental investigation of language divergence
128 Integrating transaction cost and institutional theories in an emerging market context: the case of the Tiger Leaping Gorge, Southwest China
ปี พ.ศ. 2552
129 Citizenship Education in South Africa: A report to schools
130 Populating the semantic web: combining text and relational databases as RDF graphs
131 Ordinary security: an ethnography of security practices and perspectives in Tel Aviv
132 Tactics of diabetes control: Turkish immigrant experiences with chronic illness in Berlin, Germany.
133 Beyond the individual in the evolution of language
134 Emergence and perceptual guidance of prehensile action
135 Processing at the syntax-discourse interface in second language acquisition
136 Lexical influences on disfluency production
137 Inside a secret software lab: an ethnographic study of a global software package producer
138 Syntactic priming and children’s production and representation of the passive
139 Production of subject-verb agreement in Slovene and English
140 Exploring the nature of the phonological deficit in dyslexia: are phonological representations impaired?
141 Women in the international cocaine trade: gender, choice and agency in context
ปี พ.ศ. 2551
142 Using Dialogue Acts in dialogue strategy learning: optimising repair strategies
143 ESRC/SFC Scoping Study into Quantitative Methods Capacity Building in Scotland
144 ‘Cleaner innovation’? A political process approach to environmental aspects of process technology innovations
145 Sex workers in Chennai, India: negotiating gender and sexuality in the time of AIDS
ปี พ.ศ. 2550
146 Skills development, the enabling environment and informal micro-enterprise in Ghana
147 Complaining, Appealing or Just Getting it Sorted Out: complaints procedures for community care service users
148 Constructing Ambiguous Identities: Negotiating Race, Respect and Social Change in 'Coloured' Schools in Cape Town, South Africa
149 Review of the 1+3 Training Model
ปี พ.ศ. 2549
150 The Complexity of Aid: government strategies, donor agendas and the coordination of development assistance in Rwanda 1994-2004
151 Demographic Review of the UK Social Sciences
152 Family farmers and Manioc in contemporary Brazil: the management of agrobiodiversity and change
ปี พ.ศ. 2546
153 From Havana With Love: A Critical Case Study of South-South Development Co-operation Operating Between Cuba and South Africa in the Health Care Sector
154 Settlement, livelihoods and identity in Southern Tanzania : a comparative history of the Ngoni and Ndendeuli
ปี พ.ศ. 2545
155 Zhabdrung's Legacy : state transformation, law and social values in contemporary Bhutan
156 Encounters with the Information Society
ปี พ.ศ. 2541
157 The Production of Different Word Orders: A Psycholinguistic and Developmental Approach
ปี พ.ศ. 2540
158 Nature, cattle thieves and various other midnight robbers: Images of people, place and landscape in Damaraland, Namibia
ปี พ.ศ. 2539
159 The Computational Application of Bilattice Logic to Natural Reasoning
160 What’s The Point? A (Computational) Theory of Punctuation
ปี พ.ศ. 2529
161 LOGO, Mathematics and Upper Primary School Children