ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chusak Thanawattano
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Wavelet power spectrum analysis for PVC discrimination
2 Wavelet power spectrum analysis for PVC discrimination
ปี พ.ศ. 2553
3 วิธีการระบุช่วงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ: กรณีเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจำนวนมากครั้ง
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการพัฒนาระบบคัดกรองสาเหตุของความผิดปกติของระบบการทำงานของหัวใจระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5 ระบบคัดกรองสาเหตุของความผิดปกติของระบบการทำงานของหัวใจระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2551
6 การจำแนกความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าหัวใจโดยอาศัยคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
7 การจำแนกประเภทยานพาหนะโดยอาศัยเอกลักษณ์สนามแม่เหล็กโลกของยายพาหนะ