ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 10
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 Wilai Anomasiri 5
6 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
7 Vorasuk Shotelersuk 5
8 Poonlarp Cheepsunthorn 4
9 Kanya Suphapeetiporn 4
10 Apiwat Mutirangura 4
11 Jiruth Sriratanaban 4
12 Suthiluk Patumraj 4
13 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
14 Sompol Sanguanrungsirikul 3
15 Pichet Sampatanukul 3
16 Sukalaya Lerdlum 3
17 Jariya Boonhong 3
18 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
19 Kriangsak Prasopsanti 3
20 Issarang Nuchprayoon 3
21 Supang Maneesri le Grand 3
22 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
23 Vitool Lohsoonthorn 3
24 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
25 Kitiwat Khamwan 2
26 Thepphouthone Sorsavanh 2
27 Wacharin Sindhvananda 2
28 Nantana Sirisup 2
29 Suteera Vibulyaseck 2
30 Nipan Israsena 2
31 Sunchai Payungporn 2
32 Tawat Siriwiladluk 2
33 Ketchada Uerpairojkit 2
34 Wasee Tulvatana 2
35 Danai Wangsaturaka 2
36 Sittisak Honsawek 2
37 Wipa Panmontha 2
38 Wachirapong Saleeon 2
39 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
41 Yong Poovorawan 2
42 Marut Yanaranop 2
43 Nijasri Charnnarong 2
44 Yingyos Avihingsanon 2
45 Onanong Kulaputana 2
46 Thananya Thongtan 2
47 Amornpun Sereemaspun 2
48 Nattiya Hirankarn 2
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 Anan Manomaipiboon 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
53 Padet Siriyasatien 1
54 Sithiporn Agthong 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 Sahaphol Anannamcharoen 1
57 Winai Wadwongtham 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 Suthee Panichkul 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Oratai Weeranantanapan 1
62 Supawadee Sukseree 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 Srettapong Thimaharn 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 Pariyanan Jaruchinda 1
67 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
68 Ekawan Chansue 1
69 Jitsumon Wattanaprasert 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 Piyada Linsuwanon 1
76 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 Chonnikan Ariyakul 1
79 Mintra Keawsamur 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 Nuttapong Danthanavat 1
82 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 Rangsima Sritulanondha 1
87 วิมล เหมะจันทร 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 Punchalee Mungkalasut 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 Chanwit Phongamwong 1
92 สายฝน ควรผดุง 1
93 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
94 สมพร พรมดี 1
95 Soe Sandi Tint 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 Ratikorn Anusorntanawat 1
99 Watcharaphawn Sanklaa 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 Piyatas Sangdao 1
102 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
103 Ohnmar Swe 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 Swe Swe Lin 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 Rattanaporn Burimsittichai 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 Attaya Limwattanayingyong 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 Sumitr Sutra 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 Thach Duc Tran 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 Phakamart Thaoyabut 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Kittisak Kulvichit 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
122 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 ศิริชัย ศิริกายะ 1
125 Tran, Thach Duc 1
126 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
127 Chureerat Phokaew 1
128 Witcha Lertwipatrakul 1
129 Songklot Aeumjaturapat 1
130 Dong Zhan 1
131 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
132 Arunotai Siriusswakul 1
133 Supoj Ratchanon 1
134 Kannawat Danwisetkanjana 1
135 Chajchawan Nakhakes 1
136 Juthaporn Keorath 1
137 Thewarug Werawatganon 1
138 Vinh Cao Huu 1
139 Nataphon Santrakul 1
140 Jiraporn Laothamatas 1
141 Saifhon Admontree 1
142 Niti Matheesiriwat 1
143 Minh Bui Hoang 1
144 Siriporn Chirawatkul 1
145 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
146 Sukanya Chaikittisilpa 1
147 Ratchathorn Panchaprateep 1
148 Suwisit Manmuan 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 Rungnapa Hirunsatit 1
151 Somying Tumwasorn 1
152 Narumol Nguanthean 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 Nuntika Thavichachart 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 Wachiraporn Wanichnopparat 1
157 อุทัย บุญประเสริฐ 1
158 Chupong Ittiwut 1
159 Piya Teawprasert 1
160 Wannarasmi Ketchart 1
161 Ratchathorn Mornchan 1
162 คัคนางค์ มณีศรี 1
163 Taveesin Tanprayoon 1
164 วิไล ชินธเนศ 1
165 Thawee Songpatanasilp 1
166 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
167 Warangkana Weerawanich 1
168 Krisadang Thasenhod 1
169 Bowei Yang 1
170 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
171 Piyaratana Tosukhowong 1
172 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
173 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
174 Orawan Iamopas 1
175 Darin Sakiyalak 1
176 Chavalit Honglertsakul 1
177 Chariya Uiyyasathian 1
178 Chanchai Boonla 1
179 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
180 Thiti Snabboon 1
181 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
182 สิทธิพร แอกทอง 1
183 Kasidit Nootong 1
184 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
185 Bootsakorn Loharjun 1
186 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
187 Sirinuch Chomtho 1
188 Phutsapong Srisawat 1
189 Thiravat Hemachudha 1
190 Rungsak Siwanuwatn 1
191 Pornthep Tiensiwakul 1
192 Kanokvalee Ponkanist 1
193 Kittipol Dachaworakul 1
194 Chatnapa Nuntue 1
195 Chitchaya Suwanraksa 1
196 Sasiwimon Chuntrakul 1
197 Oranuch Kyokong 1
198 Sukanya Suwamaneerut 1
199 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
200 Pongsak Yuktanandana 1
201 Sawitree Rattanasopha 1
202 Siriluck Otakal 1
203 Hathaichanok Benjarongrat 1
204 Uggrit Junsre 1
205 Teera Wacharaprechanont 1
206 Monchai Chalaprawat 1
207 Natnicha Houngngam 1
208 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
209 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
210 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 1
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1
212 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
214 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
216 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1
217 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
218 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 1
219 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
221 ธวัชชัย สันติสุข 1
222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
223 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
224 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
225 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
227 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
228 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
229 Kin Phongphirun, 1
230 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
231 Chirum Sriratanaban 1
232 Jaitip Paiboon 1
233 Chadet Thamthataree 1
234 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
235 Pharanee Laoitti 1
236 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
237 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
238 Vanida Chantarateptawan 1
239 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
240 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
242 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
243 Boonchai Sangpetngam 1
244 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
245 Srilert Chotpantarat 1
246 Chalermpol Leevailoj 1
247 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
248 สรันยา เฮงพระพรหม 1
249 Mongkol Pongsuchart 1
250 Kiat Ruxrungtham 1
251 Natchaya Wongeakin 1
252 Umaporn Methmaolee 1
253 Thitima Benjachat 1
254 Paramate Promnarate 1
255 Chattraporn Chantong 1
256 Chonlawan Saengjaroentham 1
257 Parvapan Bhattarakosol 1
258 Wanvisa Udomsinprasert 1
259 Montree Maneepak 1
260 Supang Maneesri 1
261 Duangporn Werawatganon 1
262 Anan Udombhornprabha 1
263 Vilai Chentanez 1
264 Navapan Pitaxtarnin 1
265 Sornjarod Oonsiri 1
266 Supakit Pisitpaibool 1
267 Surang Nuchprayoon 1
268 Pornpun Jaratsing 1
269 Monravee Tumkosit 1
270 Jutharat Thanomphudsa 1
271 Sivalee Suriiyapee 1
272 Natthakorn Rattanachartnarong 1
273 Pornchai Sithisarankul 1
274 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
275 Sarunya Hengpraprom 1
276 สำเริง แย้มโสภี 1
277 Kananan Utitsarn 1
278 Jira Chindasombatjaroen 1
279 Wanpen Ponyeam 1
280 Phuping Akavipat 1
281 Duangporn Thong-Ngam 1
282 Pattramon Aungbamnet 1
283 Piyanuch Sripayup 1
284 Preeyaporn Srimawong 1
285 Navarat Banchertteerakul 1
286 Areerat Suputtitada 1
287 Panee Boonthavi 1
288 Porranee Laoitti 1
289 สมชัย วัฒนการุณ 1
290 Pantharee Boonsatorn 1
291 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
292 ศุกันยา ห้วยผัด 1
293 กระมล ทองธรรมชาติ 1
294 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
295 Thanathon Sesuk 1
296 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
297 Acom Sornsute 1
298 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
299 Anawatch Mitpratan 1
300 Sutasinee Jiamprasert 1
301 Chayaporn Supachartwong 1
302 Prasong Siriviriyakul 1
303 Waraporn Siriterm 1
304 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
305 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
306 Nisarat Phetnoo 1
307 สุวดี ยาป่าคาย 1
308 Suchin Arunsawatwong 1
309 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
310 Walaisiri Muangsiri 1
311 เอกชัย อดุลยธรรม 1
312 Varunee Padmasankh 1
313 Pornpimol Muanjai 1
314 ไววิทย์ พุทธารี 1
315 Kamonrat Sueangamiam 1
316 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
317 Rajalida Lipikorn 1
318 Thada Jirajaras 1
319 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
320 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
321 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
322 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
323 กมลชนก ยวดยง 1
324 ประธาน ดาบเพชร 1
325 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
326 อวย เกตุสิงห์ 1
327 Pin Sriprajittichai 1
328 Jittima Chatchawansaisin 1
329 ละอองทิพย์ เหมะ 1
330 Puttipongse Varavudhi 1
331 Naiyana Chaiyabutr 1
332 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
333 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
334 Alain Jacquet 1
335 สุมา เมืองใย 1
336 Pattraporn Satitsuksanoa 1
337 Ampa Luiengpirom 1
338 บรรจง คณะวรรณ 1
339 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
340 Krit Pongpirul 1
341 Supa Chantharasakul 1
342 Jadej Thamthataree 1
343 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
344 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
345 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
346 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
347 พรรณี กาญจนพลู 1
348 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
349 วินัย งามแสง 1
350 Yin Yin Pyone 1
351 นภสร โกวรรธนะกุล 1
352 Swe Zin Lat 1
353 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
354 Lakkana Boonyagars 1
355 Chonticha Srisawang 1
356 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
357 Thanarat Supasiri 1
358 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
359 Narisorn Kongruttanachok 1
360 ประคอง ชอบเสียง 1
361 Chalermsri Chayutsatid 1
362 ๋Janes, Gavin W. 1
363 Pisit Tangkijvanich 1
364 Yeshey Penjor 1
365 Natthaya Chuaypen 1
366 รุ่งราวี ทองกันยา 1
367 Jaroonroj Wongnil 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 17
11 2549 14
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
73 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
74 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
75 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
76 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
77 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
78 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
79 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
80 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
81 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
82 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
83 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
84 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
85 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
86 List assignment problems
87 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
88 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
89 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
90 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
91 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
93 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
94 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
95 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
96 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
97 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
98 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
99 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
100 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
101 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
102 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
103 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
104 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
105 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
106 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
107 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
108 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
109 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
110 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
111 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
112 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
113 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
114 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
115 Morphometry of the human mandible from Thailand
116 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
117 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
118 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
119 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
120 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
121 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
122 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
123 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
124 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
125 Multi-centered study of anesthesia related adverse events in Thailand: The Thai anesthesia incident study (TAIS)
126 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
127 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
128 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
ปี พ.ศ. 2545
129 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
130 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
131 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
132 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis