ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pithi Chanvorachote 15
2 Vimolmas Lipipun 13
3 Kittisak Likhitwitayawuid 11
4 Garnpimol C. Ritthidej 10
5 Ubonthip Nimmannit 9
6 Khanit Suwanborirux 9
7 Somsong Lawanprasert 8
8 Narueporn Sutanthavibul 7
9 Somboon Tanasupawat 7
10 Poj Kulvanich 7
11 Boonchoo Sritularak 7
12 Rungpetch Sakulbumrungsil 6
13 Vithaya kulsomboon 5
14 Suree Jianmongkol 5
15 Wanchai De-Eknamkul 5
16 Duangdeun Meksuriyen 5
17 Yupadee Sirisinsuk 5
18 Rutt Suttisri 4
19 Nijsiri Ruangrungsi 4
20 Walaisiri Muangsiri 4
21 Suchada Chutimaworapan 4
22 Duangchit Panomvana Na Ayudhya 4
23 Sunanta Pongsamart 4
24 Jittima Chatchawalsaisin 4
25 Thitima Pengsuparp 4
26 Suyanee Pongthananikorn 4
27 Linna Tongyonk 3
28 Wonnop Visessanguan 3
29 Phanphen Wattanaarsakit 3
30 Kulwara Meksawan 3
31 Tanattha Kittisopee 3
32 Sureerut Porntadavity 3
33 Pathom Somwong 3
34 Pornanong Aramwit 3
35 Apichai Angspatt 3
36 Nontima Vardhanabhuti 3
37 Garnpimol Ritthidej 3
38 Chamnan Patarapanich 2
39 Suwanna Laungchonlatan 2
40 Anuchai Theeraroungchaisri 2
41 Suchada Sukrong 2
42 Urairat Sermsri 2
43 Baralee Punyawudho 2
44 Varisa Pongrakhananon 2
45 Niyada Kiatying-Angsulee 2
46 Chonticha Srisawang 2
47 Pattama Pittayakhajonwut 2
48 Laddawal Phivthong-ngam 2
49 Acom Sornsute 2
50 Anawatch Mitpratan 2
51 Sumphan Wongseripipatana 2
52 Jittima Chatchawansaisin 2
53 Duangchit Panomvana 2
54 Puree Anantachoti 2
55 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital 2
56 Tippawan Siritientong 2
57 Sukhontha Hasatsri 2
58 ยุภาพรรณ มันกระโทก 2
59 Yupapun Munkratok 2
60 Wichian Tungtananuwat 2
61 Oranuch Nakchat 2
62 วิทยา กุลสมบูรณ์ 2
63 Htoo Htet Myat 2
64 ยุพดี สิริสินสุข 2
65 Nongluksna Sriubolmas 2
66 Parkpoom Tengamnuay 2
67 Uthai Suvanakoot 2
68 Pintip Pongpech 2
69 Prasan Dhumma-upakorn 2
70 Pornpen Werawatganone 2
71 Nuansri Niwattisaiwong 2
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
74 Jaitip Paiboon 1
75 Kitpramuk Tantayaporn 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
78 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
79 วิมล เหมะจันทร 1
80 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
81 Chulalongkorn University.Graduate school 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 วัฒนชัย สมิทธากร 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 Prakong Tangpraprutkul 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
106 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 สุมิตรา พูลทอง 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 ชอุ่ม มลิลา 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 ประคอง สุทธสาร 1
122 Panee Boonthavi 1
123 Parichat Chomto 1
124 Kaisri Umprayn 1
125 Warapun Lekrut 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 Wiwat Pichayakorn 1
128 ศิริชัย ศิริกายะ 1
129 Pornpak Sirathanarun 1
130 Maneerat Luangwattanawilai 1
131 Supakit Wongwiwatthananukit 1
132 Pornsri Prasertwaree 1
133 Wisit Prasithsirikul 1
134 Sukanya Jesadanont 1
135 Chutima Petchprayoon 1
136 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
139 Patchareewan Phungnil 1
140 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
141 Ruangthip Tantipidoke 1
142 Wanchai Assavalapsakul 1
143 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Saraporn Harikarnpakdee 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 Jarinrat Kongkamnerd 1
148 Raktham Maktrirat 1
149 Chutiporn Kitiyadisai 1
150 Rawiwun Kaewamatawong 1
151 Norio Aimi 1
152 Aranee Torcharoenrungduan 1
153 Walaisiri Yimprasert 1
154 Lee E. Kirsch 1
155 Boonnada Hiruncharoen 1
156 Jule Namchaisiri 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
159 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
160 Rattanasuda Nilnakra 1
161 Tharathorn Traiyawong 1
162 Boontarika Chanvorachote 1
163 Siriqhun Loongban 1
164 Rapepol Bavovada 1
165 Nakarin Sansanayudh 1
166 Kittisak Ajariyakhajorn 1
167 Amornthip Somsook 1
168 Duangpen Pattamadilok 1
169 Somchai Towanabut 1
170 Tasigan Chaemchoi 1
171 Sumalee Pornkitprasarn 1
172 Suphot Srimahachota 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
174 Rajalida Lipikorn 1
175 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
176 สำเริง แย้มโสภี 1
177 วัลลภ แย้มเหมือน 1
178 Siriporn Sriwarakan 1
179 สุวิชา ทองสิมา 1
180 เอกชัย อดุลยธรรม 1
181 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
182 ธวัชชัย สันติสุข 1
183 Pornpimol Muanjai 1
184 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
185 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
186 Thada Jirajaras 1
187 สุนีย์ นัยจรัญ 1
188 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
189 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
190 สุวดี ยาป่าคาย 1
191 วาสนา เสียงดัง 1
192 Thanathon Sesuk 1
193 สายฝน ควรผดุง 1
194 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
195 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
196 สมพร พรมดี 1
197 กมลชนก ยวดยง 1
198 สิริพร สิวราวุฒิ 1
199 Narong Punnim 1
200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
202 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
204 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
205 Doan Thanh Phuong 1
206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
208 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
209 กาญจนา แก้วเทพ 1
210 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
211 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
212 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
213 Nattaporn Klykleung 1
214 Chulalongkorn University. Graduate School 1
215 Kulwadee Sawatpaiboontawee 1
216 Nutputsorn Chatsumpun 1
217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
218 Poonsakdi Ploypradith 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
220 Bodin Tuesuwan 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
223 Vorasit Vongsutilers 1
224 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
225 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
226 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
227 Yeshey Penjor 1
228 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
229 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
230 รุ่งราวี ทองกันยา 1
231 กัญญา ศุภปิติพร 1
232 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
233 สมชัย วัฒนการุณ 1
234 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
235 Tadchanon Chuman 1
236 กระมล ทองธรรมชาติ 1
237 นภสร โกวรรธนะกุล 1
238 ๋Janes, Gavin W. 1
239 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
240 Kasidit Nootong 1
241 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
242 นิศา วิชพันธุ์ 1
243 สิทธิพร แอกทอง 1
244 พรรณี กาญจนพลู 1
245 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
246 ประคอง ชอบเสียง 1
247 มยุรี จารุปาน 1
248 Chariya Uiyyasathian 1
249 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
250 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
251 วินัย งามแสง 1
252 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
253 ไววิทย์ พุทธารี 1
254 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
255 Ong, Say Kee 1
256 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
257 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
258 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
259 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
260 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
261 ศุกันยา ห้วยผัด 1
262 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
263 Pantharee Boonsatorn 1
264 Varunee Padmasankh 1
265 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
266 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
267 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
268 Suchin Arunsawatwong 1
269 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
270 Chayaporn Supachartwong 1
271 อวย เกตุสิงห์ 1
272 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
273 Somying Tumwasorn 1
274 Waraporn Siriterm 1
275 ประธาน ดาบเพชร 1
276 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
277 Adawan Permpanich 1
278 Kaew Kangsadalampai 1
279 Wanwisa Sabaichai 1
280 Pratchaya Jetinai 1
281 Charunee Krisanaphan 1
282 Boonsri Ongpipattanakul 1
283 Chaiyo Chaichantipyuth 1
284 Nidchaporn Wachirattanapongmetee 1
285 Duchdoune Nitayavardhana 1
286 Pilaiporn Khunathum 1
287 Laddawan Phivthong-ngam 1
288 Chonthicha Kittichanun 1
289 Wanna Tangpakdeerat 1
290 Khanittha Singhirunnusorn 1
291 Wanida Sukketsiri 1
292 Rattana Songmek 1
293 Porntip Nimmannitya 1
294 Raweewan Chuaybamroong 1
295 Somsong Lawaprasert 1
296 Aunyavee Densornsiri 1
297 Jaruwan Sitdhipol 1
298 Yon Rojanasakul 1
299 Manatchaya Wanawatanakun 1
300 Sudjit Luanpitpong 1
301 Narin Kijkriengkraikul 1
302 Siti Zahliyatul Munawiroh 1
303 Cheerana Yomchot 1
304 Payungjit Kangwol 1
305 Kanokporn Sawasdee 1
306 Hasseri Halim 1
307 Kanlaya Lalitaphanit 1
308 Daranee Chiewchantanakit 1
309 Rachawadee Limpanit 1
310 Nareerat Thongda 1
311 Arpasinee Sanuphan 1
312 Siwat Poompouang 1
313 Preedakorn Chunhacha 1
314 Maneewan Suksomtip 1
315 Napad Triteeradej 1
316 Virat Pokaratsiri 1
317 Niphan Ngaecharoenkul 1
318 Arparporn Mittraphab 1
319 Wongsakorn Phongsopitanun 1
320 Pornpen Kongaimpitee 1
321 Pramon Viwattanakulvanid 1
322 Thongchai Koobkokkruad 1
323 Thitita Unahabhokha 1
324 Vhudhipong Saisongkorh 1
325 Jukkapan Wirunrat 1
326 Jutarat Kitsongsermthon 1
327 Waraporn Putalun 1
328 Pitchayapa Seeka 1
329 Warangkana Warisnoicharoen 1
330 Suphattra Sangmalee 1
331 Wee Winissorn 1
332 Areerat Laorpaksa 1
333 Nontima Vardhanabhut 1
334 Takashi Itoh 1
335 Pinthip Pongpech 1
336 Chanwit Tribuddharat 1
337 Chatchai Chaotham 1
338 Apiriya Dhumrongvaraporn 1
339 Anyarporn Tansirikongkol 1
340 Panida Borisut 1
341 Ratjika Wongwanakul 1
342 Somboon Tanasupaawat 1
343 Weeraya Kaewprem 1
344 Suchat Watnasirichaikul 1
345 Tipsuda Karawamitr 1
346 Ponlapat Rojnuckarin 1
347 Thi Thi San 1
348 Kitsumon Kongsanae 1
349 Nattaya Chaothanaphat 1
350 Nitcha Chamroensaksri 1
351 Akravudh Viriyavejakul 1
352 Chutima Sinsuebpol 1
353 Nunthika Kaewpunya 1
354 Kearkiat Praditpornsilpa 1
355 Duanchit Panomvana na ayudhya 1
356 Jatuporn Phaopongthai 1
357 Sujin Nitadpakorn 1
358 Jiraganya Boondarick 1
359 Chanthana Nainiran 1
360 Titinun Auamnoy 1
361 Verayuth Praphanphoj 1
362 Skolchart Pongmaneratanakul 1
363 Watcharee Prapawatwech 1
364 Suebpong Tanasanvimon 1
365 Nutthada Areepium 1
366 Kamolwan Tantipiwatanaskul 1
367 Phiriyatorn Suwanmala 1
368 Napannop Boonthanom 1
369 Kohei Oda 1
370 Sirapan Sukontasing 1
371 Masvalai Likitthanaset 1
372 Wanarat Anusornsangiam 1
373 Sorranut Chetsurakul 1
374 Kornvika Charupant 1
375 Kraisri Umprayn 1
376 Chanchit Leesatijakul 1
377 Supaporn Bunsiriluck 1
378 Panicha Kittirungsi 1
379 Tawatchai Charinpanitkul 1
380 Kanok Plaibua 1
381 Thunyawan Nuntatovattana 1
382 Piyaparisorn Wongvaranon 1
383 Kamol Udol 1
384 Anchalee Avihingsanon 1
385 Akkarawut Kowitdamrong 1
386 Surattana Amnuoypol 1
387 Taksina Chuanasa 1
388 Paranee Sripreechasak 1
389 Khanit Suwanborirax 1
390 Witaya Lowtangkitcharoen 1
391 Jiranuch Mingmuang 1
392 Thanaporn Wattanakul 1
393 Nontima Varhanabhuti 1
394 Anudep Rungsipipat 1
395 Ariya Chaisawadi 1
396 Worawan Saingam 1
397 Churee Pramatwinai 1
398 Sasithorn Lupreechaset 1
399 Aporn Charoenpiriya 1
400 Tsutomu Ishikawa 1
401 Suratchanee Jitjeang 1
402 Utsana Puapermpoonsiri 1
403 Ampai Phrutivorapongkul 1
404 Thatree Phadungcharoen 1
405 Rataya Luechapudiporn 1
406 Chaninun Ketkaew 1
407 Chaiyo Chaichantipyut 1
408 คัคนางค์ มณีศรี 1
409 Pakawadee Sriphiromya 1
410 Petchompoo Siriphan 1
411 Prapapun Sukphan 1
412 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
413 วิไล ชินธเนศ 1
414 Siraya Lekcharoen 1
415 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
416 อุทัย บุญประเสริฐ 1
417 Saowapar Khianngam 1
418 Pattaraporn Sasivimolphan 1
419 Kongsin Luangruangrong 1
420 Mutita Anuwat 1
421 Osot Nerapusee 1
422 Sutthawan Chancheochai 1
423 Kanuengnit Choochuay 1
424 Pudtan Phanthunane 1
425 Orawan Theanphong 1
426 Patcharin Wichitweingrat 1
427 Witchuda Thanakijcharoeenpath 1
428 Chanida Palanuvej 1
429 Patcharin Karnjanachotdumrong 1
430 Anudep Rungsipipat 1
431 Wanchai Treyaprasert 1
432 Surachai Unchern 1
433 Sanya Hokputsa 1
434 Suphakanya Tantrabundit 1
435 Laddawan Chuajedton 1
436 Wacharee Limpanasithikul 1
437 Sadudee Rattanajarasroj 1
438 Sarunya Tongumpai 1
439 Nonthaneth Nalinratana 1
440 Suphat Lauhawatana 1
441 Chantragan Phiphobmongkol 1
442 Sutathip Pichayapaiboon 1
443 Suntharee T. Chaisumritchoke 1
444 Rattanamanee Jakmatakul 1
445 Mayura Kanchananurauk 1
446 Panida Kethip 1
447 Kridsada Anuntawuttikul 1
448 Pathrapa Rungwichaniwat 1
449 Orrapan Jai-ut 1
450 Kulwara Meksawan, 1
451 Pasarapa Towiwat 1
452 Chootima Jamekornkul 1
453 Nattapong Pholpaiboondeeying 1
454 Chayanin Kiratipaiboon 1
455 Rungtip Narapanyakul 1
456 Nusara Piyapolrungroj 1
457 Anchalee Chiabchalard 1
458 Phimramphai Saengin 1
459 Sutheera Watcharadit 1
460 Prasat Kittakoop 1
461 Sakulrat Rattanakiat 1
462 Salinee Sirodom 1
463 Walapa Tatong 1
464 Rattanachot Mongkollikit 1
465 Ekkarat Wongpankam 1
466 Amolwan Chinapak 1
467 Phattrakorn Powan 1
468 Aninda Akkarasrisawad 1
469 Mali Wirotesangthong 1
470 Sungchai Angthararak 1
471 Alisara Sangviroon 1
472 Kesinee Netsomboon 1
473 Rapong Bespinyowong 1
474 Alisa Suk-aim 1
475 Apirada Sucontphunt 1
476 Vasinee Limwong 1
477 Athavudh Deesomchok 1
478 Wanchai Treyprasert 1
479 Narawadee Niamhun 1
480 Sasiporn Dangthongdee 1
481 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 15
3 2557 5
4 2556 19
5 2555 21
6 2554 31
7 2553 8
8 2552 2
9 2551 7
10 2550 32
11 2549 17
12 2547 2
13 2546 3
14 2545 12
15 2544 2
16 2542 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR FACTORS AFFECTING CUSTOMER ENGAGEMENT AND CUSTOMER DEVOTION TO COMMUNITY PHARMACY
2 ASSOCIATION OF RRM1, ERCC1 AND CTR1 POLYMORPHISMS WITH RESPONSE AND TOXICITIES OF GEMCITABINE-PLATINUM CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH UNRESECTABLE CHOLANGIOCARCINOMA
ปี พ.ศ. 2558
3 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
4 COMPARATIVE CLINICAL EFFICACY OF WOUND DRESSING CONTAINING SILK FIBROIN WITH BIOACTIVE COATING LAYER VERSUS MEDICATED PARAFFIN GAUZE DRESSING IN THE TREATMENT OF SPLIT-THICKNESS SKIN GRAFT DONOR SITES
5 DEVELOPMENT OF SPRAY DRIED CHITOSAN-BASED NANOAGGREGATES CONTAINING LIPID NANOPARTICLES FOR ORAL DELIVERY TO BRAIN TARGETING USING BROMOCRIPTINE AND ASIATIC ACID AS DRUG MODELS
6 COMPARATIVE CLINICAL EFFICACY OF WOUND DRESSING CONTAINING SILK FIBROIN WITH BIOACTIVE COATING LAYER VERSUS MEDICATED PARAFFIN GAUZE DRESSING IN THE TREATMENT OF SPLIT-THICKNESS SKIN GRAFT DONOR SITES
7 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
8 INFLUENCE OF PARKINSON'S DISEASE RELATED KNOWLEDGE ON PARKINSON'S PATIENT EMPOWERMENT
9 TAXONOMY AND SECONDARY METABOLITES OF SELECTED MARINE ACTINOMYCETES
10 FREE RADICAL SCAVENGERS FROM DENDROBIUM SIGNATUM
11 EFFECT OF GIGANTOL ON EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION IN LUNG CANCER CELLS
12 ROLE OF NITRIC OXIDE ON INTEGRIN EXPRESSION AND MIGRATION IN HUMAN LUNG CANCER CELLS
13 ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF MOMORDICA COCHINCHINENSIS EXTRACTS
14 FACTORS AFFECTING COMMUNITY PHARMACY CUSTOMER’S DECISION TO USE PERSONAL HEALTH RECORD VIA SMART PHONES
15 READINESS AND INTENTION TO PROVIDE EXTENDED COMMUNITY PHARMACY SERVICES
16 ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORS FROM DENDROBIUM TORTILE
17 ISOLATION, PURIFICATION, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES ISOLATED FROM LENTINUS SQUARROSULUS CULTIVATED IN THAILAND.
ปี พ.ศ. 2557
18 EFFECT OF STERILIZATION METHODS ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF G-CSF HYDROGEL DRESSING PREPARED FROM DURIAN FRUIT-HULLS POLYSACCHARIDE GEL AND POLYVINYL ALCOHOL
19 INFLUENCE OF FREEZING STAGES ON INFLUENZA VIRUS HAEMAGGLUTININ CONFORMATION DURING LYOPHILIZATION
20 IDENTIFICATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ENDOPHYTIC ACTINOMYCETES ISOLATED FROM MEDICINAL PLANTS IN THAILAND
21 DEVELOPMENT OF B/Z-DNA NANOBIOSENSOR FOR DETECTION OF Z-DNA BINDING PROTEINS
22 STRUCTURE MODIFICATION OF OXYRESVERATROL FOR DNA PROTECTIVE PROPERTY AND INHIBITORY ACTIVITIES AGAINST HERPES SIMPLEX VIRUS AND AVIAN INFLUENZA NEURAMINIDASE
ปี พ.ศ. 2556
23 Clinical efficacy of wound dressing containing silk sericin for split-thickness skin graft donor site treatment
24 Development of quality of life instrument for patients with continuous medication
25 System analysis and design for clinical trail control in Thailand
26 COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF HIGHLY CONCENTRATED n-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN SECONDARY PREVENTION AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
27 EFFECT OF LONG-TERM NITRIC OXIDE EXPOSURE ON CHEMOTHERAPEUTIC RESISTANCE IN H292 LUNG CARCINOMA CELLS
28 PREPARATION AND CYTOTOXICITY OF ECTEINASCIDIN 770 DERIVATIVES FROM THE THAI TUNICATE ECTEINASCIDIA THURSTONI
29 TAXONOMY AND SECONDARY METABOLITES OF SELECTED STREPTOMYCES, AMYCOLATOPSIS AND KITASATOSPORA STRAINS
30 ANTICANCER DRUG UTILIZATION FOR THE TREATMENT OF BREAST CANCER AT REGIONAL CANCER CENTERS IN THAILAND
31 WILLINGNESS TO PAY FOR PHARMACIST’S MEDICATION THERAPY MANAGEMENT (MTM) SERVICES: DISCRETE CHOICE EXPERIMENT
32 ECONOMIC EVALUATION OF LONG ACTING ANTIPSYCHOTIC INJECTION IN SCHIZOPHRENIA
33 CHEMICAL CONSTITUENTS OF ESSENTIAL OILS AND RAPD FINGERPRINTS OF CURCUMA AND KAEMPFERIA PLANTS IN THAILAND
34 CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOACTIVITIES OF MALLOTUS PLICATUS STEM BARK
35 ANTIMALARIAL COMPOUNDS FROM DENDROBIUM VENUSTUM
36 POST MARKETING DRUG RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THAILAND:SITUATION ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF RISK ASSESSMENT CRITERIA
37 Relationships between depression and diet control and glycemic control in type 2 diabetic outpatients at Phuttasothorn Hospital Chachoengsao Province
38 Medication use situation and the development of quality indicator for medication use in elderly in Thailand
39 Effect of long-term nitric oxide exposure on H460 lung cancer cell motility
40 Effects of Artonin E on migration of H460 lung cancer cell
41 Chemical constituents and bioactivities of Dendrobium Williamsonii
ปี พ.ศ. 2555
42 Effect of zinc supplementation on tumor necrosis factor-alpha in type2 diabetic patients with metabolic syndrome
43 Phytochemistry and bioactivities of salacia verrucosa and ficus foveolata stems
44 Effect of imperatorin on anoikis in H23 lung cancer cells
45 Effects of ecteinascidin 770 on lung cancer nci-h23 cell anoikis
46 Effects of artonin e on lung cancer cell anoikis
47 Formulation development of multilayer sustained release tablets of sodium valproate combined with valproic acid
48 Development of a new analytical method for determination of Asiaticoside content in Centella Asiatica
49 Phytochemistry and bioactivities of salacia verrucosa and ficus foveolata stems
50 Effect of zinc supplementation on tumor necrosis factor-alpha in type2 diabetic patients with metabolic syndrome
51 Effects of moscatilin on migration of non-small cell lung cancer cells
52 Antimicrobial activity of Phyllanthus Emblica fruit extract and its cosmetic application
53 Protective effect of plaunotol in doxorubicin-induced apoptosis in human renal HK-2 cells through antioxidant mechanisms
54 Genetic Polymorphisms on pharmacokinetics and pharmacodynamics of mycophenolate mofetil in Thai kidney transplant patients
55 Formulation development and evaluation of glucosamine hydrochloride foaming solution for transdermal delivery
56 Miscibility evaluation of Efavirenz and polymers for solid solution preparation by hot melt extrusion
57 Developing signal triage algorithm for Thai national adverse drug reaction database
58 Human umbilical vein endothelial cell proliferation and migration of Kot Chulalumpa in Phikud Navakot and preliminary chemical profile
59 Proteomic analysis of antioxidant effects exhibited by phikud navakot extract in human umbilical vein endothelial cells under homocysteine treatment
60 Chitosan nanoparticles with aluminium hydroxide gel as nasal delivery system for influenza vaccine
61 Effect of gymnema inodorum tea on blood sugar in type 2 diabetic out-patients at Lerdsin Hospital
62 Development of topical mosquito repellent emulgels containing zanthoxylum limonella essential oils
ปี พ.ศ. 2554
63 The role of reactive oxygen species in cisplatin-and doxorubicin-included apoptosis in keratinocytes and dermal papilla cells
64 Screening and identification of selected halophilic bacteria producing histamine and alkaline phosphatase
65 Antioxidant and cytoprptective effects of Tamarindus indica seed coat extract
66 Effects of lead on paraoxonase ensymes in HEPG2 cells an THP-1 differentiated macrophage cells
67 Influences of CYP2D6, CYP2C19 Polymorphisms on Fluoxetine pharmacokinetics and serotonin transporter Polymorphisms on clinical outcomes in Thai patients with depressive disorder
68 Secondary metabolites from selected endophytic fungi exhibiting synergistic activity with azole drugs against Candida albicans
69 Population pharmacokinetics of nevirapine in HIV-infected patients
70 Development of asiatic acid solid lipid nanoparticles for nasal delivery
71 Functionalized multi-walled carbon nanotube-DNA complex for gene delivery
72 Effects of phyllanthin, hypophyllanthin and phyllanthus amarus aqueous extract on the expression of human cytochrome P450 3A4 using HEPG2 cells
73 Formulation of silk sericin loaded in niosomes and evaluation of biological activities
74 Antinociceptive and anti-inflammatory effects of five root extracts of five root extracts of Ban-Cha-Moon-Yai remedy
75 Area under the curve of glucose : an accurate indicator of glucose control in type 2 diabetic patients
76 Inhibitory effects of nomilin on the cytochrome P450 3A4
77 Development of proliposomes for oral delivery of P-glycoprotein substrates
78 Antiplatelet aggregation and fibrinolytic activity of Artemisia Vulgaris L. extract
79 Invitro antimicrobial activity of Colistin in combination with Rifampicin against Carbapenems-resistants Acinetobacter baumannii
80 Comparative study of the ratio of amphetamine to methamphetamine concentration in the urine samples of Thai patients receiving selegiline and methamphetamine abusers
81 Effects of Rhinacanthin-C on function and expression of efflux drug transporters in caco-2 cells
82 Yeast cell-based assay of topoisomerase II inhibitory activity
83 Quinolone resistance via qnrA Integron cassette in Escherichia coli
84 Anti-tyrosinase and antioxidant activities of Morinda Citrifolia fruit extract and development of nanoemulsions
85 Kinetics of ultraviolet B irradiation-mediated reactive oxygen species generation in humen keratinocytes
86 Effect of vitamin E supplementation on inflammatory markers in patients with Thalassemia intermedia at Siriraj hospital
87 Roles of caveolin-1 on anoikis-resistant lung carcinoma cell aggressiveness
88 Bioactive constituents of Miliusa Mollis and Miliusa CF.Fusca
89 Effects of Coscinium Fenestratum stem extract on function and expression of P-Glycoprotein
90 Kinetics and correlation of caveolin-1 and MCL-1 proteins with lung cancer cell anoikis
91 Relationships between breakfast consumption and metabolic syndrome in working age population in Kanchanaburi province
92 The relationship between postmortem methamphetamine concentrations in urine, blood and vitreous humor
93 Preparation and characterization of salmon calcitonin loaded chitosan nanopaticles dry powder for pulmonary delivery
ปี พ.ศ. 2553
94 Risk score model for prediction of contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention
95 Effect of CYP3A5 polymorphism on carbamazepine pharmacokinetics in Thai patients as monotherapy or coadministration with phenytoin, phenobarbital or valproic acid
96 List assignment problems
97 Free radical scavengers from dendrobium draconis
98 Taxonomy of xylanolytic bacteria and characterization of xylanase from selected strains
99 Outcomes of pharmacist counseling on outpatients receiving warfarin at Samutprakarn Hospital
100 System analysis and strategic development for medicinal product importation
101 Deverlopment of non-cell based assays for screening of inhibitors against avian influenza neuraminidase
ปี พ.ศ. 2552
102 Expenditures on High-cost Drugs and the Difference in Their Use under Various Health Insurance Schemes in a Regional Hospital in North-Eastern Thailand
103 Effect of extracts from green vegetables on modification of mutagenicity of nitrite-treated aminopyrene and nitrite-treated chicken extract using ames test
ปี พ.ศ. 2551
104 Effect of fructooligosaccharides on constipation in pediatric patients at Queen Sirikit National Institute of Child Health
105 Antioxidant evaluation and formulation development of Zingiber officinale extract loaded in solid lipid nanoparticles for skin delivery
106 Effects of the standardized extract of Cantella Asiatica (ECa 233) on human cytochrome P450 enzymes and phase II drug matabolizing enzymes in rats
107 Formulation and evaluation of facial patch containing phyllanthus emblica extract nanoliposomes
108 Cellular delivery of antioxidants to macrophages by liposomes
109 Effects of Glutathione on relaxation of the isolated rat aorta
110 Taxonomy and Protease of Halophilic bacteria isolated from Pla-ra
ปี พ.ศ. 2550
111 Alphaglucosidase inhibitors from Gynura procumbens
112 Development of effervescent granules and pellets containing Phyllanthus emblica L. fruit extract
113 Antiviral activity against herpes simplex virus of lipoic acid
114 Qualitative and quantitative determinations of anticonvulsants in centella asiatica (L.) urban
115 Formulation development of film coated tablets containing malvastrum coromandelianum extract
116 Polysaccharide gel from durian rinds for preventing bacterial mastitis in dairy cows
117 Phytochemical study of Cryptolepis Buchanani stem
118 Phytochemical study of Canavalia Rosea and Elateriospermum Tapos
119 Binding interaction between daptomycin and polyamidoamine dendrimer
120 Preparation and characterization of chitosan-coated alginate nanoparticles containing dacarbazine
121 Knowledge and Management Strategies of Guardian and teacher of Chidren with attention deficit Hyperactivity Disorder
122 VKORC1, CYP2C9 Polymorphisms and clotting factors associated with warfarin maintenance dose
123 Protection of HT-22 Neuronal cells Against Glutamate Toxicity Mediated by Antioxidative Activity of Pueraria Candollei var Mirifica Extract
124 The use of Pharmacokinetic and Pharmacodynamics to evaluate The recommended dosing regimens of Cefoperazone-Sulbactam in patients with hospital-Acquired Pneumonia
125 Chronotropic and Inotropic effects of Passiflora Foetida extracts on rat isolated atria
126 Effects of ranieramycin M on p-glycoprotien funtion
127 Formulation of O/W Emulsions containing Rice Bran Oil from Various production methods and Evaluation of free radical Scavenging activity
128 Effects of Curcuma Comosa extracts on choline acetyltransferase and acetylcholinesterase in rat brain
129 DNA fingerprint analysis of Rauvolfia in Thailand
130 Development of pellet coating tehnique using electrostati enhanced fluidized bed
131 Blood glucose prediction model for type 2 diabetic patients
132 Factors Influencing Client Loyalty to Primary care units in Muang District, Chonburi Province
133 Formulation of oil-in-water emulsions containing spray-dried tamarind pulp extract and whitening efficacy test in volunteers
134 Development of fluorometric microplate screening for topoisomerase 1
135 Mutagenic modification effect of some edible mushrooms on nitrite treated beef concentrate using Ames test
136 Chemical constituents of the heartwood of xylia xylocarpa var. kerrii
137 Effects of curcuma comosa extracts on hepatic cytochrome P450 activity and blood chemistry in rats
138 Development of the films as tablet degradation indicator
139 Effects of Curcuma comosa rhisome on Paraoxonase activity and Oxidative stress in rabbits fed with high-cholesterol diet
140 Stability of Phyllanthus emblica extract in liposomes
141 Formulation, characterization and in vitro uptake into ecv-304 cell of solid lipid nanoparticles containing centella asistica extracts
142 Cloning and expression of Amorpha-4, 11-Diene synthase gene in Artemisia annua
ปี พ.ศ. 2549
143 Evaluative analysis and guideline development of consumer-based labeling for home-use in-vitro diagnostic test kit
144 Pharmacokinetic-pharmacodynamic approach to evaluate antimicrobial activity of azithromycin
145 Evaluation of Antityrosinase and Antioxidant activities of Raphanus Sativus root extract for cosmetic applications
146 Neuroprotective effects of Quercitrin on B-Amyloid-induced Neurotoxicity in rat Hippocampal Neuronal cultures
147 Formulation of IN SITU gelling suppository containing Centella Asiatica extract spray-dried with Chitosan
148 Glutamate decarboxylase, amylise and proteinase from selected Lactobacillus and Enterococcus strains
149 Renieramycins from the nudibranch Jorunna funebris and chemical modifications of cytotoxic Renieramycin M from the sponge Xestospongia sp.
150 Annual variation and cellular source of renieramycins from the blue sponge Xestospongia sp.
151 Formulation development and Evaluation of Hydrophobic Base Containing Herbal extracts for Oral Ulcers
152 Antimicrobial Matabolites of Micromonospora SP. BTG10-2 from Narathiwat Peat Swamp soil and Secondary Matabolites of The Endophytic Fungus Exserohilum Rostratum RNAS5
153 Isolation and Structure modification of Oxyresveratrol from Artocarpus Lakoocha for Tyrosinase inhibitory activity
154 Multiple-unit sustained release tablets of film-coated diltiazem hydrochloride resinates
155 Production development of microcrystalline cellulose from durian fruit hulls for industrial scale-up
156 Development of Anti-wrinkle lotion containing Artocarpus Lakoocha heartwood extract
157 Formulation of doxycycline loaded chitosan microspheres in glyceryl monooleate-based drug delivery systems for periodontitis
158 Isolation, purification and quantitative determination of Asiaticoside, Madecassoside, Asiatic acid and Madecassic acid in Varieties of Centella Asiatica (L.) URB.
159 Formulation Development and in vivo evaluation in rabbits of Stavudine extended-release pellets
ปี พ.ศ. 2547
160 Effectiveness and safety of rosuvastatin 10 mg once daily versus every other day in outpatients with hypercholesterolemia
161 Kabiramides, The Actin-Binding Trisoxazole Macrolides from the Thai marine sponge Pachastrissa Nux, and Semisynthetic Cluorescent Derivatives of Kabiramide C
ปี พ.ศ. 2546
162 Pharmacokinetics of stavudine, lamivudine and nevirapine in a combined formulation GPO-VIR S30 compared to three single original brands and assessment of efficacy and safety of GPO-VIR S30 in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients
163 Discrepancy of HIV-realated treatment cost of HIV patients before and after receiving GPO-VIR in Saraburi province
164 Development of Spray Dried Mucoadhesive Microspheres as Intranasal Drug Delivery System
ปี พ.ศ. 2545
165 Free radical scavenging compounds from Ochna integerrima
166 Development and in vitro evaluation of diazepam oil in water microemulsion as parenteral drug delivery system
167 Development of composite particles of rice starch and microcrystalline cellulose as direct compression diluent
168 Comparison of renal effects between celecoxib and naproxen in elderly patients at Rapavithi Hospital
169 Anti-herpes simplex virus type 2 activity of some Thai medicinal plant extracts
170 Secondary metabolites of endophytic fungus isolate are-1 from Annona reticulata leaf
171 Polymeric matrix of hydroxypropylmethylcellulose and xanthan gum for controlled delivery of diltiazem hydrochloride in rabbits
172 Particle size reduction by desolvation technique of a model drug: Beclomethasone diproprionate
173 Preparation and evaluation of dressing film of polysaccharide gel from fruit-hulls of durian on wound healing in pig skin in vivo
174 Subacute effects of Morinda citrifolia fruit extract on hepatic cytochrome P450 and clinical blood chemistry in rats
175 Bioactive flavonoids from Pachyrrhizus erosus seeds and Millettia leucantha var. leucantha stem bark
176 Formulation effects on delivery of propylthiouracil liposomes to U-937 macrophage cells
ปี พ.ศ. 2544
177 Microencapsulation of Japanese encephalitis antigen in biodegradable polymers for vaccine delivery
178 Application of fats and waxes in combination with ethylcellulose as coating materials for controlled release of diltiazem hydrochloride pellets using fluidized bed technique
ปี พ.ศ. 2542
179 Solid lipid nanopaticles as colloidal drug carries for parenteral administration : study on preparation parameters and their physiocochemical characteristics