ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Cummings S.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Yaowen 8
2 Tang, Lihua 8
3 Wu, Hao 5
4 Gan, Woon-Seng. 5
5 Phanichphant S. 5
6 Chaiyasut C. 5
7 Patumanond J. 4
8 Sirithunyalug B. 4
9 Suksathan R. 3
10 Sookkhee S. 3
11 Leelapornpisid P. 3
12 Ung A. 3
13 Anuntalabhochai S. 3
14 Pyne S. 3
15 Jatisatienr A. 3
16 Sastraruji T. 3
17 Janmanee R. 3
18 Sriwichai S. 3
19 Chinwong D. 3
20 Vejabhikul S. 3
21 Baba A. 3
22 Hall J. 3
23 Phrommintikul A. 3
24 Wongrattanakamon P. 2
25 Jiranusornkul S. 2
26 Yucharoen R. 2
27 Thawatchai Tuntulani 2
28 Nimmanpipug P. 2
29 Tragoolpua Y. 2
30 Siriwattana K. 2
31 Higuchi Y. 2
32 Tharata S. 2
33 Youngchim S. 2
34 Nosanchuk J. 2
35 Chaimaha N. 2
36 Lie W. 2
37 Lee H. 2
38 Liao H. 2
39 Shueng P. 2
40 Gunaparn S. 2
41 Cheewakriangkrai C. 2
42 Chang C. 2
43 Lim, Say Ian 2
44 Kirdmanee C. 2
45 Songsak T. 2
46 Mungkornasawakul P. 2
47 Liu, Yu 2
48 Julsrigival J. 2
49 Lim, Yee Yan 2
50 Chaiyasit S. 2
51 Okonogi S. 2
52 Niwatananun V. 2
53 Niwatananun K. 2
54 Zeng, Xu Dong 2
55 Zhang, Rui 2
56 Punjaisee C. 2
57 Avvari, Panduranga Vittal 2
58 Saenjum C. 2
59 Gong Haiqing, Thomas 2
60 Titayavan A. 2
61 Titayavan M. 2
62 Viernstein H. 2
63 Fukuda N. 2
64 Kaneko F. 2
65 Visessanguan W. 2
66 Chuamanochan V. 2
67 Ikegami F. 2
68 Kato K. 2
69 Shinbo K. 2
70 Ushijima H. 2
71 Ausayakhun S. 2
72 Punjaisee S. 2
73 Chutivongse S. 1
74 Chou C. 1
75 Engling G. 1
76 Virutamasen P. 1
77 Jimakorn P. 1
78 Lee C. 1
79 Sheu G. 1
80 Gajalakshmi V. 1
81 Silpisornkosol S. 1
82 Lin N. 1
83 Boosiri B. 1
84 Chuang M. 1
85 Chao P. 1
86 Koetsawang S. 1
87 Kreiger N. 1
88 Wall C. 1
89 Chang Y. 1
90 Martin N. 1
91 Tjonneland A. 1
92 Simpson K. 1
93 Baines C. 1
94 Neugut A. 1
95 Asayama I. 1
96 Kinsey T. 1
97 Santella R. 1
98 Mahoney O. 1
99 Wongsrichanalai C. 1
100 Peterson H. 1
101 Ramli R. 1
102 Bishop T. 1
103 Fentiman I. 1
104 Baird M. 1
105 Dau X. 1
106 De Sanjosé S. 1
107 Peto R. 1
108 Doll R. 1
109 Lindgard I. 1
110 Jorgensen T. 1
111 Liu B. 1
112 Pirie K. 1
113 Reeves G. 1
114 Gonzalez C. 1
115 Marchbanks P. 1
116 Hopper J. 1
117 Srisen P. 1
118 Sopajaree K. 1
119 Eliassen H. 1
120 Hong G. 1
121 Nishan P. 1
122 Theera-Umpon N. 1
123 Wingo P. 1
124 Ory H. 1
125 Ebeling K. 1
126 Auephanwiriyakul S. 1
127 Kunde D. 1
128 Hankinson S. 1
129 Rachawat D. 1
130 Kakouri E. 1
131 Marcou Y. 1
132 Duffy S. 1
133 Morabia A. 1
134 Stewart W. 1
135 Schuman L. 1
136 Key T. 1
137 Chantarakul N. 1
138 Coates R. 1
139 Davidson P. 1
140 Liff J. 1
141 Urathamakul T. 1
142 Talamini R. 1
143 Szklo M. 1
144 Coogan P. 1
145 Sitas F. 1
146 Canfell K. 1
147 Lissowska J. 1
148 Horn-Ross P. 1
149 John E. 1
150 Yang P. 1
151 Hislop T. 1
152 Rosenberg L. 1
153 Palmer J. 1
154 Band P. 1
155 Coldman A. 1
156 Gallagher R. 1
157 Patel A. 1
158 Juntasopeepun P. 1
159 Cauley J. 1
160 Miller A. 1
161 Lee N. 1
162 Heuch I. 1
163 Nomura A. 1
164 Hakansson N. 1
165 Hu J. 1
166 Pardthaisong T. 1
167 Stahlberg C. 1
168 Pedersen A. 1
169 Collins R. 1
170 Flesch-Janys D. 1
171 Adami H. 1
172 Hamajima N. 1
173 Phianmongkhol Y. 1
174 Friedenreich C. 1
175 Calle E. 1
176 Suwan N. 1
177 Gapstur S. 1
178 Srisomboon J. 1
179 Rohan T. 1
180 Hirose K. 1
181 Persson I. 1
182 Weiderpass E. 1
183 Tajima K. 1
184 Magnusson C. 1
185 Theetranont C. 1
186 Limtrakul P. 1
187 Sriphetcharawut S. 1
188 Udyavar A.R. 1
189 Chang S.-L. 1
190 Tai C.-T. 1
191 Lin Y.-J. 1
192 Lersilp S. 1
193 Wongcharoen W. 1
194 Pornsuwan S. 1
195 Vanittanakom N. 1
196 Makonkawkeyoon S. 1
197 Makonkawkeyoon L. 1
198 Chiewchanvit S. 1
199 Maneekarn N. 1
200 Lo L.-W. 1
201 Tuan T.-C. 1
202 Higa S. 1
203 Sittitrai P. 1
204 Pattarasakulchai T. 1
205 Ueng K.-C. 1
206 Tananuwat R. 1
207 Chen Y.-J. 1
208 Chitapanarux I. 1
209 Traisathit P. 1
210 Tsao H.-M. 1
211 Hsieh M.-H. 1
212 Iamaroon A. 1
213 Hu Y.-F. 1
214 Atkins A. 1
215 Mahanupab P. 1
216 Wongpornchai S. 1
217 Kamakura, Tomoo 1
218 Nomura, Hideyuki 1
219 Juwattanasomran R. 1
220 Somta P. 1
221 Gan, Woon-Seng 1
222 Kruefu V. 1
223 Phrutivorapongkul A. 1
224 Jantrawut P. 1
225 Kiattisin K. 1
226 Lou, Chao-Ping 1
227 Liao, Wei-Hsin 1
228 Shimizu T. 1
229 Kaga A. 1
230 Tang J. 1
231 Phunpae P. 1
232 Chernbumroong S. 1
233 Ramos V. 1
234 Yu H. 1
235 Sriboonchitta S. 1
236 Apiratmateekul N. 1
237 Makeudom A. 1
238 Srinives P. 1
239 Tayapiwatana C. 1
240 Kasinrerk W. 1
241 Nantarat T. 1
242 Chen S.-A. 1
243 Komolmalai N. 1
244 Cui, Lin 1
245 Chaichantipyuth C. 1
246 Watanabe T. 1
247 Iwasaki M. 1
248 Ishikawa T. 1
249 Shi, Miao 1
250 Pannee Leeladee 1
251 Takashi M. 1
252 Narongsak Chaichit 1
253 Shimokawa S. 1
254 Kumamoto T. 1
255 Vithaya Ruangpornvisuti 1
256 Ishikaw T. 1
257 Tahara S. 1
258 Chaiwan A. 1
259 Callaghan K. 1
260 Bull D. 1
261 Crossley B. 1
262 Goodill A. 1
263 Green J. 1
264 Beral V. 1
265 Mao Y. 1
266 Lim, Y. Y. 1
267 Tan, Ee-Leng. 1
268 Kolonel L. 1
269 Ghiasvand R. 1
270 Johnson K. 1
271 Nathakarnkitkul S. 1
272 Srisa-nga P. 1
273 Ketunpanya A. 1
274 Jaksuwan R. 1
275 Tharavichikul P. 1
276 Chuchottaworn C. 1
277 Smithtikarn S. 1
278 Condo S. 1
279 Settakorn J. 1
280 Boonlert D. 1
281 Morakote N. 1
282 Panichkul S. 1
283 Sripan P. 1
284 Mahaisavariya P. 1
285 Lee V. 1
286 Natakankitkul S. 1
287 Umsumarng S. 1
288 Sirisa-Ard P. 1
289 Panyaphu K. 1
290 Sastraruji K. 1
291 Van On T. 1
292 Wongwattananukul N. 1
293 Santiarworn D. 1
294 Nopsiri W. 1
295 Sireeratawong S. 1
296 Wannasiri S. 1
297 Putiyanan S. 1
298 Vanittanokom N. 1
299 Hermon C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 12
2 2559 5
3 2558 3
4 2557 7
5 2556 19
6 2555 13
7 2554 10
8 2553 3
9 2552 1
10 2551 2
11 2550 2
12 2549 1
13 2547 1
14 2546 2
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 An empirical study of inbound tourism demand in China: a copula-GARCH approach
2 Melanization of Fusarium keratoplasticum (F. solani Species Complex) During Disseminated Fusariosis in a Patient with Acute Leukemia
3 Effectiveness of therapeutic programs for students with ADHD with executive function deficits
4 A significant mechanism of molecular recognition between bioflavonoids and P-glycoprotein leading to herb-drug interactions
5 Ten-year outcome of different treatment modalities for squamous cell carcinoma of oral cavity
6 Genotypic distribution of multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis in northern Thailand
7 Insight into the molecular mechanism of P-glycoprotein mediated drug toxicity induced by bioflavonoids: an integrated computational approach
8 Effects of Solanum torvum fruit water extract on hyperlipidemia and sex hormones in high-fat fed male rats
9 Ketoconazole inhibits Malassezia furfur morphogenesis in vitro under filamentation optimized conditions
10 Phytochemical, synthetic and biological studies on Stemona and Stichoneuron plants and alkaloids: A personal perspective
11 Exploring oral cancer patients' preference in medical decision making and quality of life
12 Decisional conflict in work-related hand trauma patients
ปี พ.ศ. 2559
13 Synthesis Of Monolayer Graphene On Polycrystalline Nickel And Nickel-Copper Bimetallic Catalyst And Study Toward The Reuse Of Nickel Catalyst
14 Parent and teacher perspectives in collaborative concepts of therapeutic programs for students with ADHD
15 Kinect Joints Correction Using Optical Flow for Weightlifting Videos
16 Aerosol transport from Chiang Mai, Thailand to Mt. Lulin, Taiwan - Implication of aerosol aging during long-range transport
17 Reduction in total recurrent cardiovascular events in acute coronary syndrome patients with low-density lipoprotein cholesterol goal <70 mg/dL: A real-life cohort in a developing country
ปี พ.ศ. 2558
18 Low-density lipoprotein cholesterol of less than 70 mg/dL is associated with fewer cardiovascular events in acute coronary syndrome patients: A real-life cohort in Thailand
19 Optimization, characterization and stability of essential oils blend loaded nanoemulsions by PIC technique for anti-tyrosinase activity
20 Low-density lipoprotein cholesterol of less than 70 mg/dL is associated with fewer cardiovascular events in acute coronary syndrome patients: A real-life cohort in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
21 Medicinal plants of the Mien (Yao) in Northern Thailand and their potential value in the primary healthcare of postpartum women
22 Antioxidant and anticancer activities from leaf extracts of four Combretum species from Northern Thailand
23 Feasibility study of multi-directional vibration energy harvesting with a frame harvester
24 Development of a broadband nonlinear two-degree-of-freedom piezoelectric energy harvester
25 Spatial aliasing effects in a steerable parametric loudspeaker for stereophonic sound reproduction
26 Electro-mechanical impedance (EMI)-based incipient crack monitoring and critical crack identification of beam structures
27 Rapid diagnosis of tuberculosis by identification of Antigen 85 in mycobacterial culture system
ปี พ.ศ. 2556
28 Fabrication of thin film from conducting polymer/single wall carbon nanotube composites for the detection of uric acid
29 Electrochemically controlled detection of adrenaline on poly(2-aminobenzylamine) thin films by surface plasmon resonance spectroscopy and quartz crystal microbalance
30 Appraisal of biological activities and identification of phenolic compound of African marigold (Tagetes erecta) flower extract
31 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
32 Chemical composition of the essential oils from cell culture of dendrobium parishii Rchb. F.
33 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized γ-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
34 Determination of volatile constituents of Thai fragrant orchids by gas chromatography-mass spectrometry with solid-phase microextraction
35 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
36 Elderly activities recognition and classification for applications in assisted living
37 Steerable parametric loudspeaker with preprocessing methods.
38 Hybrid immersive three-dimensional sound reproduction system with steerable parametric loudspeakers.
39 Broadband energy harvesting using nonlinear 2-DOF configuration
40 Enhancement of piezoelectric energy harvesting with multi-stable nonlinear vibrations
41 A high-throughput microfluidic biochip to quantify bacterial adhesion to single host cells by real-time PCR assay
42 Investigation of the steerable parametric loudspeaker based on phased array techniques.
43 Damage detection and characterization using EMI technique under varying axial load
44 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
45 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized ?-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
46 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
47 Detection and monitoring of axial cracks in cylindrical structures using torsional wave generated by piezoelectric macro-fiber composite
48 Comparative study of electromechanical impedance and lamb wave techniques for fatigue crack detection and monitoring in metallic structures
49 Modeling the directivity of parametric loudspeaker.
50 Product directivity models for parametric loudspeakers.
51 A compact 2 degree-of-freedom energy harvester with cut-out cantilever beam
52 Analysis and calibration of system errors in steerable parametric loudspeakers.
53 Improving functionality of vibration energy harvesters using magnets.
54 Effect of varying axial load under fixed boundary condition on admittance signatures of electromechanical impedance technique.
55 A microfluidic liquid phase nucleic acid purification chip to selectively isolate DNA or RNA from low copy/single bacterial cells in minute sample volume followed by direct on-chip quantitative PCR assay
56 A novel two-degrees-of-freedom piezoelectric energy harvester
57 Functional conducting polymers in the application of SPR biosensors
58 Difference in Hip Prosthesis Femoral Offset Affects Hip Abductor Strength and Gait Characteristics During Obstacle Crossing
59 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
60 A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety "Kaori" and SNAP marker development for the fragrance
61 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
62 Inhibitory effect of aromatic herbs, lavender, sage and chamomile against herpes simplex virus infection
63 Current status of the research ethics committees in Thailand
64 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
65 Growth Of Single-Walled Carbon Nanotubes Through Pengethanol Colloidal Solution
66 Fabrication of modified SWNTs/glassy carbon electrode for the determination of dopamine
67 Inhibitory effect of aromatic herbs, lavender, sage and chamomile against herpes simplex virus infection
68 Development and psychometric evaluation of the Thai Human Papillomavirus Beliefs Scale
69 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
70 Single-wall carbon nanotube modified glassy carbon electrode for electroanalytical determination of dopamine
71 Toward broadband vibration-based energy harvesting
72 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
ปี พ.ศ. 2552
73 Structural and conformational investigations of chiral bis(phenylamido)ferrocenes by X-ray crystallography and density functional calculations
ปี พ.ศ. 2551
74 Antioxidant activity of some volatile oils and absolutes from Thai aromatic plants
75 The important role of pulmonary vein carina ablation as an adjunct to circumferential pulmonary vein isolation
ปี พ.ศ. 2550
76 Intracellular growth and drug susceptibility of Mycobacterium tuberculosis in macrophages
77 On efficient quality of service provisioning in the next generation internet.
ปี พ.ศ. 2549
78 Supramolecular chemistry of ditopic anion sensors and amphiphilic molecules
ปี พ.ศ. 2547
79 Kwakhurin, a unique isoflavone with rejuvenating activity from "kwao keur": Further characterization by 2D-NMR spectrometry and synthesis of triisopropylkwakhurin
ปี พ.ศ. 2546
80 The development of Hyptis suaveolens oil cream
81 The development of Hyptis suaveolens oil cream
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
82 Effects of energy drink consumption on physical performance and perceptual responses among physically inactive university students