ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Dong, Zhili
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Xiaowei 26
2 White, Timothy John 22
3 Shen, Yiqiang 14
4 Chen, Zhong 14
5 Tang, Yuxin 14
6 Xu, Chunxiang 13
7 Lim, Teik-Thye 9
8 Ding, Jun 8
9 Chen, Xiaodong 8
10 Zhang, Yanyan 7
11 Yu, M. B. 7
12 Tan, Swee Tiam 7
13 Goh, Kok Hui 7
14 Gong, Dangguo 6
15 Ling, Bo 6
16 Wei, A. 5
17 Zhao, Jun Liang 5
18 Deng, Jiyang 5
19 Jiang, Zhelong 4
20 Boey, Freddy Yin Chiang 4
21 Wu, Ping 4
22 Guo, Jun 4
23 Yang, Yi 4
24 Gu, Wen 4
25 Sun, Handong 4
26 Tok, Alfred Iing Yoong 4
27 Chen, Rui 4
28 Li, Y. 3
29 Li, S. 3
30 Chua, S. J. 3
31 Chen, B. J. 3
32 Zhang, X. H. 3
33 Huang, W. 3
34 Xu, Jinling 3
35 Guo, Chun Xian 3
36 Wang, J. X. 3
37 Bao, Qiaoliang 3
38 Tay, Beng Kang 2
39 Cai, X. P. 2
40 Han, Ming-Yong 2
41 Bao, Shu Juan 2
42 Lu, Zhisong 2
43 Zhu, Guangping 2
44 Chen, Tupei 2
45 Chow, Gan Moog 2
46 Yang, Y. 2
47 Wei, Jiaqi 2
48 Xu, C. X. 2
49 Sun, C. Q. 2
50 Cheang, P. 2
51 Wang, B. P. 2
52 Tay, Qiuling 2
53 Xiong, Y. Z. 2
54 Gan, Ye 2
55 Gurzadyan, Gagik G. 2
56 Ke, Chang 2
57 Tang, Dingyuan 2
58 Wang, L. 2
59 Zhong, Z. Y. 2
60 Hu, Xiao 2
61 Park, H. S. 2
62 Ewing, Rodney C. 2
63 Xiao, F. 2
64 Li, Shuzhou 2
65 Kanhere, Pushkar D. 2
66 Bosman, Michel 2
67 Ren, Peng 2
68 Wu, Tom 2
69 Wang, Lan 2
70 Sum, Tze Chien 2
71 Ding, Liang 1
72 Zhang, Y. W. 1
73 Gong, Cheng 1
74 Qin, Fang 1
75 Yang, Hongbin 1
76 Wu, P. H. 1
77 Yazami, Rachid 1
78 Qi, Dianpeng 1
79 Zhang, G. 1
80 Pei, Q. X. 1
81 Tse, Man Siu 1
82 Yin, Shengyan 1
83 Liang, M. H. 1
84 Lim, B. K. 1
85 Sha, Z. D. 1
86 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
87 Quek, S. S. 1
88 Ng, Chi Yung 1
89 Zhang, Hai Tao 1
90 Breese, Mark B. H. 1
91 Jiang, Lin 1
92 Lau, Teck Hua 1
93 Wang, Huatao 1
94 Jiang, Yueyue 1
95 Zhang, Zhou 1
96 Joo, Ivor Tan Kian 1
97 Tay, Han Teng 1
98 Guo, Dong Lai 1
99 Li, Anran 1
100 Wu, Jian-Chun 1
101 Dravid, Vinayak P. 1
102 Tam, Hong Le 1
103 Yu, Xiaojiang 1
104 Cai, Qin Jia 1
105 Chan-Park, Mary B. 1
106 Cao, Liang 1
107 Wu, Jianchun 1
108 Wu, Jinsong 1
109 Yang, Zhen 1
110 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
111 Horvat, J. 1
112 Tee, Si Yin 1
113 Quek, C. H. 1
114 Tan, T. T. 1
115 Yin, Ming 1
116 Tao, Jie 1
117 Liu, Shuhua 1
118 Kim, J. Y. 1
119 Huang, Yizhong 1
120 Ye, Enyi 1
121 Zhao, Yanyuan 1
122 Zho, S. H. 1
123 Dou, S. X. 1
124 Soni, Ajay 1
125 Yu, Ligen 1
126 Qi, K. C. 1
127 Dresselhaus, Mildred S. 1
128 Xiong, Qihua 1
129 Yu, Hongyu 1
130 Wang, Dandan 1
131 Lin, Changjian 1
132 Foo, Yong Lim 1
133 Divayana, Yoga 1
134 Chowdari, Bobba V. R. 1
135 Sharma, N. 1
136 Shaju, K. M. 1
137 Rao, G. V. Subba 1
138 Kyaw, Aung Ko Ko 1
139 Ding, Junfeng 1
140 Zhong, Xinhua 1
141 Knoll, Wolfgang 1
142 Fan, Hai Ming 1
143 Zhang, Jun 1
144 Rusydi, Andrivo 1
145 Zhang, Yong Wei 1
146 Yuen, Clement 1
147 Yu, S. F. 1
148 Pei, Qing Xiang 1
149 Sun, Changqing 1
150 Zhang, Sam 1
151 Sun, L. D. 1
152 Gao, W. 1
153 Zhang, T. S. 1
154 Mercier, Patrick H. J. 1
155 Lou, David Xiong Wen 1
156 Baikie, Thomas 1
157 Yan, Qingyu 1
158 Kumar, R. 1
159 Chen, Z. 1
160 My, T. D. 1
161 Ee, Elden Yong Chiang 1
162 Zhang, Lian Ying 1
163 Gu, Y. W. 1
164 Page, Yvon Le 1
165 Mitchel, Lyndon D. 1
166 Malyi, Oleksandr I. 1
167 Kong, H. Z. 1
168 Munir, Z. A. 1
169 Lim, Tuti Mariana 1
170 Rui, Xianhong 1
171 Yu, L. G. 1
172 Whitfield, Pamela S. 1
173 Cui, Zhiming 1
174 Fu, J. J. 1
175 Yong, Anna 1
176 Maung Latt, K. 1
177 Pan, J. S. 1
178 Ren, P. 1
179 You, Lu 1
180 Yin, J. H. 1
181 Boothroyd, C. B. 1
182 Li, Z. 1
183 Vayssieres, L. 1
184 Wee, A. T. S. 1
185 Huo, K. F. 1
186 Chen, F. 1
187 Zhu, Weimin (EEE) 1
188 Yu, X. J. 1
189 Gao, Xing Yu 1
190 Chen, Xiaofeng 1
191 Yang, Zai 1
192 Zhou, Y. Z. 1
193 Hu, Z. 1
194 Wei, B. 1
195 Wang, Danping 1
196 Laursen, Karin 1
197 Ma, Jan 1
198 Wee, Peixin 1
199 Xia, B. 1
200 Xu, Rong 1
201 Wei, Bing 1
202 Zhang, Q. Y. 1
203 Highfield, James 1
204 Wang, Xiaoping 1
205 Li, Shaozhou 1
206 Liu, Xinfeng 1
207 Li, Z. P. 1
208 Zhang, Jiaming 1
209 Xing, Guozhong 1
210 Lu, Fengyuan 1
211 Li, Gong Ping 1
212 Gan, Chee Lip 1
213 Wang, Penghua 1
214 Sulaev, Azat 1
215 Bhattcahrayya, Atreyee 1
216 Wang, L. M. 1
217 Liao, DaiZheng 1
218 Tan, Geoffrey E. B. 1
219 Banas, Agnieszka 1
220 Kong, Ling Bing 1
221 Xiao, Fen 1
222 Neo, Su San 1
223 Zhou, Huanfu 1
224 Gu, Feng 1
225 Wang, S. F. 1
226 Sun, X. L. 1
227 Sun, K. 1
228 Zheng, Jianwei 1
229 Wang, H. H. 1
230 Sun, H. D. 1
231 Kim, Jean Y. 1
232 Que, W. X. 1
233 Zhao, Min Sheng 1
234 Chen, R. 1
235 Xing, Guichuan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 8
3 2555 11
4 2554 2
5 2553 19
6 2552 7
7 2551 6
8 2550 9
9 2549 10
10 2548 6
11 2547 11
12 2546 6
13 2545 6
14 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
2 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
3 Thermal transport behavior of polycrystalline graphene : a molecular dynamics study
4 Anisotropic imprint of amorphization and phase separation in manganite thin films via laser interference irradiation
ปี พ.ศ. 2556
5 Multiferroicity in manganite/titanate superlattices determined by oxygen pressure-mediated cation defects
6 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
7 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
8 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
9 Ag–AgBr/TiO2/RGO nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G
10 Tailoring the radiation tolerance of vanadate–phosphate fluorapatites by chemical composition control
11 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
12 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
ปี พ.ศ. 2555
13 Anisotropic magnetoresistance in topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2∕CoFe heterostructures
14 Interface and surface cation stoichiometry modified by oxygen vacancies in epitaxial manganite films
15 Temperature and chemical bonding-directed self-assembly of cobalt phosphide nanowires in reaction solutions into vertical and horizontal alignments
16 Visible-light plasmonic photocatalyst anchored on titanate nanotubes : a novel nanohybrid with synergistic effects of adsorption and degradation
17 Fabrication and spectroscopic characterization of Ce3+ doped Sr2Y8(SiO4)6O2 translucent ceramics
18 Interface driven energy filtering of thermoelectric power in spark plasma sintered Bi2Te2.7Se0.3 nanoplatelet composites
19 DNA-directed growth of Pd nanocrystals on carbon nanotubes towards efficient oxygen reduction reactions
20 DNA-directed growth of FePO4 nanostructures on carbon nanotubes to achieve nearly 100% theoretical capacity for lithium-ion batteries
21 Transparent ceramics : processing, materials and applications
22 Efficient energy transfer and enhanced infrared emission in er-doped ZnO-SiO2 composites
23 Hierarchical TiO2 nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity
ปี พ.ศ. 2554
24 Effect of transition metal (M = Co, Ni, Cu) substitution on electronic structure and vacancy formation of Li3N
25 Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance
ปี พ.ศ. 2553
26 Color tunable light-emitting diodes based on p+-Si/p-CuAlO2 /n-ZnO nanorod array heterojunctions
27 Tunable ionic and electronic conduction of lithium nitride via phosphorus and arsenic substitution : a first-principles study
28 Surface eu-treated ZnO nanowires with efficient red emission
29 A SnO2 nanoparticle/nanobelt and Si heterojunction light-emitting diode
30 Thin-walled graphitic nanocages as a unique platform for amperometric glucose biosensor
31 The origin of visible light absorption in chalcogen element (S, Se, and Te)-doped anatase TiO2 photocatalysts
32 Controlled synthesis of copper-silicide nanostructures
33 CrSi2 hexagonal nanowebs
34 Ultrafast synthesis of layered titanate micro-spherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
35 One-dimensional single-crystalline bismuth oxide micro/nanoribbons : morphology-controlled synthesis and luminescent properties
36 Study of direct nanoimprinting processes by molecular dynamics simulations
37 Ultrafast synthesis of layered titanate microspherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
38 Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatment
39 Removal of arsenate from aqueous solution by nanocrystalline Mg/Al layered double hydroxide : sorption characteristics, prospects, and challenges
40 Hierarchical ZnO/Bi2O3 nanostructures : synthesis, characterization, and electron-beam modification
41 Study of the cation distributions in Eu doped Sr2Y8(SiO4)6O2 by X-ray diffraction and photoluminescent spectra
42 Sorption characteristics and mechanisms of oxyanions and oxyhalides having different molecular properties on Mg/Al layered double hydroxide nanoparticles
43 Synthesis and crystal structure characterization of silicate apatite Sr2Y8(SiO4)6O2
44 Development of translucent oxyapatite ceramics by spark plasma sintering
ปี พ.ศ. 2552
45 Electronic structure and vacancy formation of Li3N
46 Ultraviolet emission from a ZnO rod homojunction light-emitting diode
47 Enhanced arsenic removal by hydrothermally treated nanocrystalline Mg/Al layered double hydroxide with nitrate intercalation
48 Solution-processable barium titanate and strontium titanate nanoparticle dielectrics for low-voltage organic thin-film transistors
49 X-ray diffraction, rietveld crystal structure refinement and high-resolution transmission electron microscopy of nano-structured materials
50 Syntheses, structures and properties of a series of photochromic hybrids based on Keggin tungstophosphates
51 Mechanistic and thermodynamic studies of oxyanion sorption by various synthetic Mg/Al layered double hydroxides
ปี พ.ศ. 2551
52 Grating network of ZnO nanostructure
53 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
54 Engineering inorganic hybrid nanoparticles : tuning combination fashions of gold, platinum, and iron oxide
55 Electroluminescence from a n-ZnO nanorod/p-CuAlO2 heterojunction light-emitting diode
56 Solid-state photopolymerization of a photochromic hybrid based on Keggin tungstophosphates
57 Phase transformation of a rare-earth Anderson polyoxometalate at low temperature
ปี พ.ศ. 2550
58 Ab initio constrained crystal-chemical Rietveld refinement of Ca10(VxP1-xO4)6F2 apatites
59 Nanostructured single-crystalline twin disks of zinc oxide
60 Twinned Zn2TiO4 spinel nanowires using ZnO nanowires as a template
61 Synthesis and electrical transport of novel channel-structured β-AgVO3
62 On the fabrication of resistor-shaped ZnO nanowires
63 K10[Co4(H2O)2(B-α-SiW9O34H)2]·21H2O : a sandwich polyoxometalate based on the magnetically interesting element cobalt
64 Novel porous anatase TiO2 nanorods and their high lithium electroactivity
65 Hydrothermal synthesis of CeO2 nano-particles
66 Application of layered double hydroxides for removal of oxyanions : a review
ปี พ.ศ. 2549
67 Static dielectric constant of isolated silicon nanocrystals embedded in a SiO2 thin film
68 Enzymatic glucose biosensor based on ZnO nanorod array grown by hydrothermal decomposition
69 Zinc oxide nanocomb biosensor for glucose detection
70 Stable field emission from hydrothermally grown ZnO nanotubes
71 Zinc oxide hexagram whiskers
72 Microstructural evolution and its influence on the magnetic properties of CoFe2O4 powders during mechanical milling
73 Low temperature physical-chemical vapor deposition of Ti-Si-N-O barrier films
74 Growth mechanism of tubular ZnO formed in aqueous solution
75 Zinc oxide quantum dots embedded films by metal organic chemical vapor deposition
76 Aligned ZnO nanorods synthesized by a simple hydrothermal reaction
ปี พ.ศ. 2548
77 Magnetic nanobelts of iron-doped zinc oxide
78 Ultraviolet amplified spontaneous emission from self-organized network of zinc oxide nanofibers
79 Manganese-doped zinc oxide tetratubes and their photoluminescent properties
80 Network array of zinc oxide whiskers
81 Model apatite systems for the stabilization of toxic metals : II, cation and metalloid substitutions in chlorapatites
82 Electron irradiation induced transformation of (Pb5Ca5)(VO4)6F2 apatite to CaVO3 perovskite
ปี พ.ศ. 2547
83 Zinc oxide nanodisk
84 Magnetic nanobraids of iron-doped amorphous silica
85 Calcium-lead fluoro-vanadinite apatites. I. Disequilibrium structures
86 Calcium-lead fluoro-vanadinite apatites. II. Equilibrium structures
87 Carbon-coated nanophase CaMoO4 as anode material for Li ion batteries
88 An investigation of structure, magnetic properties and magnetoresistance of Ni films prepared by sputtering
89 Zinc oxide nanowires and nanorods fabricated by vapour-phase transport at low temperature
90 Self-organized nanocomb of ZnO fabricated by Au-catalyzed vapor-phase transport
91 Preparation and characterization of nano-sized hydroxyapatite powders produced in a radio frequency (rf) thermal plasma
92 Exchange bias and magnetization process of Co/CoO nanocomposite thin films
93 Nanoscale disequilibrium in waste form apatites
ปี พ.ศ. 2546
94 Intense vortex pinning enhanced by semicrystalline defect traps in self-aligned nanostructured MgB2
95 Structural derivation and crystal chemistry of apatites
96 Composition-tunable ZnxCd1-xSe nanocrystals with high luminescence and stability
97 TEM and STEM analysis on heat-treated and in vitro plasma-sprayed hydroxyapatite/Ti-6Al-4V composite coatings
98 The preparation of Al2O3/M (Fe, Co, Ni) nanocomposites by mechanical alloying and the catalytic growth of carbon nanotubes
99 Spark plasma reaction sintering of ZrO2-mullite composites from plasma spheroidized zircon/alumina powders
ปี พ.ศ. 2545
100 Formation of Cu diffusion channels in Ta layer of a Cu/Ta/SiO2/Si structure
101 Synthesis of boron nitride nanowires
102 Atomic stacking configurations in atomic layer deposited TiN films
103 Observation of clusters in Re60Fe30Al10 alloys and the associated magnetic properties
104 Large-scale preparation of carbon-encapsulated cobalt nanoparticles by the catalytic method
105 Model apatite systems for the stabilization of toxic metals : I, calcium lead vanadate
ปี พ.ศ. 2544
106 Study of calcium/lead apatite structure type for stabilising heavy metals