ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Anan Srikiatkhachorn 7
4 Taweap Sanghangthum 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Jiruth Sriratanaban 5
9 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
10 Kanya Suphapeetiporn 4
11 Poonlarp Cheepsunthorn 4
12 Apiwat Mutirangura 4
13 Suthiluk Patumraj 4
14 Pichet Sampatanukul 3
15 Sompol Sanguanrungsirikul 3
16 Sukalaya Lerdlum 3
17 Supang Maneesri le Grand 3
18 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
19 Jariya Boonhong 3
20 Vitool Lohsoonthorn 3
21 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
22 Issarang Nuchprayoon 3
23 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
24 Kriangsak Prasopsanti 3
25 Tawat Siriwiladluk 2
26 Onanong Kulaputana 2
27 Nipan Israsena 2
28 Wasee Tulvatana 2
29 Yong Poovorawan 2
30 Sittisak Honsawek 2
31 Ketchada Uerpairojkit 2
32 Thepphouthone Sorsavanh 2
33 Nantana Sirisup 2
34 Danai Wangsaturaka 2
35 Kitiwat Khamwan 2
36 Yingyos Avihingsanon 2
37 Suteera Vibulyaseck 2
38 Wacharin Sindhvananda 2
39 Sunchai Payungporn 2
40 Thananya Thongtan 2
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
42 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
43 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
44 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
45 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
46 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
47 Amornpun Sereemaspun 2
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
49 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
50 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
51 Marut Yanaranop 2
52 Wachirapong Saleeon 2
53 Nijasri Charnnarong 2
54 Nattiya Hirankarn 2
55 Wipa Panmontha 2
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 Rungnapa Hirunsatit 1
58 Narumol Nguanthean 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 Nuntika Thavichachart 1
61 Somying Tumwasorn 1
62 Wachiraporn Wanichnopparat 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
66 Piya Teawprasert 1
67 Wannarasmi Ketchart 1
68 Taveesin Tanprayoon 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 Chupong Ittiwut 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 Thawee Songpatanasilp 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 Sumitr Sutra 1
75 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
76 Phakamart Thaoyabut 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Chureerat Phokaew 1
79 Kittisak Likhitwitayawuid 1
80 Ratchathorn Mornchan 1
81 Sumphan Wongseripipatana 1
82 Oratai Weeranantanapan 1
83 Thach Duc Tran 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 Tran, Thach Duc 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 Kittisak Kulvichit 1
90 Attaya Limwattanayingyong 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 วาสนา เสียงดัง 1
96 Ratikorn Anusorntanawat 1
97 Suthee Panichkul 1
98 Chanwit Phongamwong 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 Punchalee Mungkalasut 1
103 Swe Swe Lin 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 Jaroonroj Wongnil 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 Piyatas Sangdao 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 Ohnmar Swe 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 Watcharaphawn Sanklaa 1
113 สิริพร สิวราวุฒิ 1
114 Jiraporn Laothamatas 1
115 Arunotai Siriusswakul 1
116 Songklot Aeumjaturapat 1
117 Dong Zhan 1
118 Supoj Ratchanon 1
119 Juthaporn Keorath 1
120 Ratchathorn Panchaprateep 1
121 Kannawat Danwisetkanjana 1
122 Chajchawan Nakhakes 1
123 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
124 Thewarug Werawatganon 1
125 Minh Bui Hoang 1
126 Niti Matheesiriwat 1
127 Nataphon Santrakul 1
128 Sukanya Chaikittisilpa 1
129 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
130 Vinh Cao Huu 1
131 Siriporn Chirawatkul 1
132 Suwisit Manmuan 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 Chavalit Honglertsakul 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 Darin Sakiyalak 1
138 Orawan Iamopas 1
139 Sawitree Rattanasopha 1
140 Phutsapong Srisawat 1
141 Sirinuch Chomtho 1
142 Bowei Yang 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 Kasidit Nootong 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 Bootsakorn Loharjun 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 Piyaratana Tosukhowong 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 Chanchai Boonla 1
152 Pongsak Yuktanandana 1
153 Witcha Lertwipatrakul 1
154 Sasiwimon Chuntrakul 1
155 Kittipol Dachaworakul 1
156 Kanokvalee Ponkanist 1
157 Chitchaya Suwanraksa 1
158 Chatnapa Nuntue 1
159 Saifhon Admontree 1
160 Warangkana Weerawanich 1
161 Krisadang Thasenhod 1
162 Thiravat Hemachudha 1
163 Rungsak Siwanuwatn 1
164 Monchai Chalaprawat 1
165 Hathaichanok Benjarongrat 1
166 Siriluck Otakal 1
167 Teera Wacharaprechanont 1
168 Uggrit Junsre 1
169 Pornthep Tiensiwakul 1
170 Oranuch Kyokong 1
171 Sukanya Suwamaneerut 1
172 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
173 Thiti Snabboon 1
174 Sithiporn Agthong 1
175 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
176 Sahaphol Anannamcharoen 1
177 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
178 Supawadee Sukseree 1
179 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
180 Nuttapong Danthanavat 1
181 วิมล เหมะจันทร 1
182 Kitpramuk Tantayaporn 1
183 Anan Manomaipiboon 1
184 Pariyanan Jaruchinda 1
185 Vimolmas Lipipun 1
186 Winai Wadwongtham 1
187 มยุรี ตันติสิระ 1
188 Srettapong Thimaharn 1
189 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
190 Padet Siriyasatien 1
191 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
192 Mintra Keawsamur 1
193 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
194 Phanphen Wattanaarsakit 1
195 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
196 Jitsumon Wattanaprasert 1
197 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
198 Piyada Linsuwanon 1
199 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
200 Natnicha Houngngam 1
201 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
202 กำจัด มงคลกุล 1
203 สุมิตรา พูลทอง 1
204 Rangsima Sritulanondha 1
205 Chakkaphan Sutthirat 1
206 Ekawan Chansue 1
207 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
208 ชอุ่ม มลิลา 1
209 Kamonrat Sueangamiam 1
210 Chonnikan Ariyakul 1
211 Garnpimol C. Ritthidej 1
212 Acom Sornsute 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
216 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
218 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
221 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
223 สำเริง แย้มโสภี 1
224 Pornchai Sithisarankul 1
225 วัลลภ แย้มเหมือน 1
226 Sarunya Hengpraprom 1
227 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
228 ธวัชชัย สันติสุข 1
229 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
230 สรันยา เฮงพระพรหม 1
231 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
232 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
233 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
234 Chirum Sriratanaban 1
235 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
236 Kin Phongphirun, 1
237 Jaitip Paiboon 1
238 Pharanee Laoitti 1
239 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
240 Chadet Thamthataree 1
241 Vanida Chantarateptawan 1
242 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
243 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
244 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
246 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
247 Boonchai Sangpetngam 1
248 Srilert Chotpantarat 1
249 Chalermpol Leevailoj 1
250 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
251 สุวิชา ทองสิมา 1
252 Mongkol Pongsuchart 1
253 Kiat Ruxrungtham 1
254 Natchaya Wongeakin 1
255 Umaporn Methmaolee 1
256 Thitima Benjachat 1
257 Paramate Promnarate 1
258 Chattraporn Chantong 1
259 Chonlawan Saengjaroentham 1
260 Parvapan Bhattarakosol 1
261 Wanvisa Udomsinprasert 1
262 Montree Maneepak 1
263 Supang Maneesri 1
264 Duangporn Werawatganon 1
265 Anan Udombhornprabha 1
266 Vilai Chentanez 1
267 Navapan Pitaxtarnin 1
268 Sornjarod Oonsiri 1
269 Supakit Pisitpaibool 1
270 Surang Nuchprayoon 1
271 Pornpun Jaratsing 1
272 Jutharat Thanomphudsa 1
273 Sivalee Suriiyapee 1
274 Kananan Utitsarn 1
275 Monravee Tumkosit 1
276 Natthakorn Rattanachartnarong 1
277 Rattanaporn Burimsittichai 1
278 สมพร พรมดี 1
279 Soe Sandi Tint 1
280 Jira Chindasombatjaroen 1
281 Preeyaporn Srimawong 1
282 Wanpen Ponyeam 1
283 Phuping Akavipat 1
284 Duangporn Thong-Ngam 1
285 Pattramon Aungbamnet 1
286 Piyanuch Sripayup 1
287 Navarat Banchertteerakul 1
288 Areerat Suputtitada 1
289 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
290 Panee Boonthavi 1
291 Pantharee Boonsatorn 1
292 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
293 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
294 สมชัย วัฒนการุณ 1
295 ศุกันยา ห้วยผัด 1
296 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
297 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
298 กระมล ทองธรรมชาติ 1
299 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
300 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
301 Chayaporn Supachartwong 1
302 Pin Sriprajittichai 1
303 Jittima Chatchawansaisin 1
304 Sutasinee Jiamprasert 1
305 Anawatch Mitpratan 1
306 Nisarat Phetnoo 1
307 Waraporn Siriterm 1
308 Prasong Siriviriyakul 1
309 Thanathon Sesuk 1
310 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
311 Rajalida Lipikorn 1
312 Thada Jirajaras 1
313 ประธาน ดาบเพชร 1
314 เอกชัย อดุลยธรรม 1
315 Walaisiri Muangsiri 1
316 Pornpimol Muanjai 1
317 Varunee Padmasankh 1
318 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
319 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
320 อวย เกตุสิงห์ 1
321 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
322 Suchin Arunsawatwong 1
323 สุวดี ยาป่าคาย 1
324 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
325 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
326 กมลชนก ยวดยง 1
327 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
328 Lakkana Boonyagars 1
329 Chonticha Srisawang 1
330 Puttipongse Varavudhi 1
331 Naiyana Chaiyabutr 1
332 Ampa Luiengpirom 1
333 ละอองทิพย์ เหมะ 1
334 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
335 สุมา เมืองใย 1
336 Pattraporn Satitsuksanoa 1
337 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
338 บรรจง คณะวรรณ 1
339 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
340 Krit Pongpirul 1
341 Supa Chantharasakul 1
342 Porranee Laoitti 1
343 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
344 Jadej Thamthataree 1
345 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
346 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
347 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
348 Alain Jacquet 1
349 พรรณี กาญจนพลู 1
350 นภสร โกวรรธนะกุล 1
351 Thanarat Supasiri 1
352 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
353 Yin Yin Pyone 1
354 วินัย งามแสง 1
355 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
356 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
357 Swe Zin Lat 1
358 Yeshey Penjor 1
359 Natthaya Chuaypen 1
360 ประคอง ชอบเสียง 1
361 Chalermsri Chayutsatid 1
362 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
363 Narisorn Kongruttanachok 1
364 ๋Janes, Gavin W. 1
365 รุ่งราวี ทองกันยา 1
366 Pisit Tangkijvanich 1
367 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis