ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 10
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Suthiluk Patumraj 4
9 Jiruth Sriratanaban 4
10 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
11 Poonlarp Cheepsunthorn 4
12 Apiwat Mutirangura 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
15 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Supang Maneesri le Grand 3
18 Vitool Lohsoonthorn 3
19 Sukalaya Lerdlum 3
20 Jariya Boonhong 3
21 Kriangsak Prasopsanti 3
22 Pichet Sampatanukul 3
23 Sompol Sanguanrungsirikul 3
24 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
25 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
27 Yong Poovorawan 2
28 Wipa Panmontha 2
29 Thananya Thongtan 2
30 Amornpun Sereemaspun 2
31 Onanong Kulaputana 2
32 Yingyos Avihingsanon 2
33 Nattiya Hirankarn 2
34 Marut Yanaranop 2
35 Nijasri Charnnarong 2
36 Wachirapong Saleeon 2
37 Wacharin Sindhvananda 2
38 Kitiwat Khamwan 2
39 Suteera Vibulyaseck 2
40 Sunchai Payungporn 2
41 Tawat Siriwiladluk 2
42 Nantana Sirisup 2
43 Thepphouthone Sorsavanh 2
44 Wasee Tulvatana 2
45 Ketchada Uerpairojkit 2
46 Nipan Israsena 2
47 Sittisak Honsawek 2
48 Danai Wangsaturaka 2
49 Anawatch Mitpratan 1
50 Sutasinee Jiamprasert 1
51 Chayaporn Supachartwong 1
52 Waraporn Siriterm 1
53 Pin Sriprajittichai 1
54 Nisarat Phetnoo 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 Prasong Siriviriyakul 1
57 Swe Zin Lat 1
58 วินัย งามแสง 1
59 Yin Yin Pyone 1
60 นภสร โกวรรธนะกุล 1
61 Thanarat Supasiri 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
64 Lakkana Boonyagars 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 อวย เกตุสิงห์ 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 Acom Sornsute 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 กระมล ทองธรรมชาติ 1
84 Thanathon Sesuk 1
85 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
86 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
87 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 Krit Pongpirul 1
90 Supa Chantharasakul 1
91 Porranee Laoitti 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 Jadej Thamthataree 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
96 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 Chirum Sriratanaban 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Kin Phongphirun, 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 Pharanee Laoitti 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Chadet Thamthataree 1
107 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 ประคอง ชอบเสียง 1
110 Chalermsri Chayutsatid 1
111 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
112 Narisorn Kongruttanachok 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 Natthaya Chuaypen 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 Pisit Tangkijvanich 1
117 พรรณี กาญจนพลู 1
118 Alain Jacquet 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 สุมา เมืองใย 1
125 Pattraporn Satitsuksanoa 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 Yeshey Penjor 1
128 Chanwit Phongamwong 1
129 Wanvisa Udomsinprasert 1
130 Navapan Pitaxtarnin 1
131 Sornjarod Oonsiri 1
132 Parvapan Bhattarakosol 1
133 Natchaya Wongeakin 1
134 Umaporn Methmaolee 1
135 Mongkol Pongsuchart 1
136 Kiat Ruxrungtham 1
137 Supakit Pisitpaibool 1
138 Vilai Chentanez 1
139 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 Duangporn Werawatganon 1
144 Anan Udombhornprabha 1
145 Montree Maneepak 1
146 Supang Maneesri 1
147 Thitima Benjachat 1
148 Chonlawan Saengjaroentham 1
149 Jira Chindasombatjaroen 1
150 Preeyaporn Srimawong 1
151 Navarat Banchertteerakul 1
152 Kananan Utitsarn 1
153 Sivalee Suriiyapee 1
154 Natthakorn Rattanachartnarong 1
155 Monravee Tumkosit 1
156 Jutharat Thanomphudsa 1
157 Areerat Suputtitada 1
158 Piyanuch Sripayup 1
159 Surang Nuchprayoon 1
160 Paramate Promnarate 1
161 Chattraporn Chantong 1
162 Pornpun Jaratsing 1
163 Duangporn Thong-Ngam 1
164 Pattramon Aungbamnet 1
165 Wanpen Ponyeam 1
166 Phuping Akavipat 1
167 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
168 สรันยา เฮงพระพรหม 1
169 Piyatas Sangdao 1
170 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
171 Jaroonroj Wongnil 1
172 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
173 Watcharaphawn Sanklaa 1
174 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
175 Ohnmar Swe 1
176 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
177 ไววิทย์ พุทธารี 1
178 Kamonrat Sueangamiam 1
179 เอกชัย อดุลยธรรม 1
180 Rajalida Lipikorn 1
181 Thada Jirajaras 1
182 Walaisiri Muangsiri 1
183 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
184 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
185 Pornpimol Muanjai 1
186 Varunee Padmasankh 1
187 Swe Swe Lin 1
188 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
189 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
190 สุวิชา ทองสิมา 1
191 Rattanaporn Burimsittichai 1
192 วัลลภ แย้มเหมือน 1
193 Pornchai Sithisarankul 1
194 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
195 Sarunya Hengpraprom 1
196 สำเริง แย้มโสภี 1
197 สมพร พรมดี 1
198 Soe Sandi Tint 1
199 Vanida Chantarateptawan 1
200 วาสนา เสียงดัง 1
201 Ratikorn Anusorntanawat 1
202 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
203 Punchalee Mungkalasut 1
204 สิริพร สิวราวุฒิ 1
205 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
206 สายฝน ควรผดุง 1
207 ประธาน ดาบเพชร 1
208 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
209 Siriporn Chirawatkul 1
210 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
211 Sukanya Chaikittisilpa 1
212 Vinh Cao Huu 1
213 Thewarug Werawatganon 1
214 Songklot Aeumjaturapat 1
215 Dong Zhan 1
216 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
217 Minh Bui Hoang 1
218 Niti Matheesiriwat 1
219 Chatnapa Nuntue 1
220 Chitchaya Suwanraksa 1
221 Sasiwimon Chuntrakul 1
222 Krisadang Thasenhod 1
223 Warangkana Weerawanich 1
224 Nataphon Santrakul 1
225 Jiraporn Laothamatas 1
226 Saifhon Admontree 1
227 Arunotai Siriusswakul 1
228 Supoj Ratchanon 1
229 วิไล ชินธเนศ 1
230 Thawee Songpatanasilp 1
231 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
232 Chupong Ittiwut 1
233 อุทัย บุญประเสริฐ 1
234 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
235 Rungnapa Hirunsatit 1
236 Somying Tumwasorn 1
237 Taveesin Tanprayoon 1
238 คัคนางค์ มณีศรี 1
239 Kannawat Danwisetkanjana 1
240 Chajchawan Nakhakes 1
241 Juthaporn Keorath 1
242 Ratchathorn Panchaprateep 1
243 Suwisit Manmuan 1
244 Piya Teawprasert 1
245 Wannarasmi Ketchart 1
246 Ratchathorn Mornchan 1
247 Kittipol Dachaworakul 1
248 Kanokvalee Ponkanist 1
249 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
250 Bootsakorn Loharjun 1
251 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
252 Chanchai Boonla 1
253 Chariya Uiyyasathian 1
254 Bowei Yang 1
255 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
256 Piyaratana Tosukhowong 1
257 Kasidit Nootong 1
258 สิทธิพร แอกทอง 1
259 Piyada Linsuwanon 1
260 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
261 Phanphen Wattanaarsakit 1
262 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
263 Natnicha Houngngam 1
264 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
265 Thiti Snabboon 1
266 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
267 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
268 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
269 Uggrit Junsre 1
270 Teera Wacharaprechanont 1
271 Monchai Chalaprawat 1
272 Sukanya Suwamaneerut 1
273 Oranuch Kyokong 1
274 Thiravat Hemachudha 1
275 Rungsak Siwanuwatn 1
276 Pornthep Tiensiwakul 1
277 Hathaichanok Benjarongrat 1
278 Siriluck Otakal 1
279 Orawan Iamopas 1
280 Darin Sakiyalak 1
281 Chavalit Honglertsakul 1
282 Sirinuch Chomtho 1
283 Phutsapong Srisawat 1
284 Witcha Lertwipatrakul 1
285 Pongsak Yuktanandana 1
286 Sawitree Rattanasopha 1
287 Narumol Nguanthean 1
288 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
289 สุมิตรา พูลทอง 1
290 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
291 Chonnikan Ariyakul 1
292 กำจัด มงคลกุล 1
293 Jitsumon Wattanaprasert 1
294 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
296 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
297 ชอุ่ม มลิลา 1
298 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
299 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
300 Nuttapong Danthanavat 1
301 วิมล เหมะจันทร 1
302 Mintra Keawsamur 1
303 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
304 Rangsima Sritulanondha 1
305 Chakkaphan Sutthirat 1
306 Ekawan Chansue 1
307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
308 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 1
309 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
311 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
312 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
313 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
314 Srilert Chotpantarat 1
315 Chalermpol Leevailoj 1
316 Boonchai Sangpetngam 1
317 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
318 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
319 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 1
320 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1
321 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
322 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
323 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
325 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1
326 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
327 Supawadee Sukseree 1
328 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
329 กาญจนา แก้วเทพ 1
330 Sumitr Sutra 1
331 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
332 Attaya Limwattanayingyong 1
333 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
334 Phakamart Thaoyabut 1
335 วัฒนชัย สมิทธากร 1
336 Thach Duc Tran 1
337 Kittisak Kulvichit 1
338 ศิริชัย ศิริกายะ 1
339 Nuntika Thavichachart 1
340 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
341 Wachiraporn Wanichnopparat 1
342 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
343 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
344 Tran, Thach Duc 1
345 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
346 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
347 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
348 Chureerat Phokaew 1
349 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
350 Padet Siriyasatien 1
351 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
352 Anan Manomaipiboon 1
353 Kitpramuk Tantayaporn 1
354 Sithiporn Agthong 1
355 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
356 Sahaphol Anannamcharoen 1
357 Srettapong Thimaharn 1
358 มยุรี ตันติสิระ 1
359 Sumphan Wongseripipatana 1
360 Oratai Weeranantanapan 1
361 Kittisak Likhitwitayawuid 1
362 Suthee Panichkul 1
363 Garnpimol C. Ritthidej 1
364 Pariyanan Jaruchinda 1
365 Vimolmas Lipipun 1
366 Winai Wadwongtham 1
367 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 17
11 2549 14
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
73 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
74 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
75 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
76 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
77 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
78 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
79 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
80 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
81 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
82 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
83 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
84 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
85 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
86 List assignment problems
87 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
88 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
89 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
90 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
91 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
93 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
94 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
95 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
96 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
97 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
98 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
99 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
100 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
101 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
102 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
103 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
104 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
105 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
106 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
107 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
108 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
109 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
110 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
111 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
112 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
113 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
114 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
115 Morphometry of the human mandible from Thailand
116 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
117 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
118 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
119 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
120 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
121 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
122 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
123 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
124 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
125 Multi-centered study of anesthesia related adverse events in Thailand: The Thai anesthesia incident study (TAIS)
126 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
127 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
128 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
ปี พ.ศ. 2545
129 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
130 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
131 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
132 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis