ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chui T.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Seesuriyachan P. 15
2 Techapun C. 12
3 Kuntiya A. 10
4 Leksawasdi N. 9
5 Suriyachadkun, C. 4
6 Kawee-ai A. 4
7 Lithanatudom P. 3
8 Watanabe M. 3
9 Takenaka S. 3
10 Hanmoungjai P. 3
11 Zimmermann W. 2
12 Manowattana A. 2
13 Boonchuay P. 2
14 H-Kittikun A. 2
15 Monkoondee S. 2
16 Niemhom, N. 2
17 Wipasa J. 2
18 Thongprasert S. 2
19 Osathanunkul M. 2
20 Pumiputavon K. 2
21 Tamura, T. 2
22 Choi J. 1
23 Zhang,S.Z. 1
24 Tanuma J. 1
25 Zhang,J. 1
26 Ditangco R. 1
27 Van Nguyen K. 1
28 Sudoyo,A.W. 1
29 Ciardiello,F. 1
30 Wang,J. 1
31 Merati T. 1
32 van der Ham R. 1
33 Han N. 1
34 Johnson D. 1
35 Li P. 1
36 Park,Y.S. 1
37 Kim,T. 1
38 Vohith K. 1
39 Köhne,C.H. 1
40 Mean C. 1
41 Shaw,M. 1
42 Makane A. 1
43 Cuong D. 1
44 Bello,M. 1
45 Ng O. 1
46 Charoentum,C. 1
47 Yunihastuti E. 1
48 Singtoroj T. 1
49 Ahn,J. 1
50 Lee M. 1
51 Ma,B. 1
52 Lim P. 1
53 Chen,L. 1
54 Lam W. 1
55 Kamarulzaman A. 1
56 Lam,K.O. 1
57 Pujari S. 1
58 Liu,T.S. 1
59 Kong,H.L. 1
60 Wong W. 1
61 Lopes,G.D.L. 1
62 Sim B. 1
63 Ho,G.F. 1
64 Oka S. 1
65 Smith D. 1
66 Trivedi V. 1
67 Srisuwun A. 1
68 Uy E. 1
69 Krawitz B. 1
70 Ong L. 1
71 Tantiwa N. 1
72 Azwa I. 1
73 Garg R. 1
74 Huda N. 1
75 Suwan Y. 1
76 Nontaman W. 1
77 Bantique R. 1
78 Wu P. 1
79 Ritch R. 1
80 Ounjai S. 1
81 Lee L. 1
82 Madesis P. 1
83 Pinhas A. 1
84 Mo S. 1
85 Suwannapoom C. 1
86 Ku W. 1
87 Geyman L. 1
88 Ponnampalavanar S. 1
89 Tanaka K. 1
90 Yuliana F. 1
91 Yoshida K. 1
92 Widhani A. 1
93 Wirawan D. 1
94 Miyatake A. 1
95 Wong K. 1
96 Ezhilarasi C. 1
97 Joshi K. 1
98 Vaid,A.K. 1
99 Nishijima T. 1
100 Jaroenkit T. 1
101 Omar S. 1
102 Tantraworasin A. 1
103 Law M. 1
104 David R. 1
105 Nantarat N. 1
106 Na S. 1
107 Lithanatudom S. 1
108 Gani Y. 1
109 Chatrou L. 1
110 Dahal K. 1
111 Pratanaphon R. 1
112 Chang G. 1
113 Sanguanchaipaiwong V. 1
114 Au J. 1
115 Lu S. 1
116 Tangtua J. 1
117 Cooper D. 1
118 Nakamura K. 1
119 Tsao M. 1
120 Shih J. 1
121 Mariadoss B. 1
122 Radzi A. 1
123 Supong, K. 1
124 Sriuranpong V. 1
125 Sungkanuparph S. 1
126 Tanasupawat, S. 1
127 Sirisanthana T. 1
128 Fukuoka M. 1
129 Tansuhaj P. 1
130 Saijo N. 1
131 Pomirleanu N. 1
132 Salto-Tellez M. 1
133 Koyama M. 1
134 Saenjum C. 1
135 Shi Y. 1
136 Sanmeema N. 1
137 Kambua P. 1
138 Chumla L. 1
139 Yang J. 1
140 Rosen R. 1
141 Somboonchai R. 1
142 Ohnmar P. 1
143 Kim S. 1
144 Sriondee R. 1
145 Ha H. 1
146 Maeda I. 1
147 Tan S. 1
148 Petersen B. 1
149 Kang J. 1
150 Chawansuntati K. 1
151 Wungsintaweekul B. 1
152 Lee J. 1
153 Bui V. 1
154 Nakagawa K. 1
155 Saphonn V. 1
156 Kim J. 1
157 Zhang F. 1
158 Durier N. 1
159 Chakpitak N. 1
160 Prasertsan P. 1
161 Pham T. 1
162 Jiamsakul A. 1
163 Hanmuangjai P. 1
164 Kumarasamy N. 1
165 Saghayam S. 1
166 Avihingsanon A. 1
167 Mustafa M. 1
168 Cheng,A. 1
169 Boettiger D. 1
170 Li,J. 1
171 Sriuranpong,V.R. 1
172 Chan Y. 1
173 Harnpornchai N. 1
174 Phanuphak P. 1
175 Chandarasupsang T. 1
176 Sasaki K. 1
177 Imran D. 1
178 Kantipong P. 1
179 Kudo, T. 1
180 Leong S. 1
181 Sirivichayakul S. 1
182 Sunpaweravong P. 1
183 Pittayakhajonwut, P. 1
184 Suwanborirux, K. 1
185 Wu Y. 1
186 Ruxrungtham K. 1
187 Ngaemthao, W. 1
188 Chu D. 1
189 Kotarathititum W. 1
190 Kiertiburanakul S. 1
191 Ratanasuwan W. 1
192 Zhao H. 1
193 Chaiwarith R. 1
194 Sanglier, J.-J. 1
195 Chusut P. 1
196 Chunhametha, S. 1
197 Praparattanapan J. 1
198 Sohn A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 7
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 5
6 2555 3
7 2554 5
8 2552 1
9 2550 1
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A First Phylogeny of the Genus Dimocarpus and Suggestions for Revision of Some Taxa Based on Molecular and Morphological Evidence
2 Peripapillary perfused capillary density in primary open - Angle glaucoma across disease stage: An optical coherence tomography angiography study
3 Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
4 Extracellular protease derived from lactic acid bacteria stimulates the fermentative lactic acid production from the by-products of rice as a biomass refinery function
5 Green and chemical-free process of enzymatic xylooligosaccharide production from corncob: Enhancement of the yields using a strategy of lignocellulosic destructuration by ultra-high pressure pretreatment
6 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor
7 Partial purification and comparison of precipitation techniques of pyruvate decarboxylase enzyme
ปี พ.ศ. 2559
8 Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management
9 Renal dysfunction during tenofovir use in a regional cohort of HIV-infected individuals in the Asia-Pacific
10 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part II. The application of aerobic sequencing batch reactor (aerobic SBR) to produce high biomass of Dioszegia sp. TISTR 5792
11 Eco-friendly processing in enzymatic xylooligosaccharides production from corncob: Influence of pretreatment with sonocatalytic-synergistic Fenton reaction and its antioxidant potentials
12 Purification, characterization, and molecular cloning of the xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and its application to xylooligosaccharide production
13 Treatability of cheese whey for single-cell protein production in nonsterile systems: Part I. Optimal condition for lactic acid fermentation using a microaerobic sequencing batch reactor (microaerobic SBR) with immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 22
14 Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM)
ปี พ.ศ. 2558
15 Huberantha, a replacement name for Hubera (Annonaceae: Malmeoideae: Miliuseae)
16 Characterization of the native form and the carboxy-terminally truncated halotolerant form of α-amylases from Bacillus subtilis strain FP-133
ปี พ.ศ. 2557
17 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
18 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
19 Micromonospora sediminicola sp. nov., isolated from marine sediment
20 Asanoa siamensis sp. nov., isolated from soil from a temperate peat swamp forest
21 Actinoplanes siamensis sp. nov., isolated from soil
22 The Effects Of Dietary Fish Oil Replacement On Growth, Tissue Fatty Acid Composition And Fatty Acid Metabolism Of Red Hybrid Tilapia And Genetically Improved Farmed Nile Tilapia
ปี พ.ศ. 2555
23 Sugar ester synthesis by thermostable lipase from Streptomyces thermocarboxydus ME168
24 Purification and characterization of lipase from newly isolated Burkholderia multivorans PSU-AH130 and its application for biodiesel production
25 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress
ปี พ.ศ. 2554
26 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source
27 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500
28 Optimization of cellulase-free xylanase production by thermophilic streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and response surface methodological approaches
29 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
30 Biomarker analyses and final overall survival results from a phase III, randomized, open-label, first-line study of gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in clinically selected patients with advanced non - small-cell lung cancer in Asia (IPASS)
ปี พ.ศ. 2552
31 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500
ปี พ.ศ. 2550
32 Dynamic adjustment of age distribution in human resource management by genetic algorithms
ปี พ.ศ. 2548
33 Age-Related Changes In The Oxidative Status And Antioxidant Capacity In Different Brain Regions Of Spontaneously Hypertensive Rat [QD63.X6 T258 2005 f rb].