ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Anan Srikiatkhachorn 7
4 Taweap Sanghangthum 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
7 Jiruth Sriratanaban 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Kanya Suphapeetiporn 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Apiwat Mutirangura 4
13 Poonlarp Cheepsunthorn 4
14 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
15 Vitool Lohsoonthorn 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Pichet Sampatanukul 3
18 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
19 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
20 Kriangsak Prasopsanti 3
21 Supang Maneesri le Grand 3
22 Sukalaya Lerdlum 3
23 Jariya Boonhong 3
24 Sompol Sanguanrungsirikul 3
25 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
26 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
27 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
28 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
29 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
30 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
32 Marut Yanaranop 2
33 Amornpun Sereemaspun 2
34 Yingyos Avihingsanon 2
35 Nattiya Hirankarn 2
36 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Wachirapong Saleeon 2
39 Wipa Panmontha 2
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
41 Sittisak Honsawek 2
42 Ketchada Uerpairojkit 2
43 Nipan Israsena 2
44 Danai Wangsaturaka 2
45 Nantana Sirisup 2
46 Kitiwat Khamwan 2
47 Thepphouthone Sorsavanh 2
48 Tawat Siriwiladluk 2
49 Wasee Tulvatana 2
50 Onanong Kulaputana 2
51 Suteera Vibulyaseck 2
52 Sunchai Payungporn 2
53 Yong Poovorawan 2
54 Wacharin Sindhvananda 2
55 Thananya Thongtan 2
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Jadej Thamthataree 1
58 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
59 บรรจง คณะวรรณ 1
60 Ampa Luiengpirom 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
63 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 Naiyana Chaiyabutr 1
66 Chadet Thamthataree 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 Pharanee Laoitti 1
69 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
70 Supa Chantharasakul 1
71 Porranee Laoitti 1
72 Panee Boonthavi 1
73 Krit Pongpirul 1
74 พรรณี กาญจนพลู 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 Pisit Tangkijvanich 1
77 ๋Janes, Gavin W. 1
78 Natthaya Chuaypen 1
79 Yeshey Penjor 1
80 Kin Phongphirun, 1
81 Thanarat Supasiri 1
82 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
83 Narisorn Kongruttanachok 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 ละอองทิพย์ เหมะ 1
88 Pattraporn Satitsuksanoa 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 Chalermsri Chayutsatid 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 Alain Jacquet 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
96 สรันยา เฮงพระพรหม 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
102 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
103 Sarunya Hengpraprom 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 สมพร พรมดี 1
106 Soe Sandi Tint 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 Rattanaporn Burimsittichai 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 Pornchai Sithisarankul 1
111 วัลลภ แย้มเหมือน 1
112 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 Boonchai Sangpetngam 1
117 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 Chirum Sriratanaban 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
128 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 Pattramon Aungbamnet 1
135 Wanpen Ponyeam 1
136 Phuping Akavipat 1
137 Piyanuch Sripayup 1
138 Areerat Suputtitada 1
139 Jira Chindasombatjaroen 1
140 Preeyaporn Srimawong 1
141 Navarat Banchertteerakul 1
142 Duangporn Thong-Ngam 1
143 Pornpun Jaratsing 1
144 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 เอกชัย อดุลยธรรม 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 Chonlawan Saengjaroentham 1
149 Surang Nuchprayoon 1
150 Paramate Promnarate 1
151 Chattraporn Chantong 1
152 Kananan Utitsarn 1
153 Sivalee Suriiyapee 1
154 Parvapan Bhattarakosol 1
155 Wanvisa Udomsinprasert 1
156 Navapan Pitaxtarnin 1
157 Natchaya Wongeakin 1
158 Kiat Ruxrungtham 1
159 Thitima Benjachat 1
160 Umaporn Methmaolee 1
161 Mongkol Pongsuchart 1
162 Sornjarod Oonsiri 1
163 Supakit Pisitpaibool 1
164 Natthakorn Rattanachartnarong 1
165 Monravee Tumkosit 1
166 Jutharat Thanomphudsa 1
167 Duangporn Werawatganon 1
168 Supang Maneesri 1
169 Vilai Chentanez 1
170 Anan Udombhornprabha 1
171 Montree Maneepak 1
172 Rajalida Lipikorn 1
173 Thada Jirajaras 1
174 Waraporn Siriterm 1
175 Prasong Siriviriyakul 1
176 Anawatch Mitpratan 1
177 Nisarat Phetnoo 1
178 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
179 Acom Sornsute 1
180 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
181 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
182 Sutasinee Jiamprasert 1
183 Chayaporn Supachartwong 1
184 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
185 Swe Zin Lat 1
186 วินัย งามแสง 1
187 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
188 Chonticha Srisawang 1
189 Pin Sriprajittichai 1
190 Jittima Chatchawansaisin 1
191 Lakkana Boonyagars 1
192 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
193 Pantharee Boonsatorn 1
194 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
195 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
196 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
197 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
198 กมลชนก ยวดยง 1
199 ประธาน ดาบเพชร 1
