ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
7 Jiruth Sriratanaban 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Poonlarp Cheepsunthorn 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Kanya Suphapeetiporn 4
13 Apiwat Mutirangura 4
14 Vitool Lohsoonthorn 3
15 Issarang Nuchprayoon 3
16 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
17 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
18 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
19 Sukalaya Lerdlum 3
20 Supang Maneesri le Grand 3
21 Jariya Boonhong 3
22 Kriangsak Prasopsanti 3
23 Sompol Sanguanrungsirikul 3
24 Pichet Sampatanukul 3
25 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
26 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
28 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
29 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
30 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
31 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
32 Wachirapong Saleeon 2
33 Nattiya Hirankarn 2
34 Amornpun Sereemaspun 2
35 Marut Yanaranop 2
36 Yingyos Avihingsanon 2
37 Wipa Panmontha 2
38 Nijasri Charnnarong 2
39 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
40 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
41 Yong Poovorawan 2
42 Suteera Vibulyaseck 2
43 Wacharin Sindhvananda 2
44 Thananya Thongtan 2
45 Onanong Kulaputana 2
46 Tawat Siriwiladluk 2
47 Nipan Israsena 2
48 Thepphouthone Sorsavanh 2
49 Sunchai Payungporn 2
50 Kitiwat Khamwan 2
51 Wasee Tulvatana 2
52 Sittisak Honsawek 2
53 Danai Wangsaturaka 2
54 Ketchada Uerpairojkit 2
55 Nantana Sirisup 2
56 Suchin Arunsawatwong 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 อวย เกตุสิงห์ 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 Acom Sornsute 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 Piyatas Sangdao 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 Jaroonroj Wongnil 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 Watcharaphawn Sanklaa 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 Ohnmar Swe 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 Kamonrat Sueangamiam 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 Thada Jirajaras 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 เอกชัย อดุลยธรรม 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 Pornpimol Muanjai 1
92 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
93 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
94 Piyanuch Sripayup 1
95 Navarat Banchertteerakul 1
96 Areerat Suputtitada 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 Pisit Tangkijvanich 1
100 Yeshey Penjor 1
101 Natthaya Chuaypen 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 Pattramon Aungbamnet 1
104 Wanpen Ponyeam 1
105 Chattraporn Chantong 1
106 Chonlawan Saengjaroentham 1
107 Thitima Benjachat 1
108 Paramate Promnarate 1
109 Surang Nuchprayoon 1
110 Phuping Akavipat 1
111 Duangporn Thong-Ngam 1
112 Pornpun Jaratsing 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 Thanarat Supasiri 1
115 Sutasinee Jiamprasert 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 Pin Sriprajittichai 1
118 Anawatch Mitpratan 1
119 Prasong Siriviriyakul 1
120 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
121 Nisarat Phetnoo 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 Jittima Chatchawansaisin 1
124 Lakkana Boonyagars 1
125 วินัย งามแสง 1
126 Yin Yin Pyone 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 Swe Zin Lat 1
129 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
132 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
134 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
135 Pharanee Laoitti 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Porranee Laoitti 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 Krit Pongpirul 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Chadet Thamthataree 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 Kin Phongphirun, 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Chirum Sriratanaban 1
152 Jadej Thamthataree 1
153 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
154 Alain Jacquet 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 Pattraporn Satitsuksanoa 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 Narisorn Kongruttanachok 1
160 ประคอง ชอบเสียง 1
161 Chalermsri Chayutsatid 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
165 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
166 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
167 บรรจง คณะวรรณ 1
168 Ampa Luiengpirom 1
169 ละอองทิพย์ เหมะ 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
171 Naiyana Chaiyabutr 1
172 Boonchai Sangpetngam 1
173 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
174 สุวิชา ทองสิมา 1
175 Rattanaporn Burimsittichai 1
176 สมพร พรมดี 1
177 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
178 วัลลภ แย้มเหมือน 1
179 Sarunya Hengpraprom 1
180 สำเริง แย้มโสภี 1
181 Pornchai Sithisarankul 1
182 Soe Sandi Tint 1
183 สิริพร สิวราวุฒิ 1
184 วาสนา เสียงดัง 1
185 Ratikorn Anusorntanawat 1
186 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
187 Chanwit Phongamwong 1
188 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
189 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
190 สายฝน ควรผดุง 1
191 Punchalee Mungkalasut 1
192 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
193 สรันยา เฮงพระพรหม 1
194 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
197 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
198 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
199 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
200 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
203 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
205 ธวัชชัย สันติสุข 1
206 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
207 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
209 Umaporn Methmaolee 1
210 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
211 Swe Swe Lin 1
212 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
213 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
214 Srettapong Thimaharn 1
215 มยุรี ตันติสิระ 1
216 Padet Siriyasatien 1
217 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
218 Sahaphol Anannamcharoen 1
219 Kitpramuk Tantayaporn 1
220 Anan Manomaipiboon 1
221 Pariyanan Jaruchinda 1
222 Vimolmas Lipipun 1
223 Kittisak Likhitwitayawuid 1
224 Chureerat Phokaew 1
225 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
226 Oratai Weeranantanapan 1
227 Sumphan Wongseripipatana 1
228 Winai Wadwongtham 1
229 Garnpimol C. Ritthidej 1
230 Suthee Panichkul 1
231 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
232 Sithiporn Agthong 1
233 ชอุ่ม มลิลา 1
234 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
235 Rangsima Sritulanondha 1
236 Chonnikan Ariyakul 1
237 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
238 Jitsumon Wattanaprasert 1
239 กำจัด มงคลกุล 1
240 สุมิตรา พูลทอง 1
241 Chakkaphan Sutthirat 1
242 Ekawan Chansue 1
243 วิมล เหมะจันทร 1
244 Supawadee Sukseree 1
245 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
246 Nuttapong Danthanavat 1
247 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
248 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
249 Mintra Keawsamur 1
250 Phakamart Thaoyabut 1
251 วัฒนชัย สมิทธากร 1
252 Thawee Songpatanasilp 1
253 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
254 Taveesin Tanprayoon 1
255 วิไล ชินธเนศ 1
256 Chupong Ittiwut 1
257 Rungnapa Hirunsatit 1
258 Somying Tumwasorn 1
259 อุทัย บุญประเสริฐ 1
260 คัคนางค์ มณีศรี 1
261 Piya Teawprasert 1
262 Chajchawan Nakhakes 1
263 Juthaporn Keorath 1
264 Supoj Ratchanon 1
265 Kannawat Danwisetkanjana 1
266 Ratchathorn Panchaprateep 1
267 Wannarasmi Ketchart 1
268 Ratchathorn Mornchan 1
269 Suwisit Manmuan 1
270 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
271 Narumol Nguanthean 1
272 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
273 Kittisak Kulvichit 1
274 ศิริชัย ศิริกายะ 1
275 Sumitr Sutra 1
276 กาญจนา แก้วเทพ 1
277 Thach Duc Tran 1
278 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
279 Attaya Limwattanayingyong 1
280 Tran, Thach Duc 1
281 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
282 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
283 Wachiraporn Wanichnopparat 1
284 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
285 Nuntika Thavichachart 1
286 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
287 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
288 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
289 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
290 Phanphen Wattanaarsakit 1
291 Vinh Cao Huu 1
292 Siriporn Chirawatkul 1
293 Sukanya Chaikittisilpa 1
294 Thewarug Werawatganon 1
295 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
296 Arunotai Siriusswakul 1
297 Songklot Aeumjaturapat 1
298 Dong Zhan 1
299 Minh Bui Hoang 1
300 Niti Matheesiriwat 1
301 Chatnapa Nuntue 1
302 Chitchaya Suwanraksa 1
303 Sasiwimon Chuntrakul 1
304 Krisadang Thasenhod 1
305 Warangkana Weerawanich 1
306 Nataphon Santrakul 1
307 Jiraporn Laothamatas 1
308 Saifhon Admontree 1
309 Preeyaporn Srimawong 1
310 Jira Chindasombatjaroen 1
311 Sornjarod Oonsiri 1
312 Supakit Pisitpaibool 1
313 Vilai Chentanez 1
314 Navapan Pitaxtarnin 1
315 Wanvisa Udomsinprasert 1
316 Kiat Ruxrungtham 1
317 Natchaya Wongeakin 1
318 Parvapan Bhattarakosol 1
319 Anan Udombhornprabha 1
320 Montree Maneepak 1
321 Jutharat Thanomphudsa 1
322 Sivalee Suriiyapee 1
323 Kananan Utitsarn 1
324 Monravee Tumkosit 1
325 Natthakorn Rattanachartnarong 1
326 Supang Maneesri 1
327 Duangporn Werawatganon 1
328 Kittipol Dachaworakul 1
329 Kanokvalee Ponkanist 1
330 Chanchai Boonla 1
331 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
332 Bootsakorn Loharjun 1
333 Chariya Uiyyasathian 1
334 Piyaratana Tosukhowong 1
335 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
336 Bowei Yang 1
337 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
338 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
339 Kasidit Nootong 1
340 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
341 Piyada Linsuwanon 1
342 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
343 Natnicha Houngngam 1
344 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
345 สิทธิพร แอกทอง 1
346 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
347 Thiti Snabboon 1
348 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
349 Chavalit Honglertsakul 1
350 Uggrit Junsre 1
351 Teera Wacharaprechanont 1
352 Monchai Chalaprawat 1
353 Sukanya Suwamaneerut 1
354 Oranuch Kyokong 1
355 Thiravat Hemachudha 1
356 Rungsak Siwanuwatn 1
357 Pornthep Tiensiwakul 1
358 Hathaichanok Benjarongrat 1
359 Siriluck Otakal 1
360 Sirinuch Chomtho 1
361 Orawan Iamopas 1
362 Darin Sakiyalak 1
363 Phutsapong Srisawat 1
364 Sawitree Rattanasopha 1
365 Witcha Lertwipatrakul 1
366 Pongsak Yuktanandana 1
367 Mongkol Pongsuchart 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis