ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Coskun, Ali
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Chen, Ailu
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sauvage, Jean-Pierre. 1
2 Chang, Victor Wei-Chung 1
3 Zhu, Zhixue 1
4 Fahrenbach, Albert C. 1
5 Stoddart, J. Fraser 1
6 Botros, Youssry Y. 1
7 Zhao, Yanli 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
ผลงานวิจัย