ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Dong,B.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Dong, Bo.
- Dong, B.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Li,L. 1
2 Peng,X. 1
3 Gaur,U. 1
4 Wu,H. 1
5 Sun,H. 1
6 Song,Z. 1
7 Liu,G. 1
8 Mei,S. 1
9 Li,K. 1
10 Li,M. 1
11 Mekchay,S. 1
12 Ponsuksili,S. 1
13 Liu, A. Q. 1
14 Zhang, W. 1
15 Lim, Jun Long. 1
16 Zhang, Taishi. 1
17 Zhu, W. M. 1
18 Ting, S. K. 1
19 Wimmers,K. 1
20 Huang, R. F. 1
21 Song, Q. H. 1
22 Hao, Jianzhong. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1