ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 10
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 Wilai Anomasiri 5
6 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
7 Vorasuk Shotelersuk 5
8 Kanya Suphapeetiporn 4
9 Apiwat Mutirangura 4
10 Poonlarp Cheepsunthorn 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
13 Jiruth Sriratanaban 4
14 Pichet Sampatanukul 3
15 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Sompol Sanguanrungsirikul 3
18 Sukalaya Lerdlum 3
19 Supang Maneesri le Grand 3
20 Vitool Lohsoonthorn 3
21 Jariya Boonhong 3
22 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
23 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
24 Kriangsak Prasopsanti 3
25 Kitiwat Khamwan 2
26 Thepphouthone Sorsavanh 2
27 Wacharin Sindhvananda 2
28 Nantana Sirisup 2
29 Suteera Vibulyaseck 2
30 Nipan Israsena 2
31 Sunchai Payungporn 2
32 Tawat Siriwiladluk 2
33 Ketchada Uerpairojkit 2
34 Wasee Tulvatana 2
35 Danai Wangsaturaka 2
36 Sittisak Honsawek 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Marut Yanaranop 2
39 Wipa Panmontha 2
40 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
41 Yong Poovorawan 2
42 Nattiya Hirankarn 2
43 Wachirapong Saleeon 2
44 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
45 Onanong Kulaputana 2
46 Thananya Thongtan 2
47 Yingyos Avihingsanon 2
48 Amornpun Sereemaspun 2
49 Chonnikan Ariyakul 1
50 ชอุ่ม มลิลา 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 Rangsima Sritulanondha 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 Jitsumon Wattanaprasert 1
56 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
57 Nuttapong Danthanavat 1
58 วิมล เหมะจันทร 1
59 Supawadee Sukseree 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 Sithiporn Agthong 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
64 Ekawan Chansue 1
65 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
66 Mintra Keawsamur 1
67 Chakkaphan Sutthirat 1
68 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 Chanchai Boonla 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 Piyaratana Tosukhowong 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
75 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
76 Bowei Yang 1
77 Bootsakorn Loharjun 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
80 Piyada Linsuwanon 1
81 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
82 Natnicha Houngngam 1
83 Thiti Snabboon 1
84 Kasidit Nootong 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 Kittisak Kulvichit 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Sumitr Sutra 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 Thach Duc Tran 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 Attaya Limwattanayingyong 1
97 Tran, Thach Duc 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Wachiraporn Wanichnopparat 1
100 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
101 Narumol Nguanthean 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 Nuntika Thavichachart 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 Phakamart Thaoyabut 1
109 Srettapong Thimaharn 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 Pariyanan Jaruchinda 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 Padet Siriyasatien 1
114 Kitpramuk Tantayaporn 1
115 Anan Manomaipiboon 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Vimolmas Lipipun 1
118 Winai Wadwongtham 1
119 Kittisak Likhitwitayawuid 1
120 Chureerat Phokaew 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 Oratai Weeranantanapan 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 Suthee Panichkul 1
126 Sahaphol Anannamcharoen 1
127 Warangkana Weerawanich 1
128 Navarat Banchertteerakul 1
129 Areerat Suputtitada 1
130 Pattramon Aungbamnet 1
131 Jira Chindasombatjaroen 1
132 Kananan Utitsarn 1
133 Monravee Tumkosit 1
134 Jutharat Thanomphudsa 1
135 Sivalee Suriiyapee 1
136 Wanpen Ponyeam 1
137 Phuping Akavipat 1
138 Ratchathorn Panchaprateep 1
139 Kannawat Danwisetkanjana 1
140 Chajchawan Nakhakes 1
141 Suwisit Manmuan 1
142 Ratchathorn Mornchan 1
143 Duangporn Thong-Ngam 1
144 Pornpun Jaratsing 1
145 Wannarasmi Ketchart 1
146 Natthakorn Rattanachartnarong 1
147 Duangporn Werawatganon 1
148 Umaporn Methmaolee 1
149 Mongkol Pongsuchart 1
150 Kiat Ruxrungtham 1
151 Thitima Benjachat 1
152 Chonlawan Saengjaroentham 1
153 Surang Nuchprayoon 1
154 Paramate Promnarate 1
155 Chattraporn Chantong 1
156 Natchaya Wongeakin 1
157 Parvapan Bhattarakosol 1
158 Anan Udombhornprabha 1
159 Montree Maneepak 1
160 Supang Maneesri 1
161 Vilai Chentanez 1
162 Supakit Pisitpaibool 1
163 Wanvisa Udomsinprasert 1
164 Navapan Pitaxtarnin 1
165 Sornjarod Oonsiri 1
166 Juthaporn Keorath 1
167 Supoj Ratchanon 1
168 Sukanya Suwamaneerut 1
169 Uggrit Junsre 1
170 Teera Wacharaprechanont 1
171 Oranuch Kyokong 1
172 Pornthep Tiensiwakul 1
173 Kanokvalee Ponkanist 1
174 Thiravat Hemachudha 1
175 Rungsak Siwanuwatn 1
176 Monchai Chalaprawat 1
177 Hathaichanok Benjarongrat 1
178 Sirinuch Chomtho 1
179 Orawan Iamopas 1
180 Darin Sakiyalak 1
181 Phutsapong Srisawat 1
182 Sawitree Rattanasopha 1
183 Siriluck Otakal 1
184 Witcha Lertwipatrakul 1
185 Pongsak Yuktanandana 1
186 Kittipol Dachaworakul 1
187 Sasiwimon Chuntrakul 1
188 Vinh Cao Huu 1
189 Siriporn Chirawatkul 1
190 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
191 Thewarug Werawatganon 1
192 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
193 Arunotai Siriusswakul 1
194 Songklot Aeumjaturapat 1
195 Dong Zhan 1
196 Sukanya Chaikittisilpa 1
197 Minh Bui Hoang 1
198 Krisadang Thasenhod 1
199 Chatnapa Nuntue 1
200 Chitchaya Suwanraksa 1
201 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
202 Saifhon Admontree 1
203 Niti Matheesiriwat 1
204 Nataphon Santrakul 1
205 Jiraporn Laothamatas 1
206 Chavalit Honglertsakul 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
208 Sutasinee Jiamprasert 1
209 Chayaporn Supachartwong 1
210 Pin Sriprajittichai 1
211 Anawatch Mitpratan 1
212 Prasong Siriviriyakul 1
213 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
214 Nisarat Phetnoo 1
215 Waraporn Siriterm 1
216 Jittima Chatchawansaisin 1
217 Lakkana Boonyagars 1
218 Yin Yin Pyone 1
219 นภสร โกวรรธนะกุล 1
220 Thanarat Supasiri 1
221 วินัย งามแสง 1
222 Swe Zin Lat 1
223 Chonticha Srisawang 1
224 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
225 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
226 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
227 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
228 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
229 Suchin Arunsawatwong 1
230 สุวดี ยาป่าคาย 1
231 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
232 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
233 อวย เกตุสิงห์ 1
234 กมลชนก ยวดยง 1
235 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
236 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
237 Thanathon Sesuk 1
238 Pantharee Boonsatorn 1
239 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
240 Acom Sornsute 1
241 สมชัย วัฒนการุณ 1
242 ศุกันยา ห้วยผัด 1
243 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
244 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
245 กระมล ทองธรรมชาติ 1
246 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
247 Yeshey Penjor 1
248 Krit Pongpirul 1
249 Supa Chantharasakul 1
250 Porranee Laoitti 1
251 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
252 Jadej Thamthataree 1
253 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
254 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
255 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
256 Panee Boonthavi 1
257 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
258 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
259 Chirum Sriratanaban 1
260 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
261 Kin Phongphirun, 1
262 Jaitip Paiboon 1
263 Pharanee Laoitti 1
264 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
265 Chadet Thamthataree 1
266 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
267 บรรจง คณะวรรณ 1
268 ประคอง ชอบเสียง 1
269 Chalermsri Chayutsatid 1
270 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
271 Narisorn Kongruttanachok 1
272 ๋Janes, Gavin W. 1
273 Natthaya Chuaypen 1
274 รุ่งราวี ทองกันยา 1
275 Pisit Tangkijvanich 1
276 พรรณี กาญจนพลู 1
277 Alain Jacquet 1
278 Puttipongse Varavudhi 1
279 Naiyana Chaiyabutr 1
280 Ampa Luiengpirom 1
281 ละอองทิพย์ เหมะ 1
282 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
283 สุมา เมืองใย 1
284 Pattraporn Satitsuksanoa 1
285 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
286 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
287 ประธาน ดาบเพชร 1
288 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 1
289 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1
290 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
291 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
292 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
293 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
294 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
295 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1
296 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 1
297 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
298 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
299 ธวัชชัย สันติสุข 1
300 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
301 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
303 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
305 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
306 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
307 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
308 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
309 Taveesin Tanprayoon 1
310 คัคนางค์ มณีศรี 1
311 Thawee Songpatanasilp 1
312 วิไล ชินธเนศ 1
313 Somying Tumwasorn 1
314 อุทัย บุญประเสริฐ 1
315 Chupong Ittiwut 1
316 Piya Teawprasert 1
317 Vanida Chantarateptawan 1
318 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
319 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
320 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
321 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
322 Boonchai Sangpetngam 1
323 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
324 Srilert Chotpantarat 1
325 Chalermpol Leevailoj 1
326 สรันยา เฮงพระพรหม 1
327 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
328 Piyatas Sangdao 1
329 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
330 Jaroonroj Wongnil 1
331 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
332 Watcharaphawn Sanklaa 1
333 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
334 Ohnmar Swe 1
335 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
336 ไววิทย์ พุทธารี 1
337 Kamonrat Sueangamiam 1
338 เอกชัย อดุลยธรรม 1
339 Rajalida Lipikorn 1
340 Thada Jirajaras 1
341 Walaisiri Muangsiri 1
342 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
343 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
344 Pornpimol Muanjai 1
345 Varunee Padmasankh 1
346 Swe Swe Lin 1
347 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
348 สุวิชา ทองสิมา 1
349 Rattanaporn Burimsittichai 1
350 สมพร พรมดี 1
351 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
352 วัลลภ แย้มเหมือน 1
353 Sarunya Hengpraprom 1
354 สำเริง แย้มโสภี 1
355 Pornchai Sithisarankul 1
356 Soe Sandi Tint 1
357 สิริพร สิวราวุฒิ 1
358 Chanwit Phongamwong 1
359 วาสนา เสียงดัง 1
360 Ratikorn Anusorntanawat 1
361 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
362 Punchalee Mungkalasut 1
363 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
364 สายฝน ควรผดุง 1
365 Rungnapa Hirunsatit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 17
11 2549 14
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
73 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
74 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
75 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
76 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
77 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
78 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
79 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
80 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
81 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
82 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
83 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
84 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
85 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
86 List assignment problems
87 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
88 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
89 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
90 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
91 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
93 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
94 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
95 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
96 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
97 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
98 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
99 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
100 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
101 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
102 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
103 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
104 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
105 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
106 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
107 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
108 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
109 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
110 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
111 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
112 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
113 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
114 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
115 Morphometry of the human mandible from Thailand
116 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
117 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
118 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
119 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
120 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
121 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
122 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
123 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
124 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
125 Multi-centered study of anesthesia related adverse events in Thailand: The Thai anesthesia incident study (TAIS)
126 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
127 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
128 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
ปี พ.ศ. 2545
129 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
130 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
131 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
132 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis