ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Anan Srikiatkhachorn 7
4 Taweap Sanghangthum 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
7 Jiruth Sriratanaban 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Apiwat Mutirangura 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Poonlarp Cheepsunthorn 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
15 Vitool Lohsoonthorn 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Kriangsak Prasopsanti 3
18 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
19 Supang Maneesri le Grand 3
20 Sompol Sanguanrungsirikul 3
21 Pichet Sampatanukul 3
22 Jariya Boonhong 3
23 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
24 Sukalaya Lerdlum 3
25 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
26 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
27 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
28 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
29 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
30 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
32 Marut Yanaranop 2
33 Amornpun Sereemaspun 2
34 Yingyos Avihingsanon 2
35 Nattiya Hirankarn 2
36 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Wachirapong Saleeon 2
39 Wipa Panmontha 2
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
41 Kitiwat Khamwan 2
42 Danai Wangsaturaka 2
43 Sittisak Honsawek 2
44 Thepphouthone Sorsavanh 2
45 Wacharin Sindhvananda 2
46 Suteera Vibulyaseck 2
47 Sunchai Payungporn 2
48 Wasee Tulvatana 2
49 Nantana Sirisup 2
50 Ketchada Uerpairojkit 2
51 Thananya Thongtan 2
52 Onanong Kulaputana 2
53 Tawat Siriwiladluk 2
54 Yong Poovorawan 2
55 Nipan Israsena 2
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
64 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 Rattanaporn Burimsittichai 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 Pornchai Sithisarankul 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 Sarunya Hengpraprom 1
72 สำเริง แย้มโสภี 1
73 สรันยา เฮงพระพรหม 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 Vanida Chantarateptawan 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 Chirum Sriratanaban 1
79 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
80 สมพร พรมดี 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 Kin Phongphirun, 1
83 Srilert Chotpantarat 1
84 Chalermpol Leevailoj 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
92 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 Walaisiri Muangsiri 1
96 เอกชัย อดุลยธรรม 1
97 Chadet Thamthataree 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 Varunee Padmasankh 1
100 Kamonrat Sueangamiam 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 Pornpimol Muanjai 1
103 Thada Jirajaras 1
104 ประธาน ดาบเพชร 1
105 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
106 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
107 Suchin Arunsawatwong 1
108 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 กมลชนก ยวดยง 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 Jaroonroj Wongnil 1
115 Chanwit Phongamwong 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 Ratikorn Anusorntanawat 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 Punchalee Mungkalasut 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
124 Swe Swe Lin 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 Piyatas Sangdao 1
127 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
128 Watcharaphawn Sanklaa 1
129 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 Ohnmar Swe 1
132 Soe Sandi Tint 1
133 Narisorn Kongruttanachok 1
134 Surang Nuchprayoon 1
135 Paramate Promnarate 1
136 Chattraporn Chantong 1
137 Pornpun Jaratsing 1
138 Duangporn Thong-Ngam 1
139 Pattramon Aungbamnet 1
140 Wanpen Ponyeam 1
141 Phuping Akavipat 1
142 Chonlawan Saengjaroentham 1
143 Thitima Benjachat 1
144 Lakkana Boonyagars 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 Natchaya Wongeakin 1
149 Umaporn Methmaolee 1
150 Mongkol Pongsuchart 1
151 Kiat Ruxrungtham 1
152 Piyanuch Sripayup 1
153 Areerat Suputtitada 1
154 Vilai Chentanez 1
155 Anan Udombhornprabha 1
156 Montree Maneepak 1
157 Supakit Pisitpaibool 1
158 Sornjarod Oonsiri 1
159 Parvapan Bhattarakosol 1
160 Wanvisa Udomsinprasert 1
161 Navapan Pitaxtarnin 1
162 Supang Maneesri 1
163 Duangporn Werawatganon 1
164 Jira Chindasombatjaroen 1
165 Preeyaporn Srimawong 1
166 Navarat Banchertteerakul 1
167 Kananan Utitsarn 1
168 Sivalee Suriiyapee 1
169 Natthakorn Rattanachartnarong 1
170 Monravee Tumkosit 1
171 Jutharat Thanomphudsa 1
172 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
173 Swe Zin Lat 1
174 บรรจง คณะวรรณ 1
175 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
176 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
177 Ampa Luiengpirom 1
178 Naiyana Chaiyabutr 1
179 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
180 ละอองทิพย์ เหมะ 1
181 Puttipongse Varavudhi 1
182 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
183 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
184 Panee Boonthavi 1
185 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
186 Pharanee Laoitti 1
187 Porranee Laoitti 1
188 Supa Chantharasakul 1
189 Jadej Thamthataree 1
190 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
191 Krit Pongpirul 1
192 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
193 Pattraporn Satitsuksanoa 1
194 Yeshey Penjor 1
195 Natthaya Chuaypen 1
196 รุ่งราวี ทองกันยา 1
197 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
198 Thanarat Supasiri 1
199 วินัย งามแสง 1
200 Yin Yin Pyone 1
201 นภสร โกวรรธนะกุล 1
202 Pisit Tangkijvanich 1
203 ๋Janes, Gavin W. 1
204 พรรณี กาญจนพลู 1
205 Alain Jacquet 1
206 สุมา เมืองใย 1
207 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
208 Chalermsri Chayutsatid 1
209 สุวดี ยาป่าคาย 1
210 ประคอง ชอบเสียง 1
211 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
212 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
213 Juthaporn Keorath 1
214 Supoj Ratchanon 1
215 Arunotai Siriusswakul 1
216 Chajchawan Nakhakes 1
217 Kannawat Danwisetkanjana 1
218 Ratchathorn Mornchan 1
219 Suwisit Manmuan 1
220 Ratchathorn Panchaprateep 1
221 Songklot Aeumjaturapat 1
222 Dong Zhan 1
223 Sukanya Chaikittisilpa 1
224 Minh Bui Hoang 1
225 Niti Matheesiriwat 1
226 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
227 Siriporn Chirawatkul 1
228 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
229 Thewarug Werawatganon 1
230 Vinh Cao Huu 1
231 Wannarasmi Ketchart 1
232 Piya Teawprasert 1
233 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
234 Narumol Nguanthean 1
235 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
236 Wachiraporn Wanichnopparat 1
237 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
238 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
239 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
240 Nuntika Thavichachart 1
241 Rungnapa Hirunsatit 1
242 Somying Tumwasorn 1
243 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
244 Taveesin Tanprayoon 1
245 คัคนางค์ มณีศรี 1
246 Thawee Songpatanasilp 1
247 วิไล ชินธเนศ 1
248 อุทัย บุญประเสริฐ 1
249 Chupong Ittiwut 1
250 Nataphon Santrakul 1
251 Jiraporn Laothamatas 1
252 Darin Sakiyalak 1
253 Chavalit Honglertsakul 1
254 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
255 Orawan Iamopas 1
256 Sirinuch Chomtho 1
257 Pongsak Yuktanandana 1
258 Sawitree Rattanasopha 1
259 Phutsapong Srisawat 1
260 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
261 Bowei Yang 1
262 Bootsakorn Loharjun 1
263 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
264 Kasidit Nootong 1
265 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
266 Chanchai Boonla 1
267 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
268 Piyaratana Tosukhowong 1
269 Chariya Uiyyasathian 1
270 Witcha Lertwipatrakul 1
271 Siriluck Otakal 1
272 Sasiwimon Chuntrakul 1
273 Kittipol Dachaworakul 1
274 Kanokvalee Ponkanist 1
275 Chitchaya Suwanraksa 1
276 Chatnapa Nuntue 1
277 Saifhon Admontree 1
278 Warangkana Weerawanich 1
279 Krisadang Thasenhod 1
280 Thiravat Hemachudha 1
281 Rungsak Siwanuwatn 1
282 Teera Wacharaprechanont 1
283 Monchai Chalaprawat 1
284 Hathaichanok Benjarongrat 1
285 Uggrit Junsre 1
286 Sukanya Suwamaneerut 1
287 Pornthep Tiensiwakul 1
288 Oranuch Kyokong 1
289 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
290 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
291 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
292 Piyada Linsuwanon 1
293 Phanphen Wattanaarsakit 1
294 Natnicha Houngngam 1
295 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
296 สิทธิพร แอกทอง 1
297 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
298 Thiti Snabboon 1
299 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
300 Jitsumon Wattanaprasert 1
301 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
302 Rangsima Sritulanondha 1
303 Chakkaphan Sutthirat 1
304 ชอุ่ม มลิลา 1
305 Chonnikan Ariyakul 1
306 กำจัด มงคลกุล 1
307 สุมิตรา พูลทอง 1
308 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
309 Pin Sriprajittichai 1
310 Chayaporn Supachartwong 1
311 สมชัย วัฒนการุณ 1
312 Pantharee Boonsatorn 1
313 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
314 ศุกันยา ห้วยผัด 1
315 กระมล ทองธรรมชาติ 1
316 Thanathon Sesuk 1
317 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
318 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
319 Acom Sornsute 1
320 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
321 Prasong Siriviriyakul 1
322 Anawatch Mitpratan 1
323 Sutasinee Jiamprasert 1
324 Waraporn Siriterm 1
325 Nisarat Phetnoo 1
326 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
327 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
328 Ekawan Chansue 1
329 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
330 Chureerat Phokaew 1
331 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
332 Phakamart Thaoyabut 1
333 Kittisak Likhitwitayawuid 1
334 Oratai Weeranantanapan 1
335 Garnpimol C. Ritthidej 1
336 Suthee Panichkul 1
337 Sumphan Wongseripipatana 1
338 วัฒนชัย สมิทธากร 1
339 Thach Duc Tran 1
340 Kittisak Kulvichit 1
341 ศิริชัย ศิริกายะ 1
342 Tran, Thach Duc 1
343 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
344 Sumitr Sutra 1
345 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
346 Attaya Limwattanayingyong 1
347 กาญจนา แก้วเทพ 1
348 Winai Wadwongtham 1
349 Vimolmas Lipipun 1
350 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
351 Sithiporn Agthong 1
352 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
353 Supawadee Sukseree 1
354 วิมล เหมะจันทร 1
355 Mintra Keawsamur 1
356 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
357 Nuttapong Danthanavat 1
358 Sahaphol Anannamcharoen 1
359 Kitpramuk Tantayaporn 1
360 Srettapong Thimaharn 1
361 มยุรี ตันติสิระ 1
362 Pariyanan Jaruchinda 1
363 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
364 Padet Siriyasatien 1
365 Anan Manomaipiboon 1
366 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
367 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis