ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Demir, Hilmi Volkan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Xiaowei 26
2 Tan, Swee Tiam 23
3 Zhang, Zi-Hui 14
4 Ji, Yun 13
5 Sun, Xiao Wei 12
6 Kyaw, Zabu 11
7 Hasanov, Namig 10
8 Ju, Zhengang 10
9 Guzelturk, Burak 8
10 Mutlugun, Evren 7
11 Erdem, Talha 6
12 Hernández-Martínez, Pedro Ludwig 6
13 Yang, Xuyong 6
14 Ke, Lin 6
15 Sharma, Vijay Kumar 5
16 Zhang, Xueliang 5
17 Xiong, Qihua 5
18 Leck, Kheng Swee 5
19 Zhu, Binbin 5
20 Zhang, Yiping 5
21 Gao, Yuan 5
22 Nizamoglu, Sedat 4
23 Akhavan, Shahab 4
24 Unal, Emre 4
25 Jiao, Zhihui 4
26 Sun, Handong 4
27 Divayana, Yoga 4
28 Wang, Jinmin 4
29 Zhao, Dewei 3
30 Eychmüller, Alexander 3
31 Zhao, Yongbiao 3
32 Zhang, Qing 3
33 Gaponik, Nikolai 3
34 Liu, S. W. 3
35 Chen, Rui 3
36 Abiyasa, Agus Putu 3
37 Dai, Haitao 3
38 Xu, Xiaoyan 2
39 Du, Qingguo 2
40 Ta, Van Duong 2
41 Wang, Yue 2
42 Wang, Liancheng 2
43 Zheng, Ke 2
44 Kyaw, Aung Ko Ko 2
45 Hickey, Stephen G. 2
46 Altintas, Ayhan 2
47 Panda, Subhendu K. 2
48 Eroglu, Cuneyt 2
49 Tang, Yuxin 2
50 Sum, Tze Chien 2
51 Ozbey, Burak 2
52 Yeltik, Aydan 2
53 Liu, Shuwei 2
54 Kelestemur, Yusuf 2
55 Cihan, Ahmet Fatih 2
56 Kurc, Ozgur 2
57 Kam, Chan Hin 2
58 Ji, Y. 2
59 Erturk, Vakur B. 2
60 Ji, W. 2
61 Yang, H. Z. 2
62 Dev, Kapil 2
63 Zhang, Xue Liang 2
64 Erturk, Vakur 1
65 Jang, Eunjoo 1
66 Huan, Alfred Cheng Hon 1
67 Liu, Xinfeng 1
68 Voznyak, L. 1
69 Gokyar, Sayim 1
70 Nalla, Venkatram 1
71 Kukhta, N. A. 1
72 Grazulevicius, J. V. 1
73 Xing, Guichuan 1
74 Bozok, Berkay 1
75 Uran, Can 1
76 Kukhta, Alexander V. 1
77 Hotra, Z. 1
78 Perkgöz, Nihan Kosku 1
79 Jun, Shinae 1
80 Mundra, Paul 1
81 Wei, Jun 1
82 Koh, Tien Wei 1
83 Tantang, Hosea 1
84 Zhang, Qichun 1
85 Tomkeviciene, A. 1
86 Wu, Tao 1
87 Wang, Xiu 1
88 Karatay, Durmus Ugur 1
89 Yu, Hongyu 1
90 Zhao, Jun Liang 1
91 Alagappan Gandhi 1
92 Otto, Tobias 1
93 Lesnyak, Vladimir 1
94 Miiller, Marcus 1
95 Yan, Fei 1
96 Zhang, Y. P. 1
97 Dikme, Y. 1
98 Ling, Xing Yi 1
99 Kyaw, Z. 1
100 Li, Guangyuan 1
101 Sathiyamoorthy, Krishnan 1
102 Zhang, Li Ping 1
103 Dodson, Stephanie 1
104 Zhang, Jun 1
105 DenBaars, S. P. 1
106 Namig, Hasanov 1
107 Zhu, B. B. 1
108 Martinez, Pedro-Ludwig Hernandez 1
109 Tuncel, Donus 1
110 Lee, In-Hwan 1
111 Jeon, Dae-Woo 1
112 Kilic, Veli Tayfun 1
113 Wang, J. X. 1
114 Khomyak, S. 1
115 Wei, Sun Xiao 1
116 Govorov, Alexander O. 1
117 Cherpak, V. 1
118 Simokaitiene, J. 1
119 Volyniuk, D. 1
120 Teng, Jing Hua 1
121 He, Ting Chao 1
122 Wang, Y. 1
123 Ertugrul, Hatice 1
124 Puttlitz, Christian M. 1
125 Yang, X. 1
126 He, T. C. 1
127 Ma, Yanyan 1
128 Dang, Cuong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 17
3 2556 13
4 2555 27
5 2554 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
2 Efficient three-color white organic light-emitting diodes with a spaced multilayer emitting structure
ปี พ.ศ. 2557
3 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
4 Wireless displacement sensing enabled by metamaterial probes for remote structural health monitoring
5 Stimulated emission and lasing from CdSe/CdS/ZnS core-multi-shell quantum dots by simultaneous three-photon absorption
6 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
7 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
8 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
9 Excitonics of semiconductor quantum dots and wires for lighting and displays
10 Enhanced efficiency of solution-processed small-molecule solar cells upon incorporation of gold nanospheres and nanorods into organic layers
11 Light extraction efficiency enhancement of colloidal quantum dot light-emitting diodes using large-scale nanopillar arrays
12 Nanocrystal skins with exciton funneling for photosensing
13 Effect of shell thickness on small-molecule solar cells enhanced by dual plasmonic gold-silica nanorods
14 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
15 Highly polarized light emission by isotropic quantum dots integrated with magnetically aligned segmented nanowires
16 Wireless measurement of elastic and plastic deformation by a metamaterial-based sensor
17 Blue liquid lasers from solution of CdZnS/ZnS ternary alloy quantum dots with quasi-continuous pumping
18 Manganese doped fluorescent paramagnetic nanocrystals for dual-modal imaging
19 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
20 An efficient non-Lambertian organic light-emitting diode using imprinted submicron-size zinc oxide pillar arrays
21 Near resonant and nonresonant third-order optical nonlinearities of colloidal InP/ZnS quantum dots
22 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
23 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
24 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
25 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
26 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
27 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
28 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
29 Quantum dot light-emitting diode with quantum dots inside the hole transporting layers
30 Optical antenna of comb-shaped split ring architecture for increased field localization in NIR and MIR
31 Excitonic enhancement of nonradiative energy transfer to bulk silicon with the hybridization of cascaded quantum dots
32 Solution processed tungsten oxide interfacial layer for efficient hole-injection in quantum dot light-emitting diodes
ปี พ.ศ. 2555
33 On the origin of the redshift in the emission wavelength of InGaN/GaN blue light emitting diodes grown with a higher temperature interlayer
34 A two-dimensional nanopatterned thin metallic transparent conductor with high transparency from the ultraviolet to the infrared
35 On the triplet distribution and its effect on an improved phosphorescent organic light-emitting diode
36 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
37 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
38 Graded-host phosphorescent light-emitting diodes with high efficiency and reduced roll-off
39 Fluorophore-doped core–multishell spherical plasmonic nanocavities : resonant energy transfer toward a loss compensation
40 Full visible range covering InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting diodes
41 UV-blocking ZnO nanostructure anti-reflective coatings
42 Large-area (over 50 cm × 50 cm) freestanding films of colloidal InP/ZnS quantum dots
43 Colloidal nanocrystals embedded in macrocrystals : robustness, photostability, and color purity
44 A bright cadmium-free, hybrid organic/quantum dot white light-emitting diode
45 Excitonic enhancement of nonradiative energy transfer from a quantum well in the optical near field of energy gradient quantum dots
46 Computational study of power conversion and luminous efficiency performance for semiconductor quantum dot nanophosphors on light-emitting diodes
47 Large-area semi-transparent light-sensitive nanocrystal skins
48 Efficient synthesis of plate-like crystalline hydrated tungsten trioxide thin films with highly improved electrochromic performance
49 Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes
50 High-quality InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting diodes
51 Large-area (> 50 cm × 50 cm), freestanding, flexible, optical membranes of Cd-free nanocrystal quantum dots
52 Large-area semi-transparent light-sensitive nanocrystal skins
53 Observation of biexcitons in the presence of trions generated via sequential absorption of multiple photons in colloidal quantum dot solids
54 Phonon-assisted nonradiative energy transfer from colloidal quantum dots to monocrystalline bulk silicon
55 Power conversion and luminous efficiency performance of nanophosphor quantum dots on color-conversion LEDs for high-quality general lighting
56 Excitonic energy transfer dynamics in hybrid organic/inorganic nanocomposites at high loading levels
57 Strong nonradiative energy transfer from the nanopillars of quantum wells to quantum dots : efficient excitonic color conversion for light emitting diodes
58 Advances in the LED materials and architectures for energy-saving solid-state lighting toward “lighting revolution”
59 A complementary electrochromic device with highly improved performance based on brick-like hydrated tungsten trioxide film
ปี พ.ศ. 2554
60 Blue organic light-emitting diodes based on pyrazoline phenyl derivative
61 A fast-switching light-writable and electric-erasable negative photoelectrochromic cell based on Prussian blue films
62 Electrochromic properties of nanostructured tungsten trioxide (hydrate) films and their applications in a complementary electrochromic device