200 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
201 อวย เกตุสิงห์ 1
202 Suchin Arunsawatwong 1
203 สุวดี ยาป่าคาย 1
204 กระมล ทองธรรมชาติ 1
205 ศุกันยา ห้วยผัด 1
206 สมชัย วัฒนการุณ 1
207 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
208 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
209 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
210 Thanathon Sesuk 1
211 Yin Yin Pyone 1
212 Witcha Lertwipatrakul 1
213 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
214 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
215 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
216 Tran, Thach Duc 1
217 ศิริชัย ศิริกายะ 1
218 Sumitr Sutra 1
219 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
220 Kittisak Kulvichit 1
221 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
222 Nuntika Thavichachart 1
223 Rungnapa Hirunsatit 1
224 Somying Tumwasorn 1
225 อุทัย บุญประเสริฐ 1
226 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
227 Narumol Nguanthean 1
228 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
229 Wachiraporn Wanichnopparat 1
230 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
231 กาญจนา แก้วเทพ 1
232 Attaya Limwattanayingyong 1
233 Winai Wadwongtham 1
234 Garnpimol C. Ritthidej 1
235 Suthee Panichkul 1
236 Vimolmas Lipipun 1
237 Pariyanan Jaruchinda 1
238 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
239 Srettapong Thimaharn 1
240 มยุรี ตันติสิระ 1
241 Sumphan Wongseripipatana 1
242 Oratai Weeranantanapan 1
243 วัฒนชัย สมิทธากร 1
244 Thach Duc Tran 1
245 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
246 Phakamart Thaoyabut 1
247 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
248 Kittisak Likhitwitayawuid 1
249 Chureerat Phokaew 1
250 Chupong Ittiwut 1
251 วิไล ชินธเนศ 1
252 Nataphon Santrakul 1
253 Jiraporn Laothamatas 1
254 Saifhon Admontree 1
255 Niti Matheesiriwat 1
256 Minh Bui Hoang 1
257 Siriporn Chirawatkul 1
258 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
259 Sukanya Chaikittisilpa 1
260 Warangkana Weerawanich 1
261 Krisadang Thasenhod 1
262 Thiravat Hemachudha 1
263 Rungsak Siwanuwatn 1
264 Pornthep Tiensiwakul 1
265 Kanokvalee Ponkanist 1
266 Kittipol Dachaworakul 1
267 Chatnapa Nuntue 1
268 Chitchaya Suwanraksa 1
269 Sasiwimon Chuntrakul 1
270 Vinh Cao Huu 1
271 Thewarug Werawatganon 1
272 Wannarasmi Ketchart 1
273 Ratchathorn Mornchan 1
274 Suwisit Manmuan 1
275 Piya Teawprasert 1
276 คัคนางค์ มณีศรี 1
277 Thawee Songpatanasilp 1
278 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
279 Taveesin Tanprayoon 1
280 Ratchathorn Panchaprateep 1
281 Kannawat Danwisetkanjana 1
282 Songklot Aeumjaturapat 1
283 Dong Zhan 1
284 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
285 Arunotai Siriusswakul 1
286 Supoj Ratchanon 1
287 Chajchawan Nakhakes 1
288 Juthaporn Keorath 1
289 Padet Siriyasatien 1
290 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
291 Hathaichanok Benjarongrat 1
292 Siriluck Otakal 1
293 Pongsak Yuktanandana 1
294 Monchai Chalaprawat 1
295 Teera Wacharaprechanont 1
296 Oranuch Kyokong 1
297 Sukanya Suwamaneerut 1
298 Uggrit Junsre 1
299 Sawitree Rattanasopha 1
300 Phutsapong Srisawat 1
301 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
302 Bowei Yang 1
303 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
304 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
305 Chavalit Honglertsakul 1
306 Sirinuch Chomtho 1
307 Orawan Iamopas 1
308 Darin Sakiyalak 1
309 Pornpimol Muanjai 1
310 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
311 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
312 Swe Swe Lin 1
313 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
314 Ratikorn Anusorntanawat 1
315 วาสนา เสียงดัง 1
316 Punchalee Mungkalasut 1
317 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
318 Chanwit Phongamwong 1
319 Ohnmar Swe 1
320 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
321 Jaroonroj Wongnil 1
322 ไววิทย์ พุทธารี 1
323 Kamonrat Sueangamiam 1
324 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
325 Piyatas Sangdao 1
326 Watcharaphawn Sanklaa 1
327 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
328 Piyaratana Tosukhowong 1
329 Chariya Uiyyasathian 1
330 Ekawan Chansue 1
331 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
332 Mintra Keawsamur 1
333 Chakkaphan Sutthirat 1
334 Rangsima Sritulanondha 1
335 Chonnikan Ariyakul 1
336 ชอุ่ม มลิลา 1
337 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
338 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
339 Nuttapong Danthanavat 1
340 Sahaphol Anannamcharoen 1
341 Kitpramuk Tantayaporn 1
342 Anan Manomaipiboon 1
343 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
344 Sithiporn Agthong 1
345 วิมล เหมะจันทร 1
346 Supawadee Sukseree 1
347 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
348 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
349 สุมิตรา พูลทอง 1
350 สิทธิพร แอกทอง 1
351 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
352 Thiti Snabboon 1
353 Kasidit Nootong 1
354 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
355 Chanchai Boonla 1
356 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
357 Bootsakorn Loharjun 1
358 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
359 Natnicha Houngngam 1
360 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
361 Jitsumon Wattanaprasert 1
362 กำจัด มงคลกุล 1
363 Phanphen Wattanaarsakit 1
364 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
365 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
366 Piyada Linsuwanon 1
367 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis