ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 10
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Jiruth Sriratanaban 4
9 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
10 Suthiluk Patumraj 4
11 Poonlarp Cheepsunthorn 4
12 Apiwat Mutirangura 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 Vitool Lohsoonthorn 3
15 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Kriangsak Prasopsanti 3
18 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
19 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
20 Supang Maneesri le Grand 3
21 Sukalaya Lerdlum 3
22 Sompol Sanguanrungsirikul 3
23 Jariya Boonhong 3
24 Pichet Sampatanukul 3
25 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
27 Tawat Siriwiladluk 2
28 Wipa Panmontha 2
29 Nipan Israsena 2
30 Amornpun Sereemaspun 2
31 Ketchada Uerpairojkit 2
32 Yingyos Avihingsanon 2
33 Nattiya Hirankarn 2
34 Marut Yanaranop 2
35 Nijasri Charnnarong 2
36 Wachirapong Saleeon 2
37 Yong Poovorawan 2
38 Suteera Vibulyaseck 2
39 Thananya Thongtan 2
40 Onanong Kulaputana 2
41 Wasee Tulvatana 2
42 Wacharin Sindhvananda 2
43 Sunchai Payungporn 2
44 Nantana Sirisup 2
45 Danai Wangsaturaka 2
46 Sittisak Honsawek 2
47 Kitiwat Khamwan 2
48 Thepphouthone Sorsavanh 2
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
51 ละอองทิพย์ เหมะ 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 Puttipongse Varavudhi 1
54 Alain Jacquet 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 Pattraporn Satitsuksanoa 1
57 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
58 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
59 Jadej Thamthataree 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Krit Pongpirul 1
62 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
63 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
64 Ampa Luiengpirom 1
65 บรรจง คณะวรรณ 1
66 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
67 Naiyana Chaiyabutr 1
68 รุ่งราวี ทองกันยา 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 Swe Zin Lat 1
71 วินัย งามแสง 1
72 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 Lakkana Boonyagars 1
77 Yin Yin Pyone 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 Narisorn Kongruttanachok 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 Pisit Tangkijvanich 1
83 Natthaya Chuaypen 1
84 Thanarat Supasiri 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 Yeshey Penjor 1
87 Chalermsri Chayutsatid 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
90 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1
93 Pin Sriprajittichai 1
94 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
97 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1
99 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
103 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
105 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Kin Phongphirun, 1
111 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
112 Chadet Thamthataree 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 Panee Boonthavi 1
115 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
116 Pharanee Laoitti 1
117 Chirum Sriratanaban 1
118 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
121 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
126 Porranee Laoitti 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 Sornjarod Oonsiri 1
129 Supakit Pisitpaibool 1
130 Vilai Chentanez 1
131 Navapan Pitaxtarnin 1
132 Wanvisa Udomsinprasert 1
133 Kiat Ruxrungtham 1
134 Natchaya Wongeakin 1
135 Parvapan Bhattarakosol 1
136 Anan Udombhornprabha 1
137 Montree Maneepak 1
138 Watcharaphawn Sanklaa 1
139 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
140 Piyatas Sangdao 1
141 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
142 Ohnmar Swe 1
143 Supang Maneesri 1
144 Duangporn Werawatganon 1
145 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
146 Mongkol Pongsuchart 1
147 Umaporn Methmaolee 1
148 Jira Chindasombatjaroen 1
149 Navarat Banchertteerakul 1
150 Areerat Suputtitada 1
151 Kananan Utitsarn 1
152 Sivalee Suriiyapee 1
153 Natthakorn Rattanachartnarong 1
154 Monravee Tumkosit 1
155 Jutharat Thanomphudsa 1
156 Pattramon Aungbamnet 1
157 Wanpen Ponyeam 1
158 Chattraporn Chantong 1
159 Chonlawan Saengjaroentham 1
160 Thitima Benjachat 1
161 Paramate Promnarate 1
162 Surang Nuchprayoon 1
163 Phuping Akavipat 1
164 Duangporn Thong-Ngam 1
165 Pornpun Jaratsing 1
166 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
167 Jaroonroj Wongnil 1
168 ศุกันยา ห้วยผัด 1
169 สมชัย วัฒนการุณ 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
173 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
174 Thanathon Sesuk 1
175 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
176 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
177 Acom Sornsute 1
178 Prasong Siriviriyakul 1
179 Anawatch Mitpratan 1
180 Sutasinee Jiamprasert 1
181 Waraporn Siriterm 1
182 Nisarat Phetnoo 1
183 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
184 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
185 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
186 สุวดี ยาป่าคาย 1
187 Suchin Arunsawatwong 1
188 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
189 Walaisiri Muangsiri 1
190 เอกชัย อดุลยธรรม 1
191 Varunee Padmasankh 1
192 Pornpimol Muanjai 1
193 ไววิทย์ พุทธารี 1
194 Kamonrat Sueangamiam 1
195 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
196 Rajalida Lipikorn 1
197 Thada Jirajaras 1
198 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
199 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
200 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
202 กมลชนก ยวดยง 1
203 ประธาน ดาบเพชร 1
204 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
205 อวย เกตุสิงห์ 1
206 Chayaporn Supachartwong 1
207 Chureerat Phokaew 1
208 Bowei Yang 1
209 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
210 Piyaratana Tosukhowong 1
211 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
212 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
213 Orawan Iamopas 1
214 Darin Sakiyalak 1
215 Chavalit Honglertsakul 1
216 Chariya Uiyyasathian 1
217 Chanchai Boonla 1
218 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
219 Thiti Snabboon 1
220 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
221 สิทธิพร แอกทอง 1
222 Kasidit Nootong 1
223 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
224 Bootsakorn Loharjun 1
225 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
226 Sirinuch Chomtho 1
227 Phutsapong Srisawat 1
228 Thiravat Hemachudha 1
229 Rungsak Siwanuwatn 1
230 Pornthep Tiensiwakul 1
231 Kanokvalee Ponkanist 1
232 Kittipol Dachaworakul 1
233 Chatnapa Nuntue 1
234 Chitchaya Suwanraksa 1
235 Sasiwimon Chuntrakul 1
236 Oranuch Kyokong 1
237 Sukanya Suwamaneerut 1
238 Witcha Lertwipatrakul 1
239 Pongsak Yuktanandana 1
240 Sawitree Rattanasopha 1
241 Siriluck Otakal 1
242 Hathaichanok Benjarongrat 1
243 Uggrit Junsre 1
244 Teera Wacharaprechanont 1
245 Monchai Chalaprawat 1
246 Natnicha Houngngam 1
247 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
248 Anan Manomaipiboon 1
249 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
250 Padet Siriyasatien 1
251 Kitpramuk Tantayaporn 1
252 Sahaphol Anannamcharoen 1
253 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
254 Sithiporn Agthong 1
255 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
256 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
257 Srettapong Thimaharn 1
258 Suthee Panichkul 1
259 Sumphan Wongseripipatana 1
260 Oratai Weeranantanapan 1
261 Garnpimol C. Ritthidej 1
262 Winai Wadwongtham 1
263 มยุรี ตันติสิระ 1
264 Pariyanan Jaruchinda 1
265 Vimolmas Lipipun 1
266 Supawadee Sukseree 1
267 วิมล เหมะจันทร 1
268 กำจัด มงคลกุล 1
269 สุมิตรา พูลทอง 1
270 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
271 Jitsumon Wattanaprasert 1
272 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
273 Piyada Linsuwanon 1
274 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
275 Phanphen Wattanaarsakit 1
276 Chonnikan Ariyakul 1
277 ชอุ่ม มลิลา 1
278 Mintra Keawsamur 1
279 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
280 Nuttapong Danthanavat 1
281 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
282 Ekawan Chansue 1
283 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
284 Rangsima Sritulanondha 1
285 Chakkaphan Sutthirat 1
286 Krisadang Thasenhod 1
287 Warangkana Weerawanich 1
288 วัฒนชัย สมิทธากร 1
289 Thach Duc Tran 1
290 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
291 Phakamart Thaoyabut 1
292 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
293 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
294 Swe Swe Lin 1
295 Kittisak Likhitwitayawuid 1
296 Attaya Limwattanayingyong 1
297 กาญจนา แก้วเทพ 1
298 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
299 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
300 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
301 Tran, Thach Duc 1
302 ศิริชัย ศิริกายะ 1
303 Sumitr Sutra 1
304 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
305 Kittisak Kulvichit 1
306 Ratikorn Anusorntanawat 1
307 วาสนา เสียงดัง 1
308 Pornchai Sithisarankul 1
309 วัลลภ แย้มเหมือน 1
310 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
311 สำเริง แย้มโสภี 1
312 Sarunya Hengpraprom 1
313 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
314 สรันยา เฮงพระพรหม 1
315 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
316 สุวิชา ทองสิมา 1
317 Rattanaporn Burimsittichai 1
318 Punchalee Mungkalasut 1
319 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
320 Chanwit Phongamwong 1
321 สายฝน ควรผดุง 1
322 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
323 สมพร พรมดี 1
324 Soe Sandi Tint 1
325 สิริพร สิวราวุฒิ 1
326 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
327 Nuntika Thavichachart 1
328 Songklot Aeumjaturapat 1
329 Dong Zhan 1
330 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
331 Arunotai Siriusswakul 1
332 Supoj Ratchanon 1
333 Kannawat Danwisetkanjana 1
334 Chajchawan Nakhakes 1
335 Juthaporn Keorath 1
336 Thewarug Werawatganon 1
337 Vinh Cao Huu 1
338 Nataphon Santrakul 1
339 Jiraporn Laothamatas 1
340 Saifhon Admontree 1
341 Niti Matheesiriwat 1
342 Minh Bui Hoang 1
343 Siriporn Chirawatkul 1
344 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
345 Sukanya Chaikittisilpa 1
346 Ratchathorn Panchaprateep 1
347 Suwisit Manmuan 1
348 Rungnapa Hirunsatit 1
349 Somying Tumwasorn 1
350 อุทัย บุญประเสริฐ 1
351 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
352 Narumol Nguanthean 1
353 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
354 Wachiraporn Wanichnopparat 1
355 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
356 Chupong Ittiwut 1
357 วิไล ชินธเนศ 1
358 Piya Teawprasert 1
359 Wannarasmi Ketchart 1
360 Ratchathorn Mornchan 1
361 คัคนางค์ มณีศรี 1
362 Taveesin Tanprayoon 1
363 Thawee Songpatanasilp 1
364 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
365 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 17
11 2549 14
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
73 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
74 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
75 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
76 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
77 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
78 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
79 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
80 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
81 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
82 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
83 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
84 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
85 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
86 List assignment problems
87 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
88 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
89 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
90 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
91 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
93 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
94 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
95 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
96 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
97 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
98 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
99 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
100 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
101 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
102 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
103 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
104 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
105 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
106 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
107 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
108 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
109 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
110 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
111 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
112 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
113 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
114 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
115 Morphometry of the human mandible from Thailand
116 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
117 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
118 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
119 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
120 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
121 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
122 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
123 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
124 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
125 Multi-centered study of anesthesia related adverse events in Thailand: The Thai anesthesia incident study (TAIS)
126 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
127 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
128 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
ปี พ.ศ. 2545
129 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
130 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
131 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
132 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis