ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Dong, Y.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tan, Cher Ming 1
2 Victora, R. H. 1
3 Cai, K. 1
4 Tan, Chuan Seng 1
5 Ghosh, Kaushik 1
6 Xia, Guangrui 1
7 Zhang, L. 1
8 Tan, K. P. 1
9 Chai, K. S. 1
10 Elidrissi, Moulay Rachid 1
11 Chan, Kheong Sann 1
12 Eason, Kwaku 1
13 Chua, M. 1
14 Qin, Z. L. 1
15 Zhang, S. H. 1
16 Goh, Wang Ling 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2