ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Du, Shanyi
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Saguan D.
- Sim D.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Hudson C. 1
2 Chinthakanan O. 1
3 Northington G. 1
4 Ding, Yujie 1
5 Karp D. 1
6 Phrommintikul A. 1
7 Ha J. 1
8 Reyes E. 1
9 Yin W. 1
10 Li, Yuxin 1
11 Wang, Rongguo 1
12 Cowie M. 1
13 Siu C. 1
14 Vu Q. 1
15 Ghazi A. 1
16 Li, Yibin 1
17 Sritharan, Thirumany 1
18 Wang, Chao 1
19 He, Xiaodong 1
20 Peng, Qingyu 1
21 Firdaus I. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1