ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Cuong,D.D.U.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Cuong, D. D.
- Cuong, DD
- Cheng, DeHua.
- Cuong,D.D.
- Chinwong,D.
- da Cunha K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirisanthana,T. 3
2 Law,M. 3
3 Chaiwarith,R. 3
4 Cooper,D.A. 3
5 Ruxrungtham,K. 3
6 Kiertiburanakul,S. 3
7 Yunihastuti,E. 3
8 Han,N. 3
9 Wirawan,D.N. 3
10 Sohn,A.H. 3
11 Merati,T.P. 3
12 Nguyen,V.K. 3
13 Phanuphak,P.P. 3
14 Ditangco,R.A. 3
15 Bantique,R.O. 3
16 Sanmeema,N. 3
17 Uy,E. 3
18 Yuliana,F. 3
19 Jiamsakul,A. 3
20 Kotarathititum,W. 3
21 Sungkanuparph,S. 3
22 Ha,H.L. 3
23 Durier,N. 3
24 Pham,T.T. 3
25 Petersen,B. 3
26 Bui,V.H. 3
27 Tanuma,J. 2
28 Kumarasamy,N. 2
29 Zhang,F. 2
30 Cao,T.T.T. 2
31 Lee,L.S. 2
32 David,R.A. 2
33 Ng,O. 2
34 Pujari,S.N. 2
35 Zhao,H.X. 2
36 Vohith,K. 2
37 Sim,B.L.H. 2
38 Mean,C.V. 2
39 Zhao,H. 2
40 Kamarulzaman,A.B. 2
41 Lee,M. 2
42 Li,P. 2
43 Saphonn,V. 2
44 Siriwattana,K. 2
45 Gunaparn,S. 2
46 Phrommintikul,A. 2
47 Chinwong,S. 2
48 Patumanond,J. 2
49 Kim,J. 2
50 Avihingsanon,A. 2
51 Saghayam,S. 2
52 Hall,J.J. 2
53 Widhani,A. 2
54 Ezhilarasi,C. 2
55 Oka,S. 2
56 Imran,D. 2
57 Joshi,K.S. 2
58 Nishijima,T. 2
59 Makane,A. 2
60 Kinh, NV 1
61 da Silva S. 1
62 Locke,P. 1
63 Ng, OT 1
64 Khongphattanayothin,M. 1
65 Liddle,R. 1
66 Costa L. 1
67 Loh,A. 1
68 Woolley, I 1
69 Lau,H. 1
70 Coimbra V. 1
71 Edwards J. 1
72 Dueñas M. 1
73 Read, T 1
74 Giles, M 1
75 de Beer Z. 1
76 Nicolson,J. 1
77 Roth,N.J. 1
78 Woolley, I. 1
79 Wong,W. 1
80 Magon,H. 1
81 Read, T. 1
82 Castroagudín V. 1
83 Giles, M. 1
84 Read,T.R.H. 1
85 Castillo A. 1
86 Gibson,A. 1
87 Ceresini P. 1
88 Kuo,L.H. 1
89 Coelho G. 1
90 Chua,A. 1
91 Edwards,S. 1
92 Kanapathipillai, R 1
93 Moore,R.S. 1
94 Donohue,W. 1
95 Claridge G. 1
96 McManus, H 1
97 Gao, Ya. 1
98 Lin, ChuYu. 1
99 Hofmann T. 1
100 Chokephaibulkit,K. 1
101 Korman,T.M. 1
102 Kosalaraksa,P. 1
103 Giles,M.L. 1
104 Li, XuChao. 1
105 Hirooka Y. 1
106 Williams,J. 1
107 Kinh, N. V. 1
108 Hughes D. 1
109 Lumbiganon,P. 1
110 Skett,J. 1
111 Yi, Xin. 1
112 Nolan,D. 1
113 Houbraken J. 1
114 Mofenson,L.M. 1
115 Haituk S. 1
116 Gong, Chun. 1
117 Vajta, Gabor. 1
118 Fournier J. 1
119 Watson,K.M. 1
120 Zeng,W. 1
121 Fiuza P. 1
122 Enwistle P. 1
123 Silvers,J.E. 1
124 Liang, Yu. 1
125 Zhang, Xiuqing. 1
126 García D. 1
127 Tan, Ke. 1
128 Gusmão L. 1
129 Woolley,I.J. 1
130 Price,S. 1
131 Giraud S. 1
132 Bryant,M.L. 1
133 Yin, XuYang. 1
134 Wang, Wei. 1
135 Tan Y. 1
136 McKaig,R. 1
137 Alfredo D. 1
138 Bendall,C. 1
139 McManus,H. 1
140 Amani,D. 1
141 Prone,I. 1
142 Sasco,A.J. 1
143 Jackson,E. 1
144 Mpoudi-Etame,M. 1
145 Ferreira R. 1
146 Kulatunga,A. 1
147 Phiri,S.J.P. 1
148 Roets F. 1
149 Lechat C. 1
150 Okwara,B. 1
151 Pujari,S.S. 1
152 Boyd,M.A. 1
153 Jaquet,A. 1
154 Finlayson,R.J. 1
155 Cooper,D. 1
156 El-Hadj Djibril,S. 1
157 Carr,A. 1
158 Ephoévi-Gah,A. 1
159 Taylor,S.C. 1
160 Takassi,E. 1
161 McCallum,K. 1
162 Djeha,A. 1
163 Dabis,F. 1
164 Lee,F. 1
165 Coffié,P.A. 1
166 Norris,R. 1
167 Ékouévi,D.K. 1
168 Sinn,K. 1
169 Arrivé,E. 1
170 Bissagnéné,E. 1
171 Hesse,K. 1
172 Knibbs,P. 1
173 Prasitsuebsai,W. 1
174 Aplin N. 1
175 McGill,K. 1
176 Kanapathipillai, R. 1
177 Johnston,C. 1
178 Antoniolli Z. 1
179 Broom,J.K. 1
180 Alves J. 1
181 Taing,K. 1
182 Araújo J. 1
183 Kajindran,A. 1
184 Youds,D. 1
185 Ng, O. T. 1
186 Bouchara J. 1
187 Ditangco,R. 1
188 Arzanlou M. 1
189 Orth,D.N. 1
190 McManus, H. 1
191 Choi,J.Y.O. 1
192 Albizu J. 1
193 Ngieng,M. 1
194 Prozesky,H. 1
195 Mu, Feng. 1
196 Sousa J. 1
197 Petit,A. 1
198 Shivas R. 1
199 Chuah,J. 1
200 Dickson,B.M. 1
201 Reid,S.E. 1
202 Downing,S.G. 1
203 Accioly T. 1
204 Sowden,D. 1
205 Abell S. 1
206 Renner,L. 1
207 Wiederhold N. 1
208 Russell,D.B. 1
209 Kelly,M.D. 1
210 Carter,E.J. 1
211 Heykoop M. 1
212 Choi,J. 1
213 Davies,M.A. 1
214 Conrad,J. 1
215 Barber P. 1
216 Burgess T. 1
217 Souza-Motta C. 1
218 Chimbetete,C. 1
219 Moreno G. 1
220 Diero,L. 1
221 Cano-Lira J. 1
222 Gasser,A. 1
223 Crane C. 1
224 Eboua,T.F. 1
225 Barrett S. 1
226 Thangavel R. 1
227 Duda,S. 1
228 Cegielski,P.J. 1
229 Siqueira J. 1
230 Seifert K. 1
231 Boulle,A. 1
232 Gibertoni T. 1
233 Lee,C. 1
234 Manimohan P. 1
235 Bezerra J. 1
236 Scarlett K. 1
237 Bishai,W.R. 1
238 Shuttleworth L. 1
239 Braitstein,P.K.A. 1
240 Silva M. 1
241 Carter,J.E. 1
242 Wingfield M. 1
243 Latha K. 1
244 Carriquiry,G. 1
245 Raj K. 1
246 Silva G. 1
247 Han,S. 1
248 Geng,E. 1
249 Watson,J. 1
250 Lewden,C. 1
251 Manjón J. 1
252 Kautmanova I. 1
253 Leroy,V. 1
254 Lameck,D. 1
255 Gené J. 1
256 Furner,V.L. 1
257 Lawrence,C. 1
258 Lindegren,M.L. 1
259 Petoumenos,K. 1
260 Maskew,M. 1
261 Le Roux J. 1
262 Hardy G. 1
263 Mandalakas,A.M. 1
264 Martín M. 1
265 Mulhall,B.P. 1
266 Smith,D.J. 1
267 Carlavilla J. 1
268 Stchigel A. 1
269 Chen,Y.M.A. 1
270 Read,P.J. 1
271 Hoffmann,C. 1
272 Wray,L. 1
273 Guarro J. 1
274 Hardwicke,L. 1
275 Guevara-Suarez M. 1
276 Huebner,R. 1
277 Baseia I. 1
278 Phanuphak,N. 1
279 Couldwell,D.L. 1
280 Kim,P. 1
281 Cano-Canals J. 1
282 Kancheya,N.G. 1
283 Omar,S.F.S. 1
284 Lu,H. 1
285 Bashi,J. 1
286 Santos T. 1
287 Dusingize,J.C. 1
288 Wong,W.W. 1
289 Jiang, Hui. 1
290 López-Villalba Á. 1
291 Lin, Ge. 1
292 Lisboa W. 1
293 Wood,R. 1
294 Azwa,I. 1
295 Maciel J. 1
296 Jackson,E.K. 1
297 Wu,P.C. 1
298 Zhang, ChunLei. 1
299 Marney T. 1
300 Cortes,C.P. 1
301 Marincowitz S. 1
302 Ku,W.W. 1
303 Tan, YueQiu. 1
304 Lu, GuangXiu. 1
305 Syed Omar,S.F. 1
306 Choi,J.Y. 1
307 Peng, HuanHuan. 1
308 Larsson E. 1
309 Boettiger,D.C. 1
310 Koukol O. 1
311 Tharnprisan,P. 1
312 Robinson,J.O. 1
313 Zhao, LiJian. 1
314 Sohn,A. 1
315 Na,S. 1
316 Zhang, ShuoPing. 1
317 Lisboa D. 1
318 Nhandu,V. 1
319 Lee,C.K.C. 1
320 Ballif,M. 1
321 Xiong, Bo. 1
322 Lee D. 1
323 McGowan,C.C. 1
324 Lim,P.L. 1
325 Egger,M. 1
326 Cheewangkoon R. 1
327 Rougeron A. 1
328 Raja H. 1
329 Boettiger,D.E. 1
330 Sriondee,R. 1
331 Poveda-Molero J. 1
332 Sterling,T.R. 1
333 Fenner,L. 1
334 Daniel R. 1
335 Anastos,K. 1
336 Barreto R. 1
337 Zhou,J. 1
338 Samadi R. 1
339 Crous P. 1
340 Salcedo I. 1
341 Ajayi,S.O. 1
342 Du,Q.T. 1
343 Piepenbring M. 1
344 Chen, ShengPei. 1
345 Miller A. 1
346 Graber,C. 1
347 Tan,M.T. 1
348 Diero,L.O. 1
349 Chen, Fang. 1
350 Meijer M. 1
351 Chusut,P. 1
352 Zhang, ChunSheng. 1
353 Paiva L. 1
354 Hawerlander,D. 1
355 Kambua,P. 1
356 Pan, XiaoYu. 1
357 Chumla,L. 1
358 Olariaga I. 1
359 Renner,L.A. 1
360 Koppel O. 1
361 Ellis,D. 1
362 Soppi,F. 1
363 Tatwangire,J. 1
364 Minga,A.K. 1
365 Anastos,K.M. 1
366 Chenal,H. 1
367 Mutimura,E. 1
368 Assi,A.I. 1
369 Gitembagara,A. 1
370 Izabelle,I. 1
371 Abo,Y. 1
372 Baramperanye,E. 1
373 Amego,M.D.N. 1
374 Edmonds,A. 1
375 Eholié,S.P.A. 1
376 Twizere,C. 1
377 Niyongabo,T. 1
378 Yoboue,J.M. 1
379 Brou,K. 1
380 Kariminia,A. 1
381 Truong,H.K. 1
382 Gansonré,M. 1
383 Du,T.Q. 1
384 Hiembo,W. 1
385 Loan,N.T. 1
386 Ouedraogo,S. 1
387 An,P.N. 1
388 Ouédraogo,R. 1
389 Messou,E. 1
390 Chau,N.H. 1
391 Kouakou,G.M. 1
392 Nipathakosol,P. 1
393 Bosse,C.A. 1
394 Ha,M. 1
395 Koné,M. 1
396 Gnokoro,J.C. 1
397 Do,C.V. 1
398 Andavi,V. 1
399 Yotebieng,M. 1
400 Kouakou,K.D. 1
401 Kambugu,A.D. 1
402 Moh,M. 1
403 Mwebesa,B.B. 1
404 Avit-Edi,D. 1
405 Ssali,J.C. 1
406 Pety,T. 1
407 Ssemuwemba,H. 1
408 Hermans,S. 1
409 Yao,V.A. 1
410 Dickinsonn,D. 1
411 Kouakou,C. 1
412 Eley,B.S. 1
413 Dainguy,M.E. 1
414 Jjingo,K. 1
415 Nalugoda,F.K. 1
416 Folquet,M.A. 1
417 N'Gbeche,M.S. 1
418 Ngonyani,K. 1
419 Yiannoutsos,C.T. 1
420 Koule,S.O. 1
421 Ayaya,S.O. 1
422 Tanon,A.K. 1
423 Ayangma,L. 1
424 Diallo,Z. 1
425 Azinyue,I. 1
426 Ello,F. 1
427 Anzan,K.C. 1
428 Bukusi,E.A. 1
429 Issouf,K.L. 1
430 Lyamuya,R.E. 1
431 Kouakou,J.C. 1
432 Somi,G.R. 1
433 Aka,E.A. 1
434 Guehi,C. 1
435 Lewis-Kulzer,J. 1
436 Lam,N.V. 1
437 Kouéta,F. 1
438 Gougounon-Houéto,A. 1
439 Reubenson,G. 1
440 Azon-Kouanou,A. 1
441 Ahomadegbé,C. 1
442 Akakpo,J. 1
443 Maxwell,N. 1
444 Zannou,D.M. 1
445 Ahouada,C. 1
446 Vo,Q. 1
447 Houngbè,F. 1
448 Wejse,C. 1
449 Alihonou,F. 1
450 Wester,W. 1
451 Koumakpaï,S. 1
452 Wehbe,F.H. 1
453 Walker,D. 1
454 Séhonou,J.J. 1
455 Da Silva,D. 1
456 Cornell,M. 1
457 Rabie,H. 1
458 Welbeck,J.E. 1
459 Stringer,J.S.A. 1
460 Goka,B. 1
461 Prozesky,H.W. 1
462 Sami,M.F. 1
463 Phiri,S. 1
464 Kouadio,S.C. 1
465 Sackey,A. 1
466 Technau,K.G. 1
467 Paulo,J. 1
468 Boulle,A.M. 1
469 Rodrigues,A. 1
470 Keiser,O. 1
471 Da Silva,Z.J.D. 1
472 Owiafe,S.N. 1
473 Kaeser,F. 1
474 , 1
475 Williams,C. 1
476 Zoungrana,J. 1
477 Chan,K.C. 1
478 Héma,A.I. 1
479 Nallusamy,R. 1
480 Sawadogo,A.B. 1
481 Atmikasari,L.P.P. 1
482 Zerbo,B. 1
483 Malino,I.Y. 1
484 Udomphanit,T. 1
485 Soré,I. 1
486 Wittawatmongkol,O. 1
487 Yé,D. 1
488 Dung,K.T.K. 1
489 Tapsoba,A. 1
490 Phongsamart,W. 1
491 Lapphra,K. 1
492 Bado,G. 1
493 Zoungrana,L.A. 1
494 Wati,D.K.U. 1
495 Sagbo,G. 1
496 Yao,Z. 1
497 Tossa-Bagnan,L. 1
498 Wools-Kaloustian,K.K. 1
499 Hounhoui,G. 1
500 Hodonou,I. 1
501 Wood,R.W. 1
502 Zhang,F.J. 1
503 Adjide,H. 1
504 Diendéré,A.E. 1
505 Law,M.G. 1
506 Traore,E. 1
507 Cao,T.T. 1
508 Bognounou,R. 1
509 Drabo,J.Y. 1
510 Mengthaisong,T. 1
511 Méa-Assande,V.T. 1
512 Fritz,C. 1
513 Benson,O. 1
514 Adebamowo,C.A. 1
515 James,J. 1
516 Igbinoba,F. 1
517 Dapiap,S.B. 1
518 Padgett,D. 1
519 Alim,G. 1
520 Madero,J.S. 1
521 Obaseki, 1
522 Osakede,P. 1
523 Ratanasuwan,W. 1
524 Sow,P.S. 1
525 Wright,S.T. 1
526 Seydi,M. 1
527 Kantipong,P. 1
528 Praparattanapan,J. 1
529 Olasode,J. 1
530 Ajayi,S. 1
531 Pape,J.W. 1
532 Thiébaut,R. 1
533 Koné,N. 1
534 Wandeler,G. 1
535 Koïta,A. 1
536 Tchounga,B.K. 1
537 Berthé,A. 1
538 Shiboski,C. 1
539 Traoré,H.C. 1
540 N'Diaye,C. 1
541 Cahn,P. 1
542 Traoré,N. 1
543 Grinsztejn,B.G.J. 1
544 Charurat,M.E. 1
545 Wolff,M. 1
546 Traoré,M. 1
547 Coulibaly,S.T. 1
548 Gotuzzo,E.H. 1
549 Diop,B. 1
550 O'Connor,C.C. 1
551 Kariyare,B.G. 1
552 Smith,D.E. 1
553 Gbadamassi,G. 1
554 Little,J.L. 1
555 Kotosso,A. 1
556 Vincent,T. 1
557 Patassi,A. 1
558 Allen,D. 1
559 Gray,C. 1
560 Komi,A. 1
561 Templeton,D.J. 1
562 Koko Lawson-Evi,A. 1
563 Dijanosic,C. 1
564 Pakpame,P. 1
565 Vale,R. 1
566 Baker,D.A. 1
567 Mensah-Zukong,K.E. 1
568 Mbaye,A.D. 1
569 Cunningham,N. 1
570 Bassabi,C.C. 1
571 Grotowski,M. 1
572 Sy,H.S. 1
573 Ponnampalavanar,S.A. 1
574 Tine,J.M. 1
575 Manga,N.M. 1
576 Hoy,J.F. 1
577 Ba,A. 1
578 Bloch,M.T. 1
579 Faye,M. 1
580 McCann,L. 1
581 Gueye,R.D. 1
582 Agrawal,S. 1
583 Dior,H. 1
584 Diagne,A. 1
585 Franic,T. 1
586 Ndondoki,C. 1
587 Sylla,M. 1
588 Karcher,S. 1
589 Gonsan,J.M. 1
590 Le Carrou,J. 1
591 Gilbert,C. 1
592 Halligan,S. 1
593 Bessekon,S. 1
594 McGrath,V. 1
595 Bohossou,F. 1
596 Lenaud,S. 1
597 Nchot,C. 1
598 Östergaard,L.J. 1
599 Siloué,B. 1
600 Laursen,A.L. 1
601 Yao,A.R. 1
602 Oliviera-Souto,I. 1
603 Medina,C. 1
604 Malateste,K. 1
605 McGrath,C. 1
606 Balestre,E. 1
607 Hoffmann,C.J. 1
608 Kokora,M.B. 1
609 MacPhail,P. 1
610 Acquah,P. 1
611 Giddy,J. 1
612 Oka-Bérété,G. 1
613 Garone,D. 1
614 Zobo,N. 1
615 Timité-Konan,M. 1
616 Moultrie,H. 1
617 Shakeshaft,J. 1
618 Azani,J.C. 1
619 Brown,K.L. 1
620 Pestilli,S. 1
621 Assouan,J.K. 1
622 Diecket Ahoussou,L. 1
623 Ndirangu,J. 1
624 Clouet,G. 1
625 Sodemann,M. 1
626 Dembélé,M.S. 1
627 Gottlieb.,G.S. 1
628 Doumbia,M. 1
629 Elvis Diby,J.S. 1
630 Cissé,T. 1
631 Datté,S. 1
632 Minta,D. 1
633 Desmonde,S. 1
634 Horo,A.G. 1
635 Fomba,M. 1
636 Meless,D. 1
637 Dicko,F.T. 1
638 Mounkaila-Harouna,A. 1
639 Traoré,A.M. 1
640 Malvy,D. 1
641 Kangah,S.N. 1
642 Kaya,A.S. 1
643 Traore,H.A. 1
644 Ciaranello,A.L. 1
645 Kouakou,A. 1
646 Erikstrup,C. 1
647 Rabourdin,E. 1
648 Fomsgaard,A. 1
649 Doring,A. 1
650 Dosso,M. 1
651 Aaby,P.P. 1
652 Eugen-Olsen,J. 1
653 Rivenc,J. 1
654 Kalle,A. 1
655 Essanin,J.B. 1
656 Katile,D. 1
657 Ba,B. 1
658 Diakité,F.F. 1
659 Maïga,M.Y. 1
660 Anglaret,X. 1
661 Atakouma,Y.D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 4
4 2556 